Aktuality z Košickej eparchie

Gréckokatolíci v Anglicku piekli vianočné oblátky


Košice, 23. december (TSKE) V Nedeľu svätých otcov, 22. decembra, gréckokatolícki veriaci v Londýne prežili slávením svätej liturgie a pečením vianočných oblátok. Zastupujúci kňaz otec Siargiej v kázni vysvetlil, že evanjelium o rodokmeni je dôležité preto, aby ľudi...

TV LUX odvysiela video-katechézu k sviatku Narodenia Pána


TV LUX odvysiela 24. decembra o 19.35 video-katechézu k sviatku Narodenia Pána, ktorú pripravil Byzantinos, o.z.. Archimandrita Jaroslav Lajčiak odkrýva symboliku ikony Narodenia Pána, na základe liturgických textov vysvetľuje základné a najpodstatnejšie pravdy kresť

Deň otvorených dverí na Strednej odbornej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda v Košiciach


Košice, 16. december (TSKE) Stredná odborná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda už tradične 12. decembra otvorila svoje priestory pre záujemcov o štúdium a ich rodičov. Otvorené vyučovacie hodiny, počas ktorých budúci stredoškoláci mohli zakúsiť atmosféru vyučovania o...

Humanita pre život vianočným koncertom pomáha deťom


Košice, 11. december (TSKE) Humanita pre život, Spišské Vlachy, zorganizovala 8. decembra už 28. ročník vianočného humanitného koncertu Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.... Vo vypredanej sále Historickej radnice v Košiciach sa divákom predstavilo vyše sto úči...

Košická cirkevná škola oslávila 10. výročie založenia


Košice, 10. december (TSKE) Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach-Ťahanovciach oslávila 6. decembra 10. výročie založenia školy. Oslava jubilea začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojd...

Gréckokatolíci v Anglicku oslávili svätého Mikuláša


Košice, 10. december (TSKE) Vo farnosti bl. Dominika Metoda Trčku v Londýne zavítal 8. decembra sv. Mikuláš k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia. Tie si jeho darčeky vyslúžili aj tým, že mu spoločne horlivo zaspievali mikulášsku pieseň „O ktože ctí s...

Deň otvorených dverí na trebišovskom cirkevnom gymnáziu


Košice, 9. december (TSKE) Na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa 4. decembra uskutočnil Deň otvorených dverí. Cieľom podujatia bolo oboznámiť žiakov končiacich ročníkov základných škôl o možnostiach štúdia na škole. Pre deviatakov, ale aj pre ich rodič

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda na PRO EDUCO


Košice, 5. december (TSKE) V košickej Steel aréne sa 4. – 5. decembra konal 13. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO pre žiakov základných a stredných škôl. Svoje brány otvoril veľtrh pre vyše 8000 mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Aj tohto roku nechýb...

Zomrel vladyka Ján Eugen Kočiš


V  Prešove 4. decembra, krátko po polnoci, vo veku 93 rokov zomrel Mons. Ján  Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup gréckokatolíckeho Pražského  apoštolského exarchátu a abrittský titulárny biskup. Zaopatrený  sviatosťami odovzdal dušu Pánovi v Dome sv. Kozmu a Damiána v...

Prehliadka zborov bl. Trčku sa konala už desiaty krát


Košice, 26. november (TSKE) Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii vyvrcholil 24. novembra Prehliadkou detských a mládežníckych zborov bl. Metoda Dominika Trčku. Išlo o jubilejný 10. ročník prehliadky a už tradične sa konala v Nedeľu Krista Kráľa v Mestskom kultúr...

Katechéti Košickej eparchie rozoberali témy biblických kníh


Košice, 22. november (TSKE) Kňazi a katechéti Košickej eparchie sa 20. novembra zamýšľali nad posolstvom kníh zo Svätého písma, ktoré sú predmetom tohtoročných biblických súťaží. Program začal modlitbou tretej hodinky v kaplnke košického eparchiálneho úradu, po ktorej p...

Z Michaloviec putovali do Čirča


Košice, 21. november (TSKE) Veriaci z farnosti Michalovce putovali 19. októbra na známe pútnicke miesto Prešovskej archieparchie – Čirč. Otec Mário Cserép, michalovský kaplán, slávil pre pútnikov svätú liturgiu v miestnom Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky. Po nej nav...

Za prenasledovaných kresťanov sa modlili v Slávkovciach


Košice, 21. november (TSKE) V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom a celosvetovej akcie Červená streda sa 20. november aj Cerkev Zostúpenia Svätého Ducha v Slavkovciach zafarbila do červeného svetla na znak krvi aj súčasných mučeníkov a prenasledovaných kresťan...

Imatrikulácia prvákov a noc v škole na košickej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda


Košice, 11. november (TSKE) Dlhoočakávanou udalosťou nových žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach bola 7. novembra ich imatrikulácia. V priestoroch reštaurácie Frank neďaleko školy sa uskutočnil program, ktorý pripravili triedni uči...

Exhumácia a uloženie telesných pozostatkov redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka


Košice, 11. november (TSKE) Po získaní potrebných povolení z Posvätnej kongregácie pre kauzy svätých v Ríme a kompetentných úradov na Slovensku sa dňa 18. septembra 2019 uskutočnila exhumácia telesných pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Súhlas na...

Štvrtáci na cirkevnom gymnáziu v Trebišove vstúpili do prípravy na maturitné skúšky


Košice, 28. október (TSKE) Na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa 25. októbra uskutočnila jedna z najvýznamnejších slávnosti školského roka – posvätenie maturitných krížikov so zelenými stužkami. Toto požehnanie zdôrazňuje a podporuje význam vzdelania p...

Piataci na košickej cirkevnej škole si uctili starých rodičov


Košice, 25. október (TSKE) Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším žiaci piateho ročníka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach-Ťahanovciach pozvali 22. októbra svojich starých rodičov na otvorenú hodinu dejepisu. Žiaci venovali stretnut...

Košickí mladí spoznávali históriu Ružomberka


Košice, 24. október (TSKE) Mládež Košického protopresbyterátu Košickej eparchie sa v rámci stretnutí Tématické večery – TéVé 19. októbra vybrala spoznávať minulosť historického mesta Ružomberok. Po ceste vlakom na stanici v Ružomberku ich čakal sprievodca historickým dň

Kňazský deň Košickej eparchie v téme mučeníctva


Košice, 22. október (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 22. októbra konal formačný deň pre kňazov Košickej eparchie. Témou bolo Mučeníctvo – svedectvo viery a pravdy. Po úvodnej modlitbe Tretieho času rozobral tému Mučeníctvo – dôsledok svedectva viery. HELic. Mart...

Nová gréckokatolícka eparchia v Bulharsku


Na sviatok sv. pápeža Jána XXIII 11. októbra bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým povýšil doterajší apoštolský exarchát Sofie pre veriacich byzantského obradu v Bulharsku na stupeň eparchie, ktorá dostala meno sofijská eparchia sv. Jána XXIII. pre katolí