Aktuality z Košickej eparchie

Mladí Košickej eparchie sa po prázdninách stretli na odpuste svojho centra


Košice, 27. september (TSKE)V sobotu, 23. septembra sa opäť na prvom mládežníckom stretnutí po letných prázdninách, zišli mladí Košickej eparchie v Dvoriankach, na Odpuste Centra pre mládež sv. Jána Teológa. Tohtoročná Odpustová slávnosť sa niesla v myšlienke Gamecha...

Veriaci farnosti Slovinky sa stretli pod krížom


Košice, 25. september (TSKE) Nedeľa po Povýšení úctyhodného kríža je pre veriacich farnosti Slovinky už tradične dňom výstupu na kopec Horbok. Na tomto mieste sa týči Spasiteľov kríž, pri ktorom sa v toto nedeľné popoludnie koná spoločná modlitba veriacich.  V nedeľu 17...

Slávnostná posviacka prestola a ikonostasu v kaplnke sestier baziliánok v Sečovciach


Košice, 25. september (TSKE) V sobotu  23. septembra 2023 arcibiskup Cyril Vasiľ SJ posvätil v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach nový prestol (oltár) a ikonostas. V homílii  vladyka Cyril upriamil pozornosť na úctu k duchovnému chrámu a prestolu, ktorým sa pri kr...

Začiatok nového školského roka v Jovse


Košice, 22. september (TSKE) Dňa 6. septembra sa žiaci a učitelia Základnej školy v Jovse, zúčastnili na sv. liturgii, pri ktorej prosili Všemohúceho Boha o pomoc a požehnanie do nového školského roka a tiež o dary Svätého Ducha pri plnení svojich školských úloh. Na ...

Púť do Svätej zeme pri príležitosti 1160.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda


Košice, 22. september (TSKE) Farnosti Nižný Žipov a Zemplínske Hradište zorganizovali farskú púť do Svätej Zeme a Jordánska v dňoch 12.- 21. septembra pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa pokladajú za zakladateľov byzantskej cirkvi na našom úz...

Vladyka Fülöp Kocsis navštívil gréckokatolícku farnosť Trebišov


Košice, 19. september (TSKE)Dňa 17. septembra farnosť Trebišov navštívil vladyka  Fülöp Kocsis – arcibiskup a metropolita z Maďarska. Jeho návšteva bola  príležitosťou bližšie spoznať osobnosť gréckokatolíckej cirkvi zo susednej krajiny tohto formátu. Vo svojej homílii ...

Návšteva kardinála Parolina vyvrcholila v Klokočove


Košice, 17. september (TSKE) Vyvrcholením návštevy Štátneho sekretára Svätej stolice kardinála Pietra Parolina na Slovensku bola púť ku Klokočovskej ikone presvätej Bohorodičky, do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta Košickej eparchie. Spolu s pútnikmi z celej met...

Košická eparchia privítala kardinála Pietra Parolina


Košice, 16. september (TSKE) V popoludňajších hodinách 15. septembra pristálo lietadlo so Štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinim na letisku v Košiciach. Po prílete ho privítali fanfáry, deti s kyticou bielych ruží i mladí v krojoch s chlebom a so...

Košická katedrála oslávila sviatok svojej patrónky


Košice, 10. september (TSKE) Veriaci Košickej eparchie oslávili počas víkendu 9.-10. septembra chrámový sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky, ktorá je patrónkou košickej katedrály. Sobotný program začal už o 15:00h spoločnou modlitbou deviatej hodinky a malého sväten...

Slávnostné otvorenie školského roka vo Veľkých Slemenciach


Košice, 6. september (TSKE) V nedeľu 3. septembra 2023 otvorili v Cirkevnej materskej škole sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Slemenciach nový školský rok. Slávnosť začala svätou liturgiou o 15:00 hod. v miestnom chráme Zostúpenia  Svätého Ducha, ktor...

Ünnepélyes tanévnyitó Nagyszelmencen


Kassa, szeptember 8. (TSKE) 2023. szeptember 3-án, vasárnap az elmúlt nyári hónapok után, 15.00 órai kezdettel ünnepi szent Liturgiával kezdték meg a Szent Efrém Egyházi Óvoda gyermekei az új tanévet a nagyszelmenci görögkatolikus  templomban. A gyerekek és szüleik öröm...

Slávnostné otvorenie nového školského roka na SOŠPg sv.Cyrila a Metoda


Košice, 6. september (TSKE) V pondelok 4. septembra otvorili nový školský na pedagogickej škole sv.Cyrila a Metoda. Začali slávnostnou svätou liturgiou v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorú slávil o. Karol Knap, riadite...

Štátny sekretár Vatikánu navštívi Klokočov


Košice, 6. september (TSKE) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) 6. septembra zverejnila program návštevy Slovenska Štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Jeho oficiálna návšteva sa uskutoční v dňoch 14. – 16. septembra. V rámci svojho pobytu na...

Odpustová slávnosť v Dlhom Klčove


Košice, 4. september (TSKE) Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky a veriaci v Dlhom Klčove vstúpili chrámovým sviatkom, 15. augusta 2023, do jubilejného roku 100-ročnice miestneho chrámu. V rámci jubilejných slávení, v nedeľu 3. septembra 2023, slávili sv...

Septembrová fatimská sobota v Klokočove


Košice, 2. september (TSKE) V prvú sobotu v mesiaci september sa konala Fatimská sobota na mariánskom pútnickom mieste v Klokočove. Program sa začal rozjímavým slávnostným ružencom, ktorý modlili seminaristi a mládež sobraneckého protopresbyterátu. Nasledovala tretia ho...

Odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Michalovciach


Košice, 2. september (TSKE) V dňoch 26. a 27.8. sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR v Bazilike minor v Michalovciach. Sobotný program začal v popoludňajších hodinách posvätným ružencom, pokračoval Veľkou veči...

Duchovná obnova pre kňazské manželské páry


Košice, 31. august (TSKE) Nedeľné popoludnie 27. augusta sa stalo pre sedem kňazských manželských párov z michalovského protopresbyterátu nielen časom stretnutia a vzájomného zdieľania sa, ale predovšetkým slúžilo ako zdroj načerpania nových duchovných síl na ich ceste ...

Nový biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v USA


Košice, 31. august (TSKE) Dnes na pravé poludnie bolo vo Vatikáne oznámené menovanie šiesteho sídelného biskupa pre ruténsku eparchiu Parma v USA. Novým vladykom sa stal o. Robert Mark Pipta, doterajší rektor seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu. Vladyka – nomi...

Krížová cesta v Kojšove


Košice, 30. august (TSKE) Spomienka na predkov, ktorí ťažko pracovali v baniach, je vo farnosti Kojšov už dlhoročnou tradíciou. Aj toho roku sa zišli ráno 29.augusta o deviatej hodine Kojšovčania a pútnici, aby s modlitbou krížovej cesty kráčali v stopách tých, ktorí ťa...

Indický kardinál George Alencherry ďakuje veriacim Košickej eparchie


Košice, 30. august (TSKE) Indický kardinál George Alencherry, arcibiskup väčší Sýrsko-malabarskej cirkvi, vo svojom liste adresovanom všetkým kňazom, rehoľníkom a veriacim Košickej, vyjadril poďakovanie za veľkorysé gesto podpory vladyku Cyrila Vasiľa SJ v plnení úlohy ...