Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolícky magazín


Chceme dať do Vašej pozornosti nový mediálny projekt Košickej eparchie - Gréckokatolícky magazín.
Je šírený v TV Zemplín, na internete a od 20.1.2015 aj v TV LUX (každý druhý utorok od 20:20).


Predstavenie košickej eparchie

Predstavenie košickej eparchie

Aktuality

SPOLOK HODNOTIL

SPOLOK HODNOTIL

Už po siedmykrát od svojho obnovenia sa zišli v Michalovciach členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda na valnom zhromaždení, aby zhodnotili činosť za uplynulé obdobie, tentoraz za roky 2011 - 2015. Program začal koncelebrovanou sv. liturgiou v Bazilike minor Svätého Ducha pri kláštore oo. redemptoristov.

Cirkevné gymnázium z Trebišova na púti v Poľsku

Cirkevné gymnázium z Trebišova na púti v Poľsku

Žiaci a študenti cirkevného gymnáziu z Trebišova putovali po stopách svätého pápeža Jána Pavla II. Autobus plný nadšených mladých ľudí vyrazil z Trebišova v skorých ranných hodinách 11.5. Na prvej zastávke si prítomní mohli pozrieť ružencovú záhradu a baziliku v Ludźmierzi, kde často putoval aj svätý pápež ako mládežník. Potom nasledovalo rodné mesto Karola Wojtylu – Wadowice.

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja v Trebišove na mariánskej púti v Litmanovej a Ľutine

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja v Trebišove na mariánskej púti v Litmanovej a Ľutine

Pedagógovia a ostatní zamestnanci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa zúčastnili 30.4. mariánskej púte na najvýznamnejšie miesta gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – Litmanovej a Ľutiny. Púť spojenú s duchovnou obnovou zamestnancov školy, zahájil duchovný správca školy o. Tomáš Haburaj.

Mimoriadny úspech Cirkevného gymnázia v Trebišove

Mimoriadny úspech Cirkevného gymnázia v Trebišove

Na 37. ročníku celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia získali 1. miesto študenti cirkevného gymnázia z Trebišova Daniel Tocik a Michaela Dušecinová a Valér Vančo. Celoštátna prehliadka sa uskutočnila v dňoch 22.-24. apríla v Piešťanoch.

Slovinky na Spiši privítali dvoch biskupov

Slovinky na Spiši privítali dvoch biskupov

(Slovinky 26.4.2015) Eparchiálny odpust v Slovinkách vyvrcholil v Nedeľu o porazenom. Prítomných veriacich milo prekvapil svojou návštevou najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Spolu s ním priniesli novozákonnú obetu vladyka Milan Chautur, košický eparcha, protosynkel Vladimír Tomko a asi 20 ďalších kňazov.

Cirkevná základná škola v Trebišove slávila svoj odpust

(Trebišov 19. apríl 2015) Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie, mala v Nedeľu myronosičiek svoju slávnosť. Patróna školy sv. Juraja veľkomučeníka si prišli žiaci s pedagógmi uctiť do miestneho farského chrámu. Tu slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup. Spoluslúžili o. Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, o. Dušan Seman, protopresbyter a viacerí školskí kapláni.

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Narodenia Presvätej Bohorodičky bol silným vyjadrením spoločenstva miestnej cirkvi, kde asi 60 kňazov spolu so svojim biskupom vyjadrilo jednotu viery v tajomstvo vykúpenia a spásy, ktoré všetkých zjednocuje s Bohom.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili krížovú cestu

Študenti a žiaci Gréckokatolíckej cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pripravili posledný deň pred Veľkonočnými prázdninami (1.4.) divadelnú krížovú cestu. Pod vedením učiteľky Martiny Jakabovej, si žiaci cirkevnej školy sprítomnili aj hraným dejom posledné okamihy Kristovho pozemského života na zemi.

Kvetný víkend Košickej eparchie

Kvetný víkend Košickej eparchie

V duchu odkazu Jána Pavla II, ktorý si veľmi prial, aby sa mladí stretávali so svojim biskupom, sa aj mladí z Košickej eparchie, nadväzujúc na túto tradíciu, zišli na Kvetnom víkende. Ten sa konal pod taktovkou mladých zo sečovského protopresbyterátu a Komisie pre mládež Košickej eparchie v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove, kde sa stretlo 85 mladých.

Rozlúčka so vzácnym kňazom

Rozlúčka so vzácnym kňazom

V pondelok 30. 3. 3015 sa v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky konala rozlúčka s o. Michalom Vasiľom, gréckokatolíckym kňazom a otcom arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vo Vatikáne.

Pohrebné obrady za účasti hojného počtu veriacich, ktorých súčasť tvorili veriaci z farnosti Zdoba-Sady nad Torysou, kde o. Michal Vasiľ pôsobil ako miestny farár celkom 21 rokov. S vďačným srdcom sa modlili sv. ruženec za svojho kňaza pred pohrebnými obradmi.

Samotné obrady za účasti hajdudoržského arcibiskupa a metropolitu Filipa Kočiša, tiež košického arcibiskupa a metropolitu Bernarda Bobera a viacerých biskupov z Maďarska, Poľska i Slovenska viedol syn zosnulého kňaza arcibiskup Cyril Vasiľ.

Maturanti cirkevného gymnázia v Trebišove absolvujú duchovné cvičenia

Maturanti cirkevného gymnázia v Trebišove absolvujú duchovné cvičenia

Na cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je už dlhoročným zvykom, že študenti maturitného ročníka absolvujú pred ukončením svojho štúdia duchovné cvičenia. Od 25. – 27.3. si vykonávajú duchovnú predmaturitnú prípravu v Gréckokatolíckom centre pre formáciu mládeže v Juskovej Voli.

Nezvyčajné majstrovstvá vo futbale

Deviate Majstrovstvá Európy katolíckych kňazov v halovom futbale sa uskutočnili v dňoch 23.2.-27.2. v rakúskom meste St. Pölten (vo svojej histórii už druhýkrát v Rakúsku). Slovensko na nich reprezentovalo 13 gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov z Košickej eparchie, z Košického arcibiskupstva a z Prešovského arcibiskupstva.

Fatimská sobota v michalovskej bazilike minor

(Michalovce 7.3.2015) V rámci duchovnej obnovy veriacich stredného Zemplína sa v bazilike minor v Michalovciach konala marcová fatimská sobota. Po modlitbe tretej hodinky vystúpila s tematickou prednáškou ctih. sestra Cyrila SNPM. Hovorila o povolaní každého kresťana k aktívnej službe pri budovaní Božieho kráľovstva. Za rehoľníkov sa vyznala, že čistota sa rodí z veľkej lásky k Bohu a dobrovoľná chudoba dáva slobodu ducha pre vyššie veci.

Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie

(Trebišov 14.2.2015) Kňazský formačný deň sa v sobotu 14. februára konal výnimočne mimo košickej eparchiálnej rezidencie, a to v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Jeho témou bola formácia kňazských rodín ako prostriedku oživenia pastorácie laických rodín vo farnostiach.

Stretnutie Pána

Stretnutie Pána

so spravodlivým starcom Simeonom ako biblická udalosť, ktorú si pripomíname vždy 2. februára, sa aj v tomto roku stala obsahovým podkladom pre stretnutie košického eparchiálneho biskupa, vladyku Milana Chautura CSsR s gréckokatolíckymi kňazmi – dôchodcami, žijúcimi na území Košickej eparchie.

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

Deň učiteľov cirkevných škôl v Trebišove

(Trebišov 30.1.2015) Patrónov cirkevných škôl Košickej eparchie, troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, prišli na ich sviatok osláviť pedagógovia do Trebišova. V miestnom chráme pre nich slávil sv. liturgiu vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii vladyka poukázal na vynikajúce rodinné prostredie, z ktorého pochádzali títo učitelia Cirkvi.


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2015.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka