Gréckokatolícka eparchia Košice


MOBILNÉ MÚZEUM JANA PAVLA II

Aktuality

Homília vladyku Milana Chautura, Trebišov, 22.11.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Trebišov, 22.11.2015

Odpustová slávnosť Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach

Odpustová slávnosť Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach

(Sečovce, 23. november) Cirkevná spojená škola v Sečovciach, ktorú tvoria dve organizačné zložky - Základná škola Sv. Rodiny a Základná umelecká škola sv. Cecílie, si pripomenula patrónku všetkých hudobníkov, sv. Cecíliu, odpustovou slávnosťou.

Požehnanie prvákov na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove

Požehnanie prvákov na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove

(Trebišov, 20. november) V predprazdenstvo sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu (20.11.), sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove, konalo požehnanie prvákov a ich zasvätenie Presvätej Bohorodičke. Za sprievodu kráľovských fanfár žiaci prvých tried vstúpili do niekoľkých siení kráľovského zámku, kde ich svojím vystúpením privítali členovia školského zboru Angelino.

Otcovia baziliáni slávili odpust na sviatok Krista Kráľa

Otcovia baziliáni slávili odpust na sviatok Krista Kráľa

(Trebišov, 22. november) V trebišovskom kláštore otcov baziliánov, ktorých chrám, ako jediný v Košickej eparchii, je zasvätený sviatku Krista Kráľa, sa v nedeľu konala odpustová slávnosť. Jej vyvrcholením bola archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

Futsalový turnaj o pohár predsedu KBS

Futsalový turnaj o pohár predsedu KBS

V rámci týždňa cirkvi pre mládež sa v košickej Hale Cassosport konal Futsalový turnaj o pohár predsedu KBS. Organizátorom turnaja bola Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity. Celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj bol vyvrcholením dekanátnych a diecéznych futsalových turnajov.

Animavíkend Košickej eparchie

Animavíkend Košickej eparchie

(Trebišov, 13.-15. november) V poradí ôsmy víkend animátorskej školy na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta sa začal netradične Liturgiou zmierenia. Atmosféra bola neuveriteľná a ako povedal o. Milan Kmec, vo vzduchu bolo cítiť Svätého Ducha.

Sviatok sv. Jozafáta mučeníka, arcibiskupa Polockého

Sviatok sv. Jozafáta mučeníka, arcibiskupa Polockého

12. novembra 2015 bola slávnostná sv. liturgia pri telesných pozostatkoch arcibiskupa a mučeníka Jozafáta v Bazilike sv. Petra v Ríme. Okolo oltára v bočnej lodi baziliky sa zhromaždili veriaci, kňazi a biskupi Prešovskej gréckokatolíckej metropólie, kňazi Mukačevskej eparchie, Ľvovskej metropólie a Apoštolského exarchátu v Bielorusku spolu s gréckokatolíkmi iných eparchií, ktorí boli práve v tieto dni vo Večnom meste.

Rozhovor s vladykom Milanom po Ad limina apostolorum

Rozhovor s vladykom Milanom po  Ad limina apostolorum

Akurát sa skončila návšteva ad limina apostolorum (k hrobu apoštolov). Vy ste jeden z dvoch biskupov, ktorí sú ešte v aktívnej službe, a zažili ste všetky štyri po novembrové návštevy. Ako ich hodnotíte retrospektívne?

Každá návšteva ad limina od 1992 bola iná, aj keď obsahovala tie isté povinnosti: návšteva pápežských bazilík, návšteva rímskych úradov a kongregácií. Stretnutie so svätým otcom. Atmosféra bola iná. Po revolúcii nás sprevádzala atmosféra entuziazmu nového začiatku. Riešili sme všeobecnú situáciu Cirkvi, problémy veriacich v Čechách, na Morave i na Slovensku. Viac menej sme hovorili všeobecne a niektoré veci sa opakovali, ako spomienky na komunistickú minulosť, vernosť veriacich, kňazov i biskupov počas prenasledovania.

Volejbalový turnaj dievčat Gréckokatolíckej eparchie Košice

Volejbalový turnaj dievčat Gréckokatolíckej eparchie Košice

(Sečovce, 14. november) V Sečovciach sa uskutočnil 10. ročník volejbalového turnaja dievčat Košickej eparchie. Zúčastnilo sa na ňom 8 družstiev: Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc, Základná škola Obchodná zo Sečoviec, Farnosť Bačkov, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa z Trebišova, farnosť Trebišov, Gymnázium Trebišov, Základná škola sv. Juraja z Trebišova a Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta z Trebišova.

AD LIMINA 2015 - ukončenie návštevy

(Rím, 14.11.2015) Slovenskí biskupi dnes ukončili viacdňovú návštevu ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne. Počas uplynulých dní sa dvakrát stretli s pápežom Františkom, navštívili viaceré vatikánske dikastéria a pápežské rady a slávili sväté omše so slovenskými pútnikmi a krajanmi v hlavných rímskych bazilikách. V závere spolu s veriacimi, ktorí ich sprevádzali, slávili svätú omšu v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda.

