Aktuality z Košickej eparchie

Homília vladyku Cyrila na odpustovej slávnosti bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku v Michalovciach


Košice, 30. august (TSKE) Prinášame vám homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, pri príležitosti odpustovej slávnosti bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach dňa ...

Posviacka kaplnky v Cirkevnej materskej škole blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku


Košice, 30. august (TSKE) V piatok 28.augusta vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v priestoroch Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach, posvätil kaplnku zasvätenú tomuto mučeníkovi 20. storočia. Posviacky a sláv...

O novodobom mučeníkovi z Podkarpatskej Rusi


Košice, 26. august (TSKE) Štvrtkové popoludnie 27. augusta patrilo na historickej Podkarpatskej Rusi (dnešná Ukrajina) pešej púti na pamiatku kňaza - mučeníka Petra Pavla Orosa (1917-1953), ktorého beatifikačný proces prebieha už na rímskej úrovni. Púť sa konala už po t...

Katechetický deň Košickej eparchie


Košice, 28. august (TSKE) V posledný prázdninový štvrtok, 27. augusta, slávili katechéti a kňazi Košickej eparchie otvorenie nového školského roka 2020/2021. Slávnosť sa začala modlitbou tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu, ktorú viedol arcibiskup Cyril Vasiľ S...

Ďalší starobylý kresťanský chrám v Turecku bol premenený na mešitu


Košice, 27. august (TSKE) Prešlo len niekoľko týždňov odkedy sa slávny chrám a donedávna múzeum Hagia Sofia v Istanbule (historickom Carihrade, či Konštantinopole) stal na základe rozhodnutia súdu a prezidentského dekrétu moslimskou mešitou. Minulý piatok, 21. augusta p...

V Pražskom exarcháte oslávili blaženého hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR


Košice, 26. august (TSKE) V pražskom chráme Matky ustavičnej pomoci a svätého Kajetána na Malej Strane bola v utorok 25. augusta slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Tento rok si pripomíname 110. výročie jeho kňazskej vys...

Pozvánka na Odpust Centra pre mládež


Košice, 26. august (TSKE) Poďme spoločne ďakovať za každého jedného z nás, za všetko, čo sme mohli spoločne prežiť, za Božiu dobrotu, ktorá nás neustále sprevádza i za to, že máme Centrum. A to všetko na odpuste Centra pre mládež Košickej eparchie svätého Jána ...

V USA zanikla posledná chorvátska gréckokatolícka farnosť


Košice, 25. august (TSKE) V nedeľu 23. augusta, slávil vladyka Milan Lach SJ, biskup eparchie Parma, poslednú a rozlúčkovú liturgiu pre gréckokatolíckych Chorvátov z farnosti svätého Mikuláša na Superior Avenue v Clevelande (USA). Kedysi pri zatvorení farnosti bolo z...

Púť synov a otcov


Košice, 25. august (TSKE) Synovia potrebujú otcov, aby sa sa stali skutočnými mužmi. Charakter, sila, dobrodružstvo, prekonávanie hraníc, ochrana slabších, …. to všetko sa synovia učia od otca. A práve preto sa Rada pre mládež Košickej eparchie rozhodla uspo...

Odpust Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove


Košice, 25. august (TSKE) V deň zakončenia sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky,  v nedeľu 23. augusta, veriaci z farnosti Trebišov slávili odpustovú slávnosť. Hlavným slúžiteľom arijerejskej svätej liturgie bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Koši...

Púť mladých Mukačevskej eparchie k hieromučeníkovi Teodorovi


Košice 25. august (TSKE) Jednou z tradičných aktivít Komisie pre pastoráciu mládeže v našej sesterskej Mukačevskej eparchii je každoročná pešia púť do dediny Veľký Bočkov (Velykyj Byčkiv) v Rachovskom okrese, rodisku blaženého biskupa – mučeníka Teodora Romžu (1911-1947...

Sto rokov pôsobenia sestier baziliánok v chorvátskej eparchii Križevci


Košice 24. august (TSKE) V sobotu 18. júla 2020 sa na dvore kláštora Krista Kráľa v Osijeku konala milá slávnosť. Poďakovanie Bohu za 100 rokov od príchodu sestier baziliánok do Chrovátska. V dňoch pred samotnou slávnosťou, od 12. do 14. júla viedol Mons. Stipić, apošto...

Ekumenická bohoslužba na sviatok svätého Štefana I. v Košiciach


Košice 24. august (TSKE) Maďarskí veriaci troch historických cirkví sa stretli v stredu, 19. augusta v poobedňajších hodinách na spoločnej ekumenickej bohoslužbe na počesť maďarského národného svätca a zakladateľa maďarského štátu, kráľa Štefana I., v košickom kalvínsko...

Výročná eparchiálna púť gréckokatolíkov z USA


Košice 22. august (TSKE) V nedeľu 16. augusta sa konala výročná púť eparchie Parma (USA) ku kópii ikony Presvätej Bohorodičky z Máriápocs ktorá na pútnicke miesto v Burtone (USA). Deň bol naplnený modlitbou a radosťou zo spoločenstva aj napriek tomu, že program púte bol...

Farský tábor v Herľanoch


Košice 21. august (TSKE) Deti a mládež z gréckokatolíckej farnosti Trebišov sa 9. – 13. augusta stretli na farskom tábore v Herľanoch. Po ubytovaní sa zoznámili s prostredím a pravidlami tábora, následne boli deti rozdelené do anjelských šíkov (skupiniek). Vďaka tomu v ...

O rímskych liturgických knihách


Košice 21. august (TSKE)Už sa mi párkrát stalo, že keď som niekomu z kategórie „knihomoľov“ doniesol nejakú novú knihu, tak si ju najprv ovoňal. Ako kniha a papier v nej voňajú priam po dreve, zvlášť, ak sa nejedná o obyčajný papier. Väčšina z nás pozná kancelársky papi...

Odpustová slávnosť v Kuzmiciach


Košice, 20. august (TSKE) Pri príležitosti sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky sa 16. Augusta v Kuzmiciach konala odpustová slávnosť. Tá bola spojená s jubileom domáceho kňaza otca Štefana Keruľ-Kmeca, ktorý si pripomínal pol storočia na tomto svete. Slávnostným slúž

Pri príležitosti nedožitej storočnice vyšiel zborník venovaný životu a dielu prof. Michala Lacka SJ


Košice, 18. august (TSKE) Vatikánsky rozhlas v augustovej rubrike zo života Gréckokatolíckej cirkvi dáva do pozornosti publikáciu venovanú storočnici veľkej osobnosti slovenských gréckokatolíkov prof. Michala Lacka SJ. Ide o zborník príspevkov zo spomienkového dvojdnia ...

Duchovné puto Klokočovského chrámu a baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme


Košice, 17. august (TSKE) V nedeľu 16. augusta bol počas hlavnej púte zverejnený dekrét o pričlenení zvláštnym Putom duchovného príbuzenstva Klokočovského chrámu k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných odpustkov. Prinášame vám jeho znenie: ...

Homília vladyku Cyrila Vasiľa SJ, pri príležitosti 350. výročie slzenia ikony Bohorodičky v Klokočove


Pre človeka je prirodzené, že sa dobre cíti v spoločenstve blízkych, najmä v kruhu rodiny, do ktorej bol s láskou prijatý, alebo do ktorej sa dobrovoľne začlenil. Nemusí teda ísť nevyhnutne o fyzickú, pokrvnú rodinu – tú si málokto môže naozaj vybrať, ale o tak...