Gréckokatolícka eparchia Košice


ROK MILOSRDENSTVA

Aktuality

V sobotu sa konala 7. Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi do Krakova

V sobotu sa konala 7. Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi do Krakova

Na 7. Metropolitnej púti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa v sobotu 21. mája zúčastnilo viac ako 6000 pútnikov. Medzi nimi bolo asi 500 gréckokatolíckych veriacich z Poľska, ktorí sa v tomto Svätom roku milosrdenstva pripojili k už tradičnej púti gréckokatolíkov zo Slovenska.

Národné kolo Biblickej olympiády 2015/2016

Národné kolo Biblickej olympiády 2015/2016

(Zemplínska Šírava, 17. – 19. máj) Vyvrcholením celoročného štúdia Biblie v rámci vedomostnej súťaže Biblická olympiáda bolo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave. Organizátormi tohto kola boli v tomto školskom roku Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. a Košická eparchia zastúpená Diecéznym katechetickým úradom.

Homília vladyku Milana Chautura, 15. máj 2016, Michalovce

Homília vladyku Milana Chautura, 15. máj 2016, Michalovce

Eparchiálna odpustová slávnosť v Bazilike minor v Michalovciach

Eparchiálna odpustová slávnosť v Bazilike minor v Michalovciach

(Michalovce, 14. - 15. máj) Sviatok Zostúpenia Svätého Ducha sa v Košickej eparchii už tradične oslávil eparchiálnou odpustovou slávnosťou v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach.

Maturanti Cirkevného gymnázia z Trebišova sa lúčili so školou

Maturanti Cirkevného gymnázia z Trebišova sa lúčili so školou

(Trebišov, 13. máj) Maturanti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa z Trebišova v piatok nastúpili na akademický týždeň, ktorým sa pripravujú na maturitné skúšky. Posledný deň v škole sa niesol v znamení rozlúčky so školou, učiteľmi a spolužiakmi. Samotná rozlúčka začala v dopoludňajších hodinách v priestoroch školy, neskôr sa maturanti presunuli do miestneho farského chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Žiaci Cirkevnej základnej školy v Trebišove putovali ku hrobu Anky Kolesárovej

Žiaci Cirkevnej základnej školy v Trebišove putovali ku hrobu Anky Kolesárovej

(Vysoká nad Uhom, 12. máj) Žiaci CZŠ v Trebišove putovali k hrobu mučenice čistoty, Anky Kolesárovej. Púť odštartovala v ranných hodinách z Trebišova, keď 45 chlapcov a dievčat spoločne s duchovným správcom školy, o. Tomášom Haburajom, a katechétkou Danielou Ferenčíkovou nastavilo svoje srdce na radosť, ktorá vyplýva z čistého a dobrého srdca.

Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie

(Košice, 11. máj) Kňazi Košickej eparchie sa zišli na kňazskom dni s bohatým programom na eparchiálnom úrade v Košiciach. Úvod patril modlitbe Tretej hodinky s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý následne prítomných kňazov privítal.

Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2015/2016

Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2015/2016

(Jusková Voľa, 02.-03. máj) Mládežníce centrum Bárka na Juskovej Voli privítalo účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho víťazi eparchiálnych kôl umiestnení na prvých troch miestach. Prvý deň sa začal modlitbou svätej liturgie, ktorú slávil spolu s prítomnými kňazmi vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie.

Rodáci z Veľkej Poľany sa stretli s vladykom Milanom Chauturom vo svojej domovine

Rodáci z Veľkej Poľany sa stretli s vladykom Milanom Chauturom vo svojej domovine

(Veľká Poľana, 08. máj) V nedeľu svätých otcov prvého ekumenického snemu na Veľkej Poľane pri vodnom diele Starina slúžil vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu pri príležitosti stretnutia rodákov zo zaplavených obcí.

Odpust mladých v Klokočove vytvoril atmosféru Svetových dní mládeže 2016

Odpust mladých v Klokočove vytvoril atmosféru Svetových dní mládeže 2016

(Klokočov, 07. máj) V minulú sobotu sa stretli mladí na najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie, aby ako povedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, „sa v prvom rade modlili a modlilo sa za nich“.

Projekt "Východní svätí pre súčasnosť" 2015/2016
Eparchiálne kolo a metropolitné kolo

"Východní svätí pre súčasnosť" je výchovný katechetický projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. Jeho cieľom je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými osobnosťami východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; taktiež rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií.

