Odpustová slávnosť v dome sv. Lazára

Košice, 9. apríl (TSKE)V Dome sv. Lazára v Košiciach, ktorý je prevádzkovaný v rámci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity, sa v sobotu svätého a spravodlivého Lazára 9. apríla, uskutočnila odpustová slávnosť.  Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil svätú liturgiu v kaplnke tohoto sociálneho centra pre matky s deťmi v núdzi. V homílii hovoril o potrebe nádeje v časoch, kedy rozum človeka iba ťažko môže pochopiť, prečo sa vo svete dejú všetky nehumánne a neznesiteľné udalosti. Jediná nádej je, že Ježiš môže vrátiť do života ľudskosť, ktorá udrží našu vieru a lásku človeka k človeku a posilní jeho dôstojnosť. Slávnostnej liturgie sa zúčastnili slovenské a ukrajinské rodiny z Domu sv. Lazára v Košiciach, ktoré v ňom našli svoje útočisko.

Anna Ivanková