Aktuality z Košickej eparchie

Stretnutie kňazských rodín maďarského protopresbyterátu


Košice, 7.máj (TSKE) Aj tohto roku sa podarilo zorganizovať už tradičné stretnutie rodín kňazov maďarského protopresbyterátu na brehu rybníka v obci Svätuše. Zhromaždené kňazské rodiny mali príležitosť na spoločné rozhovory pri guláši, alebo na športové aktivity a ch...

Papi családok találkozója


Kassa, május 7. (TSKE)   Az idén is sikerült meg szervezni a magyar esperesi kerület papjainak immár hagyományossá vált családi találkozóját a szentesi horgásztó partján. A találkozás örömével összejött papi családoknak lehetőségük volt a közösen elfogyasztott ebéd m...

Prvá sociálna práčovňa a kaviareň v Užhorode


Košice, 6. máj (TSKE) O tom, že vynaliezavosti sa pri dobrote srdca medze nekladú svedčí aj najnovší počin od našich susedov. Gréckokatolícka charita Mukačevskej eparchie otvorila v týchto dňoch priestory sociálnej práčovne spojenej s kaviarňou v meste Užhorod. Veru,...

Štedrosť amerických gréckokatolíkov


Košice, 4. máj (TSKE) Najväčšia zbierka na pomoc v dejinách amerických gréckokatolíkov metropolitnej cirkvi v Pittsburghu priniesla fantastický výsledok. V archieparchii Pittsburgh a biskupstvách Passaic, Parma a Phoenix sa vyzbieralo pol milióna dolárov, ktoré poputujú

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 2. – 8. máj 2022


Pondelok 2. máj Prílet z Ríma Utorok 3. máj 9.00 Prešov: Redakčná rada časopisu Slovo 15.00 On-line prednášky PraF UK Streda 4. máj Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 5. máj 9.30 Trebišov: liturgia a otvorenie bazéna na CZŠ sv. Juraja ...

Slováci na slávnosti v chráme sv. Antona v Ríme


Košice, 3. máj (TSKE) Slávnosť prekrásna, slávnosť Pánova – tento hymnus asi najlepšie vystihuje oslavy, ktoré sa v nedeľu myronosičiek 1. mája 2022 uskutočnili v Ríme, v gréckokatolíckom chráme sv. Antona Pustovníka pri pápežskom kolégiu Russicum. Okrem národnej púte b...

Americký kardinál Timothy Dolan navštívil Košice


Košice, 2. máj (TSKE) V sobotu 30. apríla navštívil mesto Košice kardinál Timothy Dolan spolu so zástupcami pápežskej organizácie CNEWA (Catholic Near East Welfare Association - Pápežská agentúra na podporu pastoračných a humanitárnych aktivít v severovýchodnej Afrike, ...

Gréckokatolíci zo Slovenska poďakovali pápežovi za návštevu Prešova i Slovenska


Rím, 30. apríl (TSKE) V sobotu 30. apríla sa v aule Pavla VI. stretli pútnici zo Slovenska s pápežom Františkom. Medzi viac ako 4000 pútnikmi boli aj skupiny gréckokatolíkov, ktoré zastupovali všetky slovenské eparchie. Viedol ich vladyka Peter Rusnák, bratislavský epar...

Gréckokatolíci prišli do Ríma ďakovať Svätému Otcovi


Rím, 29. apríl (TSKE) V piatok 29. apríla začali gréckokatlíci zo Slovenska svoju púť vo Večnom meste. Spolu s celou slovenskou katolíckou cirkvou prišli poďakovať pápežovi za jeho minuloročnú návštevu Slovenska a osobitne za historické spoločné slávenie archijerejskej ...

Eparchiálna odpustová slávnosť sv. Veľkomučeníka Juraja v Slovinkách


Košice, 26. apríl (TSKE) V nedeľu 25. apríla sa vo farnosti Slovinky konala eparchiálna odpustová slávnosť ku cti sv. veľkomučeníka Juraja. Po dlhých dvoch rokoch pandemických opatrení, mohla byť slávená aj za účasti ľudu a nielen vo virtuálnom priestore. Radostné „Chri...

Deň otvorených dverí


Košice, 25. apríl (TSKE) V pondelok 25. apríla, Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, otvorila svoje brány pre deviatakov. Do priestorov školy tak zavítali žiaci, ktorí zaslali prihlášku na štúdium v pedagogických a sociálnych odboroch. Po u...

Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu vladyku Jána Babjaka


Košice, 25. apríl (TSKE) Tlačové stredisko Svätej stolice dnes napoludnie zverejnilo, že Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Prešovskej archieparchie predložené arcibiskupom Jánom Babjakom SJ a zároveň menoval vladyku Petra Rusnáka, bratislav...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 25. apríl – 1. máj 2022


Pondelok 25. apríl 10.00 Mukačevo (Ukrajina) - sv. liturgia - Svetlý pondelok podľa Juliánskeho kalendára Utorok 26. apríl 9.00 – 15.00 Košice - Eparchiálny úrad – agenda 15.00 On-line prednášky PraF UK Streda 27. apríl Košice - Eparchiálny úrad – agen...

Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska


Košice, 24. apríl (TSKE) V dňoch 20.-22.apríla sa priestoroch Hotela Sitno vo Vyhniach uskutočnil 28. ročník Valného zhromaždenia ZKŠS (Združenia katolíckych škôl Slovenska). Vzdelávanie – spoločná cesta múdrosťou bol spoločným názvom  stretnutia vyše sto riaditeľov kat...

Vladyka Cyril navštívil obec Byšta


Košice, 24. apríl (TSKE) V sobotu 23. apríla, na sviatok svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja, vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup navštívil obec Byšta. Táto malá obec na Zemplíne je filiálnou obcou farnosti Brezina. Pri tejto príležitos...

Svetlý pondelok vo farnosti Michalovce oslávili s arcibiskupom Vasiľom


Košice, 18. apríl (TSKE) Vo Svetlý pondelok vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Nadviazalo sa tak na dlhoročnú predpandemickú tradíciu návštevy vladyku vo Svetlý pondelok vo ...

Pastiersky list arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ pri príležitosti sviatkov Paschy 2022


Košice, 18. apríl (TSKE) Prinášame vám pastiersky list vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa, pri príležitosti sviatkov Paschy 2022, ktorý sa na Svetlý pondelok číta vo všetkých chrámoch Košickej eparchie: Ctihodní otcovia, drahí bra...

Vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach zaznelo radostné Christos Voskrese


Košice, 18. apríl (TSKE) Radostné "Christos Voskrese - Kristus vstal z mŕtvych!" zaznelo v Nedeľu Kristovej Paschy aj vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach. Tento radostný spev o víťazstve Ježiša Krista nad smrťou a jeho vzkriesení tam zaniesli mladí z...

Spev Christos Voskrese po dvoch rokoch pandémie zaznieval radostnejšie


Košice 18. apríl (TSKE) Počas uplynulých dvoch rokov boli sviatky Paschy poznačené pandémiou Covid19. Zatiaľ čo minulý rok bola verejnosť z bohoslužieb najvýznamnejších sviatkov liturgického roku úplne vylúčená, tento rok tomu bolo už inak a tak spev Christos Voskrese –

Arcibiskup Vasiľ nad Ježišovým hrobom: "Dnes pod krížom si znova vyberáme, kým chceme byť."


Košice, 15. apríl (TSKE) Na Veľký piatok popoludní predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup, modlitbe večierne s uložením plaščenice do hrobu. Prvý krát po dvoch rokoch pandémie sa mohli všetci veriaci slobodne zúčastniť na obradoch Veľkéh...