Ekonóm: Ing. Marta Sabolová, kl. 17
                                                                • ekonomika@grkatke.sk
Účtovníčka: Mgr. Klára A. Dzurčaninová, SNPM, kl. 20
                                                                • s.klara@grkatke.sk
Mzdová účtovníčka: Ing. Štefánia Čepová, PhD., kl. 21
                                                                • mzdy@grkatke.sk