V Sečovciach začala 6. viceprovinciálna kapitula sestier baziliánok

Košice, 3. apríl (TSKE) V piatu pôstnu nedeľu 3. apríla navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ Sečovce, kde sa nachádza sídlo viceprovincie sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku. Spolu so sestrami baziliánkami, sr. Naukraciou Zavackou, OSBM, viceprovinciálnou predstavenou, otcom Miroslavom Pohárom, sečovským farárom a protopresbyterom a otcom Martinom Mrázom, svojím tajomníkom a kancelárom, otvoril 6. viceprovinciálnu kapitulu. Hosťom kapituly je aj matka Marcela Runcan OSBM, generálna predstavená sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v Ríme.

Po skončení sv. liturgie sa všetci prítomní odobrali v sprievode do miestnosti, kde budú prebiehať všetky pracovné stretnutia kapituly, vrátane volieb novej predstavenej. Na čestnom mieste bola intronizovaná kniha sv. Evanjelií a ďalšie symboly viceprovinciálnej kapituly.

Vladyka Cyril upriamil pozornosť sestier na prebiehajúci synodálny proces. Tak ako synoda aj kapitula je časom spoločného kráčania, počúvania sa navzájom a predovšetkým počúvania hlasu Sv. Ducha. Zaželal všetkým účastníčkam kapituly, aby pod vedením Ducha hľadali nové cesty hlásania a prežívania Evanjelia potrebné pre dnešnú dobu.

Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach bola založená Generálnou kúriou najprv ako Delegatúra sv. Cyrila a Metoda 8. mája 1994. Tá bola 30. januára 2001 povýšená na Viceprovinciu sv. Cyrila a Metoda. Sestry vicepprovincie vyučujú náboženstvo na štátnych i cirkevných školách, pomáhajú vo farnostiach výzdobou chrámov, šitím kňazských rúch a liturgických potrieb, vedením detských speváckych zborov, biblických krúžkov a pod.

TSKE

Foto: Dávid Serbinčík