Aktuality z Košickej eparchie

Arcibiskup Vasiľ sa v Prahe zúčastnil na konferencii o antropológii a manželstve


Košice, 5. december (TSKE) V dňoch 1.-2. decembra sa v Prahe uskutočnila konferencia na tému Spoločenské vedy a katolícka sociálna náuka o manželstve a sexualite. Slovensko na tejto konferencii zastupoval arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady pre rodinu KBS. Konferen...

Decembrová fatimská sobota


Košice, 5. december (TSKE) Aj v prvú decembrovú sobotu privítala bazilika minor v Michalovciach pútnikov na programe fatimskej soboty, tentokrát pod duchovnou záštitou domácich otcov Redemptoristov. Po modlitbe 3. času nasledovala katechéza otca Metoda Lukačika, predsta...

Arcibiskup Vasiľ navštívil kardinála Schönborna


Košice, 2. december (TSKE) V stredu 30. novembra navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ viedenského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna OP. Kardinál Schönborn je zároveň ordinárom pre východných katolíkov v Rakúsku. Vladyka Cyril mu predstavil myšlienku spomienky...

Vyšla nová spoločenská hra o sv. Mikulášovi


Košice, 1. december (TSKE) Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s občianskym združením Byzantinos vydali v tomto predvianočnom čase spoločenskú hru Mikuláš ide k nám ide. Námetom bola spoločenská hra s podobným názvom, ktorá vznikla na Ukrajine. V prípade sloven...

Pápež František sa poďakoval spoločenstvu Skala za jeho dar


Košice, 1. december (TSKE) Svätý Otec František sa prostredníctvom listu Štátneho sekretariátu poďakoval spoločenstvu Skala (Spoločenstvo kňazských a laických rodín) za dar, ktorý mu 30. apríla 2022 odovzdal otec Peter Horváth, vedúci spoločenstva. Pápež zároveň ocenil ...

Kárpát- medencei keresztény értékek elnevezésű fotókiállítás Kassán


A szesztai görögkatolikus egyházközségünk a mellette működő Keresztény-Nemzeti Értékek Megmaradásáért Egyesületünk, karöltve a társszerzőinkkel a magyarországi KÉSZ – Keresztény Értelmiségi Szövetséggel a KÁMME - Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvánn...

Červená streda v Porube pod Vihorlatom


Košice, 24. november (TSKE) Projekt Červená streda zastrešuje pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Táto iniciatíva vznikla v roku 2015. Celý svet si v tento deň pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne...

Košická katedrála sa rozžiarila na červeno


Košice, 24. november (TSKE) Košická katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici sa v stredu 23. novembra zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom "Červená streda". Na celom svete sa chrámy a monumenty rozžiarili na červeno. Vďaka tejto iniciatíve s...

Na duchovnej obnove spoločenstva SKALA s výzvou: Vstaň a choď!


Košice, 21. november (TSKE) Spoločenstvo SKALA využilo voľný deň 17. novembra na ďalší stupeň duchovnej obnovy pre svojich členov. V mládežníckom centre Bárka na Juskovej Voli sa stretlo 12 rodín, aby v čase od 16. – 19. novembra prežilo spoločnú radosť z Božieho dotyku...

Nová aplikácia „Lectio divina“ má už aj gréckokatolícke texty


Košice, 21. november (TSKE) Začiatkom novembra vytvorila farnosť Dobrého pastiera v Žiline – Solinkách v spolupráci s Pastoračným fondom Žilinskej diecézy aplikáciu pre mobilné telefóny s názvom „Lectio divina“. Vďaka spolupráci tejto žilinskej farnosti s farnosťou P...

Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie 2022


Košice, 21. november (TSKE) Celý kráľovský víkend sviatku Krista Kráľa, od 18. do 20. novembra, sa pre mladých Košickej eparchie niesol v hesle My SME MI, keďže Stretnutie Mladých Eparchie sa konalo práve v okresnom meste východného Slovenska – Michalovce. Uzimených ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 21. – 27. november 2022


Pondelok 21. november Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia   Utorok 22. november Sampor - Benediktíni - duchovné cvičenia 12:00 Badín - Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Streda 23. november Sampor - Benediktíni - duchovné cvi...

Projekt Cerkov s molodyma


Košice, 16. november (TSKE) V rámci projektu Cerkov s molodyma sa na internátoch Technickej univerzity v Košiciach v zimnom semestri uskutočnili už dve duchovno-vzdelávacie akcie. Naše O.Z. molody.Rusyny sa zameriava na udržiavanie rusínskej kultúry, jazyka a tradícií m...

Farnosť Košice – Ťahanovce oslávila svojich patrónov


Košice, 14. november (TSKE) V nedeľu 13. novembra slávila farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce odpustovú slávnosť svojich dvoch patrónov. Nedeľná slávnosť bola vyvrcholením trojdňovej duchovnej obnovy, počas ktorej ...

Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty získala riaditeľka Gréckokatolíckej charity v Košiciach


Košice, 14. november (TSKE) Vo štvrtok 10. novembra odovzdali po prvýkrát na Slovensku Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty. Zmyslom ocenenia je vyjadriť úctu a vďaku konkrétnym ľuďom, ktorí celým srdcom, dlhodobo a často aj v skrytosti, slúžia chudobným a odkázaným na po...

Ponožkový október


Košice, 10. november (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie prijalo dar. Cirkevná základná a materská škola sv. Gorazda v Košiciach usporiadala akciu s názvom Ponožkový október.  Slovenské deti v priebehu minulého mesiaca vyzbierali spolu až 169 párov teplých ponožie...

Výročné stretnutie synodálneho tímu


Košice, 10. november (TSKE) Na prvé výročie kreovania synodálneho tímu Košickej eparchie sa jeho členovia stretli v priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach. Biblické rozjímanie predniesol Zdeno Jenčuš, člen tímu. Na stretnutie prijal pozvanie aj najosv. vladyka Cyril Va...

​Výstavba a prestavba Pútnického domu Klokočov


Regionálny príspevok MIRRI SR Číslo zmluvy 1154/2021 plán rozvoja okresu Michalovce, prioritná oblasť C Rozvoj cestovného ruchu opatrenie C2 – Podpora rozvoja stredísk, sprístupnenie atraktivít a tvorbu nových produktov   Názov projektu: Výstavba a prestavba...

Odpustová slávnosť svätého archanjela Michala v Stanči


Košice, 7. november (TSKE) Dva dni pred sviatkom Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam, v nedeľu 6. novembra, sa vo farskom chráme v Stanči konala odpustová slávnosť spojená s posviackou exteriéru. Archijerejskú svätú liturgiu, v priamom...

Fatimská sobota v Michalovciach


Košice, 6. november (TSKE)V prvú novembrovú sobotu zaplnili lavice baziliky minor v Michalovciach mariánski ctitelia, ktorí prišli na program fatimskej soboty. Po modlitbe svätého ruženca pred ikonou Matky Ustavičnej pomoci a 3. času nasledovala prednáška otca Adama Mac...