Aktuality z Košickej eparchie

Sviatky Narodenia Pána v košickej katedrále


Košice, 27. december (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, vstúpil do tohtoročných sviatkov Narodenia Pána modlitbou Kráľovských hodiniek v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. V popoludňajších hodinách slávil vladyka Cyril večiereň s liturgiou sv...

Vladyka Cyril navštívil Červený kríž v Trebišove


Košice, 27. december (TSKE) V nedeľu po Kristovom narodení 26. decembra  vladyka Cyril Vasiľ, SJ arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil zariadenia Slovenského Červeného kríža v Trebišove. Pri tomto zariadení sídlia aj zariadenia núdzového bývania MAJÁK  a op...

Gréckokatolícki seminaristi nahrali so Štefanom Štecom vianočnú koledu


Košice, 26. december (TSKE) Krátko pred vianočnými sviatkami sa členovia gréckokatolíckeho bohosloveckého Zboru svätého Romana Sladkopevca spoločne so špeciálnym hosťom Štefanom Štecom pustili do nahrávania nádhernej vianočnej koledy Vo Viflejemi zorja sijaje. Z tejto s...

Požehnané sviatky Narodenie Pána 2021


“….lebo večný Boh z lásky k nám narodil sa ako dieťa.“ (z kondáku sviatku Narodenia Pána) Požehnané sviatky Pánovho narodenia! Pokoj a radosť, nádej odvahu, nech Vám prinesie narodené Dieťa! Blessed feasts of the Nativity of the Lord! May the newborn Child brin...

Betlehemské svetlo svieti už aj na Eparchiálnom úrade Košickej eparchie


Košice, 20. december (TSKE) Betlehemské svetlo svieti už aj na Eparchiálnom úrade Košickej eparchie. V pondelok 20. decembra po modlitbe Tretej hodinky ho od skautov FSE - Zboru Sv. Cyrila a Metoda Košice I. prijal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiáln...

Adventi ebéd a magyar köztársasági elnökkel Budapesten


Kassa, december 17. (TSKE) Áder János köztársasági elnök adventi ebéd keretében december 15-én látta vendégül a határon túli magyar egyházak vezetőit a Sándor-palotában Budapesten. Beszédében hangsúlyozta: a világban élő, az életről és a megmaradásról sokféle tudással r...

Predvianočný obed s maďarským prezidentom v Budapešti


Košice, 18.december (TSKE) Prezident Maďarskej republiky János Áder sa stretol 15. decembra 2021 v rámci adventného obeda s maďarskými predstaviteľmi zahraničných cirkví v Alexandrovom paláci v Budapešti. Vo svojom príhovore sa zamyslel nad tým, aké je dôležité byť si v...

Cirkvi v Maďarsku vydali v predvianočnom čase spoločné vyhlásenie na podporu manželstva, rodiny a ľudskej dôstojnosti.


Košice, 13. december (TSKE) 9. decembra vydali cirkvi a náboženské spoločnosti v Maďarsku spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôrazňujú dôležitosť kresťanských a židovských hodnôt pre manželstvo, rodinu a hodnotu ľudskej osoby. V histórii maďarských cirkví doteraz nebolo vyd...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13. - 19. december 2021


Pondelok 13. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 14. december Rím - služobná cesta Streda 15. december Rím - služobná cesta Štvrtok 16. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 17. december Banská Bystrica - duchovné c...

Magyarországi egyházak közös nyilatkozata a házasság, a család és az emberi méltóság védelmében


A házasságra és a családra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát hangsúlyozzák karácsony előtti közös nyilatkozatukban a magyarországi egyházak. Az állásfoglalást teljes terjedelmében közöljük: „Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képé

Synodálne stretnutie o spoločenských otázkach


Košice, 10. december (TSKE) Stretnutie členov synodálneho (pod)tímu pre oblasť spoločenského života sa uskutočnilo 9. decembra v Košiciach. V poradí už druhé takéto podujatie otvoril a moderoval Ing. Pavol Hric. Po spoločnej modlitbe oboznámil prítomných s priebehom syn...

Svätý Mikuláš v Londýne


Košice, 10. december (TSKE) Svätý Mikuláš nezabudol ani na gréckokatolíkov v Anglicku. Vo farnosti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Londýne zavítal k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia v nedeľu 5. decembra. Počas svätej liturgie otec Siarhie...

Ukončenie roku svätého Jozefa na eparchiálnom úrade v Košiciach


Košice, 7. december (TSKE) V stredu 8. decembra bude v Katolíckej cirkvi ukončený osobitný Rok svätého Jozefa. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, sa spolu s najbližšími zamestnancami pri tejto príležitosti 7. decembra na eparchiálnom úrade ...

Nová internetová stránka komisie pre Synodu v Košickej eparchii


Košice, 7. december (TSKE) V októbri pápež František vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, je rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Aktuálne prebieha prvá fáza na...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 6. - 12. december 2021


Pondelok 6. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 7. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 8. december Košice - Duchovná obnova pre sestry služobnice Štvrtok 9. december Košice - online zasadanie komisií a rád Konferencie b...

Prezentácia filmu Mučeník múdrosti


Košice, 1. december (TSKE) V priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach sa 30. novembra uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu s názvom Ján Mastiliak – Mučeník múdrosti. Film z produkcie Spolku sv. Cyrila a Metoda uviedol jeho predseda o. Michal Hospodár. Spomenul okoln...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 29. november - 5. december 2021


Pondelok 29. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 30. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 1. december Rím - pracovná cesta Štvrtok 2. december Rím - pracovná cesta Piatok 3. december Rím - pracovná cesta Sobota ...

Puzzle „Christos Raždajetsja!“


Košice, 24. november (TSKE) V čase prebiehajúcej Filipovky a blížiacich sa sviatkov Narodenia Pána, Rada pre mládež Košickej eparchie v spolupráci s Masmediálnou komisiou Košickej eparchie pripravila puzzle "Christos raždajetsja". Toto puzzle má ľuďom pripomínať prav...

Chrámový sviatok v kláštore otcov baziliánov v Trebišove


Košice, 24. november (TSKE)V nedeľu 22. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup posvätil obnovený kríž v areáli kláštora otcov baziliánov v Trebišove. Posviacka obnoveného kríža sa konala pri príležitosti chrámového sviatku v Nedeľu K...

Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii


Košice, 23. november (TSKE) Uplynulý týždeň patril v Cirkvi na Slovensku mladým. V dňoch 15. – 21. novembra totiž prebiehal Týždeň Cirkvi pre mládež, v rámci ktorého bol mladým Košickej eparchie ponúknutý pestrý program. Vychádzajúc z motta „Vstaň, ustanovím ťa za svedk...