Aktuality z Košickej eparchie

Národný týždeň charít v Košiciach


Košice 7. jún (TSKE) Počas prvého júnového týždňa sa na Slovensku konal Národný týždeň charít. Pri príležitosti jeho ukončenia v sobotu 5. júna, bola slávená v Kaplnke svätého Lazára v Košiciach svätá liturgia. Kaplnka patrí do pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchiálnej c...

Mariánske pútnické miesta Crea a Klokočov podpísali vyhlásenie o duchovnom príbuzenstve


Košice 7. jún (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ počas uplynulého víkendu navštívil severotaliansku diecézu Casale Monferrato. Cieľom jeho pastoračnej návštevy bola prezentácia jubilujúceho eparchiálneho pútnického miesta Klokočov a podpísanie vyhlásenia o duchovnom príbu...

Spolok sv. Cyrila a Metoda spomínal a ďakoval


Košice 4. jún (TSKE) Pri príležitosti 80. výročia od založenia bývalej Jednoty a 30. výročia od obnovenia jej činnosti pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnila v Trebišove spomienková slávnosť. V prvej časti podujatia sa v sále miestneho Múzea a kultúrneho c...

Odpustová slávnosť spojená s posvätením interiéru chrámu v Trnave pri Laborci


Košice 1. jún (TSKE) 30. máj sa zapíše do histórie farnosti Trnava pri Laborci ako pamätný deň. Vo farnosti sa slávila odpustová slávnosť k sviatku Zoslania Svätého Ducha. Archierejskú svätú liturgiu slávil administrátor Košickej eparchie arcibiskupa Cyril Vasiľ SJ, pre...

100. výročie postavenia chrámu v Kožuchove


Košice 31. máj (TSKE) Pri príležitosti 100.výročia postavenia chrámu Všetkých svätých v Kožuchove, bol Apoštolskou Penitenciáriou vyhlásený Jubilejný rok pre túto filiálnu obec farnosti Zemplínske Hradište. Slávnostné zverejnenie dekrétu Svätej Stolice bolo v nedeľu ...

Pútnici z Černovej navštívili Klokočov


Košice 29. máj (TSKE) V štvrtok 27. mája do Klokočova zavítali pútnici z Černovej, ktorá je mestskou časťou Ružomberka. Rímskokatolíckych veriacich privítal aktuálny správca farnosti otec Peter Čintala a duchovný správca pre pútnikov otec Tomáš Fischer. Slávnostnú litur...

V Záhrebe pochovali jezuitu Antona Lozuka SJ, bývalého rektora Pápežského ruského kolégia v Ríme


Košice 26. máj (TSKE) Dňa 20. mája zomrel vo veku 73 rokov páter Anton Lozuk SJ, jezuita, kňaz, pedagóg a dlhoročný predstavený Pápežského ruského kolégia Russicum v Ríme. Tu ako vicerektor, rektor, vedúci speváckeho zboru pri chráme sv. Antona Pustovníka a predovšetkým...

Svätodušný pondelok a kňazská vysviacka v Križevci


Košice 26. máj (TSKE) Katedrála gréckokatolíckej eparchie v chorvátskom mestečku Križevci neďaleko Záhrebu je zasvätená Najsvätejšej Trojici. V pondelok 24. mája tak križevacký eparchiálny biskup vladyka Milan Stipić slávil v miestnej katedrále spolu s duchovenstvom, ve...

V Pánovi usnul Gregor Peter XX. Ghabroyan, hlava katolíckych Arménov


Košice 26. máj (TSKE) Pápežské arménske kolégium v Ríme 25. mája oznámilo svetu smutnú správu. V libanonskom Bejrúte vo veku 86 rokov odišiel do Otcovho domu ich otec a hlava cirkvi, vladyka Gregor Peter XX Ghabroyan, po arménsky známy ako Krikor Bedros XX, katolikos – ...

Odpust Zoslania Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach


Košice 24. máj (TSKE) Z príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha 23. mája sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť v Bazilike minor v Michalovciach. Aj napriek stále zaväzujúcim protiepidemologickým opatreniam, sa mohol uskutočniť riadny odpust s plným liturgi...

V severomacedónskom Skopje predstavili nové vydanie Proglasu


Košice 23. máj (TSKE) Vo štvrtok 20. mája bola v severomacedónskom Skopje v priestoroch kultúrno-informačného centra otvorená výstava fotografií Pavla Demeša s názvom „Po stopách svätých Cyrila a Metoda“. Výstava predstavuje fotografické Curriculum vitae slovanských vie...

Vladyka Cyril posvätil základný kameň pre nový chrám v Chuste


Košice 20. máj (TSKE) Apoštolský administrátor Košickej eparchie „sede plena“, vladyka Cyril Vasiľ SJ, vykonal v období Paschy roku 2021 podľa juliánskeho kalendára návštevu našej susednej a materskej Mukačevskej eparchie. Po bohoslužbách v katedrálnom chráme Povýšenia ...

Odpustová slávnosť na Cirkevnej ZŠ S MŠ sv. Gorazda v Košiciach


Košice 18. máj (TSKE) 13. mája 2021 na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista sa na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach konala odpustová slávnosť, ktorej sa zúčastnil i vladyka Cyril Vasiľ s riaditeľom Eparchiálneho školského ú

Arcibiskup Cyril Vasiľ slávil liturgiu pri michalovskej rotunde


Košice 14. máj (TSKE) V sobotu 15. mája vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, slávil archijerejskú sv. liturgiu v exteriéry Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Liturgické slávenie bolo súčasťou víkendového programu pravidelnej iniciatívy No...

Magyarország kormánya támogatja a Kassai görögkatolikus egyházmegye 6 templomának felújítását


Kassa, május 17. (TSKE) 2021. május 11.-én, kedden, a Komáromi rómaikatolikus egyházközségi hivatalban a görögkatolikus, rómaikatolikus és református egyházak képviselői találkoztak Soltész Miklóssal, Magyarország egyház- és nemzetiségi ügyeiért felelős államtitkárával....

Maďarská vláda podporí obnovu 6 chrámov Košickej eparchie


Košice 14. máj (TSKE) V utorok 11. mája 2021, sa v priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu v Komárne stretli zástupcovia gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklóso...

Cena mesta Košice pre pre gréckokatolíckeho kňaza Františka Čitbaja


Košice 12. máj (TSKE) Gréckokatolícky kňaz, stavroforný protojerej otec František Čitbaj, bol ocenený cenou mesta Košice. Stalo sa tak pri príležitosti 652. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice a s tým súvisiacich osláv dňa mesta Košice. Cena mu bola udelená za...

Pozvánka: vladyka Cyril bude sláviť liturgiu pri michalovskej rotunde


Košice 12. máj (TSKE) Zemplínske múzeum v Michalovciach sa počas víkendu 15.-16. mája 2021 pripája k medzinárodnej iniciatíve Noc múzeí a galérii. V rámci programu v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice, bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor...

„Sme tu pre Teba Uchom a srdcom“, odkazuje mladým Rada pre mládež Košickej eparchie


Košice 7. máj (TSKE) „Sila, túžby, nádej, život… malá časť z mnohých vlastností mladého človeka – Teba!! A napriek tomu vo svojom vnútri môžeš zažívať pocit samoty, nepochopenia, nerozhodnosti, či zlyhania v rôznych oblastiach tvojho života. A aj v týchto chvíľach sme t...

Spolok sv. Cyrila a Metoda jubiluje


Košice 4. máj (TSKE) Dnes si pripomíname 80. výročie udalosti, keď gréckokatolícki veriaci a priekopníci cyrilo-metodského hnutia založili Jednotu sv. Cyrila a Metoda (JSCM) v Michalovciach. Jednota rozvíjala od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a...