AD LIMINA 2015 - piaty deň návštevy

AD LIMINA 2015 - piaty deň návštevy

(Rím, 13.11.2015) Piatkový program biskupov začal návštevou Kongregácie pre biskupov. Za KBS predniesol úvodný príhovor jej predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Sústredil sa na opis situácie slovenskej cirkvi po územnej reorganizácii diecéz, o ktorom Svätá Stolica rozhodla v roku 2008. Prefekt kongregácie kardinál Marc Ouellet poďakoval biskupom za ich ochotu a snahu riešiť spoločne otázky pastoračného aj ekonomického charakteru, ktoré vznikli po delení diecéz.

AD LIMINA 2015 - štvrtý deň návštevy

AD LIMINA 2015 - štvrtý deň návštevy

(Rím, 12.11.2015) Počas štvrtého dňa čakala biskupov osobná audiencia u Svätého Otca Františka. Predtým navštívili Pápežskú radu pre pastoráciu zdravotníkov.

AD LIMINA 2015 - tretí deň návštevy

AD LIMINA 2015 - tretí deň návštevy

(Rím, 11.11.2015) V stredu dopoludnia sa slovenskí biskupi spoločne s kňazmi a pútnikmi zo Slovenska zúčastnili na Generálnej audiencii so Svätým Otcom Františkom na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. "S láskou vítam pútnikov zo Slovenska, ktorí sprevádzajú svojich biskupov počas ich návštevy ad limina apostolorum, osobitne kňazov, seminaristov, zasvätené osoby i všetkých veriacich. Drahí bratia a sestry, vaša návšteva Ríma nech posilní povedomie príslušnosti k Cirkvi."

V Trebišove diskutovali s ministrom riaditelia škôl

V Trebišove diskutovali s ministrom riaditelia škôl

Po výjazdovom rokovaní Vlády SR v Trebišove zavítal minister školstva Juraj Draxler na Strednú odbornú školu Sv. Jozafáta. Najskôr absolvoval prehliadku priestorov školy a jej dielní a nazrel aj do kaplnky. Pozrel si však aj novučičkú reštauráciu a kaviareň, kde získavajú prax študenti a študentky v rámci svojich odborov.

AD LIMINA 2015 - druhý deň návštevy

AD LIMINA 2015 - druhý deň návštevy

(Rím, 10.11.2015) V najstaršej mariánskej svätyni, v Santa Maria Maggiore, začali slovenskí biskupi druhý deň púte sv. liturgiou v byzantskom obrade. Hlavným celebrantom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Svojou účasťou poctil prítomných aj sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, vladyka Cyril Vasiľ SJ. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo svojej homílii pripomenul ako Boh zasahuje do dejín a mení ich.

AD LIMINA 2015 - prvý deň návštevy

AD LIMINA 2015 - prvý deň návštevy

(Rím, 9.11.2015) Bazilika sv. Petra. Rannou eucharistickou slávnosťou začala púť slovenských biskupov ad limina apostolorum pri hrobe apoštola Petra. Slávnosti predsedal košický metropolita arcibiskup Bernard Bober. Kazateľom bol biskup Marián Chovanec, ktorý poukázal na historickosť miesta, nielen podľa starokresťanskej tradície, ale od roku 1951 aj archeologicky podloženú.

Novembrová fatimská sobota

Novembrová fatimská sobota

(Michalovce, 07. november 2015) V prvú novembrovú sobotu sa mariánski ctitelia zišli  v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach, aby sa zúčastnili programu fatimskej soboty, tentokrát si zvlášť spomínajúc na svojich blízkych, ktorí už zosnuli.

Sväté misie v Zbehňove

Sväté misie v Zbehňove

V dňoch 17.-25. októbra 2015 sa vo farskom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Zbehňove uskutočnili sväté misie.

Rodáci z Veľkej Poľany sa modlili za zosnulých príbuzných

Rodáci z Veľkej Poľany sa modlili za zosnulých príbuzných

(Veľká Poľana, 1. november 2015) V nedeľu sa košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, stretol s rodákmi na mieste dnes už neexistujúcej dedinky Veľká Poľana, ktorá sa nachádzala v národom parku Poloniny. V čase, kedy si celé Slovensko spomína na svojich príbuzných a známych, ktorí zosnuli, vladyka Milan obetoval svätú liturgiu za všetkých zosnulých, ktorí sú pochovaní na miestom cintoríne zachovanom až do dnešných čias.

Ruženec v centre DORKA s vladykom Milanom Chauturom

Ruženec v centre DORKA s vladykom Milanom Chauturom

,Kdekoľvek Vás život v budúcnosti zaveje, zapamätajte si modlitbu ruženca a pomodlite sa jeden desiatok - to je jedenkrát Otčenáš a desať krát Raduj sa.” Takýmto jasným posolstvom sa obrátil vladyka Milan Chautur CSsR, biskup Košickej eparchie, na deti v centre DORKA v Košiciach vo štvrtok 29.10.2015, keď medzi ne zavítal pri príležitosti mariánskeho mesiaca október.

Metodický deň v Trebišove

Metodický deň v Trebišove

Dňa 28. októbra 2015 sa v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove uskutočnil celoeparchiálny metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach pod odbornou garanciou Eparchiálneho školského úradu.

20 rokov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

20 rokov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

V utorok 27.10.2015 si Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pripomenulo 20 rokov od svojho vzniku. Dvojciferné číslo v počte kňazov na archijerejskej sv. liturgii, ktorú slúžil vladyka Milan, Košický eparcha a ziaďovateľ školy napovedalo, že tento deň bude výnimočný nielen pre aktuálnych študentov a zamestnancov školy, ale že cirkevné gymnázium nie je ľahostajné mnohým jej absolventom, rodičom, priaznivcom či partnerom školy.

Posvätenie Denného stacionára sv. Bazila Veľkého

Posvätenie Denného stacionára sv. Bazila Veľkého

V pondelok, 26. októbra 2015 o 10,00 hodine, boli slávnostne posvätené priestory Denného stacionára Sv. Bazila Veľkého, ktorý zriadila Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice v Mestskej časti Košice – Myslava na Myslavskej ulici číslo 90. Slávnosť prebiehala za účasti košického vladyku Milana Chautura CSsR, riaditeľa Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, o. ThLic. Jozefa Matejovského, PhD., ostatných pozvaných prítomných hostí a zamestnancov zariadenia.

Homília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 23.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 23.10.2015

Animátorská škola na cirkevnej škole v Trebišove

Animátorská škola na cirkevnej škole v Trebišove

Celkovo v poradí už siedma animátorská škola sa za účasti budúcich gréckokatolíckych animátorov a ich vedúcich uskutočnila na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Predĺžený víkend sme začali spoločnou sv. liturgiou, po ktorej nasledovala večera.

V Michalovciach slávili starobylú liturgiu

V Michalovciach slávili starobylú liturgiu

(Michalovce, 23.10.2015) V piatok večer vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, za veľkej účasti veriacich slávil starobylú liturgiu svätého apoštola Jakuba v Bazilike minor v Michalovciach. Vzhľadom na zvláštnosť tejto svätej liturgie spev viedol kňazský zbor sv. Jakuba.

Homília vladyku Milana Chautura, Belža, 18.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Belža, 18.10.2015

Kňazský formačný deň Gréckokatolíckej eparchie Košice

Kňazský formačný deň Gréckokatolíckej eparchie Košice

Gréckokatolícki kňazi Košickej eparchie sa zišli na kňazskom dni v Košiciach. Formačný program začal modlitbou Tretieho času, ktorú viedol vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Následne sa prihovoril prítomným kňazom a oznámil vymenovanie pastoračnej komisie, ktorú budú tvoriť predsedovia ostatných komisií.

Študenti z USA na misii v centre DORKA

V dňoch 11.-17. októbra 2015 sa sociálne centrum DORKA v Košiciach rozrástlo o štyroch nových dobrovoľníkov, študentov Franciscan University zo Steubenville (Ohio, USA), ktorí študujú jeden semester na európskom kampuse v Gamingu v Rakúsku. DORKA je sociálne zariadenie, ktoré poskytuje strechu rodinám, najmä osamelým matkám s deťmi, odchovancom detských domovov v Domove na pol ceste a deťom v Krízovom stredisku.

Výročie posviacky chrámu v Belži

Výročie posviacky chrámu v Belži

(Belža, 18. október 2015) V nedeľu si Gréckokatolícki veriaci pripomenuli 70-teho výročia posvätenia Chrámu Nanebovstúpenia Pána v Belži pri Košiciach gréckokatolíckym biskupom Pavlom Petrom Gojdičom OSBM. Pri tejto príležitosti slávil v tomto chráme archijerejskú svätú liturgiu košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. V úvode slávnosti bola prinesená do chrámu relikvia blahoslaveného biskupa Pavla Petra a následne umiestnená do ikony svätca na uctievanie veriacimi farnosti.

Posviacka školskej kaplnky v Trebišove

Posviacka školskej kaplnky v Trebišove

Na gréckokatolíckej cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove sa 15. októbra 2015 uskutočnila slávnosť posviacky školskej kaplnky a priestorov školy. Košický eparcha, vladyka Milan Chautur, CSsR za účasti riaditeľa eparchiálneho školského úradu Petra Oreniča, kňazov, riaditeľov škôl, pedagógov, zamestnancov a žiakov školy na začiatku archijerejskej sv. liturgie posvätil kaplnku a liturgické predmety.

Homília vladyku Milana Chautura, Prešov, 14.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Prešov, 14.10.2015

Vladyka Milan sa stretol s bohoslovcami

Vladyka Milan sa stretol s bohoslovcami

(Prešov, 14.10.2015) V stredu navštívil spoločenstvo gréckokatolíckych seminaristov v Prešove košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. V popoludňajších hodinách sa vladyka zúčastnil na futbalovom zápase s výberom seminára. Nasledovalo slávenie Božskej liturgie, kde vladyka povzbudil seminaristov svojím príhovorom. Po tom, čo sa všetci posilnili i pri spoločnej večeri, nasledovala beseda na tému: Začlenenie kňazských rodín do života farnosti.

Homília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 11.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Michalovce, 11.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Sobrance, 9.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Sobrance, 9.10.2015

Príď Duchu Svätý... ekumenická bohoslužba za akademickú obec

Príď Duchu Svätý... ekumenická bohoslužba za akademickú obec

Začiatok akademického roka je neodmysliteľne spojený s pozvaním Ekumenického spoločenstva v meste Košice na spoločnú bohoslužbu vďaky a prosby. Tohto roku sa na Veni Sancte zišli predstavitelia cirkví a náboženských spoločností v Košiciach, predstavitelia akademickej obce a mesta Košice spolu veriacimi v chráme Evanjelickej cirkvi a.v. na Mlynskej ulici, 13.10.2015

Gréckokatolíci zo Slovenska prišli podporiť začiatok synody o rodine

Gréckokatolíci zo Slovenska prišli podporiť začiatok synody o rodine

Skupina gréckokatolíckych pútnikov Košickej eparchie, prevažne z farností mesta Košice a z farnosti Vojčice, minulý týždeň putovala po významných pútnických miestach Talianska. V Lorete, v San Giovanni Rotondo, v Monte San Angelo, v Bari, v Ríme a v Benátkach prosili sami za seba, za svoje rodiny a tiež za synodálnych otcov.

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

(Michalovce, 11. október 2015) V dňoch 10. – 11. októbra 2015 sa v bazilike minor v Michalovciach konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca . Táto odpustová slávnosť sa vždy koná druhý októbrový víkend. Program stretnutia členov Arcibratstva sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedol o. Jozef Troja CSsR. Po modlitbe ruženca program pokračoval stretnutím členov Arcibratstva, ktoré bolo spojené s katechézou o ruženci.

Svätá liturgia za pokoj na hranici Slovenska a Ukrajiny

Svätá liturgia za pokoj na hranici Slovenska a Ukrajiny

(Popričný vrch, 10. október 2015) V sobotu o 8:30 sa vo farnosti Choňkovce uskutočnila túra na Popričný vrch (1062 m.n.m.), ktorý tvorí hranicu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Práve na tomto mieste slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, svätú liturgiu spolu so sobraneckým protopresbyterom, o. Jozefom Kellom, a miestnym kňazom z Choňkoviec, o. Jozefom Fabišíkom.

Vladyka Milan Chautur navštívil Sobrance

Vladyka Milan Chautur navštívil Sobrance

(Sobrance, 09. október 2015) V piatok večer slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, svätú liturgiu v Sobranciach. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili aj sobranceký protopresbyter, o. Jozef Kello s kňazmi z blízkeho okolia, o. Jurajom Lukáčom, o. Marekom Hreňom a o. Petrom Horváthom.

Žiaci v Sobranciach sa stretli s vladykom Milanom

Žiaci v Sobranciach sa stretli s vladykom Milanom

V piatok 9.októbra 2015 Základná škola, Komenského 12 v Sobranciach privítala výnimočnú návštevu. Vedenie, spolu s pedagógmi sa dlhodobo snaží prebudiť u žiakov základné hodnoty a preto nepodceňujú ani duchovnú stránku osobnosti. V spolupráci s gréckokatolíckym dekanátom v Sobranciach pripravili pre zamestnancov a žiakov školy stretnutie s charizmatickým človekom, vladykom Milanom Chauturom.

V Kusíne oslavovali výročie posvätenia chrámu

(Kusín, 4. október) Pri príležitosti 150-teho výročia posvätenia chrámu Zoslania Svätého Ducha v Kusíne sa v tomto chráme konala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vďaku veriacich za spoločnú modlitbu s vladykom vyjadril o. Peter Čintala, farár farnosti Klokočov.

Homília vladyku Milana Chautura, Klokočov, 3.10.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Klokočov, 3.10.2015

Októbrová fatimská sobota

Októbrová fatimská sobota

(Klokočov, 3. október) Aj v mesiaci október sa veriaci zišli osláviť presvätú Bohorodičku na fatimskej sobote v Klokočove. Keďže táto udalosť bola organizovaná Eparchiálnym školským úradom, aj mnoho učiteľov cirkevných základných škôl sa v tento nádherný deň žúčastnilo archijerejskej svätej liturgie, ktorú celebroval košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

10. výročie Katolíckej strednej pedagogickej školy

Výnimočný deň prežili žiaci a študenti Katolíckej strednej pedagogickej školy v Košiciach na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne dňa 1.októbra 2015. Oslava 10. výročia založenia školy začala slávnostnou svätou liturgiou v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorú celebroval košický eparcha, vladyka Milan Chautur. K majestátnosti tejto slávnosti prispel aj spevácky zbor školy Melodos pod vedením učiteľky Nory Hentšelovej.

Migranti témou stretnutia na pôde
Gréckokatolíckeho univerzitného centra v Košiciach

Migranti témou stretnutia na pôde Gréckokatolíckeho univerzitného centra v Košiciach

V stredu 30.10.2015 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí Gréckokatolíckeho univerzitného pastoračného a poradenského centra pri UPJŠ v Košiciach. Asi 35 mladých ľudí si prišlo vypočuť prednášku Mgr. Alexandra Onufráka, PhD. z FF UPJŠ o téme tak aktuálnej v súčasnej dobe. Média nás často kŕmia mnohými správami a obrázkami a my si často len na základe týchto informácii vytvárame vlastné úsudky a postoje.

Homília vladyku Milana Chautura, Voľa 27.09.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Voľa 27.09.2015

Preosvietený vladyka Milan v homílii načrtol potrebu vrátiť sa k svojej vlastnej identite, ku skutočnej viere, ktorá uprostred mnohých myšlienkových prúdov dneška bude veriacich bezpečne viesť k životu s Ježišom.

Veriaci vo Voli obnovili svoj chrám

Veriaci vo Voli obnovili svoj chrám

(Voľa, 27.09.2015) Slávnosť 680-teho výročia od prvej písomnej zmienky o obci Voľa vyvrcholila odpustovou archijereskou svätou liturgiou vo farskom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky vo Voli. Hlavným slúžiteľom bol košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý pri tejto príležitosti posvätil aj obnovený interiér chrámu. Fresky v chráme zrekonštruoval Nikolaj Gmitro a nový prestol , svietnik a bohostánok vyhotovili miestni remeselníci Ján Horňák a Štefan Danko , veriaci farnosti Strážske.

Vladyka Milan a odchovanci detských domovov
na futbalovom turnaji proti rasizmu

Vladyka Milan a odchovanci detských domovov na futbalovom turnaji proti rasizmu

„Zdá sa nezmyselné naháňať sa za loptou, ak to nie je zamerané na istý cieľ. Človek má pritom najvyšší cieľ – Boha.“ Týmito slovami sa po úvodnej modlitbe prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha mladým, ktorý sa zúčastnili v sobotu 26. septembra futbalového turnaja pripraveného mladými dospelými, odchovancami detských domovov, z Domova na pol ceste v DORKE v Košiciach.

Prvé stretnutie v Minerve

V stredu 23. septembra 2015 sa uskutočnilo prvé z pravidelných stredajších stretnutí novozriadeného Gréckokatolíckeho univerzitného pastoračného a poradenského centra Košickej eparchie. Mladí študenti diskutovali o vzťahoch, ktoré sú prítomné už na počiatku dejín človeka a skrze ktoré Boh vstupuje do sveta, aby ho obnovil.

Homília vladyku Milana Chautura, Národný pochod za život,
Bratislava 20.9.2015

Homília vladyku Milana Chautura, Národný pochod za život, Bratislava 20.9.2015

Vo svojej homílii vladyka poukázal na život ako na najväčšiu hodnotu,„na ktorú ľudia často zabúdajú, kým im o život nejde.“ Upozornil, že človek nie je náhodným zhlukom buniek, ale svoju hodnotu odvodzuje od svojho Stvoriteľa, preto má aj zodpovednosť plniť Božie príkazy, čím si zachová nie len kvalitu fyzického života, ale aj svoj večný život.

Košická eparchia sa zastáva novodoboutláčaných

Košická eparchia sa zastáva novodoboutláčaných

(Bratislava, 20. september) Veriaci Košickej eparchie sa zúčastnili druhého Národného pochodu za život v Bratislave, aby svojou prítomnosťou a podporou tejto celoslovenskej akcie poukázali na najdôležitejšie hodnoty rodiny a života, ktoré treba chrániť. Dopoludnia sa najprv zhromaždili v Kostole sv. Ladislava, kde archijereskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Púť slovenských gréckokatolíkov do Máriapócse

Púť slovenských gréckokatolíkov do Máriapócse

(Máriapócs, Maďarsko, 15.9.2015) Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska sa gréckokatolíci Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie stretli na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Máriapócsi v Maďarsku.

Košickí gréckokatolíci sa utiekajú k Bohorodičke

Košickí gréckokatolíci sa utiekajú k Bohorodičke

I tento rok sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť vo farnosti Narodenia presvätej Bohorodičky. Hlavným hosťom a kazateľom bol arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý pri tejto príležitosti aj posvätil obnovený interiér katedrálneho chrámu a ikony blažených hieromučeníkov Teodora Romžu a Pavla Petra Gojdiča. Reštauračné práce realizovali majstri zo Sečoviec, Jozef Takáč a Peter Vereščák.

Odpustová slávnosť farnosti Košice-Ťahanovce

Odpustová slávnosť farnosti Košice-Ťahanovce

Po duchovnej obnove, počas ktorej redemptoristi, kňazi Milan Záleha a Juraj Rizman povzbudzovali veriacich k životu svätosti, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice-Ťahanovce, zasvätená blaženým hieromučeníkom Pavlovi Petrovi Gojdičovi, prešovskému biskupovi a Metodovi Dominikovi Trčkovi, redemptoristovi, slávila v nedeľu, 6. 9.2015, odpustovú slávnosť.

Septembrová fatimská sobota

Septembrová fatimská sobota

Gréckokatolícki mariánski ctitelia sa aj napriek sychravému počasiu zúčastnili modlitieb a liturgických slávení fatimskej soboty v Klokočove. Témou tohto dňa bola „Výzva zasvätenej čistoty.“ Svätú liturgiu celebroval vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparchiálny biskup, ktorý vo svojej homílii pripomenul hodnotu života dieťaťa, upozornil na povinnosť rodičov chrániť ho po stránke fyzickej, ako i morálnej a starať sa i o jeho duchovný rozvoj,...

Pútnici v Klokočove obdarovaní Bohom cez Máriu

Pútnici v Klokočove obdarovaní Bohom cez Máriu

(Klokočov 15.-16. august) Ani horúce slnko neodradilo množstvo pútnikov, ktorí sa pri príležitosti hlavnej odpustovej slávnosti Košickej eparchie stretli v pútnickom Klokočove (o. Michalovce). V sobotu podvečer vladyka Milan Chautur, košický eparcha, posvätil obnovený chrám, ktorý uchováva kópiu milostivej ikony Bohorodičky, a dve zrekonštruované kaplnky. V pútnickom areáli slávil archijerejskú sv. liturgiu, pri ktorej spev viedol mládežnícky zbor zo Stanče. V homílii vladyka uviedol, že stav vonkajšej náboženskej príslušnosti u mnohých kresťanov nie je dovedený do osobného vzťahu s Bohom.

Cyrilo-metodská slávnosť v Sečovciach

Cyrilo-metodská slávnosť v Sečovciach

(Sečovce 3.-4.7.2015) Tohtoročná slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda v gréckokatolíckej farnosti Sečovce sa začala o deň skôr. Na prvý júlový piatok po sviatočnej večierni slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Liturgický spev viedol miestny zbor zo Sečoviec. V kázni pripomenul, že v preambule Ústavy Slovenskej republiky zaznieva zmienka o cyrilo-metodskej tradícii. Základom tejto tradície je, aby sa v zrozumiteľnej reči počúvalo Božie slovo a tak formovalo ľudí.

Spoločný deň v Choňkovciach s vladykom Milanom

Spoločný deň v Choňkovciach s vladykom Milanom

V pondelok 8. júna 2015 sa prijímatelia zariadenia ANIMA - DSS prežili "spoločný deň" s ďalšími klientmi zariadení DOSO Sobrance (hostiteľ), Ondava - DSS a deťmi zo ZŠ v Choňkovciach. Duchovným aj osobným obohatením pre všetkých bolo stretnutie s vladykom Milanom Chauturom.

Gorazdov ekumenický festival vstúpil do tretej dekády

(Trebišov 8.6.2015) V poradí už 21. ročník Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb sa konal v Trebišove. Sprievodným podujatím festivalu bola v piatok 5. júna vernisáž výstavy s názvom Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa. Na výstave boli prezentované výtvarné práce žiakov základných a umeleckých škôl, z ktorých najlepšie ocenili za organizátorov riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová a primátor mesta PhDr. Marek Čižmár. Svojou kultúrnou vložkou obohatili vernisáž študenti cirkevného gymnázia.

Požehnanie nového ikonostasu, krížovej cesty a obnoveného chrámu v Trhovišti

Požehnanie nového ikonostasu, krížovej cesty a obnoveného chrámu v Trhovišti

31. mája 2015, prvú nedeľu po sviatku Päťdesiatnice, na sviatok všetkých svätých, sa v Gréckokatolíckej farnosti Trhovište konala odpustová slávnosť spojená s historickou udalosťou. Pred archijerejskou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup bol požehnaný nový ikonostas, krížová cesta a obnovený chrám. Vo svojej homílii poukázal na ikonostas, ako na podstatnú súčasť každého byzantského chrámu, ktorý nie je oddeľovaním sa duchovenstva od Božieho ľudu. Ale tým, že je tvorený mnohými ikonami, stáva sa oknom do neba.

Oslava Päťdesiatnice spojená s vysviackou nových diakonov v Michalovciach

Oslava Päťdesiatnice spojená s vysviackou nových diakonov v Michalovciach

V predvečer sviatku Zostúpenia Svätého Ducha sa v bazilike minor v Michalovciach začala eparchiálna odpustová slávnosť, tematicky zameraná na duchovnosť kňazov. Pri archijerejskej liturgii slávenej dvomi biskupmi a vyše päťdesiatimi kňazmi prijali diakonské svätenie štyria kandidáti za Košickú eparchiu a jeden za Mukačevskú eparchiu. Vladyka Milan Chautur v homílii uviedol, že apoštoli po Kristovom nanebovstúpení poslúchli jeho výzvu a očakávali prisľúbeného Svätého Ducha.

Formačný deň kňazov Košiciach spojený s darcovstvom krvi

(Košice 21. mája 2015) Kňazský formačný deň kňazov Košickej eparchie sa začal skoro ráno v biskupskej rezidencii netradičným činom. Pojazdnej transfúznej stanici v Košiciach darovalo krv vyše tridsať kňazov. „Na jednu kardiologickú operáciu potrebujeme krv od štyroch darcov,“ uviedla MUDr. Jitka Mačalová a vysoko ocenila túto dobrovoľnú a záslužnú aktivitu.

CELOSLOVENSKÉ KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2014/2015

CELOSLOVENSKÉ KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2014/2015

V dňoch 5.-7. mája 2015 sa v Melčiciach-Lieskovom v kláštore sestier Františkánok uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády. V utorok začal obedom program pre súťažiacich zo základných škôl. Po obede išli deti na exkurziu na hrad Beckov a potom v miestnom kostole mali sv. omšu, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po večeri bolo stretnutie, pri ktorom sa súťažiace družstvá navzájom predstavili a povedali, ako sa na súťaž pripravovali, čo ich z prečítaných kníh najviac zaujalo, a naopak, čo im pri štúdiu robilo problém.

METROPOLITNÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE 2014/2015

METROPOLITNÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE 2014/2015

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie sa aj naše víťazné trojčlenné družstva eparchiálneho kola Biblickej súťaže sa v dvoch kategóriach A a B zúčastnili na metropolitnom kole XVIII. ročníka Biblickej súťaže 2014/2015, ktoré sa konalo v dňoch 05.-06. 5. 2015 v priestoroch Archieparchiálneho pastoračného centra v Juskovej Voli (okres Vranov nad Topľov).

SPOLOK HODNOTIL

SPOLOK HODNOTIL

Už po siedmykrát od svojho obnovenia sa zišli v Michalovciach členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda na valnom zhromaždení, aby zhodnotili činosť za uplynulé obdobie, tentoraz za roky 2011 - 2015. Program začal koncelebrovanou sv. liturgiou v Bazilike minor Svätého Ducha pri kláštore oo. redemptoristov.

Cirkevné gymnázium z Trebišova na púti v Poľsku

Cirkevné gymnázium z Trebišova na púti v Poľsku

Žiaci a študenti cirkevného gymnáziu z Trebišova putovali po stopách svätého pápeža Jána Pavla II. Autobus plný nadšených mladých ľudí vyrazil z Trebišova v skorých ranných hodinách 11.5. Na prvej zastávke si prítomní mohli pozrieť ružencovú záhradu a baziliku v Ludźmierzi, kde často putoval aj svätý pápež ako mládežník. Potom nasledovalo rodné mesto Karola Wojtylu – Wadowice.

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja v Trebišove na mariánskej púti v Litmanovej a Ľutine

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja v Trebišove na mariánskej púti v Litmanovej a Ľutine

Pedagógovia a ostatní zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa zúčastnili 30.4. mariánskej púte na najvýznamnejšie miesta gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – Litmanovej a Ľutiny. Púť spojenú s duchovnou obnovou zamestnancov školy, zahájil duchovný správca školy o. Tomáš Haburaj.

Mimoriadny úspech Cirkevného gymnázia v Trebišove

Mimoriadny úspech Cirkevného gymnázia v Trebišove

Na 37. ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia získali 1. miesto študenti cirkevného gymnázia z Trebišova Daniel Tocik a Michaela Dušecinová a Valér Vančo. Celoštátna prehliadka sa uskutočnila v dňoch 22.-24. apríla v Piešťanoch.

Slovinky na Spiši privítali dvoch biskupov

Slovinky na Spiši privítali dvoch biskupov

(Slovinky 26.4.2015) Eparchiálny odpust v Slovinkách vyvrcholil v Nedeľu o porazenom. Prítomných veriacich milo prekvapil svojou návštevou najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Spolu s ním priniesli novozákonnú obetu vladyka Milan Chautur, košický eparcha, protosynkel Vladimír Tomko a asi 20 ďalších kňazov.

Cirkevná základná škola v Trebišove slávila svoj odpust

(Trebišov 19. apríl 2015) Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie, mala v Nedeľu myronosičiek svoju slávnosť. Patróna školy sv. Juraja veľkomučeníka si prišli žiaci s pedagógmi uctiť do miestneho farského chrámu. Tu slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Spoluslúžili o. Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, o. Dušan Seman, protopresbyter a viacerí školskí kapláni.

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Narodenia Presvätej Bohorodičky bol silným vyjadrením spoločenstva miestnej cirkvi, kde asi 60 kňazov spolu so svojim biskupom vyjadrilo jednotu viery v tajomstvo vykúpenia a spásy, ktoré všetkých zjednocuje s Bohom.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Študenti a žiaci Gréckokatolíckej cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami (1.4.) divadelnú krížovú cestu. Pod vedením učiteľky Martiny Jakabovej, si žiaci cirkevnej školy sprítomnili aj hraným dejom posledné okamihy Kristovho pozemského života na zemi.

Kvetný víkend Košickej eparchie

Kvetný víkend Košickej eparchie

V duchu odkazu Jána Pavla II, ktorý si veľmi prial, aby sa mladí stretávali so svojim biskupom, sa aj mladí z Košickej eparchie, nadväzujúc na túto tradíciu, zišli na Kvetnom víkende. Ten sa konal pod taktovkou mladých zo sečovského protopresbyterátu a Komisie pre mládež Košickej eparchie v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove, kde sa stretlo 85 mladých.

Rozlúčka so vzácnym kňazom

Rozlúčka so vzácnym kňazom

V pondelok 30. 3. 3015 sa v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky konala rozlúčka s o. Michalom Vasiľom, gréckokatolíckym kňazom a otcom arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne.

Pohrebné obrady za účasti hojného počtu veriacich, ktorých súčasť tvorili veriaci z farnosti Zdoba-Sady nad Torysou, kde o. Michal Vasiľ pôsobil ako miestny farár celkom 21 rokov. S vďačným srdcom sa modlili sv. ruženec za svojho kňaza pred pohrebnými obradmi.

Samotné obrady za účasti hajdudoržského arcibiskupa a metropolitu Filipa Kočiša, tiež košického arcibiskupa a metropolitu Bernarda Bobera a viacerých biskupov z Maďarska, Poľska i Slovenska viedol syn zosnulého kňaza arcibiskup Cyril Vasiľ.

Maturanti cirkevného gymnázia v Trebišove absolvujú duchovné cvičenia

Maturanti cirkevného gymnázia v Trebišove absolvujú duchovné cvičenia

Na cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je už dlhoročným zvykom, že študenti maturitného ročníka absolvujú pred ukončením svojho štúdia duchovné cvičenia. Od 25. – 27.3. si vykonávajú duchovnú predmaturitnú prípravu v Gréckokatolíckom centre pre formáciu mládeže v Juskovej Voli.

Nezvyčajné majstrovstvá vo futbale

Deviate Majstrovstvá Európy katolíckych kňazov v halovom futbale sa uskutočnili v dňoch 23.2.-27.2. v rakúskom meste St. Pölten (vo svojej histórii už druhýkrát v Rakúsku). Slovensko na nich reprezentovalo 13 gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov z Košickej eparchie, z Košického arcibiskupstva a z Prešovského arcibiskupstva.

Fatimská sobota v michalovskej bazilike minor

(Michalovce 7.3.2015) V rámci duchovnej obnovy veriacich stredného Zemplína sa v bazilike minor v Michalovciach konala marcová fatimská sobota. Po modlitbe tretej hodinky vystúpila s tematickou prednáškou ctih. sestra Cyrila SNPM. Hovorila o povolaní každého kresťana k aktívnej službe pri budovaní Božieho kráľovstva. Za rehoľníkov sa vyznala, že čistota sa rodí z veľkej lásky k Bohu a dobrovoľná chudoba dáva slobodu ducha pre vyššie veci.

Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie

(Trebišov 14.2.2015) Kňazský formačný deň sa v sobotu 14. februára konal výnimočne mimo košickej eparchiálnej rezidencie, a to v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Jeho témou bola formácia kňazských rodín ako prostriedku oživenia pastorácie laických rodín vo farnostiach.

Stretnutie Pána

Stretnutie Pána

so spravodlivým starcom Simeonom ako biblická udalosť, ktorú si pripomíname vždy 2. februára, sa aj v tomto roku stala obsahovým podkladom pre stretnutie košického eparchiálneho biskupa, vladyku Milana Chautura CSsR s gréckokatolíckymi kňazmi – dôchodcami, žijúcimi na území Košickej eparchie.

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

(Trebišov 30.1.2015) Patrónov cirkevných škôl Košickej eparchie, troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, prišli na ich sviatok osláviť pedagógovia do Trebišova. V miestnom chráme pre nich slávil sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii vladyka poukázal na vynikajúce rodinné prostredie, z ktorého pochádzali títo učitelia Cirkvi.


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2015.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka