Slava Isusu Christu !

Udalosti v našej eparchii

Cer´kov z molodŷma v múzeu

Košice 23. mája 2024 (TS KE) Vo štvrtok 9. mája na sviatok Nanebovstúpenie Pána sa uskutočnilo ďalšie z podujatí projektu Cer´kov z molodŷma vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a bolo súčasťou podujatia s názvom RusynsKE - Deň s Rusínmi v múzeu. Cirkevnoslovanskú liturgiu s čítaniami a homíliou v rusínskom jazyku...

Púť CZŠ s MŠ sv. Juraja

Košice 23. mája 2024 (TS KE) V utorok 21. mája sa 43 žiaci prvého ročníka CZŠ s MŠ sv. Juraja spolu s triednymi učiteľkami Ľubicou Bandoľovou, Miroslavou Záhorskou, pedagogickou asistentkou Timeou Verebovou a duchovným správcom školy ThLic. Martinom Miňom zúčastnili na duchovnej púti, počas ktorej navštívili Baziliku m...

1. metropolitné stretnutie katechétov s biskupmi

Košice 21. mája 2024 (TS KE) V dňoch 17. a 18. mája sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konalo 1. metropolitné stretnutie katechétov s biskupmi Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Asi štyridsať ľudí pôsobiacich v oblasti školskej katechézy, ale aj v oblasti mimoškolskej práce s d...

Odpustová slávnosť sv. Rity

Košice 21. mája 2024 (TS KE) V sobotu 18. mája vo Farnosti sv. Rity v Košiciach u bratov augustiniánov oslávili patrónku kostola a farnosti – sv. Ritu, a to za účasti veľkého počtu veriacich, nie len farníkov, ale ctiteľov a pútnikov, ktorí prišli z rôznych častí Slovenska. Slávnostnú sv. omšu celebroval arcibiskup ...

Slávnosť patrónov školy a rozlúčka s maturantami

Košice 21. mája 2024 (TS KE) Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda sa v piatok 17. mája 2024 opäť lúčila s maturantami, ktorých čaká skúška dospelosti. Rozlúčka bola súčasťou odpustovej  slávnosti. Svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. V homílii sa prítomným žiakom...

Odkazy

Eparchia Košice


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Eparchia Košice


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Schematizmus


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