Fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach

Košice, 3. apríl (TSKE) Dňa 2. apríla sa uskutočnila Fatimská sobota v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu má prívlastok Akatistová sobota. Táto sobota nesie pomenovanie Akatistová, pretože v tento deň spievame oslavný hymnus Akatist k Presvätej Bohorodičke na pamiatku trojitého oslobodenia Konštantínopolu od napadnutia nepriateľov.

Katechézu predniesol otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie. Spomenul konzultačnú fázu synody Košickej eparchie, ktorá začala včera, prirovnajúc ju k stretnutiu Krista s Bartimejom. Vo farnostiach sa majú v tejto fáze vytvárať živé skupiny, ktoré spolu hľadajú odpovede na položené otázky. V týchto skupinách sme na jednej strane s Bartimejom, ktorý hovorí a zároveň Kristom, ktorý počúva.

Svätej liturgii predsedal archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Vo svojej homílii poukázal na dôležitosť Akatistovej soboty vo veľkopôstnom období. Tak ako Bohorodička stála pri svojom ľude pri obliehaní Konštantínopolu, rovnako je aj pri nás, v každej dobe a v každej situácii. O jej prítomnosti v našich životoch môže svedčiť každý z nás.

Na záver svätej liturgie nasledovala modlitba Akatistu k Bohorodičke. Zároveň archimandrita Jaroslav pozval veriacich na najbližšiu májovú fatimskú sobotu - fatimskú mladých v Klokočove.


TSKE informoval Jozef Havrilčák

Foto: Maroš Dupnák