Gréckokatolícka eparchia Košice


ROK MILOSRDENSTVA 5. Púť Košickej eparchie do Svätej Zeme

Aktuality

Pred dvadsiatimi rokmi zriadil pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu

Pred dvadsiatimi rokmi zriadil pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu

Košice, 21. február (TSKE) V utorok 21. februára 2017 uplynulo 20 rokov od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie. V tento deň bola zverejnená bula Ecclesiales communitates, ktorou pápež sv. Ján Pavol II. vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie, zriadil na Slovensku novú cirkevnoprávnu jednotku – apoštolský exarchát. Na jeho čelo bol menovaný dovtedajší pomocný biskup Prešovskej eparchie, vladyka Milan Chautur CSsR.

Karneval v gréckokatolíckej farnosti Spišská Nová Ves

Karneval v gréckokatolíckej farnosti Spišská Nová Ves

Košice, 20. február (TSKE) V nedeľu 19. februára sa vo farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi konal karneval pri príležitosti 20. výročia farnosti. S nádhernými maskami od výmyslu sveta sa predstavilo takmer 80 detí, ktoré spolu s ich rodičmi a starými rodičmi počas programu zabával kúzelník Wolf ...

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove sa tešila misiám otcov redemptoristov

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove sa tešila misiám otcov redemptoristov

Košice, 17. február (TSKE) V rámci jubilea Košickej eparchie, ktorá v mesiaci február slávi 20. výročie od svojho kreovania, sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove konali Sväté misie. V dňoch 13. až 16. februára redemptoristi z Michaloviec pod vedením o. Miroslava Bujdoša CSsR. a brata Gorazda Figuru CSsR., spolu s ďalšími dobrovoľníkmi viedli tieto misie pre približne tristo žiakov a zamestnancov školy.

Sv. Ján Pavol II. spojil v Košiciach mladých na začiatku nového semestra

Sv. Ján Pavol II. spojil v Košiciach mladých na začiatku nového semestra

Košice, 16. február (TSKE) V stredu 15. februára, sa v priestoroch Eparchiálneho úradu Košickej eparchie stretli mladí, aby sa započúvali do prednášky o Teológii tela sv. Jána Pavla II. Išlo už o druhé stretnutie v tomto akademickom roku, ktoré spolu pripravili mladí z hnutia Focolare v spolupráci s UNIPASOM – Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie.

Na vysokoškolských internátoch po stopách sv. Konštantína-Cyrila a Metoda

Na vysokoškolských internátoch po stopách sv. Konštantína-Cyrila a Metoda

Košice, 16. február (TSKE) V utorok 14. februára, na sviatok Odchodu do večnosti prepodobného Konštantína–Cyrila, apoštola Slovanov, sa mladí vysokoškoláci k Košíc stretli na liturgii sv. Jána Zlatoústeho slávenú v cirkevnoslovanskom jazyku. Liturgiu pripravili mladí z o. z. Molody Rusyny v spolupráci s UNIPASOM – Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Nad Jazerom

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Nad Jazerom

Košice, 13. február (TSKE) V nedeľu 12. februára navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na košickom sídlisku Nad Jazerom.

Katechéti Košickej eparchie rozoberali problém vyučovania skupiny žiakov z viacerých ročníkov

Katechéti Košickej eparchie rozoberali problém vyučovania skupiny žiakov z viacerých ročníkov

Košice, 08. február (TSKE) Katechéti Košickej eparchie sa 7. 2. 2017 zúčastnili na metodickom seminári na eparchiálnom úrade v Košiciach, kde rozoberali tému „Vyučovanie náboženskej výchovy v skupinách tvorených z viacerých ročníkov.“

Osoby zasväteného života gréckokatolíckych rehoľných spoločenstiev na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Osoby zasväteného života gréckokatolíckych rehoľných spoločenstiev na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 06. február (TSKE) V Bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie a následne sa stretli s miestnym košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli Sestry služobnice z Michaloviec. Nasledovala modlitba tretej hodinky a po nej prednáška, ktorú pripravila a predniesla sestra Naukracia Zavacká OSBM, nová viceprovinciálna predstavená Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodku

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodku

Košice, 02. február (TSKE) Na sviatok Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista sa košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku, aby vo vzájomnej jednote slávili svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka na Spiši

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka na Spiši

Košice, 31. január (TSKE) Farnosť Závadka v posledný januárový víkend privítala preosvieteného vladyku Milana Chautura, CSsR, košického eparchu. Vladyka počas celého víkendu obohacoval veriacich svojimi homíliami a príhovormi, v ktorých upriamoval pozornosť k životu v pravde, k láske k Bohu a blížnemu. Povzbudzoval k vzájomnému odpúšťaniu a k odsúdeniu hriechu, nie však hriešnika.

Pri príležitosti Roku výročí Košická eparchia ocenila významné osobnosti na poli eparchiálneho cirkevného školstva

Pri príležitosti Roku výročí Košická eparchia ocenila významné osobnosti na poli eparchiálneho cirkevného školstva

Košice, 31. január (TSKE) Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie slávil na sviatok Troch svätých svätiteľov Deň učiteľov so svojimi pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Košickej eparchie boli vybraní zamestnanci ocenení za ich obetavú prácu.

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove znovuotvorili telocvičňu školy

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove znovuotvorili telocvičňu školy

Košice, 17. január (TSKE) Po rozsiahlej rekonštrukcii strechy a palubovky, bola po viac ako roku, znovuotvorená budova telocvične Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove. S výraznou podporou štátnej dotácie z rezervy vlády SR sa podarilo zrenovovať obidve miestnosti telocvične, ktoré 16. januára slávnostne požehnal vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup.

Veriaci z Košickej farnosti si pripomenuli väzenie a okovy jedného zo svojich patrónov - sv. apoštola Petra

Veriaci z Košickej farnosti si pripomenuli väzenie a okovy jedného zo svojich patrónov - sv. apoštola Petra

Košice, 15. január (TSKE) V nedeľu si veriaci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach pripomenuli poklonu úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Každoročnú spomienku na väznenie ich patróna tento rok slávili archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Januárová fatimská sobota posilnila veriacich Košickej eparchie vo viere

Januárová fatimská sobota posilnila veriacich Košickej eparchie vo viere

Košice, 09. január (TSKE) Prvú fatimskú sobotu v tomto roku 2017, liturgicky mal na starosti michalovský protopresbyterát. Začala sa modlitbou sv. ruženca, po ktorej nasledovala modlitba tretej hodinky a krátka katechéza na tému: Výzva k viere, poklone, nádeji, láske a k odpusteniu.

Oslavy sviatku Bohozjavenia v Košickej eparchii

Oslavy sviatku Bohozjavenia v Košickej eparchii

Košice, 07. január (TSKE) Sviatky Bohozjavenia alebo Krstu Pána sa začali 5. januára 2017 modlitbou Kráľovských časov v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Modlitba bola prepletená čítaniami starozákonných prorokov o prísľube Mesiáša ako svetla pre národy, večnej zmluvy, skrze ktorú Boh sa zaväzuje zostať pri svojom ľude ( Iz 35, 1 – 10; Iz 1, 16 – 20. Iz 12, 3 – 6; Iz 49, 8 – 15).

Do nového roka vykročila Košická eparchia prežívaním Božej blízkosti

Do nového roka vykročila Košická eparchia prežívaním Božej blízkosti

Poďakovať Bohu za prežitý rok prišli košickí gréckokatolícki veriaci do katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky na svätú liturgiu, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Prežívanie vianočných sviatkov v Košickej eparchii sa nieslo aj v duchu tradičného futbalového turnaja

Prežívanie vianočných sviatkov v Košickej eparchii sa nieslo aj v duchu tradičného futbalového turnaja

Košice, 31. december (TSKE) Na jubilejnom XX. ročníku Vianočného futbalového turnaja Košickej eparchie sa strelo vyše 120 mladých futbalových športovcov, aby ukázali kresťanské hodnoty aj vo futbale a zažili krásne spoločenstvo. Cez kvalifikácie v jednotlivých pretopresbyterátoch, ktorých sa zúčastnilo celkovo 32 družstiev počas novembra a decembra, sa do záverečného vianočného turnaja prebojovalo jedenásť najlepších, ktorých doplnilo tradične družstvo kňazov s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

Počas Vianoc Vladyka Milan Chautur navštívil trebišovskú farnosť

Počas Vianoc Vladyka Milan Chautur navštívil trebišovskú farnosť

Košice, 28. december (TSKE) Ako je už každoročným zvykom, tak aj v tomto roku v pondelok 26. decembra na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke zavítal do Gréckokatolíckej farnosti Trebišov vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V tento deň, ktorý ozdobilo prirodzené svetlo bielych Vianoc, vladyka pri slávení Eucharistie poukázal na Narodenie Pána ako sviatok Božieho zľutovania, keď Boh plní svoje prísľuby.

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia piatim bohoslovcom

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia piatim bohoslovcom

Košice, 27. december (TSKE) V deň, ktorý východná cirkev slávi sviatok svätého diakon Štefana, prvomučeníka, päť bohoslovcov Košickej eparchie prijalo z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa nižšie svätenia a poddiakonát. Toto svätenie je ich prvým stupňom zasvätenia sa službe Bohu v klerickom stave, kedy začínajú preberať časť zodpovednosti za duchovnú službu v Cirkvi v spoločenstvách Božieho ľudu.

Slávenie sviatkov Narodenia Pána v Košickej eparchii

Slávenie sviatkov Narodenia Pána v Košickej eparchii

Košice, 26. december (TSKE) Vianočné sviatky v košickom katedrálnom chráme začali slávením veľkej večierne, po ktorej nasledovala archijerejská svätá liturgia Jána Zlatoústeho. Obradom predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za hojnej účasti veriaceho ľudu.

DLHO OČAKÁVANÉ SVIATKY KRISTOVHO NARODENIA

DLHO OČAKÁVANÉ SVIATKY KRISTOVHO NARODENIA

sa stali pre mnohých z nás svetlom, ktoré môže prežiariť naše všedné dni plné stresu a rôznych aktivít. Sú takí, ktorí čakali na sviatky ako na zmilovanie Božie. Áno, sviatky sú práve o tomto, o Božom zmilovaní. Ak ich tak nevnímame, kdesi sa stala chyba. Hľadajme ju v našej neschopnosti vypnúť aktivitu, stres. Doba, v ktorej žijeme na nás vplýva tým, že nám podsúva ako dôležité súčasti života tie, ktoré nie sú dôležité.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s gréckokatolíkmi činnými vo verejnom živote

Vladyka Milan Chautur sa stretol s gréckokatolíkmi činnými vo verejnom živote

Košice, 19. december (TSKE) V predposlednú decembrovú nedeľu 18. decembra 2016 a zároveň v poslednú pred sviatkami Narodenia Pána, ktorej Cirkev dala meno Nedeľa sv. Otcov, sa v Košiciach stretli gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom, kultúrnom a spoločenskom živote.