Cyklisti Košickej eparchie na čele s biskupom sa hnali za milosrdenstvom

Cyklisti Košickej eparchie na čele s biskupom sa hnali za milosrdenstvom

(Trebišov, 30. apríl) V sobotu vytvorili Trebišov, Milhostov, Hriadky, Dvorianky, Bačkov a Nový Ruskov okruh pre ďalší ročník cyklotúry Košickej eparchie s vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom. Do pelotónu zloženého z približne 150 ľudí sa zapojili mladí, rodiny s deťmi, stredná a staršia generácia.

Homília mons. Mária Giordana, 24. apríl 2016, Slovinky

Homília mons. Mária Giordana, 24. apríl 2016, Slovinky

Eparchiálna odpustová slávnosť v Slovinkách

Eparchiálna odpustová slávnosť v Slovinkách

(Slovinky, 24. apríl) V nedeľu po sviatku sv. veľkomučeníka Juraja, ktorému je zasvätený chrám v Slovinkách, vyvrcholila eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie archijerejskou svätou liturgiou.

Turné kňazskej hudobnej skupiny Anastasis’95 - Zapáľme svet

Turné kňazskej hudobnej skupiny Anastasis’95 - Zapáľme svet

(Trebišov, 22. apríl) Sviatok sv. Juraja bol dôvodom vzácnej návštevy na Cirkevnej základnej škole v Trebišove. Medzi žiakov a pedagógov zavítal košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur v sprievode riaditeľa školského eparchiálneho úradu, o. Petra Oreniča.

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila svojho patróna

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila svojho patróna

(Trebišov, 22. apríl) Sviatok sv. Juraja bol dôvodom vzácnej návštevy na Cirkevnej základnej škole v Trebišove. Medzi žiakov a pedagógov zavítal košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur v sprievode riaditeľa školského eparchiálneho úradu, o. Petra Oreniča.

Stretnutie detí z kňazských rodín Košickej eparchie

Stretnutie detí z kňazských rodín Košickej eparchie

(Trebišov, 16.-17. apríl) Tretí aprílový víkend priniesol zaujímavé stretnutie na Cirkevnej strednej odbornej škole Jozafáta v Trebišove. Zišlo sa tam 35 mladých ľudí, ktorí majú jedno spoločné – ich otec je gréckokatolícky kňaz. O pripravený pestrý program sa postaral o. Juraj Baran, správca farnosti Závadka. Garde mu robili animátori, vyrastajúci taktiež v kňazských rodinách.

Eparchiálne kolo Košickej eparchie súťaže "Biblia očami detí a mládeže"

Eparchiálne kolo Košickej eparchie súťaže

(Košice, 07.04.2016) V tomto školskom roku bolo na eparchiálne kolo výtvarnej súťaže, ktorá bola tematicky zameraná na obsah biblických kníh Prvá kniha Samuelova a Lukášovo evanjelium, zaslaných 26 žiackych prác zo šiestich škôl územia Košickej eparchie.

Vladyka Milan Chautur hovoril mladým o dôležitosti domova

Vladyka Milan Chautur hovoril mladým o dôležitosti domova

(Košice, 18. apríl) V pondelok sa mladým Košického protopresbyterátu, ktorí sa stretávajú raz mesačne na Tematických Večeroch v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a zamýšľajú sa nad podobami milosrdenstva, prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Cirkevná stredná škola sv. Jozafáta v Trebišove obsadila prvé miesto v celoslovenskom hodnotení

Cirkevná stredná škola sv. Jozafáta v Trebišove obsadila prvé miesto v celoslovenskom hodnotení

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove získala prvenstvo v celoslovenskom hodnotení stredných odborných škôl z hľadiska spolupráce s firmami. Prvé miesto medzi školami získala pre pozitívny ohlas zo strany firiem, prevádzok a spoločností po celom Slovensku, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje s cieľom umožniť žiakom priamy kontakt s ich možnými budúcimi zamestnávateľmi.

Cirkevní gymnazisti z Trebišova prekvapujú v hádzanej

Cirkevní gymnazisti z Trebišova prekvapujú v hádzanej

(Košice, 19. apríl) Študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v utorok reprezentovali svoju školu, okres a zriaďovateľa, Gréckokatolícku eparchiu Košice, na krajskom kole v hádzanej. Hádzanárska hala v Košiciach bola dejiskom ich kvalitných športových výkonov, keď do poslednej sekundy finálového stretnutia siahali na celkové víťazstvo, ktoré napokon po výsledku v pomere 18:21 získalo Športové gymnázium z Košíc.

