Udalosti v našej eparchii

Prezident Ukrajiny si v užhorodskej katedrále uctil pamiatku vladyku Milana Šášika

Košice, 26. september (TSKE) V piatok 25. septembra navštívil gréckokatolícky katedrálny chrám Povýšenia svätého kríža v Užhorode prezident Ukrajiny Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj. Prezidenta pred katedrálou privítal vladyka Nil Luščák, apoštolský administrátor eparchie, spolu s mitrofornym protojerejom Ivanom Ty...

Gréckokatolícki študenti otvorili spoločnou liturgiou Akademický rok

Košice, 24. september (TSKE) Pri príležitosti začiatku nového akademického roka slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup v stredu 23. septembra slávnostnú liturgiu, na ktorej sa modlil za vysokoškolskú a stredoškolskú mládež. Vladyka v homílii povzbudil mladých k zodpovednému štúdiu a podotkol, že ...

Študenti Trebišovského cirkevného gymnázia spoznávali pútnické miesto

Košice, 24. september (TSKE) Študenti 1. a 2. ročníka Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove sa 23. septembra pod vedením duchovného správcu školy, otca Jaroslava Girovského, reholnej sestry Šebastiány Vansačovej  OSBM a pani učiteľky Anny Anderkovej zúčastnili púte na Mariánskom pútnickom mieste v Ľuti...

V Košickej eparchii vysvätili nového diakona

Košice, 21. september (TSKE) V nedeľu po Povýšení svätého Kríža, 20. septembra, v košickej gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky prijal z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie diakonskú vysviacku poddiakon Roland Nosov. Vladyka Cyril sa vo svo...

Gréckokatolícky bohoslovci a predstavení Prešovského seminára upevňovali vzťahy na spoločnom výlete

Košice 18. september (TSKE) Seminaristi prvého ročníka Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove začali akademický rok spoločným výletom. Vybrali sa naň počas sviatočných dní 14. a 15. septembra spoločne s predstavenými seminára. Cieľom bolo prehĺbiť vzťah medzi zúčastnenými, zam...

Aktuálne

Jubilejný rok Klokočov 2020


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Kázne z Košickej eparchie


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

Fatimská sobota učiteľov

Ružencový odpust

Prenos liturgie v rádiu Lumen

Fatimská sobota zdravotníkov

NAJNOVŠIE VIDEÁ