Mladí Košického protopresbyterátu spoznávali zlo hriechu

Mladí Košického protopresbyterátu spoznávali zlo hriechu

Košice, 16. december (TSKE) Víkend 9. - 11. decembra strávilo 23 mladých z Košického protopresbyterátu v Trebišove na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta. Spoločne si kládli otázku „Čo je hriech?“ čo bolo aj témou už 9. tematického víkendu.

V Malčiciach obnovili starobylú kaplnku

V Malčiciach obnovili starobylú kaplnku

Košice, 13. december (TSKE) V nedeľu Praotcov navštívil vladyka Milan Chautur CSsR košický eparchiálny biskup dedinku Malčice a posvätil obnovenú kaplnku, kde ešte ako mladý bohoslovec chodieval na bohoslužby, ktoré v tom čase slúžieval gréckokatolícky redemptorista o. Michal Majovský.

V Košiciach sa uskutočnil jubilejný ročník vianočného benefičného koncertu „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám“

V Košiciach sa uskutočnil jubilejný ročník vianočného benefičného koncertu „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám“

Košice, 12. december (TSKE) V Historickej radnici mesta Košice sa 9. decembra konal vianočný benefičný koncert „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám,“ ktorý je súčasťou už jubilejného 25. ročníka benefičných koncertov organizovaných Humanitnou spoločnosťou Humanita pre život Spišské Vlachy a Košickým folklórnym štúdiom pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

Na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda sa konala súťaž „Dominikova vianočná pieseň“

Na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda sa konala súťaž Dominikova vianočná pieseň

Košice, 06. december (TSKE) V piatok 2. decembra do Cirkevnej základnej školy a materskej školy sv. Gorazda zavítal redemptorista o. Miroslav Bujdoš spolu s jeho tučným, ale veselým spolubratom Alfonzom.

Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda prežili sviatok sv. Mikuláša s vladykom Milanom Chauturom

Žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda prežili sviatok sv. Mikuláša s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 06. december (TSKE) V deň pamiatky sv. Mikuláša Divotvorcu navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce.

Vladyka Milan Chautur vyslal koledníkov Dobrej noviny

Vladyka Milan Chautur vyslal koledníkov Dobrej noviny

Košice, 05. december (TSKE) Decembrová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach sa niesla v znamení vyslania koledníkov Dobrej noviny. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo svojej homílii vyzdvihol myšlienku dôležitosti prípravy svojich sŕdc na príchod Spasiteľa tak, ako to urobila aj Panna Mária.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Spišská Nová Ves

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Spišská Nová Ves

Košice, 05. december (TSKE) V nedeľu 4. decembra vladyka Milan Chautur CSsr, košický eparcha, zavítal do farnosti Spišská Nová Ves na pastoračnú návštevu.

Na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metod v Košiciach sa uskutočnila „Noc v škole“

Na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metod v Košiciach sa uskutočnila Noc v škole

Košice, 1. december (TSKE) Aj tento rok sa na pôde Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach konala dňa 24 novembra nezabudnuteľná “Noc v škole“, ktorej boli účastní študenti školy ako aj ich pedagógovia.

V kláštore sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach prebieha kapitula Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda

V kláštore sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach prebieha kapitula Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda

Košice, 29. november (TSKE) V dňoch od 30. novembra do 2. decembra prebieha V. viceprovinciálna kapitula sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Sečovciach, ktorej logom je verš z listu Efezanom 5,8b: “Žite ako deti svetla.“

V Rankovciach vladyka Milan Chautur posvätil kaplnku nového domu pre seniorov

V Rankovciach vladyka Milan Chautur posvätil kaplnku nového domu pre seniorov

Košice, 28. november (TSKE) Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, dňa 26. novembra, posvätil v Rankovciach prestol a kaplnku v objekte, ktorý ma v blízkej budúcnosti slúžiť ako domov pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť inej osoby a o ktorých sa nemá kto starať.

Gréckokatolícki veriaci v Zbudzi boli dojatí posviackou nových liturgických nádob a zrekonštruovaného chrámu

Gréckokatolícki veriaci v Zbudzi boli dojatí posviackou nových liturgických nádob a zrekonštruovaného chrámu

Košice, 28. november (TSKE) S Božou bázňou a s vierou prijímali gréckokatolícki veriaci vo filiálnej obci Zbudza, v nedeľu 27. novembra, najsvätejšiu Eucharistiu z nových liturgických nádob a posvätnosť tejto chvíle umocňovala ich prítomnosť v obnovenom a novoposvätenom interiéri chrámu Premenenia Pána.

Katechéti Košickej eparchie sa na metodickom seminári učili približovať Božie slovo žiakom

Katechéti Košickej eparchie sa na metodickom seminári učili približovať Božie slovo žiakom

Košice, 25. november (TSKE) Eparchiálny katechetický úrad Košickej eparchie 25. novembra zorganizoval metodický seminár pre katechétov vyučujúcich gréckokatolícke náboženstvo na školách Košického kraju. Seminár začal modlitbou Tretieho času, po ktorom sa katechétom prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, a povzbudil ich, aby neodovzdávali iba teoretické poznatky ale pravdy viery, a aby sa ich usilovali voviesť do života mladých a detí.

Prváci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja boli požehnaní a zasvätení Presvätej Bohorodičke

Prváci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja boli požehnaní a zasvätení Presvätej Bohorodičke

Košice, 23. november (TSKE) Na sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu, bol pre prváčikov na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove pripravený celodenný program. Hneď po príchode do školy navštevovali jednotlivé „kráľovstvá“, kde museli skladať neľahké úlohy, za ktoré boli potom odmenení. Vrcholom dopoludnia bola slávnostné „pasovanie“ za prváka a svätá liturgia.

Jubilejný rok Baziliánskeho rádu začal Košickou eparchiálnou odpustovou slávnosťou monastierskej Kaplnky Krista Kráľa v Trebišove

Jubilejný rok Baziliánskeho rádu začal Košickou eparchiálnou odpustovou slávnosťou monastierskej Kaplnky Krista Kráľa v Trebišove

Košice, 20. november (TSKE) Archijerejskou sv. liturgiou v monastierskej Kaplnke Krista Kráľa v Trebišove vyvrcholila 20. novembra 2016 posledná eparchiálna slávnosť Košickej eparchie v tomto roku.

Detské a mládežnícke spevácke zbory Košickej eparchie predstavili svoje talenty v Trebišove

Detské a mládežnícke spevácke zbory Košickej eparchie predstavili svoje talenty v Trebišove

Košice, 20. november (TSKE) Záver mimoriadneho roka milosrdenstva, samotná nedeľu Krista Kráľa, teda 20. novembra, patril v Trebišove už každoročnému podujatiu. V Mestskom kultúrnom stredisku sa uskutočnil 7. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku.

Základná umelecká škola sv. Cecílie slávila 10. výročie svojho založenia

Základná umelecká škola sv. Cecílie slávila 10. výročie svojho založenia

Košice, 18. november (TSKE) Základná umelecká škola sv. Cecílie v Sečovciach oslávila 16. novembra 2016 svoje desiate narodeniny. Na Galakoncerte, ktorý ZUŠ sv. Cecílie pri tejto príležitosti pripravila, vystúpili žiaci, absolventi, pedagógovia a hostia.

Mladí Košického protopresbyterátu pokračujú v konaní skutkov milosrdenstva

Mladí Košického protopresbyterátu pokračujú v konaní skutkov milosrdenstva

Košice, 16. november (TSKE) Mladí Košického protopresbyterátu sa stretli na tohtoročne už druhom Tematickom večeri "TeVe" v pondelok, 14. novembra 2016, v Košickom katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky.

Gréckokatolícka mládež v Trebišove zakončila mimoriadny Svätý rok milosrdenstva premýšľaním nad Bibliou

Gréckokatolícka mládež v Trebišove zakončila mimoriadny Svätý rok milosrdenstva premýšľaním nad Bibliou

Košice, 16. november (TSKE) Počas noci z 11. na 12. novembra 2016 sa v Gréckokatolíckej farnosti Trebišov uskutočnila „Noc s Bibliou.“ Bola zorganizovaná pri príležitosti zakončenia Mimoriadneho Svätého roka Milosrdenstva.

Vladyka Milan Chautur slávil odpustovú sv. liturgiu v Helcmanovciach

Vladyka Milan Chautur slávil odpustovú sv. liturgiu v Helcmanovciach

Košice, 14. november (TSKE) Pri príležitosti slávenia chrámového sviatku sv. Archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností dňa 13.11.2016 navštívil farnosť Helcmanovce preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove zavŕšila mimoriadny Svätý rok milosrdenstva odpustovou slávnosťou

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove zavŕšila mimoriadny Svätý rok milosrdenstva odpustovou slávnosťou

Košice, 14. november (TSKE) Výnimočným dňom pre všetkých žiakov a zamestnancov Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove bol 10. november 2016, kedy škola slávila odpustovú slávnosť patróna školy sv. Jozafáta.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove zakončili mimoriadny Svätý rok milosrdenstva vo Vysokých Tatrách

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove zakončili mimoriadny Svätý rok milosrdenstva vo Vysokých Tatrách

Košice, 10. november (TSKE) V skorých ranných hodinách 10.11.2016 28 žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove vyrazilo pod vedením duchovného správcu školy o. Tomáša Haburaja a učitelky Daniely Ferenčíkovej do Vysokých Tatier.

V Košiciach posvätili pohrebné miesto pre deti, ktoré zomreli pred narodením

V Košiciach posvätili pohrebné miesto pre deti, ktoré zomreli pred narodením

Košice, 10. november (TSKE) Za prítomnosti zástupcov ekumenických spoločenstiev z Košíc i Mukačeva bol 8. novembra 2016 v metropole Východu požehnaný hrob, kde budú môcť pochovať rodičia svoje dieťa, ktoré zomrelo pred narodením.

Väzni v Košiciach zavŕšili mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Väzni v Košiciach zavŕšili mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Košice, 09. november (TSKE) V rámci celosvetového slávenia Jubilea väzňov navštívil dňa 6. novembra 2016 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach, z poverenia vladyku Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa, riaditeľ Eparchiálneho úradu Košickej eparchie o. Marko Rozkoš.

