Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolícky magazín


Chceme dať do Vašej pozornosti nový mediálny projekt Košickej eparchie - Gréckokatolícky magazín.
Je šírený v TV Zemplín, na internete a od 20.1.2015 aj v TV LUX (každý druhý utorok od 20:20).


Predstavenie košickej eparchie

Predstavenie košickej eparchie

Aktuality

Slovinky na Spiši privítali dvoch biskupov

(Slovinky 26.4.2015) Eparchiálny odpust v Slovinkách vyvrcholil v Nedeľu o porazenom. Prítomných veriacich milo prekvapil svojou návštevou najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Spolu s ním priniesli novozákonnú obetu vladyka Milan Chautur, košický eparcha, protosynkel Vladimír Tomko a asi 20 ďalších kňazov.

Cirkevná základná škola v Trebišove slávila svoj odpust

(Trebišov 19. apríl 2015) Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie, mala v Nedeľu myronosičiek svoju slávnosť. Patróna školy sv. Juraja veľkomučeníka si prišli žiaci s pedagógmi uctiť do miestneho farského chrámu. Tu slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Spoluslúžili o. Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, o. Dušan Seman, protopresbyter a viacerí školskí kapláni.

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Narodenia Presvätej Bohorodičky bol silným vyjadrením spoločenstva miestnej cirkvi, kde asi 60 kňazov spolu so svojim biskupom vyjadrilo jednotu viery v tajomstvo vykúpenia a spásy, ktoré všetkých zjednocuje s Bohom.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Študenti a žiaci Gréckokatolíckej cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami (1.4.) divadelnú krížovú cestu. Pod vedením učiteľky Martiny Jakabovej, si žiaci cirkevnej školy sprítomnili aj hraným dejom posledné okamihy Kristovho pozemského života na zemi.

Kvetný víkend Košickej eparchie

Kvetný víkend Košickej eparchie

V duchu odkazu Jána Pavla II, ktorý si veľmi prial, aby sa mladí stretávali so svojim biskupom, sa aj mladí z Košickej eparchie, nadväzujúc na túto tradíciu, zišli na Kvetnom víkende. Ten sa konal pod taktovkou mladých zo sečovského protopresbyterátu a Komisie pre mládež Košickej eparchie v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove, kde sa stretlo 85 mladých.

Rozlúčka so vzácnym kňazom

Rozlúčka so vzácnym kňazom

V pondelok 30. 3. 3015 sa v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky konala rozlúčka s o. Michalom Vasiľom, gréckokatolíckym kňazom a otcom arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne.

Pohrebné obrady za účasti hojného počtu veriacich, ktorých súčasť tvorili veriaci z farnosti Zdoba-Sady nad Torysou, kde o. Michal Vasiľ pôsobil ako miestny farár celkom 21 rokov. S vďačným srdcom sa modlili sv. ruženec za svojho kňaza pred pohrebnými obradmi.

Samotné obrady za účasti hajdudoržského arcibiskupa a metropolitu Filipa Kočiša, tiež košického arcibiskupa a metropolitu Bernarda Bobera a viacerých biskupov z Maďarska, Poľska i Slovenska viedol syn zosnulého kňaza arcibiskup Cyril Vasiľ.

Maturanti cirkevného gymnázia v Trebišove absolvujú duchovné cvičenia

Maturanti cirkevného gymnázia v Trebišove absolvujú duchovné cvičenia

Na cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je už dlhoročným zvykom, že študenti maturitného ročníka absolvujú pred ukončením svojho štúdia duchovné cvičenia. Od 25. – 27.3. si vykonávajú duchovnú predmaturitnú prípravu v Gréckokatolíckom centre pre formáciu mládeže v Juskovej Voli.

Nezvyčajné majstrovstvá vo futbale

Deviate Majstrovstvá Európy katolíckych kňazov v halovom futbale sa uskutočnili v dňoch 23.2.-27.2. v rakúskom meste St. Pölten (vo svojej histórii už druhýkrát v Rakúsku). Slovensko na nich reprezentovalo 13 gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov z Košickej eparchie, z Košického arcibiskupstva a z Prešovského arcibiskupstva.

Fatimská sobota v michalovskej bazilike minor

(Michalovce 7.3.2015) V rámci duchovnej obnovy veriacich stredného Zemplína sa v bazilike minor v Michalovciach konala marcová fatimská sobota. Po modlitbe tretej hodinky vystúpila s tematickou prednáškou ctih. sestra Cyrila SNPM. Hovorila o povolaní každého kresťana k aktívnej službe pri budovaní Božieho kráľovstva. Za rehoľníkov sa vyznala, že čistota sa rodí z veľkej lásky k Bohu a dobrovoľná chudoba dáva slobodu ducha pre vyššie veci.

Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie

(Trebišov 14.2.2015) Kňazský formačný deň sa v sobotu 14. februára konal výnimočne mimo košickej eparchiálnej rezidencie, a to v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Jeho témou bola formácia kňazských rodín ako prostriedku oživenia pastorácie laických rodín vo farnostiach.

Stretnutie Pána

Stretnutie Pána

so spravodlivým starcom Simeonom ako biblická udalosť, ktorú si pripomíname vždy 2. februára, sa aj v tomto roku stala obsahovým podkladom pre stretnutie košického eparchiálneho biskupa, vladyku Milana Chautura CSsR s gréckokatolíckymi kňazmi – dôchodcami, žijúcimi na území Košickej eparchie.

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

(Trebišov 30.1.2015) Patrónov cirkevných škôl Košickej eparchie, troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, prišli na ich sviatok osláviť pedagógovia do Trebišova. V miestnom chráme pre nich slávil sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii vladyka poukázal na vynikajúce rodinné prostredie, z ktorého pochádzali títo učitelia Cirkvi.

Malý odpust v Košiciach-Terase spojený s krstom

Malý odpust v Košiciach-Terase spojený s krstom

Na Zachejovu nedeľu zavítal preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha do farnosti Košice-Terasa. Dôvodom jeho pastoračnej návštevy bol „malý“ odpust ku cti sv. Petra, jedného z patrónov chrámu, a jeho úctyhodných okov. Navyše, veriaci pri slávnostnej sv. liturgii boli účastní aj udelenia tajomstiev kresťanskej iniciácie dcérke diakona Lukáša Mitra. Vladyka v homílii vysvetlil, že duchovný zápas, ktorý sa začal pri krste, pokračuje v celom kresťanskom živote.

Prehliadka vianočného folklóru v Moravanoch

Prehliadka vianočného folklóru v Moravanoch

(Moravany, 28.12.2014) V nedeľu po Narodení Pána sa pod záštitou Spolku sv. Cyrila a Metoda už po ôsmykrát konala prehliadka vianočných vinšov, kolied a vianočných hier pod názvom Christos raždajetsja. Okolo sto účinkujúcich nadšencov tohto druhu folklóru sa stretlo v Moravanoch (okres Michalovce), aby svojím vystúpením potešili zaplnenú sálu divákov. Domáci folkloristi predstavili tradičnú štedrú večeru na Zemplíne v nárečovom podaní a obohatenú piesňami, ktoré hrou na akordeóne sprevádzal Peter Žofčák. Detské hudobné talenty z farnosti Stankovce zahrali vianočnú scénku s betlehemskými postavami pastierov i troch kráľov.

Rozoslanie koledníkov a stretnutie s kresťanskou inteligenciou v Košiciach

Rozoslanie koledníkov a stretnutie s kresťanskou inteligenciou v Košiciach

(Košice 21.12.2014) Na Nedeľu otcov podľa byzantského obradu bolo v košickej Katedrále Narodenia presv. Bohorodičky rušno. Na archijerejskú liturgiu prišli aj početní koledníci Dobrej noviny z Rakovca nad O., Sečoviec a Košíc, aby prijali požehnanie z rúk vladyku Milana Chautura košického eparchu. Vladyka Milan v homílii poukázal na predpoklad vzájomnej vianočnej blízkosti – na vieru. „V súčasnej kultúre sme si fyzicky blízki ale duchom často vzdialení. Prostredníctvom médií vieme o dianí vo svete, ale nevieme o živote toho najbližšieho v rodine.

Pastoračná vizitácia vladyku Milana Chautura slovenských gréckokatolíkov v Mníchove

Pastoračná vizitácia vladyku Milana Chautura slovenských gréckokatolíkov v Mníchove

(Mníchov 3.12.2014) Nevšednú radosť prežívali slovenskí greckokatolíci v Mníchove, keď medzi nich po prvýkrát zavítal košický eparcha, vladyka Milan Chautur. V dňoch 29.11-3.12. uskutočnil svoju pastoračnú návštevu (vizitáciu) spolu so svojím sekretárom o. Róbertom Jágrom.

Otvorenie Roku zasväteného života v Košickej eparchii

V sobotu 6. decembra na sviatok svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry a pri príležitosti decembrovej fatimskej soboty v Bazilike minor v Michalovciach otvoril vladyka Milan Chautur CSsR Rok zasväteného života v Košickej eparchii. Na otvorení boli prítomní zástupcovia všetkých rehoľných komunít Košickej eparchie, protopresbyteri, rehoľní i diecézni kňazi a hojný počet veriacich.

Mikulášska futbalová 24 hodinovka na CZŠ sv. Juraja v Trebišove

Mikulášska futbalová 24 hodinovka na CZŠ sv. Juraja v Trebišove

Mikulášska noc 5. – 6. 12. sa niesla na CZŠ sv. Juraja v Trebišove vo futbalovom duchu. Na tejto škole so športovým zameraním, sa takáto futbalová aktivita 24 hodinového nepretržitého futbalu zorganizovala už po ôsmy krát. Tento rok bol však úplne výnimočný. Konal sa na sviatok sv. Mikuláša pod patronátom vladyku Milana Chautura a prvýkrát ho zorganizovali na cirkevnej škole. Totiž CZŠ sv. Juraja prešla do správy gréckokatolíckej cirkvi 1.9.2014. Samotná 24. hodinovka začala v piatok ráno 5.12. V úvode riaditeľka CZŠ sv. Juraja Mgr. Ľ. Bumberová, privítala všetkých prítomných a popriala im veľa zdaru a športových zážitkov z hry v rámci dodržiavania športových pravidiel.

V Petrikovciach si pripomenuli 70. výročie oslobodenie obce

V Petrikovciach si pripomenuli  70. výročie oslobodenie obce

V gréckokatolíckej farnosti Petrikovce si v nedeľu 30.11. pripomenuli 70. výročie oslobodenie obce. Na kríži pred chrámom je vyrytý nápis, ktorým sa vyjadruje vďaka veriacich za oslobodenie obce v dňoch od 27. – 29.11.1944.

10 rokov Cirkevnej základnej školy Svätej Rodiny v Sečovciach

10 rokov Cirkevnej základnej školy Svätej Rodiny v Sečovciach

V pondelok 24. novembra sa pri príležitosti osláv sviatku sv. Cecílie, ktorá je patrónkou Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Sečovciach, v chráme sv. Cyrila a Metoda slávila archijerejská sv. liturgia, pod vedením vladyku Milana Chautura, košického eparchu, ktorá bola vyvrcholením osláv 10. výročia vzniku CZŠ Svätej Rodiny. Od školského roka 2009/2010 sa škola stala organizačnou zložkou Cirkevnej spojenej školy, ktorá sa skladá zo Základnej školy Svätej Rodiny a Základnej umeleckej školy sv. Cecílie.

Prehliadka detských a mládežníckych zborov v Trebišove

Prehliadka detských a mládežníckych zborov v Trebišove

V nedeľu Krista Kráľa, sa v MsKS v Trebišove uskutočnil 5. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku. Krásu svojich hlasov a darov od Boha prišlo prezentovať 10 speváckych zborov: Cherubíni – farnosť Košice-Ťahanovce, zbor z farnosti Trnava pri Laborci, zbor Angelino – Cirkevnej ZŠ sv. Juraja Trebišov, zbor z farnosti Porostov, zbor Cherubín – farnosť Trebišov, zbor Juričatá – Novosad, zbor z farností Sečovce, Zemplínska Teplica, Stanča a Falkušovce.

Nedeľa Krista Kráľa v trebišovskom monastieri

(Trebišov, 23.11.2014) Jedným z menej častých patrocínií chrámov Košickej eparchie je patrocínium Krista Kráľa. O to vzácnejšia je verejná Kaplnka Krista Kráľa v trebišovskom monastieri otcov baziliánov. V nej sa cez víkend konala dvojdňová eparchiálna odpustová slávnosť. V nedeľu vyvrcholila slávením archijerejskej sv. liturgie pod vedením vladyku Milana Chautura, košického eparchu, a za účasti rehoľných i eparchiálnych kňazov, ctihodných sestier a veriacich.

Metodický deň učiteľov cirkevných škôl našej eparchie

Metodický deň učiteľov cirkevných škôl našej eparchie

Už tradične v čase okolo jesenných prázdnin organizuje školský úrad Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach v spolupráci s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Trebišove metodický deň pre učiteľov cirkevných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti eparchie. V piatok 7. novembra sa program metodického dňa začal archijerejskou svätou liturgiou v miestnou farskom chráme. Vladyka Milan Chautur, košický eparcha povzbudil prítomných pedagógov, aby sa nebáli používať tie najvhodnejšie metódy práce na poli školstva.

Mládež Košickej eparchie na Wojtyłovej stope

Mládež Košickej eparchie na Wojtyłovej stope

Deň študentov (17.november) sa v Košickej eparchii niesol v duchu nasledovania svätého pápeža Jána Pavla II. Mládež eparchie si v roku svätorečenia tohto významného pápeža vybrala mesto Krakov, kde svätý Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyła vyrastal, žil a pôsobil. Tematický projekt začal už v nedeľu podvečer 16.11., kedy si mládež Košickej eparchie prevzala putovný kríž pápeža Jána Pavla II. , ktorý odovzdal mládeži pred 30 rokmi a priniesla ho do Košickej katedrály. Tu v tichu a modlitbe mohli uvažovať nad významom kríža v živote mladého človeka. Vrcholom tohto stretnutia pri putovnom kríži, bola večiereň, ktorú v katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky slávil pre mládež košický eparchiálny biskup Milan Chautur.

Fatimská sobota v Michalovciach za duše zosnutých

Fatimská sobota v Michalovciach za duše zosnutých

(Michalovce 1.11.2014) Novembrová fatimská sobota v Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach bola zameraná na duchovnú spomienku na zosnutých. Liturgickú modlitbu tretej hodinky viedol protosynkel Košickej eparchie o. Vladimír Tomko. V tematickej prednáške o. Matúš Marcin poukázal na Pannu Máriu ako vzor odovzdávania viery v rodinách. Vyzdvihol harmóniu viery a života v nazaretskej rodine ako aj silu rodičovského príkladu pre zdarnú výchovu vo viere. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha a spolu s kňazmi ju obetoval za duše zosnutých.

Požehnanie prvákov cirkevnej základnej školy sv. Juraja a cirkevného gymnázia v Trebišove

Požehnanie prvákov cirkevnej základnej školy sv. Juraja  a cirkevného gymnázia v Trebišove

Prváci sú pre každú školu veľkým obohatením. Aj pre gréckokatolícke cirkevné školy v Trebišove sú žiaci a študenti prvého ročníka vzácnym prínosom v procese kresťanskej formácie a edukácie. Na začiatku aktuálneho školského roka boli prváci pri sv. liturgii 29. októbra požehnaní a zverení pod ochranu Božej Matky. Podujatie pre prvákov na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove začalo dopoludňajším programom, ktorý pre najmladších členov školy pripravili spolužiaci prvého stupňa, spolu s triednymi učiteľmi a vedením školy. Nasledovala pasovačka so skutočným rytierom, prváčikovia svojím odtlačkom prsta potvrdili, že budú dodržiavať pravidlá školy, vzorne ju reprezentovať a že sa stanú príkladnými Božími dietkami.

Študenti cirkevného gymnázia na púti pri mučeníkoch z obce Rad

Študenti cirkevného gymnázia na púti pri mučeníkoch z obce Rad

Obec Rad je maličká dedinka na juhovýchode Zemplína. V tejto obci stál v minulosti kláštor rehole minoritov. V súčasnosti sa v lokalite, kde stál v minulosti spomínaný kláštor, vykonávajú archeologické vykopávky, pod dohľadom rímskokatolíckeho farára Rollanda Bööra. Na tomto miestach sa v súčasnosti našli ostatky minoritských mučeníkov, ktorý v tomto kláštore zomreli za vernosť katolíckej cirkvi. Študenti cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa z Trebišova navštívili 21.10. toto posvätné miesto. Stredobodom ich záujmu boli exhumované ostatky rehoľného frátra Štefan Iglódiho. Eliáš Štefan Iglódi sa narodil v obci Kis – Rozvágyi (dnešné Maďarsko) v kalvínskej rodine. Keď mal šestnásť rokov konvertoval na katolícku vieru, opustil rodný kraj, a dva roky po svojom obrátení, sa rozhodol stať minoritom.

Stretnutie východných katolíckych biskupov Európy,
Ľvov 2014

Stretnutie východných katolíckych biskupov Európy,<BR> Ľvov 2014

Stretnutie východných katolíckych biskupov Európy sa koná vo Ľvove, Ukrajina, z príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Po úvodnej liturgii v Centre duchovných cvičení Ľvovskej gréckokatolíckej arcieparchie, prvá sessia sa zamerala na postavenie východných katolíckych cirkví vo svete kresťanstva. Vladyka Dimitrios Salachas, apoštolský exarcha Gréckokatolíckej cirkvi v Grécku prednášal na tému Misia a úloha východných katolíckych cirkví v ekumenizme. Podčiarkol, že východní katolíci nie sú a nikdy neboli prekážkou ekumenizmu a zjednotenia cirkví – ako sa im to častokrát vytýka zo strany pravoslávnych bratov.

Spoločenstvo SKALA predstavilo svoju činnosť

(Košice 16.10.2014) Pastoračná starostlivosť o rodiny inšpirovala niektorých kňazov Košickej eparchie k hľadaniu nových modelov v tejto činnosti. Svoje skúsenosti boli aj s manželkami predstaviť vladykovi Milanovi Chauturovi, svojmu eparchovi a súčasne predsedovi Rady pre rodinu KBS. Vzniku spoločenstva kňazských a laických párov s názvom SKALA predchádzala túžba po vzájomnom stretávaní sa v roku 2004. Kňazské manželské páry, ktoré sa zapojili do tejto aktivity, prešli postupne viacročnou formáciou.

Posviacka základného kameňa gréckokatolíckeho chrámu
v Moldave nad Bodvou, 1.10.2014

Posviacka základného kameňa gréckokatolíckeho chrámu <BR>v Moldave nad Bodvou, 1.10.2014

Na sviatok Pokrova presvätej Bohorodičky, v stredu 1. októbra 2014 sa v Moldave nad Bodvou sa stala historická udalosť, ktorá presahuje rámec tradičných duchovných podujatí v spoločenstvách našej Cirkvi. V popoludňajších hodinách sa v meste na priestranstve rohu ulíc Novej a Školskej, blízko centra zišlo okolo sto veriacich nielen gréckokatolíkov a rímskokatolíkov, ale i veriacich z Reformovanej cirkvi a obyvateľov mesta i ľudí z blízkeho i širšieho okolia, aby spolu s kňazmi, duchovnými otcami týchto cirkevných spoločenstiev a s primátorom a zástupcami mesta na tomto mieste privítali vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, ktorý sem prišiel posvätiť základný kameň nového gréckokatolíckeho chrámu ako budúcej dominanty mesta.

Púť kresťanských pedagógov do Klokočova

V Trebišove spomínali na Pavla Kušníra

Októbrová fatimská sobota v pútnickom Klokočove bola špeciálne zameraná na pedagógov cirkevných škôl Košickej eparchie. Spolu so školskými kaplánmi a ostatnými zamestnancami škôl i školských zariadení prišli prosiť Matku Božiu o jej duchovnú ochranu pre nový školský rok. V prednáške na tému odovzdávania viery v rodine sa slovom i skúsenosťami podelil o. Cyril Jančišin, ml. so svojou manželkou. Vyzdvihol potrebu atmosféry lásky v  rodinnom kruhu, ako nevyhnutného prostriedku na zvestovanie Boha-Lásky deťom.

V Trebišove spomínali na Pavla Kušníra

V Trebišove spomínali na Pavla Kušníra

(Trebišov 1.10.2014) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne sa v trebišovskej gréckokatolíckej farnosti uskutočnila milá spomienka na stredoškolského prof. Pavla Kušníra. Jej začiatok bol na Mestskom cintoríne, kde sa prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ s kňazmi a príbuznými nebohého modlil panychídu za túto významnú osobnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Následne vladyka Milan v miestnom farskom chráme slávil archijerejskú liturgiu, pred ktorou predniesol príležitostný medailón s osobnými spomienkami o. Michal Hospodár. V homílii vladyka Milan vyzdvihol rozhodnutie Lazárovej sestry Márie zvoliť si lepší podiel.

S vladykom Milanom na Makovicu

Dňa 20. septembra 2014 do našej farnosti zavítal vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha. O pol deviatej ráno celebroval sv. liturgiu vo filiálnom chráme v Čižaticiach. Boli na nej prítomní veriaci oboch obradov z Čižatíc a z Rozhanoviec. Medzi vzácnych hostí patril aj o. Juraj Tomáš s manželkou, bývalý farár farnosti Kráľovce, ktorý kedysi spravoval aj filiálnu obec Čižatice. Návšteva vladyku Milana nemala len liturgický charakter, ale pokračovala cyklisticko-turistickým výletom na Hlavatovkú chatu v LO Makovica. Vytvorili sme tri skupiny a tie sa rozdielnym spôsobom vybrali zdolávať neľahký terén.

Gréckokatolíci Zemplína a Abova na púti v Máriapócsi

Do národnej svätyne Maďarska v obci Máriapócs putovali 20. septembra veriaci z gréckokatolíckych farností dolného Zemplína a Košíc. Tridsaťdeväť autobusov pútnikov z trebišovského, michalovského a košického protopresbyterátu doplnili dva autobusy z Mukačevskej eparchie na čele so svojím biskupom, vladykom Milanom Šášikom CM. Pútnici sa zastavili v miestnej bazilike, kde je uložená kópia milostivého obrazu Matky Božej, ktorá v roku 1715 slzila.

Posvätenie vitráží v Trebišove

Posvätenie vitráží v Trebišove

(Trebišov 14.9.2014) Gréckokatolícky farský chrám v Trebišove dostal nedávno novú sakrálnu výzdobu v podobe štyroch veľkých vitrážnych okien. Tematicky sú na nich znázornení patróni Košickej eparchie sv. Cyril a Metod, blahoslavený prešovský biskup Pavol P. Gojdič a blahoslavený redemptorista Metod D. Trčka. Na čelnej strane chrámu je zas ikonový výjav zosnutia presv. Bohorodičky, čo je chrámové patrocínium. V nedeľu na sviatok Povýšenia čestného Kríža zavítal do farnosti preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha, aby vykonal ich posviacku a zažil spoločenstvo s miestnou cirkvou.

Gréckokatolíci v Malčiciach slávili prvú odpustovú slávnosť po 32 rokoch

Gréckokatolíci v Malčiciach slávili prvú odpustovú slávnosť  po 32 rokoch

Činnosť gréckokatolíckej cirkvi v Malčiciach bola obnovená 5.12.2013, kedy sa veriaci spolu so svojím duchovným otcom z Petríkoviec rozhodli zriadiť provizórnu kaplnku v priestoroch bývalej obecnej jedálne. Na sviatok Povýšenia svätého Kríža, 14.9.2014, slávili zasa gréckokatolíci v miestom rímskokatolíckom kostole prvú odpustovú slávnosť po 32 rokoch, od ukončenia činnosti cirkvi v tejto obci.

Sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky

Sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky

Sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky bol príležitosťou pre stretnutie spoločenstva gréckokatolíckych veriacich v Košiciach pri celoeparchiálnej odpustovej slávnosti, ktorá sa v košickej katedrále konala počas prvého týždňa mesiaca september.

Otvorenie novej cirkevnej školy v Trebišove

V utorok 2.9. slávil vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup archijerejskú svätú liturgiu v Trebišove. Pri tejto slávnosti bola do zväzku gréckokatolíckych cirkevných škôl na území mesta Trebišov – Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa a Strednej cirkevnej odbornej školy sv. Jozafáta – prijatá aj Základná škola sv. Juraja s viac ako dvesto žiakmi a približne päťdesiatimi zamestnancami.

Sviatočný Kojšov s vladykom Milanom Chauturom

Sviatočný Kojšov s vladykom Milanom Chauturom

(Kojšov 29.8.2014) Sviatok Sťatia hlavy Jána Krstiteľa v rázovitej obci Kojšov prežívali miestni veriaci pod holým nebom. V ranných hodinách začala pešia krížová cesta, ktorú viedol vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Pri jednotlivých vyobrazeniach zastavení, ktoré lemovali cestu smerom k lesu, sa vladyka v rozjímaniach venoval téme bolestnej Bohorodičky, ktorá spolu so Synom niesla kríž vo svojom srdci.

V Michalovciach si pripomenuli bl. Metoda D. Trčku CSsR

V Michalovciach si pripomenuli bl. Metoda D. Trčku CSsR

V nedeľu slávnosť vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ z Ríma. V homílii nadviazal na Ježišovo upozornenie: „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, ale duši by uškodil?“ Najcennejšiu hodnotu života treba niekedy stratiť, aby človek získal večný život. To platí nielen pre mučeníkov, ale aj pre manželov a zasvätených. Všetci sa musíme naučiť strácať, kvôli tomu, že Boh nám to hojne vynahradí.

Mariánsky odpust v pútnickom Klokočove

Mariánsky odpust v pútnickom Klokočove

(Klokočov 10.8.2014) Tajomstvo Máriinho zosnutia prišli osláviť veriaci na najväčšej odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Klokočove. V sobotný podvečer liturgickú modlitbu veľkej večierne viedol o. Milan Kmec, poverený pastoráciou mládeže. Večernú archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha a spevom ju sprevádzala mládež zo Zemplínskej Teplice.

Cyrilo-metodský odpust v Sečovciach

Cyrilo-metodský odpust v Sečovciach

Eparchiálna odpustová slávnosť ku cti sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda sa začala v Sečovciach už v predvečer ich sviatku. V miestnom chráme zaznela hymnická modlitbová skladba akatist na ich počesť a tiež liturgická modlitba veľkej večierne. Sv. omšu na Námestí sv. Cyrila a Metoda celebroval Mons. Bernard Bober s vladykom Milanom Chauturom a kňazmi obidvoch obradov.

V Košiciach-Terase slávili petropavlovský odpust

V Košiciach-Terase slávili petropavlovský odpust

(29.6.2014 Košice) V jednej z najväčších farností Košickej eparchie sa na sviatok svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla uskutočnila odpustová slávnosť. Miestny chrám zjednotil farské spoločenstvo, ktoré medzi sebou privítalo vladyku Milana Chautura, košického eparchu. Pri archijerejskej sv. liturgii si prítomní vypočuli myšlienku, že Cirkev pozostáva z hriešnych ľudí, ktorí v sebe nosia potenciál svätosti.

Vysviacka novokňazov Košickej eparchie

Vysviacka novokňazov Košickej eparchie

(28.6.2014 Košice) Po úspešne ukončenom štúdiu teológie boli v košickej Katedrále Narodenia Bohorodičky vysvätení za kňazov traja diakoni. Stalo sa pri archijerejskej liturgii, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha spolu s ďalšími kňazmi. Diakoni Peter Jambor, Peter Kolesár a Dominik Rebják predstúpili po Veľkom vchode pred svojho svätiteľa, aby vyznali katolícke vierovyznanie, zložili sľub poslušnosti a zasnúbili sa s prestolom.

Odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

Odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

(Michalovce 27.6.2014) Do mozaiky náboženského a kultúrneho života mesta Michalovce pribudol ďalší kamienok. Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho odhalili vedľa miestneho gréckokatolíckeho chrámu o. Michal Hospodár a námestník primátora Dr. Benjamín Bančej drevené súsošie sv. Cyrila a Metoda. Myšlienka inštalovať súsošie vznikla na pôde Spolku sv. Cyrila a Metoda.

Eparchiálny odpust v Bazilike minor v Michalovciach - fotogaléria

Eparchiálny odpust v Bazilike minor v Michalovciach - fotogalériaEparchiálny odpust v Bazilike minor v Michalovciach

(Michalovce 8.6.2014) V michalovskej Bazilike minor Svätého Ducha, jedinej tohto patrocínia na Slovensku, sa už v predvečer sviatku začala eparchiálna slávnosť. Po veľkej večierni s lítijou nasledovala večerná archijerejská liturgia, pri ktorej si niekoľko desiatok kňazov vyprosovalo nový závan Svätého Ducha pre svoju službu. V kázni o. Peter Orenič poukázal na to, že Svätý Duch sa stal viditeľným skrze účinky na živote tých, ktorí ho prijali do čistého srdca.

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ 2013/14 - vyhodnotenie národného kola

Študent Michal Čižmár, Cirkevné gymnázium, Trebišov ( ZUŠ – sv. Cecílie Sečovce) Košickej eparchie v národnom kole súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ získal prvé miesto. Veľmi dobre umiestnenie dosiahli žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Novoti. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili so výtvarnej súťaže v eparchiálnom kole blahoželáme a ďakujeme za ich svedectvo života i takouto zaujímavou formou.

Radosť z výsledkov celoslovenského kola Biblickej olympiády 2013-2014

V Starej Ľubovni v hoteli Sorea sa 20.- 22. 5. 2014 uskutočnil trinásty ročník Biblickej olympiády. Finálové kolo v Starej Ľubovni pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie a s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS. Biblická olympiáda je zameraná na výchovu k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tento rok žiaci a študenti súťažili z knihy Exodus, z knihy Jonáš a z Evanjelia podľa Jána.

Metropolitné kolo biblickej súťaže 2013/2014

V dňoch 6. – 7. mája 2014 sa v priestoroch mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli konalo Metropolitné kolo biblickej súťaže. Zúčastnili sa ich prvé tri víťazné družstvá eparchiálnych kôl v A. kategórii /1. a 2. ročník ZŠ/ a B. kategórii /3. a 4. ročník ZŠ/ z Košickej a Prešovskej archieparchii. Po ubytovaní sme sa stretli v kaplne, kde s vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom sme slávili svätú liturgiu. Po vzájomnom predstavení, programom Družstvo zabáva družstvo a následným karnevalom sme prežili posledné hodiny nesúťažného dňa. Ráno po raňajkách, rozdelení do jednotlivých kategórii, sme si zasadli do školských lavíc, aby sme si „zmerali“ vedomosti z Jánovho evanjelia.

Biblická olympiáda a Biblická súťaž – Eparchiálne kolo

V dňoch 29 a 30. apríla 2014 sa na Eparchiálnom úrade v Košiciach uskutočnilo eparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže na ktorom sa stretli víťazi zo všetkých siedmich protopresbyteriátov Košickej eparchie. Začiatok obidvoch súťažných dní otvoril vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup o 8.45 hod. spoločnou modlitbou jedného desiatka ruženca v biskupskej kaplnke na eparchiálnom úrade.

Sv. Trojhviezdie Cyril – Gorazd – Metod a seminár pre stredoškolskú mládež

Piatok 23. mája 2014 sa na pôde Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove otvoril už 13. ročník vernisáže okresnej výtvarnej súťaže žiakov základných a stredných škôl pod názvom Sväté Trojhviezdie Cyril – Gorazd – Metod, ktorý je prvým z podujatí jubilejného 20. ročníka Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb konajúceho sa v rámci XXV. svätogorazdovských dní a Dekády sv. Gorazda 2005 – 2015 na Slovensku.

Púť Košickej eparchie do Šaštína - fotogaléria

Púť Košickej eparchie do ŠaštínaRelikvia sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej

(Ruská Bystrá 25.05.2014) V malebnej obci Ruská Bystrá v okrese Sobrance sa uskutočnila ojedinelá slávnosť. Na Nedeľu o slepom tu zavítal arcibiskup Cyril Vasiľ z Ríma a spolu s priorom pápežskej Baziliky sv. Mikuláša v Bari P. Lorenzom Lorussom OP darovali miestnemu drevenému chrámu vzácnu relikviu. Ide o tekutinu (druh myra), ktorá vyteká z rakvy sv. Mikuláša a je znakom osobného vzťahu k tomuto obľúbenému svätcovi. Relikviu uložili pred svätcovu ikonu na pravej strane, keďže chrám nesie patrocínium sv. Mikuláša.

Púť Košickej eparchie do Šaštína

(Šaštín 24.05.2014) V sobotu, keď saleziánska rehoľa liturgicky oslavovala Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov, putovali veriaci Košickej eparchie do Šaštína. Púť bola tematicky zameraná na posilnenie vzťahov v rodinách a zverenie sa pod ochranu nebeskej Matky. V tomto tematickom roku sa jej zúčastnilo vyše 500 pútnikov zo všetkých protopresbyterátov eparchie. Na archijerejskej sv. liturgii si vypočuli homíliu vladyku Milana Chautura, košického eparchu.

Kňazský deň v Košickej eparchii

(Košice 22.5.2014) Zjednotiť duchovnosť so záujmom o verejnosť bolo cieľom kňazského formačného dňa, konaného pre kňazov Košickej eparchie v biskupskej rezidencii. Podujatie otvoril vladyka Milan Chautur, košický eparcha, poukázaním na súvislosť medzi zdravou kňazskou spiritualitou a pevnosťou postojov vo verejnom živote. Hlboký duchovný život kňaza je cestou, ako zvládnuť svoj život a vedieť usmerniť aj zverených veriacich v tejto náročnej dobe.

Túra s vladykom Milanom

Túra s vladykom Milanom

"My sa dažďa nebojíme." S týmto mottom sa vyše 650 ľudí všetkých vekových kategórií zhromaždilo 8. mája v gréckokatolíckom chráme v Stankovciach, aby sa po úvodnej modlitbe s vladykom Milanom Chauturom , košickým eparchom vybrali na túru do obce Bačkov. Cesta viedla lesom i lúkami, kde sama príroda poskytla atmosféru na modlitbu.

Májový odpust mladých v Klokočove

Májový odpust mladých v Klokočove

(Klokočov 3.5.2014) Niekoľko desiatok mladých z Košickej eparchie prišlo už v piatok do Klokočova, aby spolu strávili formačný večer. Na druhý deň program fatimskej soboty otvoril vladyka Milan Chautur, košický eparcha, netradičnou besedou. Privítal poslanca NR SR Branislava Škripeka, ktorý prítomným vyrozprával vlastný príbeh obrátenia sa k Bohu.

Udelenie sviatosti iniciácie v košickej katedrále

Udelenie sviatosti iniciácie v košickej katedrále

Na veľkú sobotu v košickej gréckokatolíckej katedrále vysluhoval vladyka Milan Chautur, košický eparcha všetky tri iniciačné sviatosti. Počas Liturgie sv. Bazila Veľkého s večierňou udelil tajomstvo krstu a myropomazania dvom dospelým katechumenom. Samostatne vyslúžil tiež tajomstvo myropomazania jednej dospelej čakateľke. Prítomní si spolu s katechumenmi sprítomnili bohatú symboliku krstu a jeho teologický obsah. Skrze viaceré čítania zo Starého zákona sa prítomní hlbšie uviedli do predobrazov „paschy“, teda prechodu Ježiša Krista zo smrti do života.

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Na sviatok novozákonného kňazstva sa stretli kňazi Košickej eparchie so svojim biskupom, aby slávením sv. liturgie poďakovali za milosť svojho povolania. V úvode vladyka Milan Chautur, košický eparcha posvätil podriasnik – klerické rúcho pre jedného z bohoslovcov. Na prestole potom obradne vodou očistil a myrom pomazal nové antimenziony. Ide o štvorcové plátno s relikviami a vyobrazením pochovávania Kristovho tela. Pri archijerejskej sv. liturgii asistovali dvaja diakoni eparchie Rastislav Varga a Lukáš Mitro a ďalší bohoslovci.

Kvetný víkend v Košickej eparchii

Vyše 70 mladých ľudí nad 15 rokov sa v piatok 11. apríla stretlo v Chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi, aby tak modlitbou Liturgie vopredposvätených darov odštartovalo Kvetný víkend 2014. O dôležitosti rodiny, ako zväzku muža a ženy a aktivitách, ktoré sú zamerané proti takejto rodine, rozprával ešte piatok večer o. Dušan Škurla, aktívne zaangažovaný v prolife aktivitách. Sobota sa niesla v duchu chudoby, ktorú Svätý Otec František ustanovil za hlavnú tému tohtoročných mládežníckych stretnutí.

Rytieri Rádu sv. Lazára v Košiciach oslavovali svoj sviatok

Rytieri Rádu sv. Lazára v Košiciach oslavovali svoj sviatok

Na Sobotu sv. Lazára sa v košickej gréckokatolíckej katedrále zišli aj rytieri Vojenského a špitálskeho Rádu sv. Lazára z Jeruzalema, aby oslávili sviatok svojho nebeského patróna. Pred sv. liturgiou prezentoval duchovný košickej komendy rádu o. Róbert Jáger poslanie a aktivity rádu v sociálno-charitatívnej oblasti. Homíliu ohlásil vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom
(foto - copyright: Servizio Fotografico de L‘ Osservatore Romano)

Slávnostná liturgia cirkevných škôl v Trebišove

Pri príležitosti sviatku Zvestovania našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne a na základe organizovania sprievodných akcií Dňa počatého dieťaťa a v rámci Modlitbového zápasu za kultúru života 2014, ktorý v mesiaci marec realizuje Gréckokatolícka eparchia Košice sa v trebišovskom gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uskutočnila v utorok 25. marca spoločná liturgia žiakov a zamestnancov tunajších cirkevných škôl.

Kňazi zo Slovenska na medzinárodnom futsalovom turnaji

V dňoch 24.2.-28.2. sa v bieloruskom meste Lida uskutočnili v poradí ôsme Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale. Slovensko reprezentovalo trinásť gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, ktorí pôsobia na východe Slovenska. Trinásť účastníkov bolo rozdelených do 4 skupín. Slovenskí kňazi vyhrali svoju skupinu s dvoma víťazstvami a jednou remízou so skóre 16:2.

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom

(Rím, 19.3.2014) Na sviatok sv. Jozefa, 19. marca, patróna univerzálnej Cirkvi, sa vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, zúčastnil audiencie so Svätým Otcom Františkom. Prinášame vám niekoľko myšlienok a dojmov z tohto stretnutia.

V michalovskej bazilike oslávili Katedru sv. Petra

V Bazilike minor v Michalovciach sa prvýkrát od jej povýšenia slávil v sobotu sviatok Katedry sv. Petra. Tento prastarý cirkevný sviatok vyjadruje spätosť každej baziliky s rímskym pápežom a jeho učiteľským úradom (katedrou). Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha spolu s protoigumenom o. Jaroslavom Štelbaským CSsR a kňazmi kúrie.


autor: Michal Hospodár
dátum: 22.02.2014

Spolok sv. Cyrila a Metoda rozširuje spoluprácu

Vo farskom chráme v Košiciach-Terase sa v nedeľu uskutočnila liturgická slávnosť ku cti 1145. výročia blaženého skonu Konštantína-Cyrila Filozofa. Sv. liturgiu celebroval o. Michal Hospodár, predseda Spolku a spevom ju sprevádzal katedrálny zbor z Košíc. V homílii sa o. Ľubomír Petrík z Prešova zameral na zvestovanie ničím nepodmienenej Božej lásky, ako to vyplýva z podobenstva o márnotratnom synovi.


autor: Michal Hospodár
dátum: 16.02.2014

Gymnazisti na liturgii v košickej katedrále

Gymnazisti na liturgii v košickej katedrále

Na sviatok sv. Konštantína Filozofa sa košická katedrála zaplnila mladými do posledného miesta. Študenti Cirkevného gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach so svojimi profesormi sa zapojili do liturgie, ktorú slávil pre nich vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Vo svojej kázni vladyka poukázal na slovo láska, o ktorom veľa počuť v súvislosti so sviatkom sv. Valentína.


autor: Michal Hospodár
dátum: 14.02.2014

Oslava dňa učiteľov 2014

(Trebišov, 30.1.2014) Každoročná oslava dňa učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach sa uskutočnila aj tento rok pri príležitosti sviatku ich patrónov Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Všetkých pedagógov privítal v gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky riaditeľ školského úradu PaedDr. Peter Orenič.


autor: Mgr. Klára Zorvanová
dátum: 30.1.2014

Fatimská sobota s Bohorodičkou Spolutrpiteľkou

(Michalovce 4.1.2014) Prvá fatimská sobota v novom roku v Bazilike minor v Michalovciach bola zameraná na vovedenie veriacich do aktuálneho tematického roka. V zamyslení o. Karol Knap uviedol niekoľko paralel medzi kráľom Herodesom, ktorý chcel zničiť dieťa Ježiša, a súčasnými ohrozeniami pokojného rodinného života. Za také označil najmä prílišnú snahu rodičov o hmotné zabezpečenie detí, ich ústupky voči Božiemu plánu s rodinou a ideológiu, ktorá zasahuje do prirodzených rozdielov medzi mužom a ženou.


autor: Michal Hospodár
dátum: 04.01.2014

Otvorenie Roka Spolutrpiteľky v Košiciach

Otvorenie Roka Spolutrpiteľky v Košiciach

(Košice 1.1.2014) Na Nový rok, kedy podľa byzantského obradu sa slávi sviatok Obrezania Pána a pamiatka sv. Bazila Veľkého, vladyka Milan Chautur, košický eparcha otvoril nový tematický rok. Pred archijerejskou sv. liturgiou posvätil v košickej katedrále banner, zobrazujúci ikonu presvätej Bohorodičky so siedmimi mečmi v jej srdci a nápisom Rok presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.


autor: Michal Hospodár
dátum: 01.01.2014

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Pod týmto názvom sa v poslednú decembrovú nedeľu v zemplínskej dedine Nacina Ves uskutočnil 7. ročník prehliadky vianočných vinšov, kolied a hier. Podujatie pripravili Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach, Gréckokatolícka cirkev – Farnosť Nacina Ves a Obec Nacina Ves.


autor: Ján Poprik
dátum: 27.12.2013

Nižšie svätenia v košickej katedrále

Nižšie svätenia v košickej katedrále

(Košice 27.12.2013) Na sviatok sv. prvomučeníka a archidiakona Štefana udelil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, nižšie svätenia trom bohoslovcom Košickej eparchie. Postrihnutie a službu čteca prijal Tomáš Fischer a subdiakonát prijali Tomáš Miňo a Ján Fedorišin. V homílii vladyka vyzdvihol postoj odpúšťajúcej lásky u sv. Štefana, ktorý mu disponoval srdce pre zvláštny zážitok videnia Krista v nebeskej sláve.


autor: Michal Hospodár
dátum: 27.12.2013

Vladyka Milan v trebišovskej farnosti

Vladyka Milan v trebišovskej farnosti

(Trebišov 26.12.2013) Košický eparcha, vladyka Milan Chautur na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke slávil archierejskú svätú liturgiu vo farskom chráme v Trebišove. Jeho slávnostný príhovor bol venovaný najmä rodine. V úvode zdôraznil, že Ježiš sa narodil v Betleheme v absolútnej chudobe v maštali, pričom On, vládca a stvoriteľ všetkého sa zriekol bohatstva a blahobytu, no nezriekol sa toho najcennejšieho, svojej rodiny. Upozornil na lživú ilúziu falošnej rodiny, ktorú dnešný svet ponúka človekovi.


autor: Martin Puci
dátum: 26.12.2013

V košickej katedrále rozposlanie koledníkov

V košickej katedrále rozposlanie koledníkov

(Košice 22.12.2013) V Nedeľu svätých Otcov prišli do gréckokatolíckej košickej katedrály aj koledníci Dobrej noviny, aby prijali požehnanie na svoju misiu. Pred archijerejskou sv. liturgiou tiež priniesli skauti betlehemské svetlo ako symbol vianočného tajomstva. Vladyka Milan Chautur, košický eparcha v homílii nadviazal na evanjelium o Ježišovom rodokmeni podľa Matúša. Poukázal na skutočnosť, že v tomto zozname mien sa nachádzajú aj postavy hriešnikov, ktoré neboli vymazané z Ježišových predkov.


autor: Michal Hospodár
dátum: 22.12.2013

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce 7.12.2013) V predsviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v Bazilike minor v Michalovciach konala fatimská sobota tematicky zameraná na prípravu na Vianoce. V prednáške o. Metod M. Lukačik CSsR poukázal na Ježiša Krista ako prototyp dobrého človeka. Veriacim pripomenul, že od práce na sebazdokonaľovaní svojho ľudského vnútra nie je nikto oslobodený. K tomu, aby sa človek stal dobrým, je potrebná vnútorná dynamika, formácia svedomia, reflexia nad životom a obeta.


autor: Michal Hospodár
dátum: 07.12.2013

Vladyka Milan navštívil emeritného biskupa Jána

(Prešov 28.11.2013) Preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha navštívil so sprievodom emeritného prešovského biskupa Mons. Jána Hirku, ThDr. h.c., pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Cieľom neformálnej návštevy bolo vzájomné stretnutie s blahoželaním a modlitbou vďaky za požehnaný vek života o. biskupa Jána.


autor: Michal Hospodár
dátum: 28.11.2013


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2015.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka