Aktuality z Košickej eparchie

Návšteva Evanjelickej diakonie v Košeci


Košice, 23. august (TSKE) V sobotu 21. augusta, vladyka Cyril Vasiľ SJ navštívil na pozvanie správcu, evanjelického farára Ľubomíra Marcinu, Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci. Stredisko Evanjelickej diakonie je účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského ...

Vladyka Cyril navštívil sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov v Žilinskej diecéze


Košice, 23. august (TSKE) V sobotu 21. augusta, vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, sa zúčastnil slávnostnej svätej omše pri príležitosti púti k Matke Milosrdenstva do Skalného - sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov v Žilinskej diecéze. Spolu ...

Storočnica biskupa Michala Rusnáka CSsR


Košice, 20. august (TSKE)Osobnosť biskupa Michala Rusnáka CSsR (1921-2003) nie je čitateľom Kanadského Slováka neznámou. Dlhoročná osobnosť náboženského a národného života Slovákov v Kanade by sa v týchto dňoch dožila storočnice. Pri tejto príležitosti predstavujeme jeh...

V Pánovi usnul otec Jozef Blaščák


Košice, 20. august (TSKE) Bývalý biskupský synkel (vikár) apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike, o. mitrát Jozef Blaščák, vo veku 83 rokov odovzdal v Prešove 19. augusta, na sviatok Premenenia Pána podľa juliánskeho kalendára, svoju ...

Homília vladyku Cyrila Vasiľa SJ zo sobotnej archierejskej svätej liturgie v Klokočove


Milí bratia a sestry, milí priatelia. Počas minulých mesiacov sme sa stretávali menej – v cirkvi, v spoločnosti i v rodinách. Na druhej strane sme ale absolvovali mnoho videokonferencií, stretnutí na diaľku, webinárov, skypov, zoomov, google-meetingov a či ja viem ako s...

Na najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa konala odpustová slávnosť


Košice, 16. august (TSKE) Na najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove, sa počas víkendu 14.-15. augusta, konala odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Veriaci spoločne so svojim novým eparchiálnym biskupom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, s...

Posviacka dreveného kríža v Bačkovskej doline


Košice, 13. august (TSKE) V utorok 10. augusta v popoludňajších hodinách sa gréckokatolícki veriaci z Dargova spolu s ich duchovným otcom Patrikom Jurkom a predstaviteľmi lesnej správy, stretli v Bačkovskej doline. Cieľom tohoto stretnutia bola posviacka dreveného kríža...

V Sirníku oslávili chrámový sviatok s posvätením nového ikonostasu


Košice, 9. august (TSKE) Košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ posvätil 8. augusta v úvode slávnostnej svätej liturgie nový ikonostas inštalovaný v Chráme Premenenia Pána v Sirníku, ktorý patrí do farnosti Cejkov. Zároveň v rámci nedeľnej slávnosti, ktorá bo...

Uvedenie nového protopresbytera


Košice, 2. august (TSKE) V sobotu 31. júla, v predvečer sviatku Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža sa počas veľkej večierne uskutočnilo uvedenie nového protopresbytera (dekana) Michalovského protopresbyterátu otca Maroša Riníka. Modlitbe večierne predse...

V Prešove na svätej liturgii s pápežom budú potrebnéstovky dobrovoľníkov


Košice, 30. júl (TSKE)Oficiálna registrácia všetkých dobrovoľníkov počas návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku začne už čoskoro!  Svätý Otec František zavíta aj medzi gréckokatolíkov do Prešova, a to 14.septembra 2021, na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Na pr...

Tajomstvo Boha


Košice, 28. júl (TSKE) Gréckokatolícky kňaz Ján Krúpa začal prekladať myšlienky katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v USA. Tieto myšlienky môžu byť základom k vydaniu katechizmu pre veriacich Metropolitnej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a z...

Výstup ku krížu s vladykom Cyrilom


Košice, 26. júl (TSKE) Uprostred leta, 24. júla usporiadal duchovný otec farnosti Choňkovce stavroforný protojerej Jozef Fabišík už ôsmy tradičný výstup ku krížu postavenému na Vetrovej skale v nadmorskej výške 1 024 m n. m., ktorý najvyšším bodom masívu Popriečny, okre...

A magyar esperesi kerület búcsúja és boldog Gojdič Péter Pál vértanú püspök felújított templomának a megszentelése Nagykaposon


Kassa, július 21. (TSKE) Július 17. és 18.-án Nagykaposon sor került a magyar esperesi kerület búcsújára, amelynek csúcspontja boldog Gojdič Péter Pál vértanú püspök felújított templomának megszentelése volt. A lelki megújulásra szombaton került sor Iván Barnabás hel...

Eparchiálna odpustová slávnosť a posvätenie obnoveného chrámu vo Veľkých Kapušanoch


Košice, 21. júl (TSKE)V dňoch 17.-18. júla sa konala eparchiálna odpustová slávnosť maďarského protopresbyterátu vo Veľkých Kapušanoch, ktorá vyvrcholila posvätením obnoveného chrámu blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Duchovnú obnovu pred odpustom vied...

Uplynul rok od smrti vladyku Milana Šášika


Košice, 17. júl (TSKE) V stredu 14. júla uplynul rok od náhlej smrti vladyku Milana Šášika CM (1952-2020), Slováka, ktorý sa ako biskup zlatými písmenami zapísal do dejín Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. Pri tejto príležitosti bola v katedrálnom chráme Povýšeni...

Farský tábor farnosti Košice – Staré mesto


Košice, 13. júl (TSKE) Počas uplynulého týždňa od 5. - 9. júla sa mládež farnosti Košice-Staré mesto zúčastnila každoročného farského tábora v Herľanoch. Témou tábora bol sv. Jozef a jeho vlastnosti, ktoré sprevádzali jednotlivé aktivity počas dňa, a zároveň spoznávali ...

Košická eparchia si uctila sv. Cyrila a Metoda, svojich nebeských patrónov


Košice 6. júl (TSKE) V pondelok 5. júla sa na eparchiálnom odpustovom mieste v Sečovciach uskutočnila odpustová slávnosť na počesť sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie. Pozvanie sa slávnosť prijal vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administr...

Vladyka Cyril Vasiľ bol v Košiciach uvedený do úradu košického eparchiálneho biskupa


Košice, 4. júl (TSKE) V nedeľu 4. júla v predvečer sviatku apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky slávila archijerejská svätá liturgia pri príležitosti intronizácie – uvedenia do úradu – nového košick...

Pápež František pozdravil gréckokatolíckych veriacich Košickej eparchie


Košice, 30. jún (TSKE) Gréckokatolícki veriaci, ktorí prišli do Ríma v rámci jubilejnej púte s ikonou presvätej Bohorodičky z Klokočova boli 30. júna prítomní na Generálnej audiencii so Svätým Otcom. Na Nádvorí sv. Damaza pápež František pozdravil jednotlivých veriacich...

Pápež František sa modlil pred ikonou Klokočovskej Bohorodičky


Košice, 29. jún (TSKE) Na sviatok apoštolských kniežat sv. Petra a Pavla sa uskutočnil duchovný vrchol púte gréckokatolíckych veriacich v Ríme. Na eucharistickej slávnosti, ktorej predsedal Svätý Otec František v Bazilike sv. Petra, sa zúčastnilo vyše 500 slovenských pú