Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - IKT, softvér (Výzva na predloženie cenovej ponuky - II)

Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Nábytkové vybavenie (Výzva na predloženie cenovej ponuky - II)

Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Didaktické pomôcky (Výzva na predloženie cenovej ponuky - II)


Zrušenie VO - Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - IKT, softvér

Zrušenie VO - Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Nábytkové vybavenie

Zrušenie VO - Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Didaktické pomôcky


Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Identifikácia projektu

Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku


Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - IKT, softvér (Výzva na predloženie cenovej ponuky)

Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Nábytkové vybavenie (Výzva na predloženie cenovej ponuky)

Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove - Didaktické pomôcky (Výzva na predloženie cenovej ponuky)