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil farnosť Košice - Staré Mesto

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil farnosť Košice - Staré Mesto

(Košice, 17. apríl) Košickí veriaci vo štvrtú nedeľu po Pasche, v nedeľu o porazenom, prežívali mimoriadnu slávnosť v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky, keď na čele so svojím eparchom, vladykom Milanom Chauturom CSsR, privítali aj vzácnu návštevu, vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.

Eparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015 - 2016

Eparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015 - 2016

(Košice, 12.-13. apríl) V utorok a v stredu prebehlo na eparchiálnom úrade Košickej eparchie v Košiciach eparchiálne kolo vedomostných súťaží Biblická olympiáda a Biblická súťaž. Zúčastnili sa ich víťazi protopresbyterských kôl, ktorí si v tomto postupovom kole zmerali sily v niekoľkých súťažných kolách. Preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj schopnosť pracovať s biblickým obrazom, či tvorivosť v prevedení scénky.

Púť košických rodín do Ľutiny

Púť košických rodín do Ľutiny

(Ľutina, 9. apríl) Veriaci z farnosti Košice-Staré mesto sa v sobotu zúčastnili púte zameranej na rodiny do Baziliky minor v Ľutine. Vyše sedemdesiat pútnikov, ktorí prišli autobusom či autami, sa zjednotili pri svätej liturgii, ktorú celebroval o. Ivan Molčányi, farár farnosti Veľaty, za spoluslávenia o. Pavla Bardzáka, farára farnosti Košice – Staré Mesto a ďalších kňazov z farnosti.

Noc Biblie na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

Noc Biblie na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

(Trebišov, 9. apríl) V rámci celoslovenského biblického projektu „Noc čítania Biblie“ usporiadalo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove celonočné školské duchovné podujatie s biblickým programom. Študenti prichádzali do školy netradične – tesne pred zotmením – so spacákom v ruke a Bibliou. Približne 50 študentov gymnázia začalo toto podujatie spoločným sprievodom po škole s evanjeliárom a tradičným paschálnym spevom „Christos voskrese.“

Fatimská sobota v Michalovciach bola o milosrdenstve a živote

Fatimská sobota v Michalovciach bola o milosrdenstve a živote

(Michalovce, 2. apríl) V paschálnom čase pred nedeľou Antipaschy sa veriaci zišli na duchovnom programe fatimskej soboty v Bazilike minor v Michalovciach. Myšlienkam svätého Jána Pavla II z encykliky Dives in misericordia sa vo svojej úvodnej prednáške venoval o. Štefan Ančočik, farár farnosti Zbehňov.

Veriaci maďarského protopresbyterátu navštívili Košice

Veriaci maďarského protopresbyterátu navštívili Košice

(Košice. 2. apríl) V sobotu veriaci maďarského protopresbyterátu v rámci roku milosrdenstva putovali ku Bráne milosrdenstva v katedrálnom chráme Košickej eparchie v Košiciach, kde navštívili aj eparchiálny úrad.

Protopresbyterské kolá Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015/2016

Protopresbyterské kolá Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2015/2016

Biblické súťaže majú v našej cirkvi už dlhú tradíciu a sú obľúbenou aktivitou v rámci školskej i farskej katechézy. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 15. ročník Biblickej olympiády a 18. ročník Biblickej súťaže. Predmetom súťaží v tomto ročníku boli Prvá kniha Samuelova a Lukášovo evanjelium.

Michalovská farnosť na Svetlý pondelok privítala vladyku Milana

Michalovská farnosť na Svetlý pondelok privítala vladyku Milana

(Michalovce, 28. marec) V pondelok Svetlého týždňa slávil košický eparcha, vladyka Milan Chautur, CssR, slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu vo farskom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach.

Vladyka Milan Chautur slávil obrady Kristovho vzkriesenia

Vladyka Milan Chautur slávil obrady Kristovho vzkriesenia

(Košice, 27. marec) Veľkonočná nedeľa začala v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky utierňou vzkriesenia. Ešte pred svitaním sa zišli veriaci a spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, pri svetle sviečok spievali tropár Christos voskrese – Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Pascha v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Pascha v katedrálnom chráme Košickej eparchie

(Košice, 26. marec) Liturgiou prechodu – Paschy sa nazývajú obrady Veľkej soboty, kedy pri svätej liturgii Bazila Veľkého s večierňou sa kňazi prezliekajú z rúcha červeného do bielej farby, čím symbolicky naznačujú tú zmenu, ktorá nastala v dejinách spásy človeka vo chvíli, kedy Kristus v hrobe zdanlivo prehráva boj o život svoj i všetkých ľudí.

