Aktuality z Košickej eparchie

Nový biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v USA


Košice, 31. august (TSKE) Dnes na pravé poludnie bolo vo Vatikáne oznámené menovanie šiesteho sídelného biskupa pre ruténsku eparchiu Parma v USA. Novým vladykom sa stal o. Robert Mark Pipta, doterajší rektor seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu. Vladyka – nomi...

Krížová cesta v Kojšove


Košice, 30. august (TSKE) Spomienka na predkov, ktorí ťažko pracovali v baniach, je vo farnosti Kojšov už dlhoročnou tradíciou. Aj toho roku sa zišli ráno 29.augusta o deviatej hodine Kojšovčania a pútnici, aby s modlitbou krížovej cesty kráčali v stopách tých, ktorí ťa...

Indický kardinál George Alencherry ďakuje veriacim Košickej eparchie


Košice, 30. august (TSKE) Indický kardinál George Alencherry, arcibiskup väčší Sýrsko-malabarskej cirkvi, vo svojom liste adresovanom všetkým kňazom, rehoľníkom a veriacim Košickej, vyjadril poďakovanie za veľkorysé gesto podpory vladyku Cyrila Vasiľa SJ v plnení úlohy ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24


Košice, 28. august (TSKE) V deň spomienky na blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku 25. augusta sa v Košiciach zišli kňazi, katechéti a učitelia náboženstva pri príležitosti slávnostného otvorenia šk. roka 2023/24. Stretnutie začalo v košickej katedrále sv. litur...

„Prejavy nedisciplinovanosti kňazov sú pre cirkev nebezpečné“, vyhlásil arcibiskup Vasiľ v Indii


Košice, 22. august (TSKE) V pondelok 21. augusta začala v Indii synoda biskupov Sýrsko-malabarskej cirkvi. Na synode sa zúčastňuje 54 biskupov tejto východnej katolíckej cirkvi. Zasadnutie v sídle tejto cirkvi na hore sv. Tomáša v meste Kochi otvoril Mar George kardinál...

Deň prijatia


Košice, 21. august (TSKE) V sobotu 19. augusta strávili deti a dospelí z Ukrajiny príjemný čas v Dennom centre košickej eparchie. Priateľské spoločenstvo 36 ľudí sa vybralo do centra na Kostolianskej ulici, kde ich čakalo nejedno prekvapenie. Mládež z Ukrajiny  si pripr...

„Ste s pápežom alebo proti nemu?“ apeloval arcibiskup Vasiľ na odbojných kňazov v Indii


Košice, 17. august (TSKE) V utorok 15. augusta slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, osobitný pápežský delegát poverený riešením konfliktu v indickej Sýrsko-malabarskej katolíckej cirkvi, sv. liturgiu v sídle tejto cirkvi na hore sv. Tomáša v meste Kochi. Vo svojej homílii ...

Víkend cyrilo-metodského spoločenstva v Slovenskej Ľupči


Košice, 15. august (TSKE) Cez víkend 11.-13. augusta sa uskutočnilo medzinárodné formačno-edukačné a duchovné stretnutie CM Gemeinschaftswochenende v Slovenskej Ľupči. Stretnutie každoročne organizuje katolícky zahraničný študijný program CM Exchange. Tento študijný ...

Arcibiskup Vasiľ pokračuje v náročnej misii, ktorú mu zveril pápež František


Košice, 14. august (TSKE) V pondelok 31. júla 2023, na sviatok sv. Ignáca z Loyoly, bolo zverejnené menovanie arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ za osobitného delegáta pápeža Františka pre cirkev v Indii. Od 4. augusta sa vladyka Cyril nachádza v Indii v sýrsko-malabarskej ka...

100 km pešo do Klokočova


Košice, 14. august (TSKE) Štyria dobrodruhovia, teda kňaz, dvaja skauti a jedna animátorka, prijali výzvu vladyku Cyrila Vasiľa, vykonať pešiu púť z Prešova do Klokočova na odpustovú slávnosť.“ Začali v utorok ráno 8. augusta v kaplnke Arcibiskupského úradu v Prešove...

Klokočov zhromaždil mariánskych ctiteľov zo Zemplína a širokého okolia


Košice, 13. august (TSKE) Počas druhého augustového víkendu 12. – 13. augusta sa stretli mariánski ctitelia zo Zemplína i širokého okolia na celoeparchiálnom odpuste v Klokočove. Odpustovej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorú viedol o. Atanáz D. M...

Posvätili pastoračný dom vo Veľkých Trakanoch


Košice, 12. augusta (TSKE) Dňa 06.08.2023 na sviatok Premenenia Pána, ktorý je zároveň aj chrámovým sviatkom vo Veľkých Trakanoch, posvätili novopostavenú pastoračnú budovu. Hlavným slúžitelom bol preosvietený vladyka Milan Chautur. Vladyka vo svojej kázni zdôrazňoval p...

Megszentelték a közösségi házat Nagytárkányban


Kassa, augusztus 12. (TSKE) 2023. augusztus 6-án Nagytárkányban, az Úr színeváltozásának ünnepén, a Szent Liturgia keretén belül került sor a közösségi ház megszentelésére és átadására valamint a templom búcsú ünnepére. A Szent liturgiát Milan Chautur nyugalmazott püspö

V Choňkovciach prezentovali publikáciu o dejinách farnosti


Košice 2. august (TSKE) V nedeľu 30. júla slávili v Choňkovciach archijerejskú svätú liturgiu. Hlavným slúžiacim bol vladyka Milan Chautur CSsR spolu s ďalšími kňazmi (o. Michal Hospodár – podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Marek Horňák a o. Ján Horňák – vnuci o...

Pápež František menoval arcibiskupa Vasiľa za delegáta pre Sýrsko-malabarskú cirkev v Indii


Košice 31. júl (TSKE) Svätý Otec František menoval 31. júla na sviatok sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ za pápežského delegáta s osobitnými právomocami pre katolíkov Sýrsko-malabarskej cirkvi v Indii, osobitne v archie...

Gréckokatolíci z Krompách oslávili svojho patróna sv. Panteleimona


Košice 25. júl (TSKE) Gréckokatolícki veriaci v Krompachoch (Filiálka farnosti Slovinky) sa opäť viac ako inokedy modlili k svojmu patrónovi, sv. Panteleimonovi  a tak 23. júla spoločne oslávili svojho patróna. Slávnostným kazateľom bol správca rímskokatolíckej farnosti...

Anglický letný tábor pre ukrajinské deti


Košice 25. júl (TSKE)Denné centrum košickej eparchie zorganizovalo týždenný tábor v anglickom jazyku pre ukrajinské deti. Tábor sa začal 17. júla a trval do 21. júla. Bol naplnený aktívnym učením, hrami, súťažami a v závere tábora nechýbal ani záverečný test. Hodiny ang...

Prvá púť ukrajinských veriacich v Ľutine


Košice 21. júl (TSKE) V dňoch 14-15. júla sa v Ľutine uskutočnila prvá púť ukrajinských veriacich, ktorí žijú na Slovensku. Zorganizovanie tejto púte bolo zodpovednosťou studitu  o. Pantelejmona, povereného duchovnou správou ukrajinských veriacich v Košiciach. Púť začal...

Farský tábor farnosti Košice - Staré Mesto v Herľanoch


Košice 21. júl (TSKE)V dňoch 3. – 7. júla sa 56 deti z farnosti Košice – Staré mesto streretlo na každoročnom tábore v Herľanoch. Po ubytovaní a rozdelení do skupiniek im bola predstavená nosná téma tábora– „Rozhýbme svet dobrom“. Na príklade svätých sme si ukazovali, a...

Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov


Košice 12. júl (TSKE) Druhý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach sa uskutočnil v dňoch 9. – 12. júla 2023. Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historic...