Gréckokatolícka eparchia Košice


Aktuality

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Veľký štvrtok v košickej katedrále

Na sviatok novozákonného kňazstva sa stretli kňazi Košickej eparchie so svojim biskupom, aby slávením sv. liturgie poďakovali za milosť svojho povolania. V úvode vladyka Milan Chautur, košický eparcha posvätil podriasnik – klerické rúcho pre jedného z bohoslovcov. Na prestole potom obradne vodou očistil a myrom pomazal nové antimenziony. Ide o štvorcové plátno s relikviami a vyobrazením pochovávania Kristovho tela. Pri archijerejskej sv. liturgii asistovali dvaja diakoni eparchie Rastislav Varga a Lukáš Mitro a ďalší bohoslovci.

Kvetný víkend v Košickej eparchii

Vyše 70 mladých ľudí nad 15 rokov sa v piatok 11. apríla stretlo v Chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi, aby tak modlitbou Liturgie vopredposvätených darov odštartovalo Kvetný víkend 2014. O dôležitosti rodiny, ako zväzku muža a ženy a aktivitách, ktoré sú zamerané proti takejto rodine, rozprával ešte piatok večer o. Dušan Škurla, aktívne zaangažovaný v prolife aktivitách. Sobota sa niesla v duchu chudoby, ktorú Svätý Otec František ustanovil za hlavnú tému tohtoročných mládežníckych stretnutí.

Rytieri Rádu sv. Lazára v Košiciach oslavovali svoj sviatok

Rytieri Rádu sv. Lazára v Košiciach oslavovali svoj sviatok

Na Sobotu sv. Lazára sa v košickej gréckokatolíckej katedrále zišli aj rytieri Vojenského a špitálskeho Rádu sv. Lazára z Jeruzalema, aby oslávili sviatok svojho nebeského patróna. Pred sv. liturgiou prezentoval duchovný košickej komendy rádu o. Róbert Jáger poslanie a aktivity rádu v sociálno-charitatívnej oblasti. Homíliu ohlásil vladyka Milan Chautur, košický eparcha.

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom
(foto - copyright: Servizio Fotografico de L‘ Osservatore Romano)

Slávnostná liturgia cirkevných škôl v Trebišove

Pri príležitosti sviatku Zvestovania našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne a na základe organizovania sprievodných akcií Dňa počatého dieťaťa a v rámci Modlitbového zápasu za kultúru života 2014, ktorý v mesiaci marec realizuje Gréckokatolícka eparchia Košice sa v trebišovskom gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uskutočnila v utorok 25. marca spoločná liturgia žiakov a zamestnancov tunajších cirkevných škôl.

Kňazi zo Slovenska na medzinárodnom futsalovom turnaji

V dňoch 24.2.-28.2. sa v bieloruskom meste Lida uskutočnili v poradí ôsme Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale. Slovensko reprezentovalo trinásť gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, ktorí pôsobia na východe Slovenska. Trinásť účastníkov bolo rozdelených do 4 skupín. Slovenskí kňazi vyhrali svoju skupinu s dvoma víťazstvami a jednou remízou so skóre 16:2.

Stretnutie vladyku Milana so Svätým Otcom Františkom

(Rím, 19.3.2014) Na sviatok sv. Jozefa, 19. marca, patróna univerzálnej Cirkvi, sa vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, zúčastnil audiencie so Svätým Otcom Františkom. Prinášame vám niekoľko myšlienok a dojmov z tohto stretnutia.

V michalovskej bazilike oslávili Katedru sv. Petra

V Bazilike minor v Michalovciach sa prvýkrát od jej povýšenia slávil v sobotu sviatok Katedry sv. Petra. Tento prastarý cirkevný sviatok vyjadruje spätosť každej baziliky s rímskym pápežom a jeho učiteľským úradom (katedrou). Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha spolu s protoigumenom o. Jaroslavom Štelbaským CSsR a kňazmi kúrie.


autor: Michal Hospodár
dátum: 22.02.2014

Spolok sv. Cyrila a Metoda rozširuje spoluprácu

Vo farskom chráme v Košiciach-Terase sa v nedeľu uskutočnila liturgická slávnosť ku cti 1145. výročia blaženého skonu Konštantína-Cyrila Filozofa. Sv. liturgiu celebroval o. Michal Hospodár, predseda Spolku a spevom ju sprevádzal katedrálny zbor z Košíc. V homílii sa o. Ľubomír Petrík z Prešova zameral na zvestovanie ničím nepodmienenej Božej lásky, ako to vyplýva z podobenstva o márnotratnom synovi.


autor: Michal Hospodár
dátum: 16.02.2014

Gymnazisti na liturgii v košickej katedrále

Gymnazisti na liturgii v košickej katedrále

Na sviatok sv. Konštantína Filozofa sa košická katedrála zaplnila mladými do posledného miesta. Študenti Cirkevného gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach so svojimi profesormi sa zapojili do liturgie, ktorú slávil pre nich vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Vo svojej kázni vladyka poukázal na slovo láska, o ktorom veľa počuť v súvislosti so sviatkom sv. Valentína.