Veľký piatok Košickej eparchie

Veľký piatok Košickej eparchie

(Košice, 25. marec) Veľký piatok, deň Kristovej smrti na kríži, sa tohto roku prekrýva aj so sviatkom Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Byzantská cirkev, podľa starovekého zvyku, v tento deň kombinuje oba sviatky. V ranných hodinách sa veriaci spolu s vladykom Milanom modlili utiereň Veľkého piatku – Strasti s 12 evanjeliami o zrade, súde, umučení a pochovaní Krista.

Košický eparcha so svojimi kňazmi slávili deň ustanovenia kňazstva

Košický eparcha so svojimi kňazmi slávili deň ustanovenia kňazstva

(Košice, 24. marec) V deň ustanovenia kňazstva a eucharistie kňazi Košickej eparchie spolu so svojim eparchiálnym biskupom, vladykom Milanom Chauturom CSsR, slávili svätú liturgiu ako znak jednoty a spolupatričnosti so svojim biskupom.

Žiaci a pedagógovia sečovských škôl sa spojili s Kristom na jeho krížovej ceste

Žiaci a pedagógovia sečovských škôl sa spojili s Kristom na jeho krížovej ceste

(Sečovce, 22. marec) Pôstne obdobie, ktoré Pán dáva, je predovšetkým časom milosti. Nie je to doba, počas ktorej niečo človeku berie, ale naopak. Ak ju veriaci správne prežívajú, tak vďaka Božej milosti veľa získajú.

Stretnutie s Otcom počas kvetného víkendu Košickej eparchie

Stretnutie s Otcom počas kvetného víkendu Košickej eparchie

(Kráľovský Chlmec, 18. – 20. marec) V Košickej eparchii sa počas uplynulého víkendu konalo stretnutie mladých s vladykom Milanom Chauturom CSsR. Asi stovka mladých ľudí z celej eparchie sa tento rok stretla v jej juhovýchodnom cípe, v meste Kráľovský Chlmec.

Žiaci cirkevnej školy sv. Juraja navštívili dom seniorov v Trebišove

Žiaci cirkevnej školy sv. Juraja navštívili dom seniorov v Trebišove

(Trebišov, 16. marec) Mimoriadny rok milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom, motivoval žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraj v Trebišove ku skutku milosrdenstva voči starým a chorým a navštívili zariadenie pre seniorov Lumen v Trebišove.

Kňazský deň Košickej eparchie

Kňazský deň Košickej eparchie

(Košice, 25. február) Program kňazského dňa Košickej eparchie na eparchiálnom úrade v Košiciach začal modlitbou Tretieho času, ktorú viedol košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. Svojím úvodným príhovorom zároveň motivoval kňazov ku vzdelávaniu, vzhľadom na široké spektrum problematík v dnešnom svete, o ktorých by mal mať každý kňaz vedomosť získanú od odborníkov.

Košice hľadali “recept” na dobré manželstvo

Košice hľadali “recept” na dobré manželstvo

(Košice, 13. február) V sobotu podvečer sa v Gréckokatolíckom chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach – Nad Jazerom uskutočnilo ďalšie zo stretnutí prednáškového cyklu “Milovať a ctiť.” Gréckokatolícke univerzitné centrum a Gréckokatolícka farnosť Košice – Nad Jazerom pripravili toto stretnutie na záver Národného týždňa manželstva na Slovensku.

Košickí mladí sa stali rytiermi a princeznami Božieho kráľovstva

Košickí mladí sa stali rytiermi a princeznami Božieho kráľovstva

(Trebišov, 5.-7. február) Prvý februárový víkend sa znova stretla mládež z košického protopresbyterátu na 8. tematickej víkendovke, tentoraz zameranej na tému: Stvorení pre Božie kráľovstvo. Hlavným hosťom, ktorý prednášal k tejto téme bol o. Milan Diheneščík.

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

(Michalovce, 1.-5. február) V poradí desiate Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale hostila Košická eparchia v spolupráci s Košickou arcidiecézou ako spoluorganizátorom, s mestom Michalovce ako generálnym partnerom a s ďalšími partnermi. Prvý deň spočíval predovšetkým v príchode a ubytovaní kňazských futsalových družstiev z 15 krajín Európy a spoločnou omšou. Oficiálne otvorenie Majstrovstiev sa uskutočnilo v nasledujúci deň svätou omšou vo farskom chráme v Michalovciach a predstavením jednotlivých tímov v Mestskom kultúrnom stredisku.

Cirkevné gymnázium v Trebišove na púti pri hrobe mučenice čistoty

Cirkevné gymnázium v Trebišove na púti pri hrobe mučenice čistoty

V rámci prípravy na tohtoročné Svetové stretnutie mládeže so Svätým Otcom, ktorého mottom je čistota srdca, sa aj gymnazisti z Trebišova vybrali ku hrobu mučenice čistoty – Anky Kolesárovej. Púť odštartovala v ranných hodinách z Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v sprievode duchovného správcu školy o. Tomáša Haburaja a rehoľnej sestry Šebastiány Vansáčovej.

Deň spoločenstva SKALA s vladykom Milanom Chauturom

(Košice 7.2.2016) Na Syropôstnu nedeľu sa v košickej gréckokatolíckej katedrále stretli rodiny zo spoločenstva SKALA, aby prežili svoj Deň spoločenstva. Archijerejskú liturgiu pri tejto príležitosti slávil preosv. vladyka Milan Chautur, košický eparcha, s prítomnými desiatimi kňazmi a tiež veriacimi staromestskej farnosti. Plná katedrála mladých rodín si vypočula vladykove slová o tom, že pôstny čas je viac ako cesta k telesnému zdraviu.

Modliť sa modlitby posvätenia času nebolo nikdy jednoduchšie

Modliť sa modlitby posvätenia času nebolo nikdy jednoduchšie

... je heslo tvorcov nového projektu Časoslov. V súčasnej dobe, kedy sa neodmysliteľnou súčasťou príslušenstva mnohých ľudí stal mobilný telefón, tvorcovia prišli s myšlienkou využiť tohto „verného priateľa“ na sprostredkovanie modlitieb gréckokatolíckej cirkvi. Vytvorili voľnú mobilnú aplikáciu pre operačné systémy Android a iOS s rovnomenným názvom „Časoslov“ či internetovú stránku www.casoslov.sk, aby vždy keď si to srdce zaželá, sa človek mohol modliť a to aj z obrazovky počítača, tabletu či smartphonu.

Stretnutie kňazov - dôchodcov v katedrálnom chráme v Košiciach

Stretnutie kňazov - dôchodcov v katedrálnom chráme v Košiciach

(Košice, 2. február) Stretnutie Pána so starcom Simeonom a prorokyňou Annou pred dvetísícročím sa stalo podkladom nielen pre dnešný sviatok Stretnutia Pána ale i pre stretnutie miestneho biskupa s kňazmi, ktorí prežívajú jeseň svojho života.

Vladyka Milan posvätil zreštaurovaný prestol

Vladyka Milan posvätil zreštaurovaný prestol

(Novosad, 31. január) V mäsopôstnu nedeľu navštívil košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, farnosť Novosad v trebišovskom protopresbyteráte. V úvode slávnosti vladyka posvätil obnovený prestol a následne slávil archijerejskú svätú liturgiu za účasti mnohých kňazov, súčasných a bývalých správcov farnosti a taktiež  kňazov – rodákov, pochádzajúcich z farnosti Novosad.

Blahoslavená Jozafáta Hordaševská navštevuje farnosti Košickej eparchie

Blahoslavená Jozafáta Hordaševská navštevuje farnosti Košickej eparchie

(Košice, 1. február) Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia.

Úsmev ako dar ocenil osobnosti pomáhajúce charite

Úsmev ako dar ocenil osobnosti pomáhajúce charite

(Košice, 28. január) Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar vo štvrtok zorganizovala slávnostný galavečer pre jednotlivcov a firmy, ktoré v minulom roku významnou mierou prispeli k rozvoju pomoci a projektov pre ľudí na okraji spoločnosti, realizovaných týmto občianskym združením.

Deň učiteľov Košickej eparchie

Deň učiteľov Košickej eparchie

(Trebišov, 29. január) Na sviatok Troch svätiteľov, Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, patrónov cirkevných škôl a školských zariadení, sa pri príležitosti Dňa učiteľov konala archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, za účasti učiteľov všetkých cirkevných škôl Košickej eparchie.

V Sečovciach zorganizovali netradičný ples

V Sečovciach zorganizovali netradičný ples

(Sečovce, 23. január) Gréckokatolícka farnosť Sečovce zorganizovala farský ples, ktorého účastníkmi neboli iba dospelí, ale aj deti od najmenších - niekoľko mesačných, až po tých najstarších, ktorí majú viac ako sedemdesiat rokov. Program plesu rodín začal krátko popoludní slávnostným otváracím valčíkom, ktorý zatancovali Silvia a Marek z tanečnej školy Gracia z Michaloviec.

Kňazi a rehoľníci sa stretli vo svojej rodnej farnosti

Kňazi a rehoľníci sa stretli vo svojej rodnej farnosti

(Závadka, 25. január) Košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, v nedeľu navštívil farnosť Závadka pri príležitosti stretnutia rodákov obce, ktorí zasvätili svoj život Bohu kňazskou službou alebo rehoľným spôsobom života.

ME knazov 2016

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Pribeník

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Pribeník

(Pribeník, 17. január) V nedeľu zavítal do farnosti Pribeník vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. V úvode slávnosti vladyka Milan posvätil kríž pred chrámom a nové cerkovné lavice.

Pozvánka utečenci

Všetky slovenské chrámy vidieť na jednom mieste

Všetky slovenské chrámy vidieť na jednom mieste

(Košice, 12. január) Mladík Zdenko Dzurjanin z Bratislavy si ako dvadsaťročný zaumienil, že navštívi všetky mestá a obce na Slovensku a odfotografuje všetky kostoly. Tento výnimočný nápad sa mu podarilo aj zrealizovať. Počas ôsmich rokov navštívil 2927 obcí a odfotografoval 4146 chrámov piatich cirkví: rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej, evanjelickej a reformovanej.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Furča

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Furča

(Košice, 10. január) Druhá novoročná nedeľa sa v košickej gréckokatolíckej farnosti na sídlisku Dargovských hrdinov niesla v duchu viacročnej tradície januárových návštev košického eparchiálneho biskupa. Vo farskom  chráme Božej Múdrosti slávil vladyka Milan Chautur CSsR, slávnostnú achijerejskú svätú liturgiu.

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

X. Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale

V dňoch od 1.-5. februára 2016 sa v Michalovciach uskutočnia v poradí už desiate Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale. Prvá myšlienka zjednotiť kňazov aj okolo futbalu sa zrodila v roku 2003 v Rakúsku, kde na pozvanie zareagovalo prvých osem kňazských družstiev z celej Európy. Odvtedy sa celkový počet rozrástol na dvojnásobok, teda na vlaňajších 16 tímov.

Sviatok Bohozjavenia Pána v Košiciach

Sviatok Bohozjavenia Pána v Košiciach

(Košice, 6. január) Na sviatok Bohozjavenia Pána košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, slávil archijerejskú svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Svätá liturgia bola zároveň vysielaná rádiom Regina na celé územie Slovenska. Liturgický spev viedol katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia trom bohoslovcom

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia trom bohoslovcom

(Košice, 3. január) V úvode nedeľnej archijerejskej svätej liturgie v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, udelil postriženie bohoslovcom štvrtého ročníka, Jozefovi Havrilčákovi, Jánovi Horňákovi a Adriánovi Semanovi.

Novoročná fatimská sobota v Michalovciach

Novoročná fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce, 2. január) O milosti do nového roka prišli veriaci prosiť aj presvätú Bohorodičku na fatimskej sobote v Bazilike minor v Michalovciach. Program začal modlitbou posvätného ruženca, nasledovala modlitba Tretieho času a prednáška o. Milana Zalehu, predstaveného kláštora Redemptoristov v Michalovciach, o zasvätenom živote. Vrcholom bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR.

Privítanie nového roka v Košickej eparchii

Privítanie nového roka v Košickej eparchii

(Košice, 1. január) Na sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, košickí veriaci prosili o Božie milosti pre nastávajúci rok na archijerejskej svätej liturgii v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Hlavným celebrantom bol košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, za účasti o. Petra Oreniča, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu, o. Róberta Jágera, osobného sekretára, a ďalších kňazov.

