Zmluva o zriadení záložného práva - 302021J155Modernizácia učební na cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove_Kúpna zmluva_Didaktické pomôcky

Modernizácia učební na cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove_Kúpna zmluva_IKT, softvér

Dodatok - Kúpna zmluva IKT, softvér

Modernizácia učební na cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove_Kúpna zmluva_Nábytkové vybavenieModernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Identifikácia projektu

Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku