Aktuality z Košickej eparchie

Vznikol podcast s kázňami z Košickej eparchie


Košice, 3. február (TSKE) Komisia pre masmédia Košickej eparchie v spolupráci s občianskym združením Byzantinos na začiatku marca spustila nový podcast, na ktorom je možné si vypočuť vybrané kázne biskupov a kňazov z Košickej eparchie. Výnimočné duchovné myšlienky na rô

Posviacka kaplnky v Dome sv. Lazára


Košice, 2. marec (TSKE) V Dome sv. Lazára v Košiciach, ktorý je prevádzkovaný v rámci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice, sa 29. februára konala posviacka novo-vzniknutej kaplnky, ktorej patrónom sa stal patrón samotného zariadenia – sv. Lazár. Slávnosť zač

Fašiangový karneval v Rozhanovciach


Košice, 29. február (TSKE) V poslednú fašiangovú nedeľu 23. februára sa veriaci z rozhanovskej farnosti stretli na veselici, ktorá bola spojená s karnevalom. Už štvrtý ročník veselice pre všetkých od najmenších po najstarších sa stáva tradíciou. Témou karnevalu boli kla...

Duchovná obnova pedagógov košickej cirkevnej pedagogickej školy


Košice, 25. február (TSKE) Pedagógovia Strednej odbornej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach spoločne 20. – 22. februára prežívali dni duchovnej obnovy. Spoločenstvo budujúce aktivity prebiehali prostredí horskej chaty Čergov v Bardejovskom okrese. Mod...

Svätý Otec menoval nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi


Košice, 25. február (TSKE) Svätý Otec František menoval 25. februára nového sekretára Kogregácie pre východné cirkvi. Stal sa ním doterajší vladyka eparchie Piana degli Albanesi pre gréckokatolíkov na Sicílii, vladyka Giorgio Demetrio Gallaro, ktorý bol menovaním povýše...

Kňazský futsalový turnaj Európy


Košice, 24. február (TSKE) Říčany u Prahy v Českej Republike sa  17.  - 21. februára stali dejiskom XIV. Majstrovstiev Európy kňazov vo futsale. Rozlosovaním sa Slovensko dostalo do A skupiny, kde jeho súpermi boli Chorvátsko, Srbsko, Albánsko a Bielorusko. Po troch víť

Formačný večer s vladykom Cyrilom Vasiľom o voľbách (aj s videozáznamom)


Košice, 23. február (TSKE) V poradí už tretí formačný večer s názvom „Zatiahni“ sa uskutočnil 19. februára v priestoroch kultúrneho strediska kresťanov Fuga v Košiciach. Témou bola aktuálna situácia volieb, ktorá sa niesla aj v samotnom názve večera: „Nie je mi to jedno...

V Kuzmiciach podporili ochranu života a rodinných hodnôt


Košice, 23. február (TSKE) Týždeň pred Veľkým pôstom 16. februára prišiel do farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Kuzmiciach Misijný pamätník nenarodeným deťom, ktorý vytvoril mladý umelec Martin Hudaček. Veriaci sa počas nasledujúcich dní mohli zamýšľať nad veľmi ...

Košická eparchia medzi ocenenými partnermi Úsmevu ako dar


Košice, 22. február (TSKE) Ocenenia za dlhodobú a systematickú pomoc deťom a rodinám v ohrození jednotlivcom z regiónu východného Slovenska, predstaviteľom cirkví, miestnej samosprávy a podnikateľskej verejnosti, ktorí sa nezištne za posledných pár rokov podieľali na zl...

Manželský večer v Nacinej Vsi


Košice, 21. február (TSKE) V prvý deň Národného týždňa manželstva, 10. februára, sa manželské páry farnosti Nacina Ves stretli už po štvrtý krát na farskom manželskom večeri. Stretnutie začalo modlitbou Akatistu požehnania rodín. Nasledovala večera vo dvojiciach so vzáj...

Farský karneval v Nacines Vsi


Košice, 21. február (TSKE) Vo farnosti Nacina Ves sa 2. februára konal už 15. ročník farského karnevalu. S touto tradíciou začal ešte vtedajší správca farnosti otec Pavol Obraz a veriaci si ju osvojili natoľko, že v nej pokračujú dodnes. Je to milé stretnutie ľudí, ktor...

Predstavili projekt Pútnického centra Klokočov


Košice, 20. február (TSKE) Vo štvrtok 13. februára predstavila Košická eparchia v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove víziu areálu Pútnického miesta v Klokočove, ktorej prvou etapou má byť projekt rekonštrukcie budovy Pútnického centra. Pozvanie na toto stretnutie ...

Košice sú už 23 rokov sídlom gréckokatolíckeho biskupa


Košice, 21. február (TSKE) Pápež Ján Pavol II. zriadil 21. februára 1997, teda presne pred 23. rokmi, Košický apoštolský exarchát. Košice sa tak stali sídlom gréckokatolíckeho biskupa. Územie novej cirkevno-právnej jednotky kopírovalo hranice Košického samosprávneho kra...

Prvá farská charita v Košickej eparchii


Košice, 20. február (TSKE) Pri svätej liturgii na Mäsopôstnu nedeľu, ktorá sa niekedy nazýva aj Nedeľou o poslednom súde, 16. februára ako zástupca Košickej eparchie navštívil otec Vladimír Tomko, emeritný košický protosynkel a bývalý dlhoročný riaditeľ Košickej eparchi...

Prežívanie týždňa manželstva na košickom sídlisku Furča


Košice, 20. február (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Božej Múdrosti a rímskokatolícka farnosť Svätej rodiny spoločne pripravili pre manželov v rámci Národného týždňa manželstva 10. – 16. februára bohatý program. V pondelok sme si počas biblického večera vypočuli prednášku...

Košickí katechéti si pripomenuli udalosť slzenia Klokočovskej ikony


Košice, 19. februára (TSKE) Metodický seminár pre učiteľov náboženstva s tématikou 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove sa 19. februára začal modlitbou tretej hodinky v biskupskej kaplnke. Katechétov privítal riaditeľ Katechetického úradu Ján Duc...

Karneval vo Vyšných Remetoch


Košice, 18. február (TSKE) Vo Vyšných Remetoch sa 15. februára konal už tradičný detský karneval farnosti Vyšná Rybnica. Program sa začal predstavením masiek. Pokračoval tancom, súťažami a bohatou tombolou. O skvelú náladu sa postarali animátori zo Sobraniec. Karneval p...

Národný týždeň manželstva na Ťahanovciach


Košice, 18. február (TSKE) V týždni od 10. do 16. februára, ktorý niesol prívlastok Národný týždeň manželstva, sa zapojila aj farnosť Košice-Ťahanovce. Pre manželov bola počas celého týždňa pripravená ponuka podujatí a modlitieb, aby mohli spolu osláviť, prehĺbiť a povz...

Karneval v rámci detského SNA


Košice, 18. február (TSKE) V rámci detských stretnutí Sečovského protopresbyterátu – detský SEN (Sečovce evanjelium nasledujú) – sa 16. februára konalo druhé takéto stretnutie, ktoré sa nieslo v karnevalovom duchu. V kultúrnom dome v Sečovciach boli pre deti pripravené ...

Návšteva gréckokatolíkov v Londýne


Košice, 18. február (TSKE) Zástupcovia Košickej eparchie navštívili v Mäsopôstnu nedeľu 16. februára gréckokatolíckych krajanov v Londýne. Svätú liturgiu v slovenskom, bieloruskom a staroslovienskom jazyku slúžili spolu s miestnym kňazom a správcom otcom Siarhiejom S...