Špeciálny vyslanec pápeža Františka navštívil východné Slovensko

Košice, 17. marec (TSKE) Po minulotýždňovej návšteve Maďarska pricestoval v stredu 16. marca na Slovensko do Košíc kardinál Michael Czerny SJ, špeciálny delegát Svätého Otca Františka pre Ukrajinu a prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vo Vatikáne. V priestoroch gréckokatolíckeho biskupského úradu, kde bol so svojim sprievodom ubytovaný, ho privítal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Prvým bodom jeho programu bolo stretnutie s gréckokatolíckymi a rímskokatolíckymi biskupmi východného Slovenska. Na stretnutí odovzdal biskupom a ich veriacim pozdrav pápeža Františka. Pripomenul, že miestne cirkvi majú nevyhnutné miesto v prijímaní a poskytovaní pomoci utečencom. Ako kresťania môžeme pomôcť celej spoločnosti pochopiť, že títo utečenci nielen potrebujú našu pomoc, ale že zároveň oni sami sú darom pre nás.

Vladyka Cyril predstavil v krátkosti delegácii z Ríma aj aktivity Gréckokatolíckej eparchiálnej charity.

Po skončení stretnutia sa kardinál Czerny v sprievode vladyku Cyrila Vasiľa SJ vybral na slovensko-ukrajinskú hranicu. Cestou sa zastavili v gréckokatolíckom chráme v Sobranciach, ktorý sa stal logistickým centrom Košickej eparchie pre zhromažďovanie humanitárnej pomoci a jej následnú distribúciu na Ukrajinu. Košická eparchia od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine spolupracuje s Mukačevskou gréckokatolíckou eparchiou so sídlom v Užhorode, jej charitou a kňazským seminárom, kam posúva väčšinu vyzbieranej humanitárnej pomoci, ktorá je následne distribuovaná do ďalších miest Ukrajiny.

Vo vyšnom Nemeckom navštívil gréckokatolícky farský úrad. Ocenil službu miestneho kňaza, ktorý spolu so svojou rodinou a veriacimi bol medzi prvými, ktorí ponúkli nielen svoje ruky, ale aj priestory fary pre utečencov.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sa kardinál stretol so štátnymi zložkami operujúcimi na hranici ako aj zo zástupcami jednotlivých pomazávajúcich organizácii. Predstavitelia maltézskej pomoci mu predstavili svoje aktivity. Navštívil aj dočasnú kaplnku, ktorá vznikla vďaka spolupráci a iniciatíve zástupcov Maltézkeho rádu, Gréckokatolíckej eparchie Košice a Ordinariátu OS a OZ SR. Súčasťou humanitárnej pomoci a prvého kontaktu pre utečencov z Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko ako aj vytvorenia duchovného zázemia pre dobrovoľníkov sa tak stala aj duchovná služba a priestor pre zastavenie sa a stíšenie.

Z hranice adresoval všetkým ľuďom dobrej vôle tieto slová: „ Pozdravujem Vás z hranice, o ktorej pápež František hovorí, že by mala byť miestom stretnutia a nie miestom rozdelenia. Som veľmi šťastný, keď vidím ako všetci spolupracujú, aby uspokojili potreby ľudí, ktorí utekajú, aby si zachránili život ... prinášam vrúcny pozdrav od pápeža a ďakujem všetkým.“ Arcibiskup Vasiľ sa priamo z hranice poďakoval Svätému Otcovi za osobitnú starostlivosť, ktorú prejavil vyslaním kardinála Czerneho na Slovensko.

Po prechode cez hraničnú čiaru ho kardinála a jeho sprievod privítal vladyka Nil Luščak, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie spolu so štátnymi predstaviteľmi Zakarpatskej oblasti. Jeho prvé kroky viedli do užhorodskej katedrály, kde ho okrem veriacich a duchovenstva čakal aj miestny rímskokatolícky biskup Mons. Mykola Petro Luchok O.P. Všetkým prítomným, ktorí sa zišli v katedrále na liturgiu vopredposvätených darov kardinál adresoval tieto slová: „Prišiel som, aby som bol s vami, objal vás a modlil sa spolu s vami v mene pápeža Františka a celej cirkvi. Svätý Otec sa vrúcne modlí, aby sa táto vojna a táto hrôza skončili. Zveruje vás do rúk Presvätej Matky, aby nám vyprosila u Boha mier.“ Z katedrály sa kardinál so sprievodom vybral na všetky miesta, kde v Užhorode ponúkajú humanitárnu pomoc Utečencom z ostatných častí Ukrajiny a do kňazského seminára.

V stredu popoludní Dr. Jurij Tichovlis, regionálny koordinátor pre východnú Európu a strednú Áziu sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj v Ríme, ktorý bol súčasťou vatikánskej delegácie, navštívil Michalovce, hraničný priechod Ubľa a Vysokú nad Uhom. Spolu s mons. Andrijom Jevčukom, chargé d'affaires Apoštolskej nunciatúry v Slovenskej republike, vyjadril aj na týchto miestach blízkosť Svätého Otca Františka. Okrem toho sa zaujímal aj o konkrétne formy pomoci, ktoré by mohol Apoštolský Stolec sprostredkovať.

Druhý deň návštevy východného Slovenska začal kardinál Czerny slávením sv. omše v kaplnke gréckokatolíckeho biskupského úradu v Košiciach. Po nej ešte navštívil aj katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorý sa v posledných týždňoch stal miestom, kde sa koncentrujú ukrajinskí gréckokatolíci a kde začali aj pravidelné bohoslužby v ukrajinskom jazyku. Pred odchodom ešte poďakoval personálu Eparchiálneho úradu a rehoľným sestrám, ktoré sa o neho počas jeho pobytu v Košiciach starali.

V Košiciach kardinál navštívil vo štvrtok dopoludnia priestory Kňazského seminára sv. Karola Boromejského, kde je ubytovaných niekoľko desiatok ukrajinských matiek s deťmi. následne sa presunul na železničnú stanicu Košice, kde sa poďakoval dobrovoľníkom za ich službu ukrajinským utečencom. Kardinála Czerneho v priestoroch železničnej stanice privítal spolu s dobrovoľníkmi otec Ján Fedorišin, ktorý za Gréckokatolícku eparchiu Košice od prvých dní utečeneckej krízy koordinoval humanitárnu pomoc na tomto mieste s spolupráci s Košický samosprávny kraj. Kardinál vyjadril v mene Svätého Otca poďakovanie všetkým dobrovoľníkom a ľuďom, ktorí v týchto dňoch vojny ponúkajú pomocnú ruku ľuďom utekajúcim pred vojnou. Odtiaľ sa presunul do priestorov areálu Červenej hviezdy, kde mesto Košice zriadilo svoj hotspot na pomoc utečencom.

Predpoludním pokračoval program vatikánskej delegácie stretnutím so zástupcami mesta Košice a samosprávnych krajov Košíc a Prešova v priestoroch rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu. Kardinál všetkým prítomným pripomenul 4 body pápeža Františka, na ktorých sa má zakladať naša pomoc migrantom a utečencom: prijímanie, ochrana, podpora a integrácia. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia so zástupcami verejnej správy a hľadanie spoločných prienikov, kde štát, samospráva a cirkev môžu lepšie spolupracovať v oblasti pomoci utečencom.

Po Košiciach navštívi kardinál Czerny ešte Spiš a v Bratislave sa zúčastní Európskych katolíckych sociálnych dní.

TSKE

Foto: TSKE a internet