Gréckokatolícka eparchia Košice


ROK MILOSRDENSTVA

Aktuality

Deň spoločenstva SKALA s vladykom Milanom Chauturom

(Košice 7.2.2016) Na Syropôstnu nedeľu sa v košickej gréckokatolíckej katedrále stretli rodiny zo spoločenstva SKALA, aby prežili svoj Deň spoločenstva. Archijerejskú liturgiu pri tejto príležitosti slávil preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha, s prítomnými desiatimi kňazmi a tiež veriacimi staromestskej farnosti. Plná katedrála mladých rodín si vypočula vladykove slová o tom, že pôstny čas je viac ako cesta k telesnému zdraviu.

Modliť sa modlitby posvätenia času nebolo nikdy jednoduchšie

Modliť sa modlitby posvätenia času nebolo nikdy jednoduchšie

... je heslo tvorcov nového projektu Časoslov. V súčasnej dobe, kedy sa neodmysliteľnou súčasťou príslušenstva mnohých ľudí stal mobilný telefón, tvorcovia prišli s myšlienkou využiť tohto „verného priateľa“ na sprostredkovanie modlitieb gréckokatolíckej cirkvi. Vytvorili voľnú mobilnú aplikáciu pre operačné systémy Android a iOS s rovnomenným názvom „Časoslov“ či internetovú stránku www.casoslov.sk, aby vždy keď si to srdce zaželá, sa človek mohol modliť a to aj z obrazovky počítača, tabletu či smartphonu.

Stretnutie kňazov - dôchodcov v katedrálnom chráme v Košiciach

Stretnutie kňazov - dôchodcov v katedrálnom chráme v Košiciach

(Košice, 2. február) Stretnutie Pána so starcom Simeonom a prorokyňou Annou pred dvetísícročím sa stalo podkladom nielen pre dnešný sviatok Stretnutia Pána ale i pre stretnutie miestneho biskupa s kňazmi, ktorí prežívajú jeseň svojho života.

Vladyka Milan posvätil zreštaurovaný prestol

Vladyka Milan posvätil zreštaurovaný prestol

(Novosad, 31. január) V mäsopôstnu nedeľu navštívil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, farnosť Novosad v trebišovskom protopresbyteráte. V úvode slávnosti vladyka posvätil obnovený prestol a následne slávil archijerejskú svätú liturgiu za účasti mnohých kňazov, súčasných a bývalých správcov farnosti a taktiež  kňazov – rodákov, pochádzajúcich z farnosti Novosad.

Blahoslavená Jozafáta Hordaševská navštevuje farnosti Košickej eparchie

Blahoslavená Jozafáta Hordaševská navštevuje farnosti Košickej eparchie

(Košice, 1. február) Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia.

Úsmev ako dar ocenil osobnosti pomáhajúce charite

Úsmev ako dar ocenil osobnosti pomáhajúce charite

(Košice, 28. január) Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar vo štvrtok zorganizovala slávnostný galavečer pre jednotlivcov a firmy, ktoré v minulom roku významnou mierou prispeli k rozvoju pomoci a projektov pre ľudí na okraji spoločnosti, realizovaných týmto občianskym združením.

Deň učiteľov Košickej eparchie

Deň učiteľov Košickej eparchie

(Trebišov, 29. január) Na sviatok Troch svätiteľov, Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, patrónov cirkevných škôl a školských zariadení, sa pri príležitosti Dňa učiteľov konala archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, za účasti učiteľov všetkých cirkevných škôl Košickej eparchie.

V Sečovciach zorganizovali netradičný ples

V Sečovciach zorganizovali netradičný ples

(Sečovce, 23. január) Gréckokatolícka farnosť Sečovce zorganizovala farský ples, ktorého účastníkmi neboli iba dospelí, ale aj deti od najmenších - niekoľko mesačných, až po tých najstarších, ktorí majú viac ako sedemdesiat rokov. Program plesu rodín začal krátko popoludní slávnostným otváracím valčíkom, ktorý zatancovali Silvia a Marek z tanečnej školy Gracia z Michaloviec.

Kňazi a rehoľníci sa stretli vo svojej rodnej farnosti

Kňazi a rehoľníci sa stretli vo svojej rodnej farnosti

(Závadka, 25. január) Košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, v nedeľu navštívil farnosť Závadka pri príležitosti stretnutia rodákov obce, ktorí zasvätili svoj život Bohu kňazskou službou alebo rehoľným spôsobom života.

ME knazov 2016

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Pribeník

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Pribeník

(Pribeník, 17. január) V nedeľu zavítal do farnosti Pribeník vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. V úvode slávnosti vladyka Milan posvätil kríž pred chrámom a nové cerkovné lavice.

Pozvánka utečenci

Všetky slovenské chrámy vidieť na jednom mieste

Všetky slovenské chrámy vidieť na jednom mieste

(Košice, 12. január) Mladík Zdenko Dzurjanin z Bratislavy si ako dvadsaťročný zaumienil, že navštívi všetky mestá a obce na Slovensku a odfotografuje všetky kostoly. Tento výnimočný nápad sa mu podarilo aj zrealizovať. Počas ôsmich rokov navštívil 2927 obcí a odfotografoval 4146 chrámov piatich cirkví: rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej, evanjelickej a reformovanej.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Furča

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Furča

(Košice, 10. január) Druhá novoročná nedeľa sa v košickej gréckokatolíckej farnosti na sídlisku Dargovských hrdinov niesla v duchu viacročnej tradície januárových návštev košického eparchiálneho biskupa. Vo farskom  chráme Božej Múdrosti slávil vladyka Milan Chautur CSsR, slávnostnú achijerejskú svätú liturgiu.

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

V dňoch od 1.-5. februára 2016 sa v Michalovciach uskutočnia v poradí už desiate Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale. Prvá myšlienka zjednotiť kňazov aj okolo futbalu sa zrodila v roku 2003 v Rakúsku, kde na pozvanie zareagovalo prvých osem kňazských družstiev z celej Európy. Odvtedy sa celkový počet rozrástol na dvojnásobok, teda na vlaňajších 16 tímov.

Sviatok Bohozjavenia Pána v Košiciach

Sviatok Bohozjavenia Pána v Košiciach

(Košice, 6. január) Na sviatok Bohozjavenia Pána košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, slávil archijerejskú svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Svätá liturgia bola zároveň vysielaná rádiom Regina na celé územie Slovenska. Liturgický spev viedol katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia trom bohoslovcom

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia trom bohoslovcom

(Košice, 3. január) V úvode nedeľnej archijerejskej svätej liturgie v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, udelil postriženie bohoslovcom štvrtého ročníka, Jozefovi Havrilčákovi, Jánovi Horňákovi a Adriánovi Semanovi.

Novoročná fatimská sobota v Michalovciach

Novoročná fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce, 2. január) O milosti do nového roka prišli veriaci prosiť aj presvätú Bohorodičku na fatimskej sobote v Bazilike minor v Michalovciach. Program začal modlitbou posvätného ruženca, nasledovala modlitba Tretieho času a prednáška o. Milana Zalehu, predstaveného kláštora Redemptoristov v Michalovciach, o zasvätenom živote. Vrcholom bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

Privítanie nového roka v Košickej eparchii

Privítanie nového roka v Košickej eparchii

(Košice, 1. január) Na sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, košickí veriaci prosili o Božie milosti pre nastávajúci rok na archijerejskej svätej liturgii v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Hlavným celebrantom bol košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, za účasti o. Petra Oreniča, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu, o. Róberta Jágera, osobného sekretára, a ďalších kňazov.

Gréckokatolíci Košíc spolu s vladykom Milanom Chauturom ďakovali za prežitý rok

Gréckokatolíci Košíc spolu s vladykom Milanom Chauturom ďakovali za prežitý rok

(Košice, 31. december) Košický katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky sa zaplnil veriacimi, ktorí prišli poďakovať Bohu za prežitý rok formou účasti na archijerejskej svätej liturgie slávenej vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Všetkým sa prihovoril o. Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu, a vo svojej kázni zhrnul významné udalosti spoločenského a cirkevného diania, ktoré sa dotýkali Košickej eparchie a jej veriacich.

Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie

Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie

(Michalovce, 30. december) Vianočné obdobie je už tradičným časom, pre Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie. Cez kvalifikácie v jednotlivých protopresbyterátoch, ktorých sa zúčastnilo 36 družstiev, počas novembra a decembra sa do záverečného vianočného turnaja prebojovalo dvanásť najlepších. A tak koncom decembra sa mohol začať už XIX. ročník tohto Vianočného futbalového turnaja, ktorý začal sv. liturgiou v Bazilike minor Zoslania sv. Ducha v Michalovciach.

Koncertná spomienku na sv. Jána Pavla II.

(Košice, 22. decembra) V košickej Steel Aréne zorganizovali koncertnú spomienku na prvého slovanského pápeža Jána Pavla II. V programe priblížili divákom život a odkaz tohto svätca.

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Svätej Rodiny v Sečovciach

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Svätej Rodiny v Sečovciach

(Sečovce, 21. december) Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. /Kol 3,12/

Prechod rodín bránou milosrdenstva s vladykom Milanom CSsR

Prechod rodín bránou milosrdenstva s vladykom Milanom CSsR

(Michalovce, 27. december) Nedeľa bola dňom, v ktorom nás navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý chcel prejsť, spolu s rodinami z Michaloviec a okolia, bránou milosrdenstva. Urobil to pred liturgiou o 11.00 hod., na ktorej sa ich zúčastnil hojný počet.

Vladyka Milan Chautur sa v Sobranciach modlil za podporu kultúry života a posvätil obrazy zobrazujúce Božie milosrdenstvo

Vladyka Milan Chautur sa v Sobranciach modlil za podporu kultúry života a posvätil obrazy zobrazujúce Božie milosrdenstvo

(Sobrance, 21. december) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, pred sviatkami Kristovho narodenia slávil liturgiu na úmysel šírenia kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v Chráme sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach. Hneď úvod slávnosti patril akadémií, ktorú pripravili veriaci farnosti. Cieľom bolo poukázať na hodnotu a následne ochranu ľudského života.

Vladyka Cyril Vasiľ slávil sv. liturgiu v Košiciach

(Košice, 26. december) Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, slávil sv. liturgiu v košickej katedrále. Vo svojej homílii sa zameral na vyzdvihnutie postáv, ktoré často považujeme za "vedľajšie", ale bez ktorých by sa hlavné scény nikdy neboli uskutočnili. Po jase a sláve vianočnej noci, po speve anjelov a klaňaniu sa mudrcov, nastala všednosť - každodenný život so všetkými výzvami.

Odpustová slávnosť Základnej školy Svätej Rodiny s vladykom Milanom

Odpustová slávnosť Základnej školy Svätej Rodiny s vladykom Milanom

(Sečovce, 22. december) V závere predvianočného obdobia sa vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, stretol so svojimi veriacimi na slávnostnej archijerejskej liturgii v Sečovciach, keď prijal pozvanie Cirkevnej spojenej školy, sídliacej v tomto meste.

Gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom a spoločenskom živote sa stretli s košickým eparchom

Gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom a spoločenskom živote sa stretli s košickým eparchom

(Košice, 20. december) V nedeľu pred sviatkom Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, sa vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, stretol s gréckokatolíckymi veriacimi, ktorí pôsobia vo verejnom a spoločenskom živote.

Cirkevná základná škola sv. Juraja usporiadala koncert na začiatku Svätého roka milosrdenstva

Cirkevná základná škola sv. Juraja usporiadala koncert na začiatku Svätého  roka milosrdenstva

(Trebišov, 17. december) Mimoriadny Svätý Rok milosrdenstva a predvianočné obdobie bolo motívom usporiadania koncertu pre študentov a žiakov CZŠ v Trebišove. Koncert sa uskutočnil pred novoposväteným priestorom kaplnky sv. Juraja. Predstavili sa tu študenti partnerskej Strednej odbornej cirkevnej školy sv. Jozafáta v Trebišove.

Siedmy tematický víkend mladých Košickej eparchie

Siedmy tematický víkend mladých Košickej eparchie

(Trebišov, 11.-13. december) Mladí z košického protopresbyterátu sa už po siedmy krát stretli na Tematickej víkendovke na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove. Tentoraz sa spolu s o. Milanom Kmecom, predsedom Komisie pre mládež Košickej eparchie, a o. Jánom Fedorišinom, kaplánom farnosti Košice – Ťahanovce, zamýšľali nad témou „1+1+1=1“ alebo „Boh vo vzťahu.“

Otvorenie Brány milosrdenstva v Slovinkách

Otvorenie Brány milosrdenstva v Slovinkách

(Slovinky, 13. december) Slovinky sa stali tretím miesto Gréckokatolíckej eparchie Košice, kde v Nedeľu svätých praotcov, bola otvorená Brána milosrdenstva pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva. Slávnosť sa začala modlitbou Tretieho a Šiesteho času a pokračovala Božskou liturgiou.

Benefičný vianočný koncert v Košiciach

Benefičný vianočný koncert v Košiciach

(Košice, 11. december) V piatok sa o 18.00 hodine vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach, uskutočnil benefičný vianočný koncert s názvom: „Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám ...“ Podujatie realizovala Humanitná spoločnosť Humanita pre život Spišské Vlachy pre zdravotne postihnuté deti a sociálne odkázané rodiny.

Otvorenie Brány milosrdenstva v Košickej katedrále

Otvorenie Brány milosrdenstva v Košickej katedrále

(Košice, 13. december) Nedeľa svätých praotcov bola pre Gréckokatolícku eparchiu Košice dňom viacerých významných udalostí. V úvode archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, otvoril jednu z troch Brán milosrdenstva Košickej eparchie a to v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a spolu s ľudom sa pomodlil modlitbu mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

Rok milosrdenstva v Košickej eparchii

Rok milosrdenstva v Košickej eparchii

Košická eparchia ponúka kňazom, katechétom, animátorom, ale aj všetkých záujemcom inšpiratívne myšlienky, aktivity či pozvania na rôzne udalosti počas nasledujúceho roka. V hlavnom menu nájdete širokú škálu podnetov k osobnej či spoločnej modlitbe, k stretnutiu a k prehlbovaniu duchovnosti milosrdenstva.

Sestry služobnice obnovili svoje večné sľuby

Sestry služobnice obnovili svoje večné sľuby

(Prešov, 7. december) Sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou – hlavný sviatok Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, sestry oslávili v predvečer sviatku 7. decembra v kaplnke provinciálneho domu archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s o. Antonom Mojžišom a o. Marekom Durlákom za asistencie bohoslovcov. Pri tejto sv. liturgii si sestry obnovili svoje večné sľuby.

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas

(Pusté Čemerné, 6. december) Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, slávil archijerejskú svätú liturgiu na sviatok svätého Mikuláša v chráme zasvätenom tomuto svätcovi vo farnosti Pusté Čemerné. V úvode udalosti vladyku Milana privítal miestny starosta obce, Oto Fenin. Pri tejto príležitosti bol posvätený aj nový ikonostas, bohostánok, sedemramenný svietnik a horné miesto, ktoré zhotovil miestny farník, Štefan Danko, za pomoci svojich synov. Ikonopiseckú prácu vykonal diakon Košickej eparchie, o. Rastislav Varga.

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce, 5. december) Deň pred sviatkom svätého Mikuláša sa v michalovskej Bazilike minor konala fatimská sobota. V rámci programu protoigumen východnej provincie redemptoristov na Slovensku, o. Metod Lukáčik, prednášal pred svätou liturgiou na tému „formácia“.

Gréckokatolíci Košickej eparchie podporujú život

Gréckokatolíci Košickej eparchie podporujú život

(Košice, 1. december) Utorkovou svätou liturgiou v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky sa začala reťaz svätých liturgií za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny. Počas mesiaca december sa každý deň budú slúžiť liturgie na tento úmysel v určených chrámoch Gréckokatolíckej eparchie Košice.

1 , 2 , 3 , 4


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2016.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka