Aktuality z Košickej eparchie

Púť farností Po stopách sv. Sedmopočetníkov


Košice, 1. august (TSKE) Veriaci z farností Dvorianky, Vyšná Rybnica, Kojšov a ďalších sa 30. júna až 8. júla zúčastinili púte Po stopách svätých Sedmopočetníkov - svätých Cyrila, Metoda a ich nasledovníkov svätých Klimenta, Gorazda, Nauma, Angelára a Sávu. Pútnikov vie...

Eparchiálna slávnosť vo Veľkých Kapušanoch


Košice, 30. júl (TSKE) V Chráme blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch sa 21. júla konala eparchiálna slávnosť Košickej eparchie. Svätú liturgiu za účasti archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela a kňazov Maďarského protop...

V posudkovom kolégiu pre rezervované delikty bude vladyka Cyril Vasiľ


Svätý Otec vymenoval členov Posudkového kolégia pre odvolania v záležitostiach rezervovaných deliktov, zriadeného pri Kongregácii pre náuku viery. Medzi siedmimi odborníkmi v oblasti kánonického práva je aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné Cirkv...

Pozvánka na eparchiálnu slávnosť v Klokočove


Gréckokatolícka eparchia Košice a Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove Vás pozývajú na  eparchiálnu slávnosť chrámového sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorá sa uskutoční 10. – 11. augusta. PIATOK 16.00 Duchovná obnova 17.00 Svätá liturgia...

Pozvánka na odpustovú slávnosť vo Veľkých Kapušanoch


Gréckokatolícka cirkev farnosť Veľké Kapušany a Maďarský protopresbyterát Košickej eparchie Vás srdečne pozýva na eparchiálnu slávnosť chrámového sviatku, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. - 21. júla 2019 v Chráme blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých...

Nový exarchát pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku


Svätý otec utvoril dnes 11. júla (podľa starého kalendára v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla) apoštolský exarchát pre ukrajinských katolíckych veriacich byzantského obradu, žijúcich v Taliansku. Pápež vymenoval apoštolského administrátora sede vacante exarchátu a ...

V Ríme sa stretli ukrajinskí vladykovia s pápežom Františkom


Zasadnutie stálej synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC) sa vo večnom meste uskutočnilo minulého týždňa za osobnej účasti pápeža Františka. Piateho a šiesteho júla sa metropoliti tejto cirkvi (4 z Ukrajiny a 4 spoza hraníc), ako aj členovia stáleho s...

Košická eparchia oslávila svojich patrónov


Košice, 8. júl (TSKE) Veriaci Košickej eparchie sa 4. - 5. júla v Sečovciach pripomenuli svojich patrónov – sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Sečovský chrám, ktorý je zasvätený týmto dvom solúnskym bratom, je od roku 1997 dôležitým pútnickým miestom Košickej eparchie. Tu...

Miništrantsky tábor v gréckokatolíckom kňazskom seminári


Košice, 8. júl (TSKE) Začiatkom letných prázdnin 30. júna – 4. júla, sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove konal Miništrantský tábor. Tému tábora „Prebuďme vieru“ zvolili miništranti ešte minulý rok. Účastníkov tábora priví

Víkend osláv zlatého výročia gréckokatolíkov v Parme a Pittsburghu


Víkend v dňoch 22. a 23. júna sa za Atlantickým oceánom niesol v oslavách zlatého jubilea vzniku eparchie Parma, ako aj zlatého jubilea povýšenia tamojšej ruténskej gréckokatolíckej cirkvi Pittsburgh na cirkev metropolitnú. Hierarchická štruktúra našej cirkvi v USA sa d...

Z Veľat putovali k blahoslaveným


Košice, 24. jún (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Veľaty v spolupráci s Obecným úradom zorganizovala 22. júna tematickú púť s názvom Po stopách blahoslavených. Prvou zastávkou bola Bazilika minor v Michalovciach, kde ich slovom sprevádzal otec Maroš Dupnák, CSsR. Po inf...

Púť po drevených chrámoch


Košice, 23. jún (TSKE) Asi 50 pútnikov predovšetkým z obce Družstevná pri Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice – Staré Mesto, sa 22. júna zúčastnilo púte po drevených cerkvách. V sobraneckom okrese navštívili Chrám sv. archanjela Michala v Inovciach, kde históriu chr...

Súťaž liturgických vín v Lesnom


Košice, 19. jún (TSKE) V reštaurácií Pod Hôrkou v Lesnom sa 8. júna konalo slávnostné vyhodnotenie štvrtého ročníka súťaže vín Víno Duša. Keďže nad súťažou prevzala záštitu Košická eparchia, vyhodnotenia sa zúčastnil a vína požehnal archimandrita Jaroslav Lajčiak, košic...

V košickej katedrále sa konala týždňová duchovná obnova “Svätosť na dosah”


Košice, 18. jún (TSKE) V nedeľu 16. júna, ktorá je v Gréckokatolíckej cirkvi zasvätená Všetkým svätým, završili v Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach celotýždňovú duchovnú obnovu, ktorej mottom boli slová “Svätosť na dosah.” Pri tejto príležistosti arc...

Veriaci z Breziny putovali po Ukrajine


Košice, 18. jún (TSKE) Pútnicke miesta na Ukrajine navštívili 12.– 14. júna veriaci z farnosti Brezina a filiálných obcí Kazimír a Byšta. Prvou zastávkou púte bol monastier otcov studitov v Univskej lavre pri Ľvove. Tu mohli pútnici bližšie spoznať život východných mníc...

Pozvánka na Modlitbové bdenie a Deň rodiny v Novom Ruskove


Spoločenstvo kňazských a laických rodín pozýva na Modlitbové bdenie a Deň rodiny, ktoré sa uskutočnia 21. - 22. júna vo Veľkom Ruskove. Modlitbové bdenie Začiatok v sídle spoločenstva SKALA od 16:00 do 18:00 v Novom Ruskove. Pokračovanie vo farskom Chráme Presvät...

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ si pripomína 10. výročie biskupskej vysviacky


Košice, 14. jún (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, si 14. júna pripomína 10. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prijal ju v Bazilike Santa Maria Maggiore, v nedeľu 14. júna 2009, v deň 22. výročia svojej kňazskej vysviac...

Deti objavovali poklad uložený medzi zelenými ratolesťami


Košice, 13. jún (TSKE) Vo štvrtok 13. júna zavítali do košickej katedrály žiaci štvrtého ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach. V tento deň je podľa latinského kalendára sviatok svätého Antona Paduánskeho – patróna pri hľadaní stratených ...

Užhorodský rukopisný Pseudozonar – piaty diel edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae


Košice, 13. jún (TSKE) V utorok 11. júna 2019 bola v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave prezentácia piatej publikácie medzinárodnej vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Autorský kolektív pod vedením Prof. Petra Žeňucha predstavil výs...