Gréckokatolíci Košíc spolu s vladykom Milanom Chauturom ďakovali za prežitý rok

Gréckokatolíci Košíc spolu s vladykom Milanom Chauturom ďakovali za prežitý rok

(Košice, 31. december) Košický katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky sa zaplnil veriacimi, ktorí prišli poďakovať Bohu za prežitý rok formou účasti na archijerejskej svätej liturgie slávenej vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Všetkým sa prihovoril o. Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu, a vo svojej kázni zhrnul významné udalosti spoločenského a cirkevného diania, ktoré sa dotýkali Košickej eparchie a jej veriacich.

Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie

Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie

(Michalovce, 30. december) Vianočné obdobie je už tradičným časom, pre Vianočný futbalový turnaj Košickej eparchie. Cez kvalifikácie v jednotlivých protopresbyterátoch, ktorých sa zúčastnilo 36 družstiev, počas novembra a decembra sa do záverečného vianočného turnaja prebojovalo dvanásť najlepších. A tak koncom decembra sa mohol začať už XIX. ročník tohto Vianočného futbalového turnaja, ktorý začal sv. liturgiou v Bazilike minor Zoslania sv. Ducha v Michalovciach.

Koncertná spomienku na sv. Jána Pavla II.

(Košice, 22. decembra) V košickej Steel Aréne zorganizovali koncertnú spomienku na prvého slovanského pápeža Jána Pavla II. V programe priblížili divákom život a odkaz tohto svätca.

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Svätej Rodiny v Sečovciach

Vianočná akadémia žiakov ZŠ Svätej Rodiny v Sečovciach

(Sečovce, 21. december) Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. /Kol 3,12/

Prechod rodín bránou milosrdenstva s vladykom Milanom CSsR

Prechod rodín bránou milosrdenstva s vladykom Milanom CSsR

(Michalovce, 27. december) Nedeľa bola dňom, v ktorom nás navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý chcel prejsť, spolu s rodinami z Michaloviec a okolia, bránou milosrdenstva. Urobil to pred liturgiou o 11.00 hod., na ktorej sa ich zúčastnil hojný počet.

Vladyka Milan Chautur sa v Sobranciach modlil za podporu kultúry života a posvätil obrazy zobrazujúce Božie milosrdenstvo

Vladyka Milan Chautur sa v Sobranciach modlil za podporu kultúry života a posvätil obrazy zobrazujúce Božie milosrdenstvo

(Sobrance, 21. december) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, pred sviatkami Kristovho narodenia slávil liturgiu na úmysel šírenia kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny v Chráme sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach. Hneď úvod slávnosti patril akadémií, ktorú pripravili veriaci farnosti. Cieľom bolo poukázať na hodnotu a následne ochranu ľudského života.

Vladyka Cyril Vasiľ slávil sv. liturgiu v Košiciach

(Košice, 26. december) Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, slávil sv. liturgiu v košickej katedrále. Vo svojej homílii sa zameral na vyzdvihnutie postáv, ktoré často považujeme za "vedľajšie", ale bez ktorých by sa hlavné scény nikdy neboli uskutočnili. Po jase a sláve vianočnej noci, po speve anjelov a klaňaniu sa mudrcov, nastala všednosť - každodenný život so všetkými výzvami.

Odpustová slávnosť Základnej školy Svätej Rodiny s vladykom Milanom

Odpustová slávnosť Základnej školy Svätej Rodiny s vladykom Milanom

(Sečovce, 22. december) V závere predvianočného obdobia sa vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, stretol so svojimi veriacimi na slávnostnej archijerejskej liturgii v Sečovciach, keď prijal pozvanie Cirkevnej spojenej školy, sídliacej v tomto meste.

Gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom a spoločenskom živote sa stretli s košickým eparchom

Gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom a spoločenskom živote sa stretli s košickým eparchom

(Košice, 20. december) V nedeľu pred sviatkom Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, sa vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, stretol s gréckokatolíckymi veriacimi, ktorí pôsobia vo verejnom a spoločenskom živote.

Cirkevná základná škola sv. Juraja usporiadala koncert na začiatku Svätého roka milosrdenstva

Cirkevná základná škola sv. Juraja usporiadala koncert na začiatku Svätého  roka milosrdenstva

(Trebišov, 17. december) Mimoriadny Svätý Rok milosrdenstva a predvianočné obdobie bolo motívom usporiadania koncertu pre študentov a žiakov CZŠ v Trebišove. Koncert sa uskutočnil pred novoposväteným priestorom kaplnky sv. Juraja. Predstavili sa tu študenti partnerskej Strednej odbornej cirkevnej školy sv. Jozafáta v Trebišove.

Siedmy tematický víkend mladých Košickej eparchie

Siedmy tematický víkend mladých Košickej eparchie

(Trebišov, 11.-13. december) Mladí z košického protopresbyterátu sa už po siedmy krát stretli na Tematickej víkendovke na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove. Tentoraz sa spolu s o. Milanom Kmecom, predsedom Komisie pre mládež Košickej eparchie, a o. Jánom Fedorišinom, kaplánom farnosti Košice – Ťahanovce, zamýšľali nad témou „1+1+1=1“ alebo „Boh vo vzťahu.“

Otvorenie Brány milosrdenstva v Slovinkách

Otvorenie Brány milosrdenstva v Slovinkách

(Slovinky, 13. december) Slovinky sa stali tretím miesto Gréckokatolíckej eparchie Košice, kde v Nedeľu svätých praotcov, bola otvorená Brána milosrdenstva pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva. Slávnosť sa začala modlitbou Tretieho a Šiesteho času a pokračovala Božskou liturgiou.

Benefičný vianočný koncert v Košiciach

Benefičný vianočný koncert v Košiciach

(Košice, 11. december) V piatok sa o 18.00 hodine vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach, uskutočnil benefičný vianočný koncert s názvom: „Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám ...“ Podujatie realizovala Humanitná spoločnosť Humanita pre život Spišské Vlachy pre zdravotne postihnuté deti a sociálne odkázané rodiny.

Otvorenie Brány milosrdenstva v Košickej katedrále

Otvorenie Brány milosrdenstva v Košickej katedrále

(Košice, 13. december) Nedeľa svätých praotcov bola pre Gréckokatolícku eparchiu Košice dňom viacerých významných udalostí. V úvode archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, otvoril jednu z troch Brán milosrdenstva Košickej eparchie a to v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a spolu s ľudom sa pomodlil modlitbu mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva.

Rok milosrdenstva v Košickej eparchii

Rok milosrdenstva v Košickej eparchii

Košická eparchia ponúka kňazom, katechétom, animátorom, ale aj všetkých záujemcom inšpiratívne myšlienky, aktivity či pozvania na rôzne udalosti počas nasledujúceho roka. V hlavnom menu nájdete širokú škálu podnetov k osobnej či spoločnej modlitbe, k stretnutiu a k prehlbovaniu duchovnosti milosrdenstva.

Sestry služobnice obnovili svoje večné sľuby

Sestry služobnice obnovili svoje večné sľuby

(Prešov, 7. december) Sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou – hlavný sviatok Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, sestry oslávili v predvečer sviatku 7. decembra v kaplnke provinciálneho domu archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s o. Antonom Mojžišom a o. Marekom Durlákom za asistencie bohoslovcov. Pri tejto sv. liturgii si sestry obnovili svoje večné sľuby.

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas

(Pusté Čemerné, 6. december) Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, slávil archijerejskú svätú liturgiu na sviatok svätého Mikuláša v chráme zasvätenom tomuto svätcovi vo farnosti Pusté Čemerné. V úvode udalosti vladyku Milana privítal miestny starosta obce, Oto Fenin. Pri tejto príležitosti bol posvätený aj nový ikonostas, bohostánok, sedemramenný svietnik a horné miesto, ktoré zhotovil miestny farník, Štefan Danko, za pomoci svojich synov. Ikonopiseckú prácu vykonal diakon Košickej eparchie, o. Rastislav Varga.

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

Decembrová fatimská sobota v Michalovciach

(Michalovce, 5. december) Deň pred sviatkom svätého Mikuláša sa v michalovskej Bazilike minor konala fatimská sobota. V rámci programu protoigumen východnej provincie redemptoristov na Slovensku, o. Metod Lukáčik, prednášal pred svätou liturgiou na tému „formácia“.

Gréckokatolíci Košickej eparchie podporujú život

Gréckokatolíci Košickej eparchie podporujú život

(Košice, 1. december) Utorkovou svätou liturgiou v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky sa začala reťaz svätých liturgií za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a rodiny. Počas mesiaca december sa každý deň budú slúžiť liturgie na tento úmysel v určených chrámoch Gréckokatolíckej eparchie Košice.

1 , 2 , 3 , 4


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2016.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka