Aktuality z Košickej eparchie

Katechézy Dobrého pastiera – Metodický seminár


Košice, 24. február (TSKE) vo štvrtok 22. februára sa v priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach konal metodický seminár organizovaný Eparchiálnym katechetickým úradom sv. prvomučeníka Štefana. Tentokrát sa na ňom zúčastnili nielen kňazi a katechéti vyučujúci náb...

Aktualizačné vzdelávanie učiteľov SOŠPg v Prahe


Košice, 23. február (TSKE) V dňoch 21. – 23. februára sa učiteľský zbor našej strednej pedagogickej školy zúčastnil aktualizačného vzdelávania v Prahe. Hlavným bodom programu bola prednáška českého kňaza, teológa, molekulárneho biológa, bioetika a pedagóga Karlovej univ...

Veľký pôst v Rómskej misii Sečovce


Košice, 23. február (TSKE) V piatok 16. februára sa v Trnávke slávila sv. liturgia vopred posvätených darov, ktorá bola spojená aj s posvätením kolivy. Na tejto sv. liturgii sa prvýkrát zúčastnili aj miništranti z Rómskej misie, pre ktorých to bola nová skúsenosť v ich ...

Púť manželov a rodín do Litmanovej


Košice, 20. február (TSKE) Rada pre rodinu košickej eparchie pripravila v rámci Národného týždňa manželstva (NTM) 2024 v sobotu 17.2.2024 Púť manželov a rodín do Litmanovej. Púť začala modlitbou svätého ruženca, ktorú viedli manželky kňazov Anna Matejovská a Alena Maďar...

Stretnutie spoločenstva SKALA s vladykom Cyrilom Vasiľom


Košice, 19. február (TSKE) Na Prvú pôstnu nedeľu sa členovia spoločenstva SKALA (kňazských a laických rodín) stretli v Košiciach s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchiálnym biskupom. Stretnutie s názvom Deň s vladykom má už niekoľko rokov pevné miesto v kalendá

V Košiciach si pripomenuli odchod do večnosti sv. Konštantína Filozofa


Košice, 19. február (TSKE) V nedeľu 18. februára sa stretli členovia a priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda v Košiciach-Terase, aby si pripomenuli 1155. výročie blaženého skonu sv. Konštantína-Cyrila. Slávnostnú sv. liturgiu, obetovanú za všetkých živých členov spolku,...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 19. – 25. február 2024


Pondelok 19. február 8.45 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada 9.30 Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie protopresbyterov 13.00 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada Utorok 20. február 16.00 Bratislava - odovzdávanie ceny Fra Angelica Stred...

NTM vo farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice, 19. február (TSKE)Už tradične sa aj v tomto roku, manželské páry z Gréckokatolíckej farnosti Poruba pod Vihorlatom stretli v sobotu 17.februára v rámci Národného týždňa manželstva. Stretnutie začalo svätou liturgiou s požehnaním manželských párov. Tu si manželia...

Mladí na púti Návrat k otcom v Nitre


Košice, 18. február (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda a Rada pre mládež slovenských gréckokatolíckych eparchií uskutočnili v sobotu 17. februára poznávaciu púť do staroslávnej Nitry s názvom Návrat k otcom 2024. Podujatie časovo nadväzovalo na liturgickú spomienku blaže...

Predstavitelia Spolku sv. Cyrila a Metoda navštívili Rím


Košice, 15. február (TSKE) Členovia predsedníctva Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Martin Mráz a o. Michal Hospodár, v uplynulých dňoch absolvovali pracovný pobyt v Ríme. Hlavným dôvodom ich pobytu bolo skúmanie historických súvislostí zo života Polykarpa G. Oleára OSBM. ...

Centrum pre mládež Košickej eparchie opäť otvorilo dvere budúcim animátorom


Košice, 12. február (TSKE) V dňoch 9. - 11. februára sa konal prvý ANIMA víkend v Dvoriankach, ladený v duchu spoznávania poslania animátora, ako i spoznávania sa navzájom. Po piatkovom úvode do víkendu cez starého pútnika mali budúci animátori možnosť putovať na vybran...

Dve slávnosti k úcte sv. Cyrila v Ríme


Košice, 12. február (TSKE) Na liturgickú pamiatku skonu sv. Konštantína-Cyrila sa stretlo spoločenstvo Slovákov pôsobiacich v Ríme na pôde Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. V Kostole sv. Cyrila a Metoda slávil sv. omšu otec Pavol Zvara, rektor ústavu. Spoluslúžilo...

Karneval vo farnosti Košice – Staré mesto


Košice, 12. február (TSKE) V sobotu 10.2. sa v priestoroch eparchiálneho úradu konal karneval. Po predstavení masiek sa deti vrhli na súťaže, ktoré si pre ne pripravili animátori. Tieto súťaže sa striedali s tanečnými kolami plnými nielen Erko tancov, ale aj hudby blízk...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 12. – 18. február 2024


Pondelok 12. február 9.30 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada 18.00 Košice - katedrála: Veľké povečerie a časť kajúceho kánonu sv. Andreja Krétskeho Utorok 13. február Bratislava - služobná cesta 11:30 Tlačová konferencia o náboženskej slobode S...

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa otvorilo výstavu o talianskom velikánovi Leonardovi da Vincim


Košice, 5. február (TSKE) V piatok 2. februára 2024 sa konala v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove vernisáž výstavy „Leonardo známy i menej známy“. Výstava sa venuje prierezu diel talianskeho umelca, vedca, vynálezcu i inovátora Leonarda Da V...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 5. - 11. február 2024


Pondelok 5. február 10.00 Prešov - TV Lux 14.00 Prednášky online PravF UK Utorok 6. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Streda 7. február Ružomberok - pracovne stretnutie  Štvrtok 8. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Piatok 9. fe...

Košická eparchia má nového diakona


Košice, 1. február (TSKE) V nedeľu 4. februára slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ archijerejskú sv. liturgiu v košickej katedrále. Počas liturgie udelil diakonskú vysviacku poddiakonovi Jozefovi Havrilčákovi, ktorý zastáva službu arcibiskupského ceremoniára. Obrad diak...

Slávnostné otvorenie výstavy Leonardo – známy i neznámy


Košice, 1. február (TSKE) V piatok 2. februára sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove uskutoční o 13:30h slávnostné otvorenie výstavy o svetoznámom talianskom velikánovi, umelcovi, vedcovi, vynálezcovi a vizionárovi mnohých technológií Leonardovi Da Vin...

V sobotu sa Michalovciach uskutoční Metropolitný deň zasväteného života


Košice, 31. január (TSKE) V sobotu 3. februára sa v rámci Fatimskej soboty uskutoční v michalovskej Bazilike minor Metropolitné stretnutie zasvätených osôb. Siedmi gréckokatolícki biskupi zo Slovenska na čele s arcibiskupom Jonášom sa stretnú s 97 zasvätenými rehoľnými ...

Pred 16. rokmi bol Košický apoštolský exarchát povýšený na eparchiu


Košice, 29. január (TSKE) Košická eparchia bola kánonicky zriadená 30. januára 2008, bulou pápeža Benedikta XVI. Qui successimus a podriadená prešovskému metropolitnému stolcu. Eparchia, ako samostatná cirkevnoprávna jednotka, vznikla povýšením Košického apoštolského ex...