Aktuality z Košickej eparchie

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20. - 26. marca 2023


Pondelok 20. marec ­  Košice – Eparchiálny úrad: agenda Utorok 21. marec 9.00 Ľutina: Metropolitný kňazský deň   Streda 22. marec Košice – Eparchiálny úrad: agenda 18.30 Košice - katedrála: Kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho Štvrtok 23. marec Rím...

Krížová cesta v Porube pod Vihorlatom


Košice, 21. marec (TSKE)Na 4. pôstnu nedeľu sa veriaci v Porube pod Vihorlatom stretli popoludní na krížovej ceste. Účastníci si vzájomne pomáhali niesť veľký drevený kríž po obci. Takto sa učili symbolicky ako Veronika či Šimon pomáhať si spolu niesť svoje kríže a toto...

V Košiciach bola duchovná obnova pre manželky kňazov


Košice, 15. marec (TSKE) V Košiciach sa na 4. zádušnú sobotu uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Podujatie organizačne zastrešil synodálny tím pod vedením o. Michal Hospodára, koordinátora. Obnova je jedným z ovocí synodálnej cesty a na je...

Slovenskí gréckokatolícki biskupi sú na návšteve Nemecka


Košice, 15. marec (TSKE) V dňoch 13.-17. marca 2023 absolvujú pracovnú cestu v Nemecku vladyka Cyril Vasiľ SJ a vladyka Peter Rusnák. Na tejto ceste ich sprevádza košický protosynkel otec Jaroslav Lajčiak a otec Vojtech Boháč, biskupský vikár. Medzi prvými navštívenými ...

Kánonická vizitácia v Sobranciach


Košice, 13. marec (TSKE) Vyvrcholením kánonickej vizitácie farnosti Sobrance bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil arcibiskup Cyril Vasiľ 12. marca spolu s otcom Jozefom Kellöm, farárom farnosti a otcom Ondrejom Fabianom, výpomocným duchovným protopresbyterátu...

Denné centrum Teodora Romžu počas jarných prázdnin usporiadalo pre deti a matky z Ukrajiny zaujímavé podujatia


Košice, 13. marec (TSKE)Denné centrum Teodora Romžu Košickej eparchie, počas jarných prázdnin v Košickom kraji, usporiadalo pre deti a matky z Ukrajiny zaujímavé podujatia. Aktivity prebiehali počas celého týždňa od 6. marca. Patrili medzi ne výstup na Hrebienok v Tatrá

Výročie narodenia grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove


Košice, 13. marec (TSKE)Dňa 8. marca v Trebišove otvorili rok v znamení významného 200-tého  výročia narodenia grófa Júliusa Andrássyho – politika a bývalého ministra zahraničných vecí Rakúsko - Uhorska. Podujatie sa začalo bohoslužbou v miestnom kostole Navštívenia Pan...

Začíname Cerkov s molodyma 2023


Košice, 7. marec (TSKE) Aktivity v rámci projektu Cerkov s molodyma v Košiciach, ktorý je podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín, pokračujú aj v roku 2023.  Prvé stretnutie sa uskutočnilo 21. februára v priestoroch O.Z. molody Rusyny na Jedlíkovej 13 ...

Zádušná fatimská sobota


Košice, 7. marec (TSKE)Marcová fatimská sobota sa prekrývala s druhou sobotou Veľkého pôstu – Druhou zádušnou sobotou. Vďaka tomu sa táto fatimská sobota slávila v netradičných tmavých farbách liturgických rúch. Sprievodný program mal na starosti maďarský protopresbyter...

Obdobím Veľkého pôstu chce sprevádzať nová kniha Múdrosť na cestu


Košice, 27. február (TSKE) Občianske združenie Byzantinos v spolupráci s Košickou eparchiou vydalo novú knihu Múdrosť na cestu, s podtitulom Rozhovory s duchovnými otcami kresťanského Východu. Kniha je výberom z rozhovorov Sergeja Boľšakova (1901-1990) s mníšskymi otcam...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 26. február – 5. marec 2023


Pondelok 26. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Utorok 28. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda 15.00 Košice - Požehnanie nových priestorov Gréckokatolíckej charity Streda 1. marec 9.30 Badín - pracovné stretnutie 14.30 Nitra – KBS Št...

Kánonická vizitácia farnosti Trebišov


Košice, 27. február (TSKE)V nedeľu 26. februára vladyka Cyril Vasiľ, SJ  - košický eparchiálny biskup – slúžil v Trebišove archijerejskú svätú liturgiu. Bola vyvrcholením kánonickej vizitácie farnosti,  ktorú vo štvrtok 23. februára otvoril archimandrita Jaroslav Lajčia...

Púť veriacich farnosti Trebišov


Košice, 26. február (TSKE) Pútnickou sa stala pre veriacich farnosti Trebišov sobota 25. februára. Mládež, deti i dospelí pod vedením protopresbytera otca Dušana Semana putovali do školy Presvätej Bohorodičky, aby na začiatku Svätej Štyridsiatnice ďakovali za dary a mil...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20. - 26. február 2023


Pondelok 20. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Utorok 21. február 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Presbyterská rada Streda 22. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda 16.30 RTVS - Regionálny magazín Štvrtok 23. február Košice - Eparchiá

Majstrovstvá Európy kňazov vo futsale


Košice, 20. február (TSKE) V dňoch 13. až 17. februára sa v rumunskom Temešvári konal 15. ročník Majstrovstiev Európy (ME) kňazov vo futsale. Tie sa naposledy konali v roku 2020 v Prahe, následné ročníky boli zrušené z dôvodu pandémie COVID-19. Šestnásť krajín bojovalo ...

NTM vo farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice, 20. február (TSKE)Záver  Národného týždňa manželstva na Syropôstnu nedeľu 19. februára vo farnosti Poruba pod Vihorlatom ukončili svätou liturgiou s požehnaním manželských párov, kde si manželia opäť prizvali do svojich zväzkov samotného Boha. Celý program pokra...

Emeritný biskup Košickej eparchie navštívil Choňkovce, aby požehnal nové víno


Košice, 20. február (TSKE) Vo štvrtok 16. februára vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie navštívil poľnohospodárske družstvo Choňkovce, aby požehnal nové víno. Na začiatku požehnania privítal vladyku Milana predseda PD Choňkovce Ing. Ján Petro, k...

V Košiciach sa stretli kňazi dôchodcovia


Košice, 20. február (TSKE) V nedeľu 19. februára sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky stretol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, s kňazmi dôchodcami, ich manželkami a kňazskými vdovami. Takéto stretnutia sa pravidelne ...

Národný týždeň manželstva 2023 v Košiciach


Košice, 20. február (TSKE) V dňoch 13. až 19. februára 2023 na Slovensku prebiehal Národný týždeň manželstva (NTM), do ktorého sa zapojili aj viaceré farnosti Košickej eparchie. Manželia sa stretávali jednak pri modlitbe – či už adoráciách alebo akatistoch, jednak na „V...

V Trebišove spomínali na sv. Konštantína-Cyrila a o. Juraja Kocáka


Košice, 16. február (TSKE) V pondelok 13. februára 2023 sa konalo v Trebišove milé podujatie, pri ktorom sme oslávili sviatok sv. Konštantína-Cyrila a súčasne si zaspomínali na o. Juraja Kocáka pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín. Hlavným organizátorom bol ...