Aktuality z Košickej eparchie

Košická Eparchia oslávila svojich patrónov


Košice, 6. júl (TSKE)  V prvý júlový víkend sa veriaci košickej eparchie stretli v Sečovciach, aby v miestnom chráme zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi oslávili pamiatku patrónov Košickej eparchie. Od roku 1997 sú Sečovce eparchiánym pútnickým miestom a každoročne 4. a ...

Vyhodnotenie Projektu východní svätí pre súčasnosť 2019/2020


Košice, 8. júl (TSKE) V úvode júla prebehlo v Košickej eparchii vyhodnotenie eparchiálneho kola výtvarného Projektu východní svätí pre súčasnosť. Z dôvodu epidémie ochorenia COVID−19 bolo vyhodnotenie presunuté na začiatok letných prázdnin. V hodnotiacej porote eparc...

V Košickej eparchii vysvätili prvých stálych diakonov


Košice, 5. júl (TSKE) Počas júlovej fatimskej soboty sa na Eparchiálnom pútnickom mieste v Klokočove uskutočnili diakonské vysviacky. Z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, prijali diakonské svätenie traja poddiakoni: Patrik P...

Košická mládež splavovala Hornád


Mladí Košického protopresbyterátu 1.júla  zahájili letné prázdniny a zdolávali rieku Hornád. Týmto spôsobom sa rozhodli otestovať svoju odvahu a prijať výzvu nasadnúť na loďku s Ježišom.  Toto dobrodružstvo bolo pripravené vrámci stretnutí TéVe (Tématické večery). Sp...

Zvony pre gréckokatolíkov v Trenčíne


Známy gruzínsky film osemdesiatych rokov s názvom „Pokánie“ končí pamätnou vetou jednej z postáv, ktorá potom čo sa spýtala, či cesta vedie do chrámu a dostala odpoveď že nie (keďže chrám bol zničený), uzavrela film poznámkou: „Načo je taká cesta, ktorá nevedie do chrám...

Do dôchodku odišiel známy liturgista


Ukrajinský gréckokatolícky kňaz, riaditeľ Inštitútu metropolitu Andreja Šeptického (MASI) v Toronte, ako aj známy liturgista otec Peter Galadza, odišiel 1. júla 2020 na zaslúžený dôchodok. Otec Galadza sa narodil roku 1955 v Pennsylvánii, USA do rodiny gréckokatolíck...

Farnosť na Terase oslávila 20 rokov chrámu


Košice, 29. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z mestskej časti Západ v Košiciach si 28. júna pri slávnosti chrámového sviatku svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla pripomenuli aj výročie 20. jeho posvätenia, ako aj 25. výročie posvätenia jeho základného kameňa Ján...

Zomrel gréckokatolík, priekopník boja proti Parkinsonovej chorobe


Košice, 24. jún (TSKE) Vo veku 93 rokov odišiel 26. mája 2020 vo Viedni do večnosti prof. Oleh Hornykiewicz, priekopník boja proti Parkinsonovej chorobe. Pán Oleh sa narodil 17. novembra 1926 v obci Sichiv vo vtedajšom Poľsku (dnes súčasť Ľvova), v rodine gréckokatol...

Tematické stretnutie Farské evanjelizačné bunky


Košice, 24. jún (TSKE) V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 23. júna konalo tematické stretnutie určené pre kňazov s názvom Farské evanjelizačné bunky (FEB). Metódu budovania malých spoločenstiev v rámci farnosti prišli predstaviť otec...

V Rumunsku vysvätili dvoch gréckokatolíckych biskupov


Košice, 22. jún (TSKE) Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku zažila v nedeľu 21. 6. 2020 nevšednú slávnosť. V katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice, - centra gréckokatolíkov v Rumunsku v meste Blaj, - boli včera vysvätení dvaja noví gréckokatolícki biskupi. Vyše trojhodin...

Nebeský Otec ochránil gréckokatolíkov v Anchorage


Košice, 22. jún (TSKE) Gréckokatolíci na Aljaške majú jednu farnosť s vlastným chrámom sv. Mikuláša a jednu filiálku. Práve farský Chrám sv. Mikuláša v Anchorage v USA sa v nedeľu 21. júna 2020 (nášho času po ôsmej večer) stal centrom neobvyklej udalosti. Bola by to lit...

Klokočovská ikona navštívi gréckokatolícke farnosti v USA


Košice, 20. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z Eparchie Parma (Ohio, USA) budú mať možnosť uctiť si kópiu slziacej ikony Panny Márie z Klokočova. Tá bude putovať po farnostiach dekanátu Ohio v čase od 20. júna do 23.augusta pri príležitosti 350. výročia zázračného slz...

Kňaz zo Slovenska bol zvolený za predstaveného studitských mníchov na Ukrajine


Košice, 20. jún (TSKE) V piatok 18. júna sa v lavre (materskom kláštore) Zosnutia presvätej Bohorodičky v Unive, neďaleko Ľvova, konala voľba nového igumena (predstaveného) gréckokatolíckej mníšskej rehole studitov. Veľká mníšska rada zvolila na čelo tohto mníšskeho spo...

Aetós spustilo e-shop


Košice, 17. jún (TSKE) Občianske združenie Aetós, ktoré pri aktivitách s mladými úzko spolupracuje s Radou pre mládež Košickej eparchie, spustilo začiatkom júna nový e-shop. V ňom možno nájsť tričká, mikiny, odznaky, uteráky, čokoládové dražé „Nebo chutí“... a ďalšie pr...

Zasadanie Rady pre mládež Košickej eparchie


Košice, 17. Jún (TSKE) V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 15. – 16. júna konala porada Rady pre mládež Košickej eparchie. Medzi hlavné témy rokovania patrili blížiace sa aktivity pre mladých ako letné stretnutia mládeže Camp Eparchie...

110 rokov od smrti liturgistu Dr. Alexandra Mikitu, rodáka z Nižnej Rybnice


Gréckokatolícka cirkev má vo svojich bohatých i keď niekedy aj turbulentných dejinách mnoho význačných osobností, skutočných géniov ducha… Jedným z tých, ktorými sa môže pochváliť naša sesterská cirkev, Mukačevská eparchia je aj o. Dr. Alexander Mikita. Pri jeho mene sa...

Farnosť Košice-Ťahanovce privítala vladyku Cyrila Vasiľa


Košice, 16. Jún (TSKE) V druhú nedeľu po Päťdesiatnici, 14. júna, navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, farnosť Košice-Ťahanovce, aby ako duchovný pastier mohol bližšie spoznať svojich veriacich. Miestny Chrám bl. hieromučeníkov P...

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil spoločenstvo veriacich vo filiálnej mestskej časti Košíc


Košice, 8. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z filiálnej časti mesta Košice – Podhradová, ktorá patrí do farnosti Košice – Staré Mesto, sa 7. júna stretli v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja pri eucharistickom slávení s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, apoštolským admin...

Júnová fatimská sobota v Klokočove


Košice, 6. jún (TSKE) Pútnický areál v Klokočove, v nadväznosti na čiastočné uvoľnenie opatrení, otvoril 6. júna svoje brány pútnikom Košickej eparchie, ktorí prišli na júnovú fatimskú sobotu. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli mladí z Trebišovskéh...

Nové vedenie Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach


Košice, 1. jún (TSKE) Na sviatok Najsvätejšej Trojice sa pri príležitosti menovania nového vedenia Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach, slávila v kaplnke Domu sv. Lazára svätá liturgia so všetkými zamestnancami tohto zariadenia. Hlavným sláviteľom bol...