Udalosti v našej eparchii

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ (18.-24.10. 2021)

Košice, 11. október (TSKE) Pondelok 18. október  Košice – Eparchiálny úrad – agenda 12.00 Gelnica - pastoračná návšteva farnosti Utorok 19. október  10.00 Prešov - udelenie čestného doktorátu Apoštolskému nunciovi 12.00 Poprad – stretnutie riaditeľov katolíckych škôl Streda 20. október  Košice...

V Černovej odhalili pamätník pátra Vendelína Javorku SJ, prvého rektora Pápežského kolégia Russicum

Košice, 17. október (TSKE) V piatok 15. októbra sa v Ružomberku a Černovej konalo celodenné spomienkové podujatie na miestneho rodáka a jezuitského kňaza Vendelína Javorku. Prvou časťou programu bola odborná konferencia k vydanej publikácii o pátrovi Vendelínovi, ktorá prebiehala na Rektoráte Katolíckej univerzity v Ru...

V košickej katedrále otvorili prvú fázu nadchádzajúcej synody

Košice, 17. október (TSKE) Svätý otec František v nedeľu 10. októbra vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Témou tohoto podujatia je: "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spol...

Odhalenie busty Štefanovi B. Romanovi

Košice, 15. október (TSKE) Prvú bustu Štefanovi Boleslavovi Romanovi odhalili na podnet Matice slovenskej v pondelok 4. októbra v matičnej Aleji dejateľov v Martine. Udalosť sa viaže na nedožitú storočnicu Dr. h. c. Štefana B. Romana a 50. výročie založenia Svetového kongresu Slovákov. S príhovormi vystúpili predseda M...

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ navštívil v Ríme kardinála Jozefa Tomka

Košice, 12. október (TSKE) V dňoch 13.-16. októbra je arcibiskup Cyril Vasiľ SJ na pracovnej ceste v Ríme, kde ho sprevádza archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie. Okrem pracovných stretnutí a návštev príslušných vatikánskych úradov, navštívil vladyka Cyril aj kardinála Jozefa T...

Aktuálne

Synoda 2021-2023


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Kázne z Košickej eparchie


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