Udalosti v našej eparchii

Spolok sv. Cyrila a Metoda jubiluje

Košice 4. máj (TSKE) Dnes si pripomíname 80. výročie udalosti, keď gréckokatolícki veriaci a priekopníci cyrilo-metodského hnutia založili Jednotu sv. Cyrila a Metoda (JSCM) v Michalovciach. Jednota rozvíjala od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slov...

Odpust mladých - víkend venovaný mladým

Košice 2. máj (TSKE) Téma Muž vo vzťahoch spojila dni prvého májového víkendu venovaného v Košickej eparchii mladým do tzv. Odpustu mladých. Ten sa od čias blahoslaveného P.P. Gojdiča koná prvú májovú sobotu v pútnickom mieste Klokočov a pozýva mladých k modlitbe. Program tohtoročného Odpustu mladých začal už v piat...

Nedeľa o Samaritánke v Trhovišti

Košice 2. máj (TSKE) V rámci osláv 300. výročia farnosti Trhovište sa dňa 2. mája konala svätá božská liturgia. Do farnosti zavítal na 5. nedeľu po Pasche o Samaritánke o. Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie. Slávenie začalo v sobotu večer veľkou večierňou, pokračovalo utierňou a vyvrcholilo svätou litur...

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa modlil pri hrobe vladyku Milana Šášika

Košice 2. máj (TSKE) Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, oslávil nedeľu Kristovej Paschy podľa juliánskeho kalendára v Užhorode. Na pozvanie vladyku Nila J. Luščaka OFM, apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie, slávil najprv v užhorodskej katedrále archijerejskú sv. liturgiu a p...

V Slanskom Novom Meste sa naposledy rozlúčili so svojím farárom, gréckokatolíckym kňazom Dávidom Zorvanom

Košice 30. apríl (TSKE) Vo farskom chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Slanskom Novom Meste sa v piatok 30. apríla konala posledná rozlúčka so zosnulým miestnym farárom Dávidom Zorvanom. Otec Dávid zomrel 27. apríla zaopatrený sviatosťami v kruhu svojej manželky a detí, po ťažkej a krátkej chorobe. Z dôvodu platných prot...

Aktuálne

Jubilejný rok Klokočov 2020


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Kázne z Košickej eparchie


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

Eparchiálna púť do Ríma

NAJNOVŠIE VIDEÁ