Prvý slovenský gréckokatolícky kňaz obhájil doktorát v Jeruzaleme

Košice, 5. apríl (TSKE) Dňa 4. apríla obhájil v Jeruzaleme na Fakulte biblických vied a archeológie – Studium Biblicum Franciscanum – Pápežskej univerzity Antonianum, Milan Diheneščík, kňaz Gréckokatolíckej eparchie Košice, svoju dizertačnú prácu na tému The Covenant of Shechem – An Exegetical Study of Josh 24 (Sichemská zmluva – Exegetické štúdium Joz 24). Vedúcim školiteľom dizertačnej práce otca Milana bol Prof. Massimo Pazzini, OFM.
Dôležitosť tejto udalosti pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku spočíva v tom, že otec Milan je prvým slovenským gréckokatolíckym kňazom, ktorý obhájil doktorát v oblasti biblických vied vo Svätej zemi.
Udalosť má však aj ďalšiu významnú spojitosť s Katolíckou cirkvou na Slovensku, keďže korelátorom (druhým školiteľom) dizertačnej práce otca Milana bol známy slovenský biblista a člen Pápežskej Biblickej komisie Doc. SSD. Blažej Štrba, PhD., ktorý už niekoľko rokov vedie kurzy biblickej exegézy a biblickej teológie na spomínanej fakulte v Jeruzaleme.
Nech aj týmto spôsobom Svätý Duch naďalej rozmnožuje dary Božej milosti v cirkvi na Slovensku, aby sa Božie slovo šírilo a počet učeníkov veľmi rástol (porov. Sk 6,7).


TSKE

Foto: TSKE