K zasväteniu Ruska sa pridali aj veriaci Košickej eparchie

Košice, 28. marec (TSKE) V piatok 25. marca sa k modlitbe pápeža Františka za mier a k zasväteniu Ruska a Ukrajiny pridal spolu s veriacimi Košickej eparchie aj arcibiskup Cyril Vasiľ. Liturgické slávenie v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach začalo slávením sv. liturgie sv. Jána Zlatoústeho s večierňou. Po prijímaní veriacich predniesol vladyka Cyril modlitbu zasvätenia, po ktorej nasledovalo požehnanie prítomných s Eucharistickými darmi.

Arcibiskup Vasiľ sa vo svojom príhovore pozastavil nad dôležitosťou a významom liturgie 25. marca. Ide o liturgiu mimoriadnu z niekoľkých dôvodov. Ten prvý odzrkadľuje zvláštnosť liturgických predpisov pre tento deň. Ten druhý hovorí o významnej udalosti histórie spásy – Boh vstupuje do dejín človeka skrze súhlas Márie. Tretí dôvod je zvýraznený atmosférou vojny, v ktorej sa slávi tento sviatok v roku 2022 a predovšetkým osobitným úkonom zasvätenia Ruska a Ukrajiny presvätej Bohorodičke. Vladyka Cyril zdôraznil, že v tento deň ide o zopakovanie, potvrdenie a explicitné splnenie prosby z Fatimy, teda o prejav našej dôvery Božej Matke. „Dnes si uvedomujeme,“ - uzavrel arcibiskup Vasiľ – „že teraz je to už len na Tebe Mária. Našimi vlastnými ľudskými silami to už nedokážeme.“

Po svätej liturgii nasledovala pobožnosť krížovej cesty v historickom centre Košíc. Spoločne ju viedli arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup metropolita Bernard Bober a biskup Marek Forgáč. K modlitbovému sprievodu sa aktívne pripojila aj početná skupina ukrajinských utečencov, hlavne matiek s deťmi. Od gréckokatolíckej katedrály sa sprievod postupne presunul na Dominikánske námestie, ku kostolu Uršulínok, seminárnemu kostolu, k soche Panny Márie – Immaculaty, katedrále sv. Alžbety a pobožnosť bola zakončená symbolicky pri hotspote na pomoc utečencom v areáli Červená hviezda. Medzi jednotlivými zastaveniami sa veriaci modlili sv. ruženec a spievali mariánske duchovné piesne v slovenskom a ukrajinskom jazyku.

TSKE

Foto: Samuel Dávid Bombár