Aktuality z Košickej eparchie

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 15. – 21. apríl 2024


Pondelok 15. apríl 9.00 Prešov - Kňazský seminár Utorok 16. apríl Košice - Agende Streda 17. apríl Taliansko - Casale Monferrato - pracovná cesta Štvrtok 18. apríl Taliansko - Casale Monferrato - pracovná cesta Piatok 19. apríl Taliansko - Cas...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 8. – 14. apríl 2024


Pondelok 8. apríl Nemecko– pracovná cesta Utorok 9. apríl Nemecko– pracovná cesta Streda 10. apríl Martin – pracovná cesta Štvrtok 11. apríl 9.00 Košice -Agenda 17.00 Prešov - TV Lux: nahrávanie Piatok 12. apríl 9.00 Košice -Agenda 16.00...

Aprílová fatimská sobota


Košice, 8. apríl (TSKE) 6.4.2024 sa konala pravidelná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal posvätným ružencom, ktorý spevom doprevádzali veriaci z Bačkova pod vedením pani Andrey Jurkovej. Paschálnu hodinku sa modlil otec Juraj Tomáš z farn...

Odpustová slávnosť v Choňkovciach


Košice, 8. apríl (TSKE) Dňa 7. apríla 2024 sa v Choňkovciach uskutočnila odpustová slávnosť. Patrocínium chrámu je Sviatok Zvestovania našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. Nakoľko zväčša tento sviatok pripadá na obdobie Veľkého pôstu, farnosť p...

Košická eparchia sa zjednocuje v modlitbe za obete nešťastia v Spišskej Kapitule


Košice, 6.apríl (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, kňazi a veriaci Košickej eparchie v tejto tragickej chvíli v modlitbe a s pokorou vyjadrujú sústrasť rodinám dievčat, ktoré zahynuli pri dopravnej nehode v Spišskej Kapitule. Modlia sa za všetkých pozostalých, zranených,...

Arcibiskup Vasiľ: Fakt Ježišovho zmŕtvychvstania je slovom životnej istoty


Košice, 1.apríl (TSKE) Prinášame vám v plnom znení pastiersky list arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorý sa čítal vo všetkých chrámoch Košickej eparchie na Svetlý pondelok 1.apríla 2024: Milí spolubratia kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, milí bratia a sestry. Christos v...

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ na sviatok Kristovej Paschy


Košice, 31. marca (TSKE) Prinášame vám homíliu, ktorú arcibiskup Cyril Vasiľ SJ predniesol počas slávenia sv. liturgie na Svätú a veľkú nedeľu Paschy v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky: 9. októbra minulého roku v neskorých večerných hodinách zasiahl...

Krížová cesta na vysokoškolských internátoch


Košice, 30. marca (TSKE) V utorok 26.3.2024 sa v rámci projektu Cer´kov z molodŷma uskutočnilo predveľkonočné stretnutie na vysokoškolských internátoch Jedlíkova v Košiciach. O.Z. molodŷ.Rusynŷ organizuje už tradične vo Veľkom týždni pre študentov, mladých pracujúcich, ...

Putovná duchovná obnova s vladykom Cyrilom 2024


Košice, 29.marec (TSKE) Počas Kvetného víkendu ponúkla Rada pre mládež už druhý ročník Putovnej duchovnej obnovy s vladykom Cyrilom, na ktorej sa zúčastnilo 23 mladých pútnikov. Toto putovanie bolo pripodobnením putovaniu Ježiša so svojim učeníkmi, cez skúsenosť so vzkr...

Krížová cesta na Habeši v Sečovciach


Košice, 26. marec (TSKE) Vo štvrtok 21.3.2024 boli obyvatelia Habeša v Sečovciach svedkami mimoriadnej udalosti. Pod vedením o. Štefana Ančočika, jeho manželky a synov, sa mohli prvýkrát verejne pomodliť Krížovú cestu, ktorá prechádzala celým Habešom. Atmosféra počas mo...

Spovedná služba na železničnej stanici v Košiciach


Košice, 26. marec (TSKE) V týchto dňoch sa spoločne blížime k Veľkonočným sviatkom, počas ktorých si veriaci kresťania budú pripomínať smrť, trojdňové uloženie do hrobu a vzkriesenie Ježiša Krista. Dôležitejšie ako príprava jedál na tieto sviatky je príprava srdca člove...

Vladyka Cyril Vasiľ viedol duchovnú obnovu pre skautov na moravskom Velehrade


Košice, 25. marec (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ viedol od 14. do 17. marca duchovnú obnovu strážkyň a roverov RS z Federácie skautov Európy na českom Velehrade. Témou obnovy bola Cesta učeníka, ktorú vladyka predstavoval ako na živote sv. Petra a Pavla, tak aj sv. Cyril...

Animátorska škola - Od zážitkovej pedagogiky k neformálnemu vzdelávaniu


Košice, 20. marec (TSKE) Po februárovom dobrodružnom víkende sa Animátorská škola Košickej eparchie preniesla späť do domáceho prostredia Centra pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Snahou bolo nastaviť režim a poukázať aj na určité stále časti víkendov, preto ...

Duchovná obnova pre manželky kňazov


Košice, 18. marec (TSKE) V pastoračnom centre farnosti Košice – Staré Mesto sa dňa 16. marca uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Pomaly sa vytvára pekná a najmä potrebná tradícia týchto stretnutí. Organizácie sa ujal o. Michal Hospodár a o...

PODEĽME SA! A POMÔŽME 2024


Pozývame Vás zapojiť sa aj v tomto Pôstnom období do 18. ročníka akcie Podeľme sa! 2024. Udržanie bývania nízkopríjmových rodín s deťmi je jedným z najzávažnejších problémov ochrany rodiny ako takej na Slovensku.  Ochrany pred jej bezdomovectvom. Každá tretia rodi...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 11. – 17. marec 2024


Pondelok 11. marec Rím – pracovná cesta Utorok 12. marec Rím – pracovná cesta Streda 13. marec 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Spoločná dekanská porada Košického a Spišskonovoveského dekanátu 10.00 Košice -Agenda 18.00 Košice - katedrála: Veľký kajú

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 4. – 10. marec 2024


Pondelok 4. marec Košice - Lorinčík: plénum KBS  Utorok 5. marec Košice - Lorinčík: plénum KBS  Streda 6. marec Košice - Lorinčík: duchovná obnova KBS Štvrtok 7. marec Košice - Lorinčík: duchovná obnova KBS Piatok 8. marec Košice - Lo...

Marcová fatimská sobota


Košice, 5. marec (TSKE) Prvú sobotu v mesiaci marec 2.3.2024 sa konala pravidelná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal bolestným svätým ružencom a nasledovala modlitba tretieho času. V katechéze na tému "Ježišova modlitba" otec Jozef Vaszil...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku


Košice, 5. marec (TSKE) V nedeľu 3. marca sa vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku a s kňazskými vdovami. Stretnutie sa koná každoročne ako spomienka na tajomstvo stretnutia maléh...

“Putovna” Cer´kov z molodŷma


Košice, 3. marec (TSKE) Duchovno-edukačné podujatia projektu Cer´kov z molodŷma organizuje O.Z. molodŷ.Rusynŷ už sedem rokov. Tento rok bol koncept projektu trochu pozmenený a pripravili sa podujatia “putovného” charakteru. Prvé tohtoročné podujatie sa uskutočnilo ...