Aktuality z Košickej eparchie

Odpust mladých - víkend venovaný mladým


Košice 2. máj (TSKE) Téma Muž vo vzťahoch spojila dni prvého májového víkendu venovaného v Košickej eparchii mladým do tzv. Odpustu mladých. Ten sa od čias blahoslaveného P.P. Gojdiča koná prvú májovú sobotu v pútnickom mieste Klokočov a pozýva mladých k modlitbe. Pr...

Nedeľa o Samaritánke v Trhovišti


Košice 2. máj (TSKE) V rámci osláv 300. výročia farnosti Trhovište sa dňa 2. mája konala svätá božská liturgia. Do farnosti zavítal na 5. nedeľu po Pasche o Samaritánke o. Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie. Slávenie začalo v sobotu večer veľkou večierňo...

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa modlil pri hrobe vladyku Milana Šášika


Košice 2. máj (TSKE) Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, oslávil nedeľu Kristovej Paschy podľa juliánskeho kalendára v Užhorode. Na pozvanie vladyku Nila J. Luščaka OFM, apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie, slávil najprv v už

V Slanskom Novom Meste sa naposledy rozlúčili so svojím farárom, gréckokatolíckym kňazom Dávidom Zorvanom


Košice 30. apríl (TSKE) Vo farskom chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Slanskom Novom Meste sa v piatok 30. apríla konala posledná rozlúčka so zosnulým miestnym farárom Dávidom Zorvanom. Otec Dávid zomrel 27. apríla zaopatrený sviatosťami v kruhu svojej manželky a detí, p...

Zomrel otec Dávid Zorvan


Košice 28. apríl (TSKE) V utorok 27. apríla 2021 zomrel kňaz Košickej eparchie, o. Dávid Zorvan. Zomrel zaopatrený sviatosťami po ťažkej a krátkej chorobe vo veku 46 rokov a v 23. roku kňazskej služby. Archijerejská sv. liturgia spojená s kňazským pohrebom bude v piatok...

Výtvarná súťaž


Košice 28. apríl (TSKE) Dňa 23. apríla bola vyhodnotená výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" v školskom roku 2020/2021. Vyhodnotiť súťaž pomáhal výtvarník Marek Moučka, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a vyprosujeme veľa Božích milostí. Zároveň ďakujeme všetkým zúč

A királyhelmeci görögkatolikus templom címünnepe


Kassa, április 27. (TSKE) Az inaszakadt vasárnapja előtti hétvégén a királyhelmeci görögkatolikus egyházközség hívei a járványügyi előírásokat betartva ünnepelték meg templomuk címünnepét, Szent György nagyvértanú emlékét. A korlátozások miatt háromnaposra nyúlt ünne...

Veriaci farnosti Kráľovský Chlmec oslávili svoj chrámový sviatok


Košice 27. apríl (TSKE) Veriaci farnosti Kráľovský Chlmec počas víkend pred nedeľou o porazenom oslávili svoj chrámový sviatok, pamiatku Svätého veľkomučeníka Juraja, za prísnych pandemických opatrení. Sviatok, ktorý sa kvôli obmedzeniam slávil tri dni, sa začal 23. ...

Intronizácia nového gréckokatolíckeho biskupa v rumunskom meste Kluž


Košice 27. apríl (TSKE) Sobota spravodlivého Lazára, ktorá podľa juliánskeho kalendára pripadla na 24. apríla, bola dňom slávnostnej intronizácie rumunského gréckokatolíckeho vladyku Claudia - Luciana Popa za sídelného biskupa eparchie C...

Odpustová slávnosť ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách


Košice 27. apríl (TSKE) Posledný aprílový víkend už tradične patrí eparchiálnej odpustovej slávnosti ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. Kým minulý rok sa konala kvôli pandémii bez účasti veriacich, tohto roku už zlepšená pandemická situácia dovoľovala asp...

Ďakovná liturgia pri príležitosti 375. výročia Užhorodskej únie v katedrálnom chráme v Užhorode


Košice 26. apríl (TSKE) Sobota 24. apríla 2021 bola radostným dňom všetkých gréckokatolíkov pochádzajúcich z Užhorodskej únie. V tento deň sme si my všetci, či na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku či Chorvátsku, v Čechách, Rumunsku, USA i Kanade, či kdekoľvek inde roztrúsen...

Oslavy Užhorodskej únie v Ríme


Košice 26. apríl (TSKE) V chráme svätého Atanáza Veľkého pri Pápežskom Gréckom kolégiu v Ríme sa 24. apríla slávila archijerejská sv. liturgia pri príležitosti 375. výročia podpísania Užhorodskej únie. Tá bola podpísaná práve v ten deň, roku 1646. Týmto aktom bola obnov...

375. výročie podpísania Užhorodskej únie


Košice 24. apríl (TSKE) Dňa 24. apríla 2021 si pripomíname 375. výročie podpísania Užhorodskej únie a obnovenie cirkevnej jednoty našej cirkvi so Svätou stolicou. Pripomeňme si túto udalosť textom slovenského gréckokatolíckeho jezuitu a profesora Michala Lacka SJ (1920-...

20 rokov od smrti metropolitu Judsona Procyka


Košice 23. apríl (TSKE) Dňa 24. apríla uplynie dvadsať rokov od náhlej smrti tretieho metropolitu pochádzajúceho z Užhorodskej únie – pittsburského vladyku Judsona Procyka. Vladyka Judson sa narodil 9. apríla 1931 v meste Uniontown, v štáte Pennsylvánia. Jeho otec Micha...

Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021 – Otec nablízku


Košice 21. apríl (TSKE) Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU.  Téma Dňa rodiny 2021 pre...

Gréckokatolík Štefan B. Roman na poštovej známke


Košice 16. apríl (TSKE) Pri príležitosti nedožitých 100 rokov od narodenia prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov a veľkej osobnosti gréckokatolíckych dejín - Štefana Boleslava Romana (17.4.1921-23.3.1988) vydala Slovenská pošta 16. 4. 2021 novú výplatnú známku s j...

Nový gréckokatolícky biskup pre eparchiu Kluž v Rumunsku


Košice 14. apríl (TSKE) Dnes napoludnie Vatikánsky tlačový servis informoval, že hlava Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi, Jeho Blaženosť kardinál Lucian Mureşan, arcibiskup väčší Făgăraş şi Alba Iulia, so súhlasom biskupov tejto cirkvi a po informovaní Svätej stolice, p...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil kňazskú vysviacku jezuitovi Martinovi Benkovi


Košice 11. apríl (TSKE) V sobotu 10. apríla v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, kňazskú vysviacku Martin Benko SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť ko...

Budú kresťania znova sláviť Paschu spoločne?


Košice 11. apríl (TSKE) V marci rozvíril vody teologických diskusii príspevok pravoslávneho arcibiskupa a spolupredsedu zmiešanej katolícko-pravoslávnej teologickej komisie, a súčasne zástupcu Ekumenického patriarchátu pri Svetovej rade cirkvi, ktorým je Job Getcha. Zná

Hľadanie domova pre Ježiša - o novej filiálke gréckokatolíkov na Floride


Košice 8. apríl (TSKE) Pri čítaní novín eparchie Passaic s názvom Eastern Catholic Life zaujal článok o zakladaní novej filiálky eparchie pre gréckokatolíkov v štáte Florida. Rozhodol som sa kontaktovať autorku pôvodného článku, ktorou je Dr. Barbara Yastishock-Lutz a v...