Deti z Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach prosili o Božie požehnanie

Deti z Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach prosili o Božie požehnanie

Košice, 7. november (TSKE) V piatok 4. novembra 2016 deti z Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach, slávili Deň materských škôl na Slovensku s požehnaním.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám v Petrikovciach

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám v Petrikovciach

Košice, 07. november (TSKE) V nedeľu 06. novembra 2016 vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil obec Petrikovce pri príležitosti chrámového sviatku archanjela Michala a posviacky obnoveného exteriéru a interiéru chrámu. Vladyka posvätil aj obnovený svätostánok, obraz archanjela Michala a obraz Klokočovskej Bohorodičky, kadidelnice a čase s príslušenstvom.

Novembrová fatimská sobota Košickej eparchie pozývala veriacich k návratu do života podľa Božej vôle

Novembrová fatimská sobota Košickej eparchie pozývala veriacich k návratu do života podľa Božej vôle

Košice, 07. november (TSKE) Program novembrovej fatimskej soboty, ktorá sa slávila už v Bazilike minor v Michalovciach, mal na starosti Spišský protopresbyterát. Liturgické slávenia začali modlitbou Tretej hodinky a nasledovala katechéza o vzťahu medzi Božím milosrdenstvom a spravodlivosťou, ktorú prezentoval o. Tomáš Mikunda.

Rodáci z Veľkej Poľany sa s vladykom Milanom Chauturom modlili za svojich zosnulých príbuzných

Rodáci z Veľkej Poľany sa s vladykom Milanom Chauturom modlili za svojich zosnulých príbuzných

Košice, 03. november (TSKE) V prvý novembrový deň sa uskutočnilo každoročné stretnutie rodákov v zaniknutej obci Veľká Poľana pri vodnej nádrži Starina v Poloninách z príležitosti sviatku archanjela Michala, ktorému bol zasvätený vtedajší chrám a takisto z príležitosti pamiatky zosnulých. Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha s kňazmi zo Sniny.

V Slovenskom Novom Meste sa tešia z novoposväteného gréckokatolíckeho chrámu

V Slovenskom Novom Meste sa tešia z novoposväteného gréckokatolíckeho chrámu

Košice, 31. október (TSKE) V poslednú októbrovú nedeľu sa v Slovenskom Novom Meste konala posviacka nového chrámu zasväteného sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Posviacku vykonal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti viacerých kňazov zo Slovenska, ako aj z Maďarska a takisto aj za hojnej účasti veriacich nielen miestnych, ale aj veriacich z okolitých dedín.

Metodický deň pedagogických zamestnancov Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie

Metodický deň pedagogických zamestnancov Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie

Košice, 28. október (TSKE) Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa 27. október uskutočnil Metodický deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie.

V Košiciach sa uskutočnila vedecká konferencia „Text v kontextoch“

V Košiciach sa uskutočnila vedecká konferencia Text v kontextoch

V priestoroch Historickej sály rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v dňoch 25.-26. októbra uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorú zorganizovala Katedra slovakistiky, slovanských filológii a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice.

Pastoračná starostlivosť východných katolíckych migrantov v Západných krajinách

Pastoračná starostlivosť východných katolíckych migrantov v Západných krajinách

Košice, 21. október (TSKE); Fatima, Portugalsko, 20. - 23. október 2016 Každoročné stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví v Európe prebieha tento rok vo Fatime (Portugalsko), a to na pozvanie Lisabonského patriarchu, kardinála Manuela Clementeho, prezidenta Konferencie biskupov Portugalska.

Kňazi Košickej eparchie sa na kňazskom dni zaoberali pastoráciou dnešnej rodiny

Kňazi Košickej eparchie sa na kňazskom dni zaoberali pastoráciou dnešnej rodiny

Košice, 17. október (TSKE) Modliac sa charakterom kajúcnu Ježišovu modlitbu prešli kňazi Košickej eparchie bránou milosrdenstva v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach na úvod kňazského dňa, ktorý sa uskutočnil 17. októbra. Svojich kňazov ako pastier viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha a predstavil ústrednú tému kňazského dňa, ktorou bola „Pastorácia rodiny na území Košickej eparchie.“

Vladyka Milan Chautur celebroval starobylú Božskú liturgiu sv. apoštola Jakuba v Michalovciach

Vladyka Milan Chautur celebroval starobylú Božskú liturgiu sv. apoštola Jakuba v Michalovciach

Košice, 17. október (TSKE) V nedeľu 16. októbra 2016 sa niesli slová parafrázovaného Žalmu 34 „Skúste a presvedčte sa, aký je Kristus Pána,“ v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach, ktorá sa stala miestom slávenia starobylej Božskej liturgie sv. apoštola Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Táto liturgia sa území Slovenska slávi raz v roku na sviatok tohto svätca. Hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, oblečený v zjednodušenom biskupskom odeve známom z dávnych čias, teda bez mitry a sakosu.

Mladí Košickej eparchie v rámci akcie Wojtylova stopa navštívili Budapešť

Mladí Košickej eparchie v rámci akcie Wojtylova stopa navštívili Budapešť

Košice, 10. október (TSKE) Vekom či duchom mladí Košickej eparchie v druhú októbrovú sobotu navštívili historické mesto Budapešť a to v rámci projektu Wojtylova stopa, ktorý zastrešuje Rada pre mládež Košickej eparchie. Duchovnými sprievodcami boli o. Milan Kmec, predseda Rady pre mládež a o. Tomáš Haburaj, správca farnosti Zemplínske Hradište, ktorý zároveň turistom odkrýval historické pozadie mesta.

Gréckokatolícky chrámový zbor Kairos zo Sečoviec oslavuje desať rokov

Gréckokatolícky chrámový zbor Kairos zo Sečoviec oslavuje desať rokov

Košice, 10. október (TSKE) Spevácky chrámový zbor Kairos zo Sečoviec, dňa 2. októbra, oslávil 10. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bola v ten istý deň slávená svätá liturgia o. Miroslavom Pohárom, protopresbyterom Sečovského protopresbyterátu, za účasti terajších i bývalých členov ako poďakovanie za všetky viditeľné i neviditeľné dobrodenia uplynulých rokov. Keďže dve členky zboru už požívajú večnú blaženosť v nebeskom kráľovstve, členovia zboru šli poďakovať za ich pozemský život na miestny cintorín k ich hrobom.

Členovia Arcibratstva svätého ruženca sa zišli na odpustovej slávnosti v Bazilike minor v Michalovciach

Členovia Arcibratstva svätého ruženca sa zišli na odpustovej slávnosti v Bazilike minor v Michalovciach

Košice, 10. október (TSKE) V dňoch 08.-09. októbra sa v Bazilike minor Zostúpenia Sv. Ducha v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť rôznych spoločenstiev Arcibratstva svätého ruženca. Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca sa koná každoročne, vždy druhý októbrový víkend a hlavnými pozvanými sú členovia Arcibratstva.

Pedagógovia cirkevných škôl Košickej eparchie putovali k Presvätej Bohodoričke do Klokočova

Pedagógovia cirkevných škôl Košickej eparchie putovali k Presvätej Bohodoričke do Klokočova

Košice, 03. október (TSKE) Vo sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Klokočove sa konalo metodicko-formačné stretnutie s programom fatimskej soboty určené pre riaditeľov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie.

Vladyka Milan Chautur povzbudil veriacich farnosti Košice – Nad jazerom utiekať sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky

Košice, 03. október (TSKE) V nedeľu 2. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, slávil sv. liturgiu vo farnosti Košice – Nad jazerom pri príležitosti oslavy chrámového sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

Vladyka Milan Chautur udelil slávnostné sv. prijímanie deťom a posvätil obnovený chrám v Maťoviach

Vladyka Milan Chautur udelil slávnostné sv. prijímanie deťom a posvätil obnovený chrám v Maťoviach

Košice, 26. september (TSKE) Vo farnosti Maťovce dňa 25. septembra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, slávil archijerejskú sv. liturgiu so slávnostným svätým prijímaním detí a posvätil zrekonštruovaný interiér farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorého maľby obnovili Pavel Milkovič so svojím synom.

Gréckokatolíci sa zišli na historicky prvom metropolitnom zhromaždení na Slovensku

Prvé Metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi suiiuris na Slovensku v jej histórii sa konalo v piatok 23. septembra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Je vyvrcholením procesu, ktorý začal 7. januára 2013, kedy bola na základe rozhodnutia Rady hierarchov slávnostne otvorená jeho prvá etapa, ktorá pozostávala zo zasadnutí archieparchiálneho a eparchiálnych zhromaždení.

Vladyka Milan Chautur posvätil kríž vo Veľkých Kapušanoch

Vladyka Milan Chautur posvätil kríž vo Veľkých Kapušanoch

Košice, 21. september (TSKE) Streda 14. september bola pre gréckokatolícku farnosť vo Veľkých Kapušanoch výnimočná, keďže pred farským chrámom bol osadený a slávnostne posvätený drevený kríž, ktorý posvätil a sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Gréckokatolíci z košických farností putovali do Ríma

Gréckokatolíci z košických farností putovali do Ríma

Košice, 20. september (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z farností Košického protopresbyterátu putovali pri príležitosti mimoriadného Svätého roka milosrdenstva do Ríma a to v dvoch termínoch, od 12. až 17. septembra a od 19. do 24. septembra. Púť košických gréckokatolíkov bola spojená s prechodom Svätých brán vo všetkých štyroch hlavných rímskych patriarchálnych bazilikách.

Zamestnanci eparchiálneho úradu Košickej eparchie spoznávali krásy Slanských vrchov

Zamestnanci eparchiálneho úradu Košickej eparchie spoznávali krásy Slanských vrchov

Košice, 20. september (TSKE) V pondelok 19. septembra 2016 jedenásti zamestnanci eparchiálneho úradu Košickej eparchie zareagovali na pozvanie vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, a spolu s ním sa zúčastnili na jesennom dni v prírode.

Veriaci Košickej eparchie na púti v Máriapócsi

Veriaci Košickej eparchie na púti v Máriapócsi

Košice, 19. september (TSKE) Tradičná púť gréckokatolíkov Košickej eparchie do starobylého mariánskeho pútnického miesta Máriapócs v Maďarsku sa uskutočnila v sobotu 17. septembra. Takmer dve tisícky veriacich prišiel osobne pozdraviť debrecínsky arcibiskup a metropolita, vladyka Fülöp Kocsis.

Odpustová slávnosť Košickej eparchie priniesla košickým veriacim mnohé milosti

Odpustová slávnosť Košickej eparchie priniesla košickým veriacim mnohé milosti

Košice, 12. september (TSKE) Pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky Košická eparchia oslávila v dňoch 10. až 11. septembra eparchiálnu odpustovú slávnosť katedrálneho chrámu v Košiciach – Staré Mesto.

Cirkevné školy Košickej eparchie začali nový školský rok slávnostnými sv. liturgiami

Cirkevné školy Košickej eparchie začali nový školský rok slávnostnými sv. liturgiami

Košice, 7. september (TSKE) Dňa 05.09.2016 sa pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2016/2017 v jednotlivých chrámoch slávili sväté liturgie pre cirkevné školy Košickej eparchie za účasti pozvaných zástupcov i duchovných správcoch škôl.

Vladyka Milan Chautur slávil svoje narodeniny na odpustovej slávnosti vo farnosti Michalovce-Topoľany

Vladyka Milan Chautur slávil svoje narodeniny na odpustovej slávnosti vo farnosti Michalovce-Topoľany

Košice, 05. september (TSKE) V dňoch 2. až 4. septembra sa vo farnosti Michalovce-Topoľany konala odpustová slávnosť sv. Michala archanjela. Piatok a sobota boli dňami duchovnej obnovy pod vedením o. Jozefa Jurčenka, CSsR, ktorý povzbudzoval veriacich k uvedomeniu si, že všetky problémy, trápenia i hriechy sú zdolateľné a prekonateľné v Božom mene, pretože nik nie je nad Boha.

Účastníci tretieho turnusu tábora Košickej eparchie žili kráľovský život

Účastníci tretieho turnusu tábora Košickej eparchie žili kráľovský život

V poradí tretí turnus letného tábora Košickej eparchie Camp 2016 prebiehal od 15. do 19. augusta v priestoroch Školy v prírode sv. Lukáša na Hatfe a bol určený mladým vo veku 12 až 14 rokov. Spájal v sebe všetko, po čom mladý človek túži a čo je pre neho typické a prirodzené: radosť, dobrodružstvo, priateľstvo a silnú duchovnú atmosféru.

Katechéti Košickej a Bratislavskej eparchie začali školský rok metodickým seminárom

Katechéti Košickej a Bratislavskej eparchie začali školský rok metodickým seminárom

Dňa 31.08.2016 sa katechéti a učitelia náboženskej výchovy Košickej a Bratislavskej eparchie zúčastnili otvorenia nového školského roka 2016/2017 v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Odpustová slávnosť blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Michalovciach

Odpustová slávnosť blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Michalovciach

Košice, 01. september (TSKE) V dňoch 27.-28. augusta 2016 sa v bazilike minor v Michalovciach konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného Metoda Dominika Trčku.

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine začala Púťou mladých

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine začala Púťou mladých

Archieparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, ktorá sa uskutočnila 19. – 21. augusta 2016 začala Púťou mladých. Tí prišli do Ľutiny už v piatok popoludní a zhromaždili sa na ľutinskej hore, kde pre nich slávil archijerejskú svätú liturgiu prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Vladyka Cyril Vasiľ sa zúčastnil odpustovej slávnosti v sociálnom centre DORKA v Košiciach

Vladyka Cyril Vasiľ sa zúčastnil odpustovej slávnosti v sociálnom centre DORKA v Košiciach

Košice, 18. august (TSKE) Odpustovú slávnosť a siedme výročie posviacky kaplnky v sociálnom centre DORKA v Košiciach poznačila účasť vzácnej návštevy. Na sviatok Zosnutia našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky Márie, vždy Panny, dňa 15. augusta 2016, slúžil v centre sv. liturgiu vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné Cirkvi v Ríme.

Sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky bol pre Sestry Služobnice v Prešove výnimočný

Sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky bol pre Sestry Služobnice v Prešove výnimočný

Košice, 18. august (TSKE) Sestry Služobníce Nepoškvrnenej Panny Márie oslávili sviatok Zosnutia presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý slúžil slávnostnú svätú liturgiu ...

Veriaci Choňkoviec putovali k svätým bránam gréckokatolíckych eparchií

Veriaci Choňkoviec putovali k svätým bránam gréckokatolíckych eparchií

Košice, 17. august (TSKE) V utorok 16. augusta sa gréckokatolícki veriaci z Choňkoviec spolu so svojím duchovným otcom Jozefom Fabišíkom vydali na púť k svätým bránam do Košíc a Prešova.

Účastníci druhého turnusu tábora Košickej eparchie sa učili skutkom milosrdenstva

Účastníci druhého turnusu tábora Košickej eparchie sa učili skutkom milosrdenstva

Košice, 16. august (TSKE) Mladí stredných škôl sa v dňoch 8. až 11. augusta zúčastnili druhého turnusu letného tábora Košickej eparchie Camp 2016 v Škole v prírode sv. Lukáša na Hatfe rozoberajúc tému: Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5,7)

Kázeň vladyku Cyrila Vasiľa na odpustovej slávnosti v Klokočove 2016

kázeň je vo formáte PDF

Veriaci prišli do Klokočova nasledovať Máriu

Veriaci prišli do Klokočova nasledovať Máriu

Košice, 16. august (TSKE) Najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie sa uskutočnila v dňoch 12. - 14. augusta v Klokočove pri príležitosti sviatku Zosnutia presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Po prvýkrát bol priebeh celej slávnosti vysielaný naživo internetovým prenosom.

Účastníci prvého turnusu Campu Košickej eparchie prežili Paschu

Účastníci prvého turnusu Campu Košickej eparchie prežili Paschu

Košice, 08. august (TSKE) Od 5.-7. augusta 2016 sa na Hatfe začala séria turnusov Camp 2016 Košickej eparchie. Prvý turnus otvorili študenti vysokých škôl a (ne)pracujúci. Prežili nádherné tri dni s Pánom a Jeho milosrdnou láskou. Stretnutie začalo svätou liturgiou slávenou vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý mladým pripomenul šťastie raja.

Veriaci v Pozdišovciach sa tešia z obnoveného chrámu a stretnutia s vladykom Jánom Eugenom Kočišom

Veriaci v Pozdišovciach sa tešia z obnoveného chrámu a stretnutia s vladykom Jánom Eugenom Kočišom

Košice, 08. august (TSKE) Pre veriacich v obci Pozdišovce sa stala nedeľa 07. augusta výnimočnou, keďže v tento deň sa konala posviacka obnoveného gréckokatolíckeho chrámu Najsvätejšieho srdca Ježišovho a stretnutie s rodákom vladykom Jánom Eugenom Kočišom, emeritným pražským pomocným biskupom, pri príležitosti jeho 90. narodenín.

Augustová fatimská sobota v Klokočove sa niesla v znamení premenenia

Augustová fatimská sobota v Klokočove sa niesla v znamení premenenia

Košice, 08. august (TSKE) V prvú augustovú sobotu, na ktorú zároveň pripadol aj sviatok Premenenia Pána, sa zišli veriaci na fatimskej sobote v Klokočove. V úvodnej prednáške sa prihovoril o. Martin Miňo, ktorý poukázal na milosrdenstvo a jeho realizáciu v živote veriacich.

Svetové dni mládeže – záverečný deň

Svetové dni mládeže – záverečný deň

Košice, 01. august (TSKE) Vyvrcholením Svetových dní mládeže bola nedeľná vysielajúca svätá omša, ktorá sa konala na mieste Campus Misericordiae. Takmer všetci pútnici strávili poslednú noc pod holým nebom a mohli pozorovať krásnu oblohu posiatu hviezdami.

Svedectvá účastníkov Svetových dní mládeže 2016 v Krakove

Svedectvá účastníkov Svetových dní mládeže 2016 v Krakove

Prinášame svedectvá mladých Košickej eparchie, ktorí tento týždeň prežili v Krakove, aby sme Vám priblížili atmosféru tohto jedinečného stretnutia z pohľadu jej účastníkov

Svetové dni mládeže – 6. deň

Svetové dni mládeže – 6. deň

Košice, 31. júl (TSKE) Účastníci Svetových dní mládeže sa v sobotu rozlúčili s miestom svojho pobytu Skawina veľkolepou sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita. Mladým sa prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý ich povzbudil k obetavosti a usilovnosti meniť svoj život.

Svetové dni mládeže – 5. deň

Svetové dni mládeže – 5. deň

Košice, 31. júl (TSKE) Slovenskí účastníci SDM 2016 začali svoj piaty deň rannou katechézou pomocného bratislavského biskupa Mons. Jozefa Haľka na tému „Odhodlanie,“ pričom katechézu spevom sprevádzala hudobná skupina Lamačské chvály.

Rozhovor s vladykom Milanom Chauturom o Svetových dňoch mládeže

Rozhovor s vladykom Milanom Chauturom o Svetových dňoch mládeže

Aj vladyka Milan Chautur prichádza na Svetové dni mládeže, aby svojou účasťou a sobotným príhovorom povzbudil mladých a ako ich otec, ktorý dbá o svoje deti, ich sprevádzal aj na tejto ceste. Spýtali sme sa ho na jeho názor ohľadne Svetových dní mládeže.

Svetové dni mládeže – 4. deň

Svetové dni mládeže – 4. deň

Košice, 29. júl (TSKE) V polovici svetových dní mládeže sa slovenskí mladí zišli v Skawine na rannej modlitbe, ktorú viedol otec Pavol Hudák, rektor Domu Anky Kolesárovej. Nasledovala katechéza s témou Odpustenie, ktorou sa pútnikom prihovoril vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

Svetové dni mládeže – 3. deň

Svetové dni mládeže – 3. deň

Košice, 28. júl (TSKE) V poradí tretí deň svetových dní mládeže začal v Skawine rannou modlitbou, ktorú viedol otec Jozef Pajerský, predseda Rady pre mládež Bratislavskej arcidiecézy. Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis predstavil prítomným katechézu na tému Ospravodlivenie, na ktorú následne nadväzovala práca v skupinke.

Svetové dni mládeže – 2. deň

Svetové dni mládeže – 2. deň

Košice, 27. júl (TSKE) Druhý deň svetových dní mládeže putovali slovenskí mladí do Sanktuária Božieho milosrdenstva, kde sa spolu s diecéznym rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a modlitbu Anjel Pána.

Odpustová slávnosť v Krompachoch

Odpustová slávnosť v Krompachoch

Košice, 26. júl (TSKE) Dňa 24. júla 2016 sa gréckokatolíckej kaplnke sv. veľkomučeníka a uzdravovateľa Panteleimóna v Krompachoch, filiálke farnosti Slovinky, konala odpustová slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý pri tejto udalosti aj požehnal nový prestol.

Svetové dni mládeže – 1. deň

Svetové dni mládeže – 1. deň

Košice, 26.07. (TSKE) „Putujete ako jedna rodina,“ týmito slovami vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vyprevadil 59 mladých Košickej eparchie, ktorí sa v pondelok vydali na cestu do Krakova, aby sa ako jedno spoločenstvo pripojili k zástupu mladých ľudí schádzajúcich sa z celého sveta a aby sa stretli so svojim pápežom.

Odpustová slávnosť Košickej eparchie sa konala pri príležitosti sviatku hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

Odpustová slávnosť Košickej eparchie sa konala pri príležitosti sviatku hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

Košice, 18. júl (TSKE) V dňoch 16.– 17. júla sa uskutočnila celoeparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie pri príležitosti chrámového sviatku blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo farnosti Veľké Kapušany.

Zomrel kňaz Košickej eparchie Milan Šeliga

Zomrel kňaz Košickej eparchie Milan Šeliga

So zármutkom a v nádeji na večnú blaženosť oznamujeme, že dňa 12.7.2016 zomrel o. Milan Šeliga SVD, vo veku 51 rokov a v 20. roku kňazstva, ktorý bol inkardinovaný do Košickej eparchie.

Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla v obci Zvala

Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla v obci Zvala

Košice, 11. júl (TSKE) V druhú júlovú nedeľu, 10. 07., sa konala odpustová slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla v zaniknutej obci Zvala pri vodárenskej nádrži Starina v chránenej krajinnej oblasti Poľana. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, za hodnej účasti kňazov a rodákov z oblasti.

Odpustová slávnosť Košickej eparchie v Sečovciach

Odpustová slávnosť Košickej eparchie v Sečovciach

(Sečovce, 4. - 5. júl) Sviatok svätých a apoštolom rovných Cyrila a Metoda sa v Košickej eparchii už tradične oslávil eparchiálnou odpustovou slávnosťou v chráme zasvätenom spominaným spolupatrónom Európy v Sečovciach.

Košický eparcha Milan Chautur navštívil farnosť Ubľa

Košický eparcha Milan Chautur navštívil farnosť Ubľa

(Ubľa, 03. júl) Na odpustovú slávnosť v gréckokatolíckom chráme v Ubli prijal účasť košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR. Spolu s ním sv. liturgiu slávili kňazi Sninského a Sobraneckého protopresbyterátu za účasti nemalého počtu veriacich z okolitých farností ako Šmigovec, Strihovce, Dúbrava, Klenová, Kalná, Roztoka, Ladomirová, v ktorých vladyka Milan pôsobil ešte ako kňaz.

Dom sv. Kozmu a Damiána oslávil 15. výročie svojej existencie

Dom sv. Kozmu a Damiána oslávil 15. výročie svojej existencie

(Prešov, 01. júl) Prvý júlový deň bol významným pre všetkých, ktorí patria do komunity Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove na Rumanovej ulici, ktorý zriadila a prevádzkuje Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. V tento deň spoločne slávili odpustovú slávnosť obidvoch svojich patrónov a zároveň ďakovali Bohu za 15 rokov svojej existencie.

Košický eparcha Milan Chautur na Diecéznej púti rodín

Košický eparcha Milan Chautur na Diecéznej púti rodín

(Višňové, 25.-26. jún) Višňové privítalo tento víkend opäť veľký počet pútnikov z mnohých kútov Slovenska na v poradí ôsmej Diecéznej púti rodín. Na začiatku programu vystúpili ženy a muži z Rodinkova a ukázali nám svoj pohľad na drámu rozvodu, ktorú prežili. Tento čas však nevnímajú ako čas stratený, bol to čas hľadania a nachádzania, milostí a ťažkostí a napokon čas, kedy Boh hovoril do ich životov viac ako inokedy.

Košický eparcha Milan Chautur udelil kňazské svätenia trom diakonom

Košický eparcha Milan Chautur udelil kňazské svätenia trom diakonom

(Košice, 26. jún) V gréckokatolíckom Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Košiciach vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávil v nedeľu odpustovú svätú liturgiu spojenú s udelením kňazského svätenia trom diakonom: Adamovi Mackovjakovi pochádzajúcemu z Kojšova, Františkovi Engelovi z Laškoviec a Tomášovi Fischerovi z Košíc.

Vladyka Milan Chautur s mnohými kňazmi ďakoval za dar kňazstva

Vladyka Milan Chautur s mnohými kňazmi ďakoval za dar kňazstva

(Sečovce, 19. jún) V nedeľu sa v chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach uskutočnilo stretnutie kňazov, ktorí si pripomínali dvadsiate výročie kňazstva. Títo kňazi prijali sviatosť kňazstva v roku 1996 vkladaním rúk biskupa Jána Hirku, teda ako poslední pred vznikom Košického exarchátu.

Prezident Andrej Kiska navštívil Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta v Trebišove

Prezident Andrej Kiska navštívil Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta v Trebišove

(Trebišov, 17. jún) Tretí júnový piatok sa stal významným dňom pre Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta v Trebišove, kedy nielen mesto Trebišov, ale aj spomínanú školu navštívila hlava štátu, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. V odbornej diskusii s vedením školy sa okrem iného zaujímal o uplatnenie absolventov strednej odbornej školy v praxi, ...

Mladí Košickej eparchie v rámci akcie Wojtylova stopa vystúpili na Sninský kameň

Mladí Košickej eparchie v rámci akcie Wojtylova stopa vystúpili na Sninský kameň

(Remetské Hámre - Valaškovce, 18. jún) V sobotu sa na parkovisku pod Morským okom zišla partia mladých ľudí vedená o. Tomášom Haburajom, správcom farnosti Zemplínske Hradište. Vydala sa popri Morskom Oku hore strmým svahom s jasným smerom - dobyť Sninský kameň.

Vladyka Milan Chautur posvätil komunitné cetrum v Iňačovciach

Vladyka Milan Chautur posvätil komunitné cetrum v Iňačovciach

(Iňačovce, 18. jún) V tretiu júnovú sobotu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávil svätú liturgiu v chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Iňačovciach spojenú s posviackou miestneho novovybudovaného komunitného centra, ktoré má slúžiť ako miesto spoločenských podujatí a vyučovacieho pracoviska.

Žiaci trebišovského cirkevného gymnázia zvíťazili v krajskom kole hádzanej

Žiaci trebišovského cirkevného gymnázia zvíťazili v krajskom kole hádzanej

(Košice, 07. jún) V poslednom športovom vystúpení tohto školského roka žiaci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove získali prvé miesto v krajskom kole hádzanej.

V Košiciach – Nad jazerom požehnali hlavný kríž pre nový chrám

V Košiciach – Nad jazerom požehnali hlavný kríž pre nový chrám

(Košice, 13. júl) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup v pondelok požehnal hlavný kríž, ktorý bol následne vztýčený na vrchol kupoly rozostavaného farského chrámu Pokrovu – Ochrany Presvätej Bohorodičky na sídlisku Košice – Nad jazerom.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s krajanmi v bývalej obci Smolník

Vladyka Milan Chautur sa stretol s krajanmi v bývalej obci Smolník

(Smolník, 12. jún) V druhú júnovú nedeľu, vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha slúžil archijerejskú sv. liturgiu pre rodákov v zaniknutej obci Smolník pri vodnej nádrži Starina v národnom parku Poloniny.

Vladyka Milan Chautur udelil diakonské svätenia

Vladyka Milan Chautur udelil diakonské svätenia

(Michalovce, 05. jún) V nedeľu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, pri archijerejskej svätej liturgii v Bazilike minor v Michalovciach udelil diakonské svätenia poddiakonovi Františkovi Engelovi.

Prvoprijímajúce deti prichádzajú k presvätej Bohorodičke

Prvoprijímajúce deti prichádzajú k presvätej Bohorodičke

(Klokočov, 4. jún) V sobotu sa v Klokočove zišli veriaci a prvoprijímajúce deti na fatimskej sobote. V úvodnej prednáške o. Ľuboslav Petričko povzbudil rodičov ku kresťanskej výchove svojich detí a dôležitosť rodičov i ich príkladu vyzdvihol aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo svojej homílii na archijerejskej liturgii.

Vladyka Milan požehnal zrekonštruované ihrisko

Vladyka Milan požehnal zrekonštruované ihrisko

(Trebišov, 30. máj) V pondelok vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup požehnal zrekonštruované ihrisko s umelou trávou a tribúnou pre obecenstvo v areáli Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove, ktorá sa týmto spôsobom usiluje skvalitniť športovú výchovu.

Vladyka Milan Chautur na túre s mladými a rodinami

Vladyka Milan Chautur na túre s mladými a rodinami

(Košice, 28. máj) „Stúpajú a síl im stále pribúda. (Ž 84,8)“ S týmto prísľubom sa v sobotu mladí i tí skôr narodení vybrali na akciu zvanú Túra s vladykom Milanom, ktorú tento rok po organizačnej stránke zastrešoval Košický protopresbyterát.

V sobotu sa konala 7. Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi do Krakova

V sobotu sa konala 7. Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi do Krakova

Na 7. Metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa v sobotu 21. mája zúčastnilo viac ako 6000 pútnikov. Medzi nimi bolo asi 500 gréckokatolíckych veriacich z Poľska, ktorí sa v tomto Svätom roku milosrdenstva pripojili k už tradičnej púti gréckokatolíkov zo Slovenska.

Národné kolo Biblickej olympiády 2015/2016

Národné kolo Biblickej olympiády 2015/2016

(Zemplínska Šírava, 17. – 19. máj) Vyvrcholením celoročného štúdia Biblie v rámci vedomostnej súťaže Biblická olympiáda bolo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave. Organizátormi tohto kola boli v tomto školskom roku Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. a Košická eparchia zastúpená Diecéznym katechetickým úradom.

Homília vladyku Milana Chautura, 15. máj 2016, Michalovce

Homília vladyku Milana Chautura, 15. máj 2016, Michalovce

Eparchiálna odpustová slávnosť v Bazilike minor v Michalovciach

Eparchiálna odpustová slávnosť v Bazilike minor v Michalovciach

(Michalovce, 14. - 15. máj) Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha sa v Košickej eparchii už tradične oslávil eparchiálnou odpustovou slávnosťou v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach.

Maturanti Cirkevného gymnázia z Trebišova sa lúčili so školou

Maturanti Cirkevného gymnázia z Trebišova sa lúčili so školou

(Trebišov, 13. máj) Maturanti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa z Trebišova v piatok nastúpili na akademický týždeň, ktorým sa pripravujú na maturitné skúšky. Posledný deň v škole sa niesol v znamení rozlúčky so školou, učiteľmi a spolužiakmi. Samotná rozlúčka začala v dopoludňajších hodinách v priestoroch školy, neskôr sa maturanti presunuli do miestneho farského chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Žiaci Cirkevnej základnej školy v Trebišove putovali ku hrobu Anky Kolesárovej

Žiaci Cirkevnej základnej školy v Trebišove putovali ku hrobu Anky Kolesárovej

(Vysoká nad Uhom, 12. máj) Žiaci CZŠ v Trebišove putovali k hrobu mučenice čistoty, Anky Kolesárovej. Púť odštartovala v ranných hodinách z Trebišova, keď 45 chlapcov a dievčat spoločne s duchovným správcom školy, o. Tomášom Haburajom, a katechétkou Danielou Ferenčíkovou nastavilo svoje srdce na radosť, ktorá vyplýva z čistého a dobrého srdca.

Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie

(Košice, 11. máj) Kňazi Košickej eparchie sa zišli na kňazskom dni s bohatým programom na eparchiálnom úrade v Košiciach. Úvod patril modlitbe Tretej hodinky s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý následne prítomných kňazov privítal.

Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2015/2016

Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2015/2016

(Jusková Voľa, 02.-03. máj) Mládežníce centrum Bárka na Juskovej Voli privítalo účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho víťazi eparchiálnych kôl umiestnení na prvých troch miestach. Prvý deň sa začal modlitbou svätej liturgie, ktorú slávil spolu s prítomnými kňazmi vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie.

Rodáci z Veľkej Poľany sa stretli s vladykom Milanom Chauturom vo svojej domovine

Rodáci z Veľkej Poľany sa stretli s vladykom Milanom Chauturom vo svojej domovine

(Veľká Poľana, 08. máj) V nedeľu svätých otcov prvého ekumenického snemu na Veľkej Poľane pri vodnom diele Starina slúžil vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti stretnutia rodákov zo zaplavených obcí.

Odpust mladých v Klokočove vytvoril atmosféru Svetových dní mládeže 2016

Odpust mladých v Klokočove vytvoril atmosféru Svetových dní mládeže 2016

(Klokočov, 07. máj) V minulú sobotu sa stretli mladí na najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie, aby ako povedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, „sa v prvom rade modlili a modlilo sa za nich“.

Projekt "Východní svätí pre súčasnosť" 2015/2016
Eparchiálne kolo a metropolitné kolo

"Východní svätí pre súčasnosť" je výchovný katechetický projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. Jeho cieľom je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými osobnosťami východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; taktiež rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií.

Cyklisti Košickej eparchie na čele s biskupom sa hnali za milosrdenstvom

Cyklisti Košickej eparchie na čele s biskupom sa hnali za milosrdenstvom

(Trebišov, 30. apríl) V sobotu vytvorili Trebišov, Milhostov, Hriadky, Dvorianky, Bačkov a Nový Ruskov okruh pre ďalší ročník cyklotúry Košickej eparchie s vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom. Do pelotónu zloženého z približne 150 ľudí sa zapojili mladí, rodiny s deťmi, stredná a staršia generácia.

Homília mons. Mária Giordana, 24. apríl 2016, Slovinky

Homília mons. Mária Giordana, 24. apríl 2016, Slovinky

Eparchiálna odpustová slávnosť v Slovinkách

Eparchiálna odpustová slávnosť v Slovinkách

(Slovinky, 24. apríl) V nedeľu po sviatku sv. veľkomučeníka Juraja, ktorému je zasvätený chrám v Slovinkách, vyvrcholila eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie archijerejskou svätou liturgiou.

Turné kňazskej hudobnej skupiny Anastasis’95 - Zapáľme svet

Turné kňazskej hudobnej skupiny Anastasis’95 - Zapáľme svet

(Trebišov, 22. apríl) Sviatok sv. Juraja bol dôvodom vzácnej návštevy na Cirkevnej základnej škole v Trebišove. Medzi žiakov a pedagógov zavítal košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur v sprievode riaditeľa školského eparchiálneho úradu, o. Petra Oreniča.

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila svojho patróna

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila svojho patróna

(Trebišov, 22. apríl) Sviatok sv. Juraja bol dôvodom vzácnej návštevy na Cirkevnej základnej škole v Trebišove. Medzi žiakov a pedagógov zavítal košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur v sprievode riaditeľa školského eparchiálneho úradu, o. Petra Oreniča.

Stretnutie detí z kňazských rodín Košickej eparchie

Stretnutie detí z kňazských rodín Košickej eparchie

(Trebišov, 16.-17. apríl) Tretí aprílový víkend priniesol zaujímavé stretnutie na Cirkevnej strednej odbornej škole Jozafáta v Trebišove. Zišlo sa tam 35 mladých ľudí, ktorí majú jedno spoločné – ich otec je gréckokatolícky kňaz. O pripravený pestrý program sa postaral o. Juraj Baran, správca farnosti Závadka. Garde mu robili animátori, vyrastajúci taktiež v kňazských rodinách.

Eparchiálne kolo Košickej eparchie súťaže "Biblia očami detí a mládeže"

Eparchiálne kolo Košickej eparchie súťaže

(Košice, 07.04.2016) V tomto školskom roku bolo na eparchiálne kolo výtvarnej súťaže, ktorá bola tematicky zameraná na obsah biblických kníh Prvá kniha Samuelova a Lukášovo evanjelium, zaslaných 26 žiackych prác zo šiestich škôl územia Košickej eparchie.

Vladyka Milan Chautur hovoril mladým o dôležitosti domova

Vladyka Milan Chautur hovoril mladým o dôležitosti domova

(Košice, 18. apríl) V pondelok sa mladým Košického protopresbyterátu, ktorí sa stretávajú raz mesačne na Tematických Večeroch v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a zamýšľajú sa nad podobami milosrdenstva, prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Cirkevná stredná škola sv. Jozafáta v Trebišove obsadila prvé miesto v celoslovenskom hodnotení

Cirkevná stredná škola sv. Jozafáta v Trebišove obsadila prvé miesto v celoslovenskom hodnotení

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove získala prvenstvo v celoslovenskom hodnotení stredných odborných škôl z hľadiska spolupráce s firmami. Prvé miesto medzi školami získala pre pozitívny ohlas zo strany firiem, prevádzok a spoločností po celom Slovensku, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje s cieľom umožniť žiakom priamy kontakt s ich možnými budúcimi zamestnávateľmi.

Cirkevní gymnazisti z Trebišova prekvapujú v hádzanej

Cirkevní gymnazisti z Trebišova prekvapujú v hádzanej

(Košice, 19. apríl) Študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v utorok reprezentovali svoju školu, okres a zriaďovateľa, Gréckokatolícku eparchiu Košice, na krajskom kole v hádzanej. Hádzanárska hala v Košiciach bola dejiskom ich kvalitných športových výkonov, keď do poslednej sekundy finálového stretnutia siahali na celkové víťazstvo, ktoré napokon po výsledku v pomere 18:21 získalo Športové gymnázium z Košíc.

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil farnosť Košice - Staré Mesto

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil farnosť Košice - Staré Mesto

(Košice, 17. apríl) Košickí veriaci vo štvrtú nedeľu po Pasche, v nedeľu o porazenom, prežívali mimoriadnu slávnosť v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky, keď na čele so svojím eparchom, vladykom Milanom Chauturom CSsR, privítali aj vzácnu návštevu, vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Eparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015 - 2016

Eparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015 - 2016

(Košice, 12.-13. apríl) V utorok a v stredu prebehlo na eparchiálnom úrade Košickej eparchie v Košiciach eparchiálne kolo vedomostných súťaží Biblická olympiáda a Biblická súťaž. Zúčastnili sa ich víťazi protopresbyterských kôl, ktorí si v tomto postupovom kole zmerali sily v niekoľkých súťažných kolách. Preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj schopnosť pracovať s biblickým obrazom, či tvorivosť v prevedení scénky.

Púť košických rodín do Ľutiny

Púť košických rodín do Ľutiny

(Ľutina, 9. apríl) Veriaci z farnosti Košice-Staré mesto sa v sobotu zúčastnili púte zameranej na rodiny do Baziliky minor v Ľutine. Vyše sedemdesiat pútnikov, ktorí prišli autobusom či autami, sa zjednotili pri svätej liturgii, ktorú celebroval o. Ivan Molčányi, farár farnosti Veľaty, za spoluslávenia o. Pavla Bardzáka, farára farnosti Košice – Staré Mesto a ďalších kňazov z farnosti.

Noc Biblie na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

Noc Biblie na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

(Trebišov, 9. apríl) V rámci celoslovenského biblického projektu „Noc čítania Biblie“ usporiadalo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove celonočné školské duchovné podujatie s biblickým programom. Študenti prichádzali do školy netradične – tesne pred zotmením – so spacákom v ruke a Bibliou. Približne 50 študentov gymnázia začalo toto podujatie spoločným sprievodom po škole s evanjeliárom a tradičným paschálnym spevom „Christos voskrese.“

Fatimská sobota v Michalovciach bola o milosrdenstve a živote

Fatimská sobota v Michalovciach bola o milosrdenstve a živote

(Michalovce, 2. apríl) V paschálnom čase pred nedeľou Antipaschy sa veriaci zišli na duchovnom programe fatimskej soboty v Bazilike minor v Michalovciach. Myšlienkam svätého Jána Pavla II z encykliky Dives in misericordia sa vo svojej úvodnej prednáške venoval o. Štefan Ančočik, farár farnosti Zbehňov.

Veriaci maďarského protopresbyterátu navštívili Košice

Veriaci maďarského protopresbyterátu navštívili Košice

(Košice. 2. apríl) V sobotu veriaci maďarského protopresbyterátu v rámci roku milosrdenstva putovali ku Bráne milosrdenstva v katedrálnom chráme Košickej eparchie v Košiciach, kde navštívili aj eparchiálny úrad.

Protopresbyterské kolá Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015/2016

Protopresbyterské kolá Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015/2016

Biblické súťaže majú v našej cirkvi už dlhú tradíciu a sú obľúbenou aktivitou v rámci školskej i farskej katechézy. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 15. ročník Biblickej olympiády a 18. ročník Biblickej súťaže. Predmetom súťaží v tomto ročníku boli Prvá kniha Samuelova a Lukášovo evanjelium.

Michalovská farnosť na Svetlý pondelok privítala vladyku Milana

Michalovská farnosť na Svetlý pondelok privítala vladyku Milana

(Michalovce, 28. marec) V pondelok Svetlého týždňa slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautur, CssR, slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu vo farskom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach.

Vladyka Milan Chautur slávil obrady Kristovho vzkriesenia

Vladyka Milan Chautur slávil obrady Kristovho vzkriesenia

(Košice, 27. marec) Veľkonočná nedeľa začala v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky utierňou vzkriesenia. Ešte pred svitaním sa zišli veriaci a spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, pri svetle sviečok spievali tropár Christos voskrese – Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Pascha v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Pascha v katedrálnom chráme Košickej eparchie

(Košice, 26. marec) Liturgiou prechodu – Paschy sa nazývajú obrady Veľkej soboty, kedy pri svätej liturgii Bazila Veľkého s večierňou sa kňazi prezliekajú z rúcha červeného do bielej farby, čím symbolicky naznačujú tú zmenu, ktorá nastala v dejinách spásy človeka vo chvíli, kedy Kristus v hrobe zdanlivo prehráva boj o život svoj i všetkých ľudí.

Veľký piatok Košickej eparchie

Veľký piatok Košickej eparchie

(Košice, 25. marec) Veľký piatok, deň Kristovej smrti na kríži, sa tohto roku prekrýva aj so sviatkom Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Byzantská cirkev, podľa starovekého zvyku, v tento deň kombinuje oba sviatky. V ranných hodinách sa veriaci spolu s vladykom Milanom modlili utiereň Veľkého piatku – Strasti s 12 evanjeliami o zrade, súde, umučení a pochovaní Krista.

Košický eparcha so svojimi kňazmi slávili deň ustanovenia kňazstva

Košický eparcha so svojimi kňazmi slávili deň ustanovenia kňazstva

(Košice, 24. marec) V deň ustanovenia kňazstva a eucharistie kňazi Košickej eparchie spolu so svojim eparchiálnym biskupom, vladykom Milanom Chauturom CSsR, slávili svätú liturgiu ako znak jednoty a spolupatričnosti so svojim biskupom.

Žiaci a pedagógovia sečovských škôl sa spojili s Kristom na jeho krížovej ceste

Žiaci a pedagógovia sečovských škôl sa spojili s Kristom na jeho krížovej ceste

(Sečovce, 22. marec) Pôstne obdobie, ktoré Pán dáva, je predovšetkým časom milosti. Nie je to doba, počas ktorej niečo človeku berie, ale naopak. Ak ju veriaci správne prežívajú, tak vďaka Božej milosti veľa získajú.

Stretnutie s Otcom počas kvetného víkendu Košickej eparchie

Stretnutie s Otcom počas kvetného víkendu Košickej eparchie

(Kráľovský Chlmec, 18. – 20. marec) V Košickej eparchii sa počas uplynulého víkendu konalo stretnutie mladých s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Asi stovka mladých ľudí z celej eparchie sa tento rok stretla v jej juhovýchodnom cípe, v meste Kráľovský Chlmec.

Žiaci cirkevnej školy sv. Juraja navštívili dom seniorov v Trebišove

Žiaci cirkevnej školy sv. Juraja navštívili dom seniorov v Trebišove

(Trebišov, 16. marec) Mimoriadny rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom, motivoval žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraj v Trebišove ku skutku milosrdenstva voči starým a chorým a navštívili zariadenie pre seniorov Lumen v Trebišove.

Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie

(Košice, 25. február) Program kňazského dňa Košickej eparchie na eparchiálnom úrade v Košiciach začal modlitbou Tretieho času, ktorú viedol košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. Svojím úvodným príhovorom zároveň motivoval kňazov ku vzdelávaniu, vzhľadom na široké spektrum problematík v dnešnom svete, o ktorých by mal mať každý kňaz vedomosť získanú od odborníkov.

Košice hľadali “recept” na dobré manželstvo

Košice hľadali “recept” na dobré manželstvo

(Košice, 13. február) V sobotu podvečer sa v Gréckokatolíckom chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach – Nad Jazerom uskutočnilo ďalšie zo stretnutí prednáškového cyklu “Milovať a ctiť.” Gréckokatolícke univerzitné centrum a Gréckokatolícka farnosť Košice – Nad Jazerom pripravili toto stretnutie na záver Národného týždňa manželstva na Slovensku.

Košickí mladí sa stali rytiermi a princeznami Božieho kráľovstva

Košickí mladí sa stali rytiermi a princeznami Božieho kráľovstva

(Trebišov, 5.-7. február) Prvý februárový víkend sa znova stretla mládež z košického protopresbyterátu na 8. tematickej víkendovke, tentoraz zameranej na tému: Stvorení pre Božie kráľovstvo. Hlavným hosťom, ktorý prednášal k tejto téme bol o. Milan Diheneščík.

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

(Michalovce, 1.-5. február) V poradí desiate Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale hostila Košická eparchia v spolupráci s Košickou arcidiecézou ako spoluorganizátorom, s mestom Michalovce ako generálnym partnerom a s ďalšími partnermi. Prvý deň spočíval predovšetkým v príchode a ubytovaní kňazských futsalových družstiev z 15 krajín Európy a spoločnou omšou. Oficiálne otvorenie Majstrovstiev sa uskutočnilo v nasledujúci deň svätou omšou vo farskom chráme v Michalovciach a predstavením jednotlivých tímov v Mestskom kultúrnom stredisku.

Cirkevné gymnázium v Trebišove na púti pri hrobe mučenice čistoty

Cirkevné gymnázium v Trebišove na púti pri hrobe mučenice čistoty

V rámci prípravy na tohtoročné Svetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom, ktorého mottom je čistota srdca, sa aj gymnazisti z Trebišova vybrali ku hrobu mučenice čistoty – Anky Kolesárovej. Púť odštartovala v ranných hodinách z Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v sprievode duchovného správcu školy o. Tomáša Haburaja a rehoľnej sestry Šebastiány Vansáčovej.

Deň spoločenstva SKALA s vladykom Milanom Chauturom

(Košice 7.2.2016) Na Syropôstnu nedeľu sa v košickej gréckokatolíckej katedrále stretli rodiny zo spoločenstva SKALA, aby prežili svoj Deň spoločenstva. Archijerejskú liturgiu pri tejto príležitosti slávil preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha, s prítomnými desiatimi kňazmi a tiež veriacimi staromestskej farnosti. Plná katedrála mladých rodín si vypočula vladykove slová o tom, že pôstny čas je viac ako cesta k telesnému zdraviu.

Modliť sa modlitby posvätenia času nebolo nikdy jednoduchšie

Modliť sa modlitby posvätenia času nebolo nikdy jednoduchšie

... je heslo tvorcov nového projektu Časoslov. V súčasnej dobe, kedy sa neodmysliteľnou súčasťou príslušenstva mnohých ľudí stal mobilný telefón, tvorcovia prišli s myšlienkou využiť tohto „verného priateľa“ na sprostredkovanie modlitieb gréckokatolíckej cirkvi. Vytvorili voľnú mobilnú aplikáciu pre operačné systémy Android a iOS s rovnomenným názvom „Časoslov“ či internetovú stránku www.casoslov.sk, aby vždy keď si to srdce zaželá, sa človek mohol modliť a to aj z obrazovky počítača, tabletu či smartphonu.

Stretnutie kňazov - dôchodcov v katedrálnom chráme v Košiciach

Stretnutie kňazov - dôchodcov v katedrálnom chráme v Košiciach

(Košice, 2. február) Stretnutie Pána so starcom Simeonom a prorokyňou Annou pred dvetísícročím sa stalo podkladom nielen pre dnešný sviatok Stretnutia Pána ale i pre stretnutie miestneho biskupa s kňazmi, ktorí prežívajú jeseň svojho života.

Vladyka Milan posvätil zreštaurovaný prestol

Vladyka Milan posvätil zreštaurovaný prestol

(Novosad, 31. január) V mäsopôstnu nedeľu navštívil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, farnosť Novosad v trebišovskom protopresbyteráte. V úvode slávnosti vladyka posvätil obnovený prestol a následne slávil archijerejskú svätú liturgiu za účasti mnohých kňazov, súčasných a bývalých správcov farnosti a taktiež  kňazov – rodákov, pochádzajúcich z farnosti Novosad.

Blahoslavená Jozafáta Hordaševská navštevuje farnosti Košickej eparchie

Blahoslavená Jozafáta Hordaševská navštevuje farnosti Košickej eparchie

(Košice, 1. február) Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia.

Úsmev ako dar ocenil osobnosti pomáhajúce charite

Úsmev ako dar ocenil osobnosti pomáhajúce charite

(Košice, 28. január) Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar vo štvrtok zorganizovala slávnostný galavečer pre jednotlivcov a firmy, ktoré v minulom roku významnou mierou prispeli k rozvoju pomoci a projektov pre ľudí na okraji spoločnosti, realizovaných týmto občianskym združením.

Deň učiteľov Košickej eparchie

Deň učiteľov Košickej eparchie

(Trebišov, 29. január) Na sviatok Troch svätiteľov, Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, patrónov cirkevných škôl a školských zariadení, sa pri príležitosti Dňa učiteľov konala archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, za účasti učiteľov všetkých cirkevných škôl Košickej eparchie.

V Sečovciach zorganizovali netradičný ples

V Sečovciach zorganizovali netradičný ples

(Sečovce, 23. január) Gréckokatolícka farnosť Sečovce zorganizovala farský ples, ktorého účastníkmi neboli iba dospelí, ale aj deti od najmenších - niekoľko mesačných, až po tých najstarších, ktorí majú viac ako sedemdesiat rokov. Program plesu rodín začal krátko popoludní slávnostným otváracím valčíkom, ktorý zatancovali Silvia a Marek z tanečnej školy Gracia z Michaloviec.

Kňazi a rehoľníci sa stretli vo svojej rodnej farnosti

Kňazi a rehoľníci sa stretli vo svojej rodnej farnosti

(Závadka, 25. január) Košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, v nedeľu navštívil farnosť Závadka pri príležitosti stretnutia rodákov obce, ktorí zasvätili svoj život Bohu kňazskou službou alebo rehoľným spôsobom života.

ME knazov 2016

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Pribeník

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Pribeník

(Pribeník, 17. január) V nedeľu zavítal do farnosti Pribeník vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. V úvode slávnosti vladyka Milan posvätil kríž pred chrámom a nové cerkovné lavice.

Pozvánka utečenci

Všetky slovenské chrámy vidieť na jednom mieste

Všetky slovenské chrámy vidieť na jednom mieste

(Košice, 12. január) Mladík Zdenko Dzurjanin z Bratislavy si ako dvadsaťročný zaumienil, že navštívi všetky mestá a obce na Slovensku a odfotografuje všetky kostoly. Tento výnimočný nápad sa mu podarilo aj zrealizovať. Počas ôsmich rokov navštívil 2927 obcí a odfotografoval 4146 chrámov piatich cirkví: rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej, evanjelickej a reformovanej.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Furča

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Furča

(Košice, 10. január) Druhá novoročná nedeľa sa v košickej gréckokatolíckej farnosti na sídlisku Dargovských hrdinov niesla v duchu viacročnej tradície januárových návštev košického eparchiálneho biskupa. Vo farskom  chráme Božej Múdrosti slávil vladyka Milan Chautur CSsR, slávnostnú achijerejskú svätú liturgiu.

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

V dňoch od 1.-5. februára 2016 sa v Michalovciach uskutočnia v poradí už desiate Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale. Prvá myšlienka zjednotiť kňazov aj okolo futbalu sa zrodila v roku 2003 v Rakúsku, kde na pozvanie zareagovalo prvých osem kňazských družstiev z celej Európy. Odvtedy sa celkový počet rozrástol na dvojnásobok, teda na vlaňajších 16 tímov.

Sviatok Bohozjavenia Pána v Košiciach

Sviatok Bohozjavenia Pána v Košiciach

(Košice, 6. január) Na sviatok Bohozjavenia Pána košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, slávil archijerejskú svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Svätá liturgia bola zároveň vysielaná rádiom Regina na celé územie Slovenska. Liturgický spev viedol katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia trom bohoslovcom

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia trom bohoslovcom

(Košice, 3. január) V úvode nedeľnej archijerejskej svätej liturgie v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, udelil postriženie bohoslovcom štvrtého ročníka, Jozefovi Havrilčákovi, Jánovi Horňákovi a Adriánovi Semanovi.

Novoročná fatimská sobota v Michalovciach

Novoročná fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce, 2. január) O milosti do nového roka prišli veriaci prosiť aj presvätú Bohorodičku na fatimskej sobote v Bazilike minor v Michalovciach. Program začal modlitbou posvätného ruženca, nasledovala modlitba Tretieho času a prednáška o. Milana Zalehu, predstaveného kláštora Redemptoristov v Michalovciach, o zasvätenom živote. Vrcholom bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

Privítanie nového roka v Košickej eparchii

Privítanie nového roka v Košickej eparchii

(Košice, 1. január) Na sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, košickí veriaci prosili o Božie milosti pre nastávajúci rok na archijerejskej svätej liturgii v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Hlavným celebrantom bol košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, za účasti o. Petra Oreniča, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu, o. Róberta Jágera, osobného sekretára, a ďalších kňazov.

Gréckokatolíci Košíc spolu s vladykom Milanom Chauturom ďakovali za prežitý rok

Gréckokatolíci Košíc spolu s vladykom Milanom Chauturom ďakovali za prežitý rok

(Košice, 31. december) Košický katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky sa zaplnil veriacimi, ktorí prišli poďakovať Bohu za prežitý rok formou účasti na archijerejskej svätej liturgie slávenej vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Všetkým sa prihovoril o. Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu, a vo svojej kázni zhrnul významné udalosti spoločenského a cirkevného diania, ktoré sa dotýkali Košickej eparchie a jej veriacich.

Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie

Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie

(Michalovce, 30. december) Vianočné obdobie je už tradičným časom, pre Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie. Cez kvalifikácie v jednotlivých protopresbyterátoch, ktorých sa zúčastnilo 36 družstiev, počas novembra a decembra sa do záverečného vianočného turnaja prebojovalo dvanásť najlepších. A tak koncom decembra sa mohol začať už XIX. ročník tohto Vianočného futbalového turnaja, ktorý začal sv. liturgiou v Bazilike minor Zoslania sv. Ducha v Michalovciach.

Koncertná spomienku na sv. Jána Pavla II.

(Košice, 22. decembra) V košickej Steel Aréne zorganizovali koncertnú spomienku na prvého slovanského pápeža Jána Pavla II. V programe priblížili divákom život a odkaz tohto svätca.

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Svätej Rodiny v Sečovciach

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Svätej Rodiny v Sečovciach

(Sečovce, 21. december) Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. /Kol 3,12/

Prechod rodín bránou milosrdenstva s vladykom Milanom CSsR

Prechod rodín bránou milosrdenstva s vladykom Milanom CSsR

(Michalovce, 27. december) Nedeľa bola dňom, v ktorom nás navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý chcel prejsť, spolu s rodinami z Michaloviec a okolia, bránou milosrdenstva. Urobil to pred liturgiou o 11.00 hod., na ktorej sa ich zúčastnil hojný počet.

Vladyka Milan Chautur sa v Sobranciach modlil za podporu kultúry života a posvätil obrazy zobrazujúce Božie milosrdenstvo

Vladyka Milan Chautur sa v Sobranciach modlil za podporu kultúry života a posvätil obrazy zobrazujúce Božie milosrdenstvo

(Sobrance, 21. december) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, pred sviatkami Kristovho narodenia slávil liturgiu na úmysel šírenia kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v Chráme sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach. Hneď úvod slávnosti patril akadémií, ktorú pripravili veriaci farnosti. Cieľom bolo poukázať na hodnotu a následne ochranu ľudského života.

Vladyka Cyril Vasiľ slávil sv. liturgiu v Košiciach

(Košice, 26. december) Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, slávil sv. liturgiu v košickej katedrále. Vo svojej homílii sa zameral na vyzdvihnutie postáv, ktoré často považujeme za "vedľajšie", ale bez ktorých by sa hlavné scény nikdy neboli uskutočnili. Po jase a sláve vianočnej noci, po speve anjelov a klaňaniu sa mudrcov, nastala všednosť - každodenný život so všetkými výzvami.

Odpustová slávnosť Základnej školy Svätej Rodiny s vladykom Milanom

Odpustová slávnosť Základnej školy Svätej Rodiny s vladykom Milanom

(Sečovce, 22. december) V závere predvianočného obdobia sa vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, stretol so svojimi veriacimi na slávnostnej archijerejskej liturgii v Sečovciach, keď prijal pozvanie Cirkevnej spojenej školy, sídliacej v tomto meste.

Gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom a spoločenskom živote sa stretli s košickým eparchom

Gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom a spoločenskom živote sa stretli s košickým eparchom

(Košice, 20. december) V nedeľu pred sviatkom Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, sa vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, stretol s gréckokatolíckymi veriacimi, ktorí pôsobia vo verejnom a spoločenskom živote.

Cirkevná základná škola sv. Juraja usporiadala koncert na začiatku Svätého roka milosrdenstva

Cirkevná základná škola sv. Juraja usporiadala koncert na začiatku Svätého  roka milosrdenstva

(Trebišov, 17. december) Mimoriadny Svätý Rok milosrdenstva a predvianočné obdobie bolo motívom usporiadania koncertu pre študentov a žiakov CZŠ v Trebišove. Koncert sa uskutočnil pred novoposväteným priestorom kaplnky sv. Juraja. Predstavili sa tu študenti partnerskej Strednej odbornej cirkevnej školy sv. Jozafáta v Trebišove.

Siedmy tematický víkend mladých Košickej eparchie

Siedmy tematický víkend mladých Košickej eparchie

(Trebišov, 11.-13. december) Mladí z košického protopresbyterátu sa už po siedmy krát stretli na Tematickej víkendovke na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove. Tentoraz sa spolu s o. Milanom Kmecom, predsedom Komisie pre mládež Košickej eparchie, a o. Jánom Fedorišinom, kaplánom farnosti Košice – Ťahanovce, zamýšľali nad témou „1+1+1=1“ alebo „Boh vo vzťahu.“

Otvorenie Brány milosrdenstva v Slovinkách

Otvorenie Brány milosrdenstva v Slovinkách

(Slovinky, 13. december) Slovinky sa stali tretím miesto Gréckokatolíckej eparchie Košice, kde v Nedeľu svätých praotcov, bola otvorená Brána milosrdenstva pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva. Slávnosť sa začala modlitbou Tretieho a Šiesteho času a pokračovala Božskou liturgiou.

Benefičný vianočný koncert v Košiciach

Benefičný vianočný koncert v Košiciach

(Košice, 11. december) V piatok sa o 18.00 hodine vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach, uskutočnil benefičný vianočný koncert s názvom: „Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám ...“ Podujatie realizovala Humanitná spoločnosť Humanita pre život Spišské Vlachy pre zdravotne postihnuté deti a sociálne odkázané rodiny.

Otvorenie Brány milosrdenstva v Košickej katedrále

Otvorenie Brány milosrdenstva v Košickej katedrále

(Košice, 13. december) Nedeľa svätých praotcov bola pre Gréckokatolícku eparchiu Košice dňom viacerých významných udalostí. V úvode archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, otvoril jednu z troch Brán milosrdenstva Košickej eparchie a to v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a spolu s ľudom sa pomodlil modlitbu mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

Rok milosrdenstva v Košickej eparchii

Rok milosrdenstva v Košickej eparchii

Košická eparchia ponúka kňazom, katechétom, animátorom, ale aj všetkých záujemcom inšpiratívne myšlienky, aktivity či pozvania na rôzne udalosti počas nasledujúceho roka. V hlavnom menu nájdete širokú škálu podnetov k osobnej či spoločnej modlitbe, k stretnutiu a k prehlbovaniu duchovnosti milosrdenstva.

Sestry služobnice obnovili svoje večné sľuby

Sestry služobnice obnovili svoje večné sľuby

(Prešov, 7. december) Sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou – hlavný sviatok Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, sestry oslávili v predvečer sviatku 7. decembra v kaplnke provinciálneho domu archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s o. Antonom Mojžišom a o. Marekom Durlákom za asistencie bohoslovcov. Pri tejto sv. liturgii si sestry obnovili svoje večné sľuby.

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas

(Pusté Čemerné, 6. december) Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, slávil archijerejskú svätú liturgiu na sviatok svätého Mikuláša v chráme zasvätenom tomuto svätcovi vo farnosti Pusté Čemerné. V úvode udalosti vladyku Milana privítal miestny starosta obce, Oto Fenin. Pri tejto príležitosti bol posvätený aj nový ikonostas, bohostánok, sedemramenný svietnik a horné miesto, ktoré zhotovil miestny farník, Štefan Danko, za pomoci svojich synov. Ikonopiseckú prácu vykonal diakon Košickej eparchie, o. Rastislav Varga.

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce, 5. december) Deň pred sviatkom svätého Mikuláša sa v michalovskej Bazilike minor konala fatimská sobota. V rámci programu protoigumen východnej provincie redemptoristov na Slovensku, o. Metod Lukáčik, prednášal pred svätou liturgiou na tému „formácia“.

Gréckokatolíci Košickej eparchie podporujú život

Gréckokatolíci Košickej eparchie podporujú život

(Košice, 1. december) Utorkovou svätou liturgiou v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky sa začala reťaz svätých liturgií za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny. Počas mesiaca december sa každý deň budú slúžiť liturgie na tento úmysel v určených chrámoch Gréckokatolíckej eparchie Košice.

1 , 2 , 3 , 4


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka