Aktuality z Košickej eparchie

V Košickej eparchii slávia liturgie na podporu kultúry života


Košice, 30. november (TS KE) V decembri Košická eparchia pokračuje v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre manželstvá a rodiny. Sväté liturgie za život sa...

V Trebišove sa konala odpustová slávnosť Košickej eparchie


Košice, 27. november (TSKE) V Nedeľu Krista Kráľa 25. novembra košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil v kláštore otcov baziliánov v Trebišove svätú liturgiu pri príležitosti eparchiálnej odpustove...

V Rakovci nad Ondavou sa konal Holywins


Košice, 22. november (TSKE) Sprievodom svätých sa 3. novembra pripojili deti a dospelí v Rakovci nad Ondavou k sláveniu sviatku Všetkých svätých a spomienky na zomrelých. Veriaci byzantského a latins...

Futsalové mužstvo Košickej eparchie vyhralo turnaj o pohár predsedu KBS


Hrnčiarovce nad Parnou 19. novembra (TK KBS) Mužstvo z Košickej eparchie (z gréckokatolíckej farnosti Poráč) vyhralo celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj o pohár predsedu Konf...

Vo Vojčiciach sa konal Eparchiálny stolnotenisový turnaj


Košice, 20. november (TSKE) Počas týždňa Cirkvi pre mládež zorganizovala Rada pre mládež KE eparchie v spolupráci s farnosťou a obcou Vojčice 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, 16. ...

Púť z farnosti Košice-Ťahanovce do Užhorodu


Košice, 19. november (TSKE) Veriaci z farnosti bl. hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Košice-Ťahanovce sa 17. novembra vydali v rámci ich každoročného putovania “Po stopách gréckokatol...

Mladí z Košického protopresbyterátu na TeVí 2 spoznávali svoje JA


Košice, 19. november (TSKE) Mládež Košického protopresbyterátu sa 16. – 18. novembra zúčastnila na stretnutí TeVí 2 – Tématický víkend 2. Víkendový program sa realizoval v Centre pre mlad...

Bohoslovci druhého ročníka dostali kňazské rúcho


Košice, 16. november (TSKE) V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove prijali 12. novembra bohoslovci druhého ročníka vrchný kňazský odev – podriasnik. Slávnostnej arc...

V Trebišove sa konal metodický deň pre učiteľov cirkevných škôl Košickej eparchie


Košice, 15. november (TSKE) Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie zorganizoval 29. októbra pre učiteľov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Metodický deň v prie...

Gréckokatolíci z Michaloviec-Topoľany oslávili viaceré udalosti zo života farnosti


Košice, 12. november (TSKE) Veriaci vo farnosti Michalovce-Topoľany si 11. novembra slávnosťou chrámového sviatku sv. archanjela Michala pripomenuli aj 80. výročie chrámu...

Večer milosrdenstva sa uskutočnil aj v košickej katedrále


Košice, 12. november (TSKE) Súčasťou celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti boli aj tento rok Večery milosrdenstva. Konali sa v šiestich slovenských mestách a práve Košice spolu s Prie...

Vladyka Cyril Vasiľ oslávil s veriacimi v Stanči patróna farnosti


Košice, 12. november (TSKE) Pri príležitosti slávnosti chrámového sviatku sv. archanjela Michala oslávili 11. novembra gréckokatolíci v Stanči aj 220. výročie posviacky tohto chrámu. Sláv...

Mladí Sečovského protopresbyterátu sa v Dvoriankach učili odvahe


Košice, 11. november (TSKE) Vyše 70 detí a mladých sa spolu s animátormi a svojimi kňazmi stretlo 9. novembra opäť na protopresbyterskom stretnutí mládeže Sečovského protopresbyterátu "SEN...

V Petrikovciach posvätili obnovenú farskú budovu


Košice, 5. november (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR, vykonal 4. novembra posviacku novozrekonštruovanej farskej budovy v Petrikovciach. Svätú liturgiu slávil za účasti kňazov z okolitých farnost...

V Dvoriankach sa konala Párty svätých


Košice, 5. november (TSKE) Vo farnosti Dvorianky v Centre pre mládež sv. Jána Teológa sa 2. novembra uskutočnila „Párty svätých“, na ktorej sa stretlo vyše 30 detí s ich rodičmi a animátormi z farnosti. Všetkých pri...

V Michalovciach sa uskutočnila fatimská sobota


Mariánski ctitelia sa 3. novembra stretli na fatimskej sobote v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. O duch...

Rodáci vo Veľkej Poľane si pripomenuli vernosť svojich predkov Cirkvi


Košice, 2. november (TSKE) Rodáci zo zaniknutej obce Veľká Poľana pri vodnej nádrži Starina sa 1. novembra stretli spolu s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR vo svojom rodisku, ...

Mladí z Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu spoznávali novodobé nebezpečenstvá zla


Košice, 31. október (TSKE) Na spoločnom podujatí AMEN-u a SOPKY sa 30. októbra stretli mladí Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu v mariánskom pútnic...

Vladyka Milan Chautur v Bôli posvätil nový zvon


Košice, 29. október (TSKE) V obci Boľ, ktorá patrí do farnosti Poľany pri Trebišove posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, zvon na miestnom cintoríne menom Archanjel Michal. Išlo o obecnú ud...

Deti v Jovse sa zapojili do modlitby za pokoj


Košice, 26. október (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Jovsa v okrese Michalovce sa v spolupráci so Základnou školou v Jovse zapojila 18. októbra do projektu "Milión detí sa modlí ruženec". Na zák...