V roku 2019


Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove