Táto webová stránka je v testovacej prevádzke   Starú stránku môžte nájsť na tomto odkaze. Vaše nápady na vylepšenia či nájdené chyby môžte zaslať na web@grkatke.sk

Udalosti v našej eparchii

Humanita pre život vianočným koncertom pomáha deťom

Košice, 11. december (TSKE) Humanita pre život, Spišské Vlachy, zorganizovala 8. decembra už 28. ročník vianočného humanitného koncertu Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.... Vo vypredanej sále Historickej radnice v Košiciach sa divákom predstavilo vyše sto účinkujúcich: sólista Opery ŠD v Košiciach Jaroslav D...

Košická cirkevná škola oslávila 10. výročie založenia

Košice, 10. december (TSKE) Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach-Ťahanovciach oslávila 6. decembra 10. výročie založenia školy. Oslava jubilea začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program ...

Gréckokatolíci v Anglicku oslávili svätého Mikuláša

Košice, 10. december (TSKE) Vo farnosti bl. Dominika Metoda Trčku v Londýne zavítal 8. decembra sv. Mikuláš k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia. Tie si jeho darčeky vyslúžili aj tým, že mu spoločne horlivo zaspievali mikulášsku pieseň „O ktože ctí si Mikuláša“ a to dokonca aj v pôvodnej cirkevnoslo...

Deň otvorených dverí na trebišovskom cirkevnom gymnáziu

Košice, 9. december (TSKE) Na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa 4. decembra uskutočnil Deň otvorených dverí. Cieľom podujatia bolo oboznámiť žiakov končiacich ročníkov základných škôl o možnostiach štúdia na škole. Pre deviatakov, ale aj pre ich rodičov a učiteľov škola pripravila bohatý program. ...

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda na PRO EDUCO

Košice, 5. december (TSKE) V košickej Steel aréne sa 4. – 5. decembra konal 13. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO pre žiakov základných a stredných škôl. Svoje brány otvoril veľtrh pre vyše 8000 mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Aj tohto roku nechýbala medzi vystavovateľmi košická Stredná odborná š

Aktuálne

Putovanie ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova
2018 - 2020


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Projekty Európskej únie


Kantorský kurz