Aktuality z Košickej eparchie

Nový biskup pre gréckokatolíkov v Bulharsku


Košice 11. júla 2024 (TSKE) Sobota 6. júla 2024 bol historický deň pre katolíkov byzantského obradu v Bulharsku, ktorí boli svedkami biskupskej vysviacky ich nového eparchiálneho biskupa vladyku Petka Valova (nar. 1966). Po odstúpení vladyku Christa Projkova (nar. 1946)...

Slovenskí gréckokatolíci z Nemecka na púti slovenských a českých katolíckych misií


Košice 11. júla 2024 (TSKE) Významné miesto pre slovanské národy, Ellwangen-Jagst, kde bol koncom 9. storočia väznený svätý Metod, bolo v sobotu 6. júla 2024 cieľom pútnikov zo slovenských a českých katolíckych misií v Nemecku. Púte sa každoročne konajú už od roku 19...

Eparchiálna odpustová slávnosť v Sečovciach


Košice 10. júla 2024 (TSKE) Celoeparchiálne oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie sa ako každoročne konali v Sečovciach, v chráme zasvätenom k úcte svätých vierozvestov. Už od utorka 2. júla sa veriaci sečovskej farnosti stretávali v chráme na d...

Farský tábor v Herľanoch


Košice 9. júla 2024 (TSKE) V dňoch 1.-5. júla sa 74 účastníkov z farnosti Košice – Staré mesto stretlo opäť zas a raz na tábore v Herľanoch. Nosná téma tábora bola “Leví Kráľ”. Počas krátkych katechéz a prác v skupinke si účastníci na základe jednotlivých častí filmu pr...

V Bratislave zasadala Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku


Košice 3. júla 2024 (TSKE) V dňoch 1.- 2. júla 2024 sa na Eparchiálnom úrade v Bratislave konalo 36. plenárne zasadanie Rady hierarchov, ktorej členmi sú gréckokatolícki biskupi zo všetkých troch eparchií na Slovensku: prešovskej, košickej a bratislavskej. Zasadanie ...

Nový film z dielne Spolku sv. Cyrila a Metoda


Košice 3. júla 2024 (TSKE) Tesne pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda Spolok sv. Cyrila a Metoda dostal milý darček. Tvorivá skupina dokončila nový dokumentárny film s názvom Striebroústy kazateľ, venovaný pamiatke Polykarpa G. Oleára OSBM. Film zachytáva jeho aktívny ž

Odpust v Kojšove priniesol povzbudenie


Košice 1. júla 2024(TSKE) V podhorskej obci Kojšov sa v nedeľu po sviatku sv. Petra a Pavla uskutočnila odpustová slávnosť. Tento farský sviatok obvykle spája nielen súčasných farníkov, ale aj rodákov a širší okruh príbuzných. Slávnostnú sv. liturgiu slávil o. Michal Ho...

Návšteva o. Jaroslava Lajčiaka v Slavkovciach


Košice 23. júna 2024 (TSKE) Dňa 21. 06. 2024 do našej farnosti zavítal o. Jaroslav Lajčiak, protosynkel našej Eparchie. Náš detský spevácky zbor „Deti Svätého Ducha“ sa v apríli tohto roku zúčastnil prehliadky detských a mládežníckych zborov bl. hieromučeníka M. D. Trčk...

V katedrále slúžili sv. liturgiu za Rusínov


Košice 23.6.2024 (TSKE) Vo štvrtok 20.6.2024 bola pri príležitosti Dňa Rusínov Slovenska služená sv. liturgia za všetkých Rusínov. Deň Rusínov Slovenska bol na Svetovom kongrese Rusínov v roku 2009 ustanovený na 12. júna. Pri tejto príležitosti prebiehajú každoročne ...

Púť synov a otcov 2024


Košice 18. júna 2024 (TSKE) „Hodný nasledovania,“ tak znela téma tohtoročnej Púte synov a otcov, ktorú každoročne organizuje Rada pre mládež počas tretieho júnového víkendu, patriacemu sviatku otcov. Táto aktivita je zameraná na mužskú spiritualitu a je venovaná chlapco...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 17. – 23. jún 2024


Pondelok 17. jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Utorok 18. Jún Rím – Pracovná cesta Streda 19. Jún Rím – Pracovná cesta Štvrtok 20. Jún Bratislava – Pracovná cesta Piatok 21. Jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Sobota 22. Jún 11.00 ...

Nový zakladajúci člen spolku sv. Cyrila a Metoda


Košice 17. júna 2024 (TSKE) V pondelok 17. júna prijal najosvietenejší vladyka Jonáš, prešovský arcibiskup a metropolita vo svojom úrade zástupcov Spolku sv. Cyrila a Metoda. V rámci oficiálnej návštevy predseda spolku o. Martin Mráz a podpredseda o. Michal Hospodár inf...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 10. – 16. jún 2024


Pondelok 10. Jún  Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Utorok 11. Jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Streda 12. Jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Štvrtok 13. Jún Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Piatok 14. Jún 9.00 Prešov - Kňazský seminá

Štvrtý víkend Animátorskej školy Košickej eparchie o projektoch a trendoch mladých


Košice 10. júna 2024 (TSKE) Projektové myslenie a trendy a charakteristika mladej generácie boli kľúčové vzdelávacie témy štvrtého víkendu ANIMA školy v Centre pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Víkend sa konal po dlhšej prestávke, v dňoch od 7. do 9. júna, ale ...

Gréckokatolícki biskupi navštívili Dikastérium pre východné cirkvi v Ríme


Rím 5. júna 2024 (TSKE) Druhý deň návštevy gréckokatolíckych biskupov v Ríme začal spoločným slávením sv. omše v kaplnke pútnického domu Velehrad. Počas sv. omše sa v homílii prihovoril vladyka Peter Rusnák. Počas dopoludnia biskupi navštívili tri dôležité dikastéria: p...

JÚNOVÁ FATIMSKÁ SOBOTA PATRILA DEŤOM


Košice 4. júna 2024 (TS KE) V sobotu 1. júna sa na najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove konala fatimská sobota venovaná deťom a zvlášť tým, ktoré tento rok prijali po prvý krát sviatosť zmierenia a slávnostne prijali Eucharistiu. Program začal mod...

Slovenskí gréckokatolícki biskupi pricestovali na návštevu Ad limina do Ríma


Rím 3. júna 2024 (TSKE) V nedeľu 2. júna pricestovali do Ríma slovenskí gréckokatolícki biskupi - členovia Rady hierarchov - aby sa pripojili k delegácii slovenských rímskokatolíckych biskupov v rámci návštevy Ad limina apostolorum. Počas celého týždňa budú všetci spolo...

Cer´kov z molodŷma v múzeu


Košice 23. mája 2024 (TS KE) Vo štvrtok 9. mája na sviatok Nanebovstúpenie Pána sa uskutočnilo ďalšie z podujatí projektu Cer´kov z molodŷma vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a bolo súčasťou podujatia s názvom RusynsKE - Deň s Rusínmi v múzeu. Cirkevnoslovanskú ...

Púť CZŠ s MŠ sv. Juraja


Košice 23. mája 2024 (TS KE) V utorok 21. mája sa 43 žiaci prvého ročníka CZŠ s MŠ sv. Juraja spolu s triednymi učiteľkami Ľubicou Bandoľovou, Miroslavou Záhorskou, pedagogickou asistentkou Timeou Verebovou a duchovným správcom školy ThLic. Martinom Miňom zúčastnili na ...

1. metropolitné stretnutie katechétov s biskupmi


Košice 21. mája 2024 (TS KE) V dňoch 17. a 18. mája sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konalo 1. metropolitné stretnutie katechétov s biskupmi Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Asi štyridsať ľudí pôsobiacich v oblasti školskej ...