Táto webová stránka je v testovacej prevádzke   Starú stránku môžte nájsť na tomto odkaze. Vaše nápady na vylepšenia či nájdené chyby môžte zaslať na web@grkatke.sk

Udalosti v našej eparchii

V Zbudzi požehnali novú ikonu Premenenia Pána

Košice, 11. august (TSKE) V uplynulú nedeľu oslávili gréckokatolíci v Zbudzi svoj chrámový sviatok. V miestnom chráme zasvätenom sviatku Premenenia Pána spolu s otcom Karolom Knapom, duchovným správcom tohto spoločenstva, slávil sv. liturgiu aj otec Martin Mráz, tajomník biskupa a hovorca Košickej eparchie.V úvode sv. ...

Gréckokatolíci vo Veľkých Trakanoch oslávili 20. výročie postavenia chrámu

Košice, 10. august (TSKE) Gréckokatolícki veriaci obce Veľké Trakany, filiálky farnosti Čierna nad Tisou, oslávili  v nedeľu 9. augusta 2020 20. výročie postavenia Chrámu Premenia Pána. Oslavy jubilujúceho chrámu spojili s odpustovou slávnosťou, na ktorú pozvali aj košických gréckokatolíckych biskupov, vladyku Cyrila V...

Klokočovská ikona putuje po farnostiach v USA

Košice, 10. august (TSKE) Gréckokatolícki veriaci z farností svätého Jána Zlatoústeho a svätej Barbory Veľkej (Columbus a Dayton, USA) hostili od 29. júla do 5. augusta kópiu plačúcej ikony Božej Matky z Klokočova. Túto vernú kópiu zázračnej ikony daroval vladyka Milan Chautur, CSsR košický eparchiálny biskup v roku 20...

V Košiciach vznikli dve nové gréckokatolícke farnosti

Košice, 8.august 2020 (TSKE) Už sme si zvykli, že za posledné roky Vatikán mnohokrát využil veľké cirkevné sviatky kresťanského Východu na zverejnenie rozhodnutí, ktoré sa týkajú života východných katolíckych cirkví. Či už ide o vytvorenie nových biskupstiev, zmeny statusov cirkví alebo o biskupské nominácie. Čosi podo...

Arcibiskup Cyril Vasiľ sa úspešne vyliečil z COVID-19

Košice, 7. august 2020 (TS KE) Vladyka Cyril Vasiľ ukončil karanténu v ktorej bol po pozitívnom testovaní na COVID-19. Priebeh choroby bol v jeho prípade len s veľmi ľahkými začiatočnými príznakmi. V najbližších dňoch vladyka Vasiľ začne opäť pracovať na biskupskom úrade a plniť ďalšie pastoračné úlohy, návštevy vo far...

Aktuálne

Jubilejný rok Klokočov 2020


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Kázne z Košickej eparchie


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

Odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Slávnosť blahoslaveného Metoda Dominika Trčku

Fatimská sobota

Odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky

NAJNOVŠIE VIDEÁ