autor: Michal Hospodár
dátum: 14.02.2014

Oslava dňa učiteľov 2014

(Trebišov, 30.1.2014) Každoročná oslava dňa učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach sa uskutočnila aj tento rok pri príležitosti sviatku ich patrónov Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho. Všetkých pedagógov privítal v gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky riaditeľ školského úradu PaedDr. Peter Orenič.


autor: Mgr. Klára Zorvanová
dátum: 30.1.2014

Fatimská sobota s Bohorodičkou Spolutrpiteľkou

(Michalovce 4.1.2014) Prvá fatimská sobota v novom roku v Bazilike minor v Michalovciach bola zameraná na vovedenie veriacich do aktuálneho tematického roka. V zamyslení o. Karol Knap uviedol niekoľko paralel medzi kráľom Herodesom, ktorý chcel zničiť dieťa Ježiša, a súčasnými ohrozeniami pokojného rodinného života. Za také označil najmä prílišnú snahu rodičov o hmotné zabezpečenie detí, ich ústupky voči Božiemu plánu s rodinou a ideológiu, ktorá zasahuje do prirodzených rozdielov medzi mužom a ženou.


autor: Michal Hospodár
dátum: 04.01.2014

Otvorenie Roka Spolutrpiteľky v Košiciach

Otvorenie Roka Spolutrpiteľky v Košiciach

(Košice 1.1.2014) Na Nový rok, kedy podľa byzantského obradu sa slávi sviatok Obrezania Pána a pamiatka sv. Bazila Veľkého, vladyka Milan Chautur, košický eparcha otvoril nový tematický rok. Pred archijerejskou sv. liturgiou posvätil v košickej katedrále banner, zobrazujúci ikonu presvätej Bohorodičky so siedmimi mečmi v jej srdci a nápisom Rok presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.


autor: Michal Hospodár
dátum: 01.01.2014

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Pod týmto názvom sa v poslednú decembrovú nedeľu v zemplínskej dedine Nacina Ves uskutočnil 7. ročník prehliadky vianočných vinšov, kolied a hier. Podujatie pripravili Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach, Gréckokatolícka cirkev – Farnosť Nacina Ves a Obec Nacina Ves.


autor: Ján Poprik
dátum: 27.12.2013

Nižšie svätenia v košickej katedrále

Nižšie svätenia v košickej katedrále

(Košice 27.12.2013) Na sviatok sv. prvomučeníka a archidiakona Štefana udelil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, nižšie svätenia trom bohoslovcom Košickej eparchie. Postrihnutie a službu čteca prijal Tomáš Fischer a subdiakonát prijali Tomáš Miňo a Ján Fedorišin. V homílii vladyka vyzdvihol postoj odpúšťajúcej lásky u sv. Štefana, ktorý mu disponoval srdce pre zvláštny zážitok videnia Krista v nebeskej sláve.


autor: Michal Hospodár
dátum: 27.12.2013

Vladyka Milan v trebišovskej farnosti

Vladyka Milan v trebišovskej farnosti

(Trebišov 26.12.2013) Košický eparcha, vladyka Milan Chautur na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke slávil archierejskú svätú liturgiu vo farskom chráme v Trebišove. Jeho slávnostný príhovor bol venovaný najmä rodine. V úvode zdôraznil, že Ježiš sa narodil v Betleheme v absolútnej chudobe v maštali, pričom On, vládca a stvoriteľ všetkého sa zriekol bohatstva a blahobytu, no nezriekol sa toho najcennejšieho, svojej rodiny. Upozornil na lživú ilúziu falošnej rodiny, ktorú dnešný svet ponúka človekovi.


autor: Martin Puci
dátum: 26.12.2013

V košickej katedrále rozposlanie koledníkov

V košickej katedrále rozposlanie koledníkov

(Košice 22.12.2013) V Nedeľu svätých Otcov prišli do gréckokatolíckej košickej katedrály aj koledníci Dobrej noviny, aby prijali požehnanie na svoju misiu. Pred archijerejskou sv. liturgiou tiež priniesli skauti betlehemské svetlo ako symbol vianočného tajomstva. Vladyka Milan Chautur, košický eparcha v homílii nadviazal na evanjelium o Ježišovom rodokmeni podľa Matúša. Poukázal na skutočnosť, že v tomto zozname mien sa nachádzajú aj postavy hriešnikov, ktoré neboli vymazané z Ježišových predkov.


autor: Michal Hospodár
dátum: 22.12.2013

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce 7.12.2013) V predsviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v Bazilike minor v Michalovciach konala fatimská sobota tematicky zameraná na prípravu na Vianoce. V prednáške o. Metod M. Lukačik CSsR poukázal na Ježiša Krista ako prototyp dobrého človeka. Veriacim pripomenul, že od práce na sebazdokonaľovaní svojho ľudského vnútra nie je nikto oslobodený. K tomu, aby sa človek stal dobrým, je potrebná vnútorná dynamika, formácia svedomia, reflexia nad životom a obeta.


autor: Michal Hospodár
dátum: 07.12.2013

Vladyka Milan navštívil emeritného biskupa Jána

(Prešov 28.11.2013) Preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha navštívil so sprievodom emeritného prešovského biskupa Mons. Jána Hirku, ThDr. h.c., pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Cieľom neformálnej návštevy bolo vzájomné stretnutie s blahoželaním a modlitbou vďaky za požehnaný vek života o. biskupa Jána.


autor: Michal Hospodár
dátum: 28.11.2013

Eparchiálny odpust so zakončením Roka viery v Trebišove

(Trebišov 24.11.2013) V monastierskej Kaplnke Krista Kráľa v Trebišove sa uplynulý víkend konala eparchiálna odpustová slávnosť. V sobotu po veľkej večierni vystúpili s pásmom piesní a žalmov týkajúcich sa mesiášskeho titulu „kráľ“ mladí z Veľkej Tŕne. Sv. liturgiu slávil s kňazmi o. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie. V kázni uviedol, že my, ľudia, mnohokrát vedieme dvojtvárny život.


autor: Michal Hospodár
dátum: 24.11.2013

Fatimská sobota s modlitbou za zosnulých

(Michalovce 2.11.2013) Novembrová fatimská sobota v Michalovciach pripadla na deň Pamiatky na zosnulých. Veriaci sa zišli do rehoľnej Baziliky minor, kde po modlitbe tretej hodinky predniesol pôsobivé zamyslenie o. Ladislav Praščák. V ňom konštatoval, že pravdou o živote je aj nevyhnutnosť smrti, pri ktorej bez viery nemáme potrebné svetlo.


autor: Michal Hospodár
dátum: 02.11.2013

Liturgia sv. Jakuba v Sobranciach

Liturgia sv. Jakuba v Sobranciach

V piatok 25. novembra zavítal do farnosti Sobrance vladyka Milan Chautur, košický eparcha, kde slúžil starobylú Liturgiu sv. Jakuba, ktorá sa koná raz za rok na sviatok sv. Jakuba.


autor: Jozef Kellö
dátum: 25.10.2013

Stretnutie východných biskupov vyvrcholilo v Bazilike minor v Michalovciach

(Michalovce 20.10.2013) V Bazilike minor Svätého Ducha pri kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach v nedeľu dopoludnia vyvrcholilo stretnutie východných biskupov Európy. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma. Spoluslúžil preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, J. Em. kardinál Jozef Tomko, J. blaženosť vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk z Kyjeva, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS a ďalší arcibiskupi a biskupi z eparchií východného obradu.


autor: Michal Hospodár
dátum: 20.10.2013

Kázeň arcibiskupa Cyrila Vasiľa

v Bazilike minor v Michalovciach 20.10.2013

Záznam tlačovej besedy

z 19.10.2013

Biskupi navštívili farnosť Košice-Terasa

Biskupi navštívili farnosť Košice-Terasa

(Košice 19.10.2013) V sobotu dopoludnia slávili biskupi východných cirkví archijerejskú liturgiu v Chráme sv. Petra a Pavla v Košiciach-Terase. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a hlava celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V homílii v talianskom a ukrajinskom jazyku Jeho blaženosť Svjatoslav Ševčuk vrchný arcibiskup kyjevsko-haličský vychádzal z perikopy evanjelia o uzdravení stotníkovho sluhu. Udalosť označil ako stretnutie Božieho slova s pohanskou kultúrou.


autor: Michal Hospodár
dátum: 19.10.2013

Stretnutie biskupov východných cirkví (spravodajstvo z piatka 18.10.)

Stretnutie biskupov východných cirkví  (spravodajstvo z piatka 18.10.)

V piatok dopoludnia sa biskupi venovali téme evanjelizácie kultúry. V prednáškovom bloku vystúpil ako prvý kardinál Jozef Tomko. Zo svojej mimoriadne cennej skúsenosti opísanej v knihe „Na misijných cestách“ predložil niekoľko postrehov. Okrem iného povedal, že každá kultúra má svoje pozitívne i negatívne zložky. Evanjelizovať miestnu kultúru znamená obliecť ju do šatu prístupného a blízkeho ľuďom, ktorým sa evanjelium podáva. Pritom sa nezameriavať na negatívne stránky miestnej kultúry.


autor: Michal Hospodár
dátum: 18.10.2013

Ekumenický koncert NAPS za účasti východných biskupov

Ekumenický koncert NAPS za účasti východných biskupov

(Košice 17.10.2013) V poradí už deviaty ročník ekumenického sakrálneho koncertu sa uskutočnil štvrtok 17.10. v budove Štátneho divadla v Košiciach. Cieľom podujatia je spájať ľudí dobrej vôle a prostredníctvom umenia prekonávať kultúrno-náboženské rozdiely. Na koncerte sa zúčastnili cirkevné autority kresťanských cirkví na Slovensku a predstaviteľ židovskej náboženskej obce. Prítomní boli aj vyše tridsiati hierarchovia východných cirkví z Európy, ktorí majú v Košiciach svoje stretnutie.


autor: Michal Hospodár
dátum: 17.10.2013

Uvítanie východných biskupov v Košiciach

Uvítanie východných biskupov v Košiciach

(Košice 17.10.2013) Vyše tridsať hierarchov východných cirkví z Európy prijalo pozvanie na stretnutie v Košiciach. Program stretnutia otvorila liturgická modlitba večierne ku cti sv. apoštola Lukáša v gréckokatolíckej košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky. Modlitbu viedol vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup a prebiehala v slovenskom, cirkevnoslovanskom a talianskom jazyku. Zúčastnil sa jej aj kardinál Jozef Tomko z Ríma. Po jej skončení vladyka Milan privítal všetkých prítomných hierarchov a vysvetlil dôvod témy tohtoročného stretnutia, ktorou je evanjelizácia kultúry.


autor: Michal Hospodár
dátum: 17.10.2013

Stretnutie východných katolíckych biskupov v Košiciach

(Košice 14.10.2013) Biskupi východných katolíckych cirkví, ktorí sa stretnú v Košiciach v dňoch 17.-20. októbra, sa budú zamýšľať na tému evanjelizácie kultúry. Konferencia, ktorú organizuje Rada európskych biskupských konferencií (CCEE), bude hostiť predovšetkým gréckokatolíckej biskupov z celej Európy , ale aj predstaviteľov iných východných katolíckych cirkví, vrátane maronitskej, chaldejskej a arménskej. Stretnutie sa uskutočňuje na pozvanie vladyku Milana Chautura, gréckokatolíckeho košického eparchu. Výber témy konferencie korešponduje s 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu a prebiehajúcim Rokom viery.


autor: Michal Hospodár
dátum: 14.10.2013

Gréckokatolícka farnosť Petrikovce sa zasvätila Presvätej Bohorodičke v Levoči

Gréckokatolícka farnosť  Petrikovce sa zasvätila Presvätej Bohorodičke v Levoči

V sobotu 12.10. sa veriaci obidvoch katolíckych obradov na území obce Petrikovce, Malčice a Markovce zasvätili Panne Márii. Pozvanie pápeža Františka k zasväteniu sa Bohorodičke prijalo 45 veriacich, ktorí spoločne so svojimi kňazmi putovali na Levočskú mariánsku horu, aby tam odovzdali svoje farnosti Božej Matke.


autor: Tomáš Haburaj
dátum: 12.10.2013

Odpustová evanjelizácia vo Veľkom Ruskove

Odpustová evanjelizácia vo Veľkom Ruskove

(Veľký Ruskov 6.10.2013) Farnosť Nový Ruskov zažila na svoj chrámový sviatok – odpust nové prebudenie. Veľkolepý chrám Panny Márie Ochrankyne privítal okrem miestnych veriacich aj päť kňazov, ktorí pod vedením o. Stanislava Zimovčáka slávili sv. liturgiu. Po prednesení perikop z Božieho slova nasledovala evanjelizačná reťaz krátkych príhovorov na tému Božej lásky, ľudského hriechu, Kristovej smrti a prijatia nového života.


autor: Michal Hospodár
dátum: 06.10.2013

Fatimská sobota s cirkevnými školami

Fatimská sobota s cirkevnými školami

(Klokočov 5.10.2013) Októbrová fatimská sobota v pútnickom Klokočove bola zameraná na pedagógov a študentov cirkevných škôl Košickej eparchie. Po modlitbe tretieho času predniesol o. Michal Tóth zamyslenie nad témou vzťahu viery a vedy. V nej konštatoval, že veda sama nestačí pozitívne ovplyvňovať ľudský život.


autor: Michal Hospodár
dátum: 05.10.2013

Posviacka chrámového interiéru v Kráľovciach

Posviacka chrámového interiéru v Kráľovciach

(Kráľovce, 29.9.2013) V poslednú septembrovú nedeľu navštívil obec Kráľovce košický eparcha, vladyka Milan Chautur. V miestnom Chráme Zoslania Svätého Ducha slávil archijerejskú sv. liturgiu s posvätením obnoveného interiéru chrámu novou ikonografickou výmaľbou. Na slávnosti bolo prítomných jedenásť kňazov z okolitých farností a tiež pracujúcich v eparchiálnej kúrii, maliari a ikonopisci Peter Vereščák a Jozef Takáč zo Sečoviec, starosta obce p. Radoslav Šimko a veriaci z Kráľoviec a okolia.


autor: Jozef Ivan
dátum: 29.09.2013

Univerzitná knižnica KU pozýva na slávnostné otvorenie

Univerzitná knižnica KU pozýva na slávnostné otvorenie

Novú Univerzitnú knižnicu slávnostne otvorí Katolícka univerzita v Ružomberku (UK KU) v stredu 25. septembra 2013. Napoludnie o 12.00 hodine čaká návštevníkov pred novou budovou v univerzitnom kempuse na Hrabovskej ceste 1 otvárací program a prvý vstup verejnosti do nových priestorov. Súčasťou programu bude aj premiéra dokumentárneho filmu o výstavbe UK KU a sprievodný kultúrno-spoločenský program. „Pozývame naozaj každého, budeme veľmi radi, keď si či už Ružomberčania, či návštevníci z iných miest prídu pozrieť novú budovu a potešia sa z úspechu výstavby novej univerzitnej knižnice,“ vyhlásil rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

V košickej katedrále oslávili narodenie Bohorodičky

V košickej katedrále oslávili narodenie Bohorodičky

(Košice 8.9.2013) V uplynulý víkend sa v košickej katedrále stretli veriaci na liturgickej oslave sviatku Narodenia Bohorodičky, ktorá je patrónkou katedrály i miestnej farnosti Staré mesto. Táto prvá odpustová slávnosť v novom cirkevnom roku patrí medzi celoeparchiálne slávnosti. Svojím obsahom sa venovala rodinnému spoločenstvu a tiež deštrukčným vplyvom, ohrozujúcim stabilitu súčasnej rodiny. V predvečer sviatku bola veľká večiereň, ktorú viedol Jozef Miňo, košický protopresbyter.


autor: Michal Hospodár
dátum: 08.09.2013

Nové bratstvo Kristovho Srdca v Petrikovciach

Nové bratstvo Kristovho Srdca v Petrikovciach

Gréckokatolícka farnosť v Petrikovciach je zasvätená úcte Božskému Srdcu. Preto sa aj veriaci z Petrikoviec rozhodli zvláštnym spôsobom uctiť toto patrocínium. Keďže vo farnosti si mnohí dlhú dobu uctievajú Božské Srdce, preto sa veriaci spoločne so svojim kňazom rozhodli založiť „Bratstvo Kristovho Srdca“ pri tejto farnosti. Osemnásť zakladajúcich členov tohto spolku sa 6.9. na prvopiatkovej slávnostnej svätej liturgii zasvätili osobitnej úcte Božskému Srdcu.


autor: Tomáš Haburaj
dátum: 06.09.2013

Posvätenie obnoveného kríža na Kojšovskej holi

Posvätenie obnoveného kríža na Kojšovskej holi

(Kojšov 24.8.2013) Na známej Kojšovskej holi sa v sobotu 24. augusta stretli zástupcovia kresťanských cirkevných spoločenstiev spolu s predstaviteľmi Matice slovenskej a veriacimi, aby si uctili zreštaurovaný kríž. Udalosť duchovne korelovala s Jubilejným rokom príchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu a desiatym výročím od postavenia kríža na holi. Zhromaždenie oslovil o. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktorý vyzdvihol spojitosť symbolu kríža s cyrilo-metodskou misiou.


autor: Michal Hospodár
dátum: 24.08.2013

Odpust v Klokočove v znamení ochrany života

Odpust v Klokočove v znamení ochrany života

(Klokočov 11.08.2013) Najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie v Klokočove, konaná uplynulý víkend mala dva tematické momenty: ochranu ľudského života a túžbu po nebeskej vlasti. V sobotu podvečer sa po veľkej večierni ku sviatku Zosnutia Bohorodičky veriaci zapojili do archijerejskej sv. liturgie, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V homílii vladyka rozobral tri dôvody, pre ktoré bola naša nebeská Matka vzatá s telom i dušou do neba. „Sú to jej víťazstvá: nad hriechom, nad žiadostivosťou a nad smrťou.“ Vladyka varoval pred ľahostajnosťou voči otupenému svedomiu, ktoré už nevníma zlo a vyhovára sa na celkovú kultúrnu atmosféru dnešného života. Takto sa nedá zvíťaziť nad hriechom. Naopak pri pohľade na duchovnú krásu Márie je potrebné odvážne vzdorovať hriechu a využiť opravdivé pokánie na jeho odstránenie.


autor: Michal Hospodár
dátum: 11.08.2013

Cyrilo-metodské slávnosti v Sečovciach poctené návštevou arcibiskupa C. Vasiľa

Cyrilo-metodské slávnosti v Sečovciach poctené návštevou arcibiskupa C. Vasiľa

Oslava patrónov Košickej eparchie sa začala v Sečovciach v sobotu večer 6. júla. Svätú omšu na Námestí sv. Cyrila a Metoda slávil Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup. Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur, košický eparcha, ktorý poukázal na sv. Cyrila a Metoda ako na učiteľov pravej viery. Túto činnosť aktualizoval na dnešok, aby rodičia boli učiteľmi viery vo svojich rodinách, ktoré sú prvým miestom evanjelizácie.


autor: Michal Hospodár
dátum: 07.07.2013

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa z Cyrilo-metodských slávností v Sečovciach

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa z Cyrilo-metodských slávností v Sečovciach

Dnes ráno pri ceste vlakom z Bratislavy som mal možnosť tešiť sa z panorámy krajiny ubiehajúcej pred mojimi očami. Scenéria mi bola v podstate viac-menej známa, niekedy som si však vo svetle vychádzajúceho slnka mohol lepšie všimnúť to, čo mi možno pri predchádzajúcich cestách uniklo. Pri ceste vlakom sa dá hrať aj taká detská hra pred oknom – podľa toho, ako zaostrím zrak, môžem vidieť raz ubiehajúcu krajinu vonku, alebo v ňom môžem pozorovať seba. Iste ste to už skúsili.


autor: arcibiskup Cyril Vasiľ,
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
dátum: 07.07.2013

Vladyka Milan Chautur navštívil chrám v Ruskej Bystrej

Vladyka Milan Chautur navštívil chrám v Ruskej Bystrej

Drevený chrám v Ruskej Bystrej (o. Sobrance) a jeho okolie sa stali v nedeľu 23. júna miestom stretnutia niekoľko stoviek veriacich. Dôvodom slávnosti v tejto malej filiálnej obci bolo piate výročie zapísania miestneho chrámu do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie miestnych vladyka Milan Chautur košický eparcha, aby aj v tejto okrajovej lokalite Košickej eparchie povzbudil svojich veriacich.


autor: Michal Hospodár
dátum: 23.06.2013

Plážový volejbal pod záštitou vladyku Milana Chautura

Plážový volejbal pod záštitou vladyku Milana Chautura

V sobotu 15.6. v Sečovciach usporiadali prvý ročník eparchiálneho turnaja v plážovom volejbale. Tento turnaj, ktorý sa konal pod záštitou vladyku Milana Chautura zorganizovala Komisia pre mládež pri Košickej eparchii a OZ kresťanskej mládeže Sečovce. Celé podujatie otvoril vladyka Milan svojim príhovorom k mládeži a modlitbou Molebenu k Božskému Srdcu.


autor: Tomáš Haburaj, Miroslav Onderko
dátum: 15.06.2013

Metropolitná púť gréckokatolíkov na Velehrad

Metropolitná púť gréckokatolíkov na Velehrad

(Velehrad 8.6.2013) Jedným z viacerých podujatí, ktorými si Gréckokatolícka cirkev na Slovensku pripomína jubileum príchodu solúnskej misie, bola aj metropolitná púť na moravský Velehrad. Púť sa uskutočnila v sobotu 8. júna a jej cieľom bolo lepšie si uvedomiť dedičstvo našich otcov a aktualizovať ho v dnešnej situácii. Organizačne púť zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda a pozval na ňu veriacich celej metropolie so svojimi hierarchami a tiež veriacich z Českého apoštolského exarchátu.


autor: Michal Hospodár
dátum: 08.06.2013

Kňazský formačný deň Košickej eparchie

V prebiehajúcom Roku viery sa kňazi Košickej eparchie stretli v Košiciach, aby sa spoločnou modlitbou a myšlienkami povzbudili k hlbšiemu prežívaniu svojho poslania. Po modlitbe kňazských hodín sa prítomným prihovoril vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Zdôraznil ústrednú skutočnosť, že viera je osobný vzťah s Bohom. Je to vzťah symbiózy, kde človek neustále čerpá z Boha, aby prežívanú skúsenosť vzťahu odovzdával ďalej.


autor: Michal Hospodár
dátum: 22.05.2013

Svätodušné sviatky v bazilike minor v Michalovciach

Svätodušné sviatky v bazilike minor v Michalovciach

Michalovce (19.05.2013) Na sviatok Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha sa v bazilike minor v Michalovciach konala eparchiálna slávnosť. Množstvo veriacich sa zhromaždilo už v sobotu večer, aby pri modlitbe pripravilo svoje vnútro na prežívanie tajomstva sviatku. Liturgickú modlitbu veľkej večierne viedol o. Atanáz Mandzák CSsR. Po nej sa asi päťdesiati kňazi Košickej eparchie zapojili do archijerejskej liturgie, ktorú slávil vladyka Milan, košický eparcha.


autor: Michal Hospodár
dátum: 19.05.2013

Turistický deň rodín a mládeže Košickej eparchie

Turistický deň rodín a mládeže Košickej eparchie

Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s Komisiou pre mládež, usporiadala 8.5. (stredu) turistický deň pre rodiny, mládež a deti Košickej eparchie. Pod vedením o. Štefana Keruľa Kmeca, predsedu komisie pre pastoráciu mládeže, sa táto aktivita tohto roku uskutočnila v Spišskom protopresbyteráte (dekanáte). Začiatok podujatia otvoril vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup vo farskom pútnickom chráme v Slovinkách. Chrám zaplnilo viac ako 750 mladých ľudí, ktorý si vypočuli úvodný príhovor svojho biskupa.


autor: PhDr.PaedDr. Tomáš Haburaj
dátum: 08.05.2013

Spomienka na Gorazda Zvonického

Spomienka na Gorazda Zvonického

V lete toho roku pripadne jubilejné sté výročie od narodenia saleziánskeho kňaza a významného básnika duchovnej poézie Gorazda Zvonického SDB (vlastným menom Andrej Šándor). Pri tejto príležitosti usporiadal Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s obcou a farnosťou Šamudovce spomienkové podujatie. Práve v miestnom gréckokatolíckom chráme prijal Andrej, rodák z Močarian, tajomstvá (sviatosti) kresťanskej iniciácie z rúk vtedajšieho šamudovského farára Juraja Čurgoviča. Životopisný medailón popretkávaný zaujímavosťami zo života básnika predniesol Dr. Ernest Sirochman, autor viacerých štúdií i monografie o G. Zvonickom.


autor: Michal Hospodár
dátum: 28.04.2013

Vedecká konferencia Etika všedného dňa

Vedecká konferencia Etika všedného dňa

Katolícka univerzita v Ružomberku, Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, mesto Sečovce, Gymnázium a spojená škola Sečovce usporiadali v Sečovciach dňa 26.4. (piatok) vedeckú konferenciu s názvom: Etika všedného dňa. Konferencia sa konala pod záštitou rektora Dubnického technologického inštitútu prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. a Mons. Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa. Spoločne s primátorom mesta MVDr. Jozefom Gamrátom predniesli úvodné príhovory, v ktorých poukázali na nevyhnutnosť prirodzenej etiky a morálky v každodennom živote a aktuálnosť zvolenej témy.


autor: PhDr.PaedDr. Tomáš Haburaj
dátum: 26.04.2013

Púť spravodlivosti

Púť spravodlivosti

Komisia pre mládež pri Košickej eparchii pod vedením o. Štefan Keruľa Kmeca a OZ Gaudium Sečovce, usporiadali dňa 20.4. (sobota), púť do koncentračného tábora v Osvienčime a do rodného mesta bl. Jána Pavla II. Program „Púte spravodlivosti“ začal v skorých ranných hodinách v miestach nástupu: Michalovce, Sečovce, Trebišov, Slanské Nové mesto, Kuzmice, Rozhanovce, Košice. Cestou sa postupne zozbieralo 96 mladých ľudí z celej Košickej eparchie a púť pokračovala šesť hodinovou cestou do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime.


autor: PhDr.PaedDr. Tomáš Haburaj
dátum: 20.04.2013

V Košiciach-Barci odhalili P. Kušnírovi pamätnú tabuľu

V Košiciach-Barci odhalili P. Kušnírovi pamätnú tabuľu

(Košice 13.4.2013) Na budove MsÚ Košice-Barca bola v sobotu 13. apríla odhalená pamätná tabuľa stredoškolskému profesorovi Mgr. Pavlovi Kušnírovi, zanietenému laikovi Gréckokatolíckej cirkvi. Odhalenie inicioval a organizačne zabezpečil Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s MO Matice slovenskej a udialo sa na desiate výročie od jeho odchodu na večnosť.


autor: Michal Hospodár
dátum: 13.04.2013

Fatimská sobota v Michalovciach na podporu života

(Michalovce 6.4.2013) Prvá fatimská sobota po sviatkoch Paschy sa konala v bazilike minor v Michalovciach. Po modlitbe posvätného ruženca a tretej hodinky predniesol úvahu o židovskej i kresťanskej pasche o. Ján Lemeš. V nej poukázal na predobrazy Krista v Starom zákone, ktoré sa naplnili v dare eucharistie. „Blažená noc, v ktorej baránka nahradil Baránok prinášajúci ľuďom život a nádej.“ Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický eparcha. V kázni pred preplneným chrámom hovoril o význame spomienok v náboženskom živote, ktoré liturgia Cirkvi aktualizuje.


autor: Michal Hospodár
dátum: 06.04.2013

Gesto pokory sprítomnené v košickej katedrále

Gesto pokory sprítomnené v košickej katedrále

Košice 28.3.2013. Na Veľký štvrtok dopoludnia sa kňazi Košickej eparchie stretli pri slávení božskej liturgie v katedrále, aby tak vyjadrili svoju vďaku za milosť kňazstva a vzájomnú jednotu. V úvode vladyka Milan Chautur, košický eparcha posvätil antimenziony, t.j. plátna, v ktorých sú zašité relikvie a slúžia sa na nich sväté liturgie. V kázni vladyka upriamil pozornosť na Kristovo gesto pokory a služby pri umývaní nôh učeníkom.


autor: Michal Hospodár
dátum: 28.03.2013

Vernisáž výstavy liturgických kníh v Trebišove

Vernisáž výstavy liturgických kníh v Trebišove

Trebišov (17.3.2013) Po úspešnej výstave liturgických kníh a predmetov v Michalovciach, sa v kaštieli trebišovského múzea uskutočnila nová vernisáž tejto putovnej výstavy. Organizátormi výstavy s názvom Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá bol Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove.


autor: Michal Hospodár
dátum: 17.03.2013

Pamätná izba ThDr. Jánovi Murínovi

Pri príležitosti pripomenutia si 100 rokov od narodenia Jána Murína sa 15. marca konala spomienková slávnosť. Keďže si v tomto kalendárnom roku pripomíname významné 1150. výr. príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj 150. výr. vzniku Matice slovenskej, Sečovčania i pozvaní hostia si všetky tieto udalosti pripomenuli v jeden deň, pretože aj napriek tomu, že ich od seba oddeľuje tisícročie i storočia, spája ich jedno podstatné – osobnostný duch každého iniciátora s princípom mravnej povinnosti konať podľa najvyššieho morálneho zákona.


autor: Mgr. Ingrid Lukáčová
dátum: 15.03.2013

Krížupoklonná nedeľa v znamení výročia Košickej eparchie

Krížupoklonná nedeľa v znamení výročia Košickej eparchie

(Košice 3.3.2013) Na tretiu pôstnu nedeľu (Krížupoklonnú) si veriaci Košickej eparchie pripomenuli jubileum vzniku novej miestnej cirkevnoprávnej jednotky. Práve pred 16 rokmi bol bl. pápežom Jánom Pavlom II. ustanovený Košický apoštolský exarchát ako predchodca dnešnej Košickej eparchie. Archijerejskú liturgiu v košickej katedrále slávil vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup.


autor: Michal Hospodár
dátum: 03.03.2013

Dedičstvo otcov si pripomenuli v Košiciach

Dedičstvo otcov si pripomenuli v Košiciach

(Košice 15.02.2013) Na sv. Konštantína-Cyrila Filozofa, nášho otca a učiteľa vo viere sa pod záštitou Spolku sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo v Košiciach-Terase spomienkové podujatie. Sv. liturgiu slávil o. Michal Hospodár, predseda spolku s prítomnými kňazmi. V homílii o. Jozef Voskár osvetlil význam misie solúnskych bratov pre kresťanský a civilizačný rozvoj našich predkov. Ponúkol aj morálno-spoločenskú analýzu súčasnej situácie v Európe, ktorá sa vedome vzdáva kresťanských hodnôt.


autor: Michal Hospodár
dátum: 15.02.2013

Kňazský deň Košickej eparchie

(Košice 12.02.2013) Na začiatku pôstneho času sa stretli kňazi Košickej eparchie v priestore rezidencie, aby spoločnou modlitbou a formačnými prednáškami posilnili svoje pastoračné úsilie. Stretnutie sa nieslo pod dojmom nečakanej rezignácie Svätého Otca Benedikta XVI. z postu najvyššieho veľkňaza. V úvodnom príhovore vladyka Milan Chautur košický eparcha charakterizoval pôstne obdobie ako „stratu Krista“, prejavujúcu sa v obmedzenom slávení božskej liturgie.


autor: Michal Hospodár
dátum: 12.02.2013

Na fatimskej sobote stretnutie s rehoľníkmi

Na sviatok Stretnutia Pána pripadla aj februárová fatimská sobota, tematicky zameraná na stretnutie s rehoľníkmi. V bazilike minor v Michalovciach sa stretli zasvätené osoby Košickej eparchie, aby spoločnou modlitbou hľadali posilu pre svoj život.


autor: Michal Hospodár
dátum: 02.02.2013

Otvorenie eparchiálneho zhromaždenia

Z rozhodnutia preosv. vladyku Milana Chautura, v súlade s cirkevným právom, ako aj závermi rokovania Rady hierarchov, bolo 7. januára slávnostné otvorenie prvého eparchiálneho zhromaždenia Košickej eparchie. Otvorenie sa udialo v prešovskej katedrále, kde hierarchovia i kňazi všetkých troch gréckokatolíckych eparchií slávili božskú liturgiu.


autor: Michal Hospodár
dátum: 07.01.2013

Fatimská sobota o kresťanskej iniciácii

Fatimská sobota o kresťanskej iniciácii

(Michalovce 5.1.2013) Aj v novom kalendárnom roku 2013 pokračujú centrálne slávenia fatimských sobôt v Košickej eparchii. Januárove stretnutie v michalovskej bazilike minor sa nieslo v znamení oživenia hodnoty iniciačných tajomstiev (sviatostí). V tematickej prednáške o. Vlastimil Bajúžik načrtol Boží plán spásy človeka, do ktorého bol človek vovedený práve cez sviatosti.


autor: Michal Hospodár
dátum: 05.01.2013


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2014.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka