Aktuality z Košickej eparchie

V Košiciach oslávili sv. Petra a Pavla s vladykom Cyrilom Vasiľom


Košice, 2. júl (TSKE) V jednej z piatich gréckokatolíckych farností v Košiciach v mestskej časti Západ oslávili v prvú júlovú nedeľu 1. júla svoj chrámový sviatok. Medzi veriacich zavítal vzácny hosť, najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slúžil archije...

V Kojšove zreštaurovali historický ikonostas


Košice, 26. jún (TSKE) V cerkvi sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove sa 24. júna konala pri príležitosti 650. výročia obce a 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v obci Kojšov odpustová slávnosť, pri ktorej preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický

V Košiciach otvorili výstavu výtvarných diel Kočovná galéria


Košice, 25. jún (TSKE) Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie, Gréckokatolícka cirkev farnosť Nižná Rybnica a Základná umelecká škola Sobrance zorganizovali v spolupráci so Slovenským technickým múzeom k Košiciach výstavu detských výtvarných diel Kočovná ga...

Kňazi Košickej eparchie oslávili 20. výročie kňazstva


Košice, 25. jún (TSKE) V Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Rakovci nad Ondavou oslávilo 23. júna dvanásť kňazov Košickej eparchie 20. výročie svojho kňazstva. Ďakovnú svätú liturgiu slávili kňazi spoločne s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom...

V TALIANSKU SA SKOČILO 21. STRETNUTIE VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH HIERARCHOV EURÓPY


Košice, 18. jún (TSKE) V nedeľu 17. júna slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrále sv. Mikuláša v Lungre zakončili východní katolícki biskupi Európy svoje výročné stretnutie, ktoré sa koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií. Hlavným slá

Vladyka Cyril Vasiľ SJ bol jedným z hlavných prednášajúcich v Lungre


Košice, 17. jún (TSKE). Tretí deň Stretnutia východných katolíckych biskupov v Lungre začal spoločnou modlitbou hierarchov a pokračoval pracovnou časťou, v ktorej odzneli príspevky arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre Východné cirkvi; Mons. Lor...

Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu


Košice, 16. jún (TSKE) “Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu” bola hlavná myšlienka druhého dňa Stretnutia východných katolíckych biskupov Európy v juhotalianskej eparchii Lungro. Hierarchovia zastupujúci 12 východných cirkví Európy, ktoré sú v plnom spolo...

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova pre členov farských rád


Košice, 15. jún (TSKE) V Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Dobrej sa 10. júna konala duchovná obnova pre členov farských rád Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Hosťom stretnutia bol otec Stefan Zoltán, správca farnosti Miskolc-Szirma z Maďarska. Vo svoje...

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova manželiek kňazov


Košice, 15. jún (TSKE) Cerkev Premenenia Pána vo Veľkých Trakanoch sa 9. júna stala miestom duchovnej obnovy manželiek kňazov Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Tému „Poslanie manželiek kňazov“ priblížil otec Róbert Jáger, tajomník košického eparchu,...

Začalo sa európske stretnutie východných katolíckych biskupov


Košice, 15. jún (TSKE) Východní katolícki biskupi Európy začali 14. júna na juhu Talianska svoje pravidelne výročné stretnutie, v poradí už 21. Stretnutie v podvečer otvoril domáci biskup, vladyka Donato Oliverio, modlitbou večierne v Katedrálnom chráme sv. Mikul...

Na metodickom seminári katechéti Košickej eparchie rozoberali liturgický rok


Košice, 13. jún (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade na poslednom metodickom seminári školského roka 2017/2018 12. júna katechéti a kňazi košickej eparchie preberali tému liturgického roka, kalendára a sviatkov východnej cirkvi. Metodický seminár ...

V Košiciach vzniká občianske združenie Byzantinos na podporu šírenia duchovných hodnôt kresťanského východu


Košice, 13. jún (TS KE) Byzantinos, o. z., združuje ľudí, ktorí majú vzťah ku gréckokatolíckej cirkvi predovšetkým na území Košického kraja a majú záujem vytvárať masmediálny obsah. Byzantinos svojou činnosťou chce pomocou masmediálnych projektov šíriť kresťansk...

Byzantinos vydal video-dokument o obnove gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach


Košice, 13. jún (TS KE) Pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 1968, vydalo občianske združenie Byzantinos 29-minútový video-dokument s názvom Vzkriesenie. Z pohľadu košických veriacich preze...

V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol a zreštaurovaný ikonostas


Košice, 12. jún (TS KE) V rámci slávnosti chrámového sviatku, ktorá sa 10. júna konala v Cerkvi Zoslania Svätého Ducha v Úbreži, posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR za účasti miestneho farára a ďalších pozvaných kňazov, prestol a zreštaurovaný ...

Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse


Košice, 11. jún (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 9. júna posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha obnovenú farskú budovu vo farnosti Jovsa. Po posviacke vladyka Milan spolu s prítomnými kňazmi z okolitých farností slávil v Cerkv...

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Zemplínska Teplica


Košice, 11. jún (TS KE) Vo farnosti Zemplínska Teplica pri príležitosti sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí 8. júna sa uskutočnila pastoračná návšteva vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Pred začiatkom svä

Deti a rodiny Košickej eparchie putovali na júnovú fatimskú sobotu do Klokočova


Košice, 04. jún (TS KE) V Klokočove sa 2. júna konala fatimská sobota spojená s púťou rodín a predovšetkým detí, ktoré tohto roku po prvýkrát prijali sviatosť zmierenia a slávnostne pristúpili k sviatosti eucharistie. Program vyvrcholil archijerejskou svätou litu...

Za účasti dvoch biskupov oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti


Košice, 4. jún (TS KE) Vo farnosti Trhovište sa 3. júna konala slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku Všetkých svätých spojená s oslavou 200. výročia tejto cerkvi. Hlavným sláviteľom archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Milan Šášik CM, mukačevský epar...

Slávnostného svätého prijímania v Trebišove sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur


Košice, 29. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 27. mája v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove svätú liturgiu, pri ktorej 26 detí farnosti slávnostne prijalo najsvätejšiu Eucharistiu. Už úvode slávnosti vladyka Milan položil deťom otáz...

Na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove sa rozlúčili s maturantmi


Košice, 28. máj (TS KE) Pri príležitosti slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení spojeným so slávnostným ukončením štúdia štvrtákov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávil 25. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú li...