Aktuality z Košickej eparchie

Chrámový sviatok v Michalovciach


Košice, 9. september (TSKE) V chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach sa uskutočnila 3. – 5. septembra odpustová slávnosť. Program začal v piatok duchovnou obnovou, ktorú viedol redemptorista otec Jaroslav Štelbaský. Do farskej cerkvi zavítal s relikviou ...

Gréckokatolíci v Londýne si pripomenuli blahoslaveného Metoda Dominika Trčku


Košice, 8. september (TSKE) V nedeľu 5. septembra si slovenské gréckokatolícke spoločenstvo v anglickom Londýne, slávnostne pripomenulo pokorného a pre vieru zapaleného hieromučeníka bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý je zároveň patrónom tohoto spoločenstva. Svätú litu...

Stretnutie východných katolíckych biskupov Európy v Budapešti


Košice, 6. september (TSKE) Od 5. do 12. septembra prebieha v hlavnom meste Maďarska Medzinárodný eucharistický kongres. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ košický eparchiálny biskup, sa v čase kongresu od 4. do 8. septembra zúčas...

Septembrová Fatimská sobota


V sobotu 4. septembra sa konala Fatimská sobota v Klokočove. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie. V homílii vladyka Milan poukázal na skutočnosť, že človek sa snaží zmeniť všetko na vôkol avšak zabúda na t...

Eparchiálna odpustová slávnosť v Košiciach


Košice, 6. september (TSKE) Počas uplynulého víkendu 4. – 5. septembra 2021 sa v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť. Program začal v sobotu slávením Veľkej večierne s lítijou, po ktorej nasledovala archijerej...

Správa gréckokatolíckeho duchovné New Orleans svojim veriacim


Košice, 2. september (TSKE)Po ničivom hurikáne Ida vám prinášame preklad emailu kňaza našich gréckokatolíckych veriacich v New Orleans, určeného svojim veriacim, plného pozitívnych správ i nádeje:  Sláva Isusu Christu! Ako ste asi očakávali, božské liturgie v chrá

Prechod exarchátu v Taliansku na gregoriánsky kalendár


Košice, 1. september (TSKE) 1. september 2021 ako začiatok nového cirkevného roka znamená aj veľký medzník pre veriacich apoštolského earchátu pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku. Týmto dňom všetky farnosti, a spoločenstvá exarchátu, roztrúsené po celom území T...

Požehnaný nový rok 7530!


Košice, 1. september (TSKE)Mnohí isto zachytili správu o tom, že dnešný deň, čiže 1. september je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka. Čo to vlastne znamená? Veď prvého januára sme si pripomenuli začiatok civilného roka, na Paschu zas začiatok liturgického rok...

Hurikán Ida zasiahol aj gréckokatolíkov


Košice, 30. august (TSKE)Nie pre každého je sviatočný deň sviatkom s dôvodom na oslavu. Zvlášť, ak v ten deň so sebou prináša smutnú správu, a ešte viac, ak sa v ten deň nejaká smutná udalosť zopakuje. Svoje by o tom vedeli povedať gréckokatolíci vo filiálnom spoločenst...

V USA jubiluje liturgista, pochádzajúci po predkoch zo Spiša


Košice, 26. august (TSKE) V gréckokatolíckej cirkvi v USA je o. David Petras asi najznámejším liturgistom. Práve v týchto dňoch sa dožíva úctyhodného veku 80 rokov. Pri tejto príležitosti mu chceme zablahoželať aj my. O. David Petras sa narodil 28. augusta 1941 v Cle...

Duchovná obnova pedagógov


Košice, 27. august (TSKE) Na sviatok blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, 25. augusta 2021 sa zamestnanci Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej 22 v Košiciach zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú pripravil nový duchovný správca školy o. Marko Rozkoš. ...

Jednodňový zájazd Po stopách našich predkov


Košice, 27. august (TSKE) Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Jovse v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Jovsa usporiadala 19.augusta jednodňový zájazd s názvom ,,Po stopách našich predkov." Po rannej svätej liturgii v miestnej cerkvi 44  členná s...

Nový igumen a nová internetová stránka monastiera Grottaferrata


Košice, 26. august (TSKE)Slávny baziliánsky monastier Grotaferrata, založený v roku 1004, teda ešte pred rozdelením cirkvi na východnú a západnú má nového igumena. V prvej polovici tohoto roku (5. mája) pápež František menoval za igumena benediktínskeho mnícha menom Fra...

Szent István király ünnepe a kassai görögkatolikus székesegyházban


Augusztus 22.-én, vasárnap, a kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett görögkatolikus székesegyházban ekumenikus istentiszteletre került sor a Szent István király ünnepe alkalmából, melyen részt vettek a történelmi egyházak – görögkatolikus, római katolikus...

Oslava blaženého Metoda Dominika Trčku CSsR v Užhorode – Dravciach


Košice, 25. august (TSKE) Svätí, hoci vyšli z konkrétneho cirkevného spoločenstva, patria predovšetkým Bohu. Jemu sa odovzdávajú a On je ten, kto riadi ich kroky. To poznáme aj zo života sv. Cyrila a Metoda, ktorí zanechali svoju vlasť i kariéru a prišli priniesť svetlo...

Otvorenie školského roka v košickej katedrále


Košice, 25. august (TSKE) Na sviatok blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, michalovského protoigumena, 25. augusta, bol v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky slávnostne otvorený školský rok 2021/2022. Archijerejskej svätej liturgii za účasti kňaz...

Sviatok sv. Štefana, prvého uhorského kráľa, v košickej katedrále


Košice, 25. august (TSKE) V nedeľu, 22. augusta, sa v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach konala ekumenická bohoslužba z príležitosti sviatku sv. Štefana, prvého uhorského kráľa. Zúčastnili sa jej maďarskí veriaci troch historických cirkví – gréckokato...

Patriarchov dar panagie pre ukrajinských gréckokatolíkov


Košice, 24. august (TSKE)Ukrajina si v týchto dňoch pripomína 30. výročie svojej novodobej nezávislosti. Medzi vzácnymi hosťami, ktorí prišli na Ukrajinu v týchto dňoch zaujali v cirkevnom kontexte osoby konštantínopolského patriarchu Bartolomeja a štátneho sekretára Va...

Bieloruskí gréckokatolíci vo Varšave


Košice, 23. august (TSKE) Potešujúca správa o bieloruských gréckokatolíkoch v Poľsku k nám dorazila z Varšavy. V tamojšom chráme otcov baziliánov na ulici Miodowa 16 sa o pol štvrtej nedeľami poobede schádzajú gréckokatolícki Bielorusi, aby tak vo svojej tradícii a jazy...

Apoštolský administrátor pre eparchiu Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Phoenixe


Košice, 23. august (TSKE) Na pravé poludnie 23. augusta bolo zverejnené vo Vatikáne rozhodnutie pápeža Františka prijať zrieknutie sa úradu eparchiálneho biskupa eparchie Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Phoenixe (USA) Mons. Johna Stephena Pazaka (Pažáka) CSsR. Túto žia...