Aktuality z Košickej eparchie

Karneval vo farnosti Košice - Staré mesto


Košice 12. február (TSKE) Všetci sme božími deťmi. V tomto duchu sa nieslo karnevalové popoludnie v sobotu 11. februára vo farnosti Košice-Staré mesto. Po spoločnej modlitbe a predstavení masiek si animátori pripravili pre deti zaujímavé súťaže, ktoré striedali tanečné ...

Sv. liturgia s biskupom Milanom Lachom SJ v priamom prenose rádia Lumen


Košice, 10. február (TSKE) Katolícka rozhlasová stanica Rádio LUMEN odvysiela v priamom prenose uvedenie novovymenovaného pomocného biskupa Milana Lacha SJ v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Počúvať archijerejskú liturgiu za účasti apoštolského nuncia Nic...

Správna voľba povolania


Košice, 10. február (TSKE)V utorok 7.februára bola v Košiciach otvorená prezentačno–propagačná akcia SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA.Podujatie každoročne organizuje KSK pre deviatakov zvažujúcich svoje budúce povolanie a vyberajúcich si k tomu adekvátnu strednú školu. Medzi des...

Deň zasväteného života Košickej eparchie


Košice, 6. február (TSKE)Februárová fatimská sobota bola spojená s Dňom zasväteného života v Košickej eparchii. Program pripravili a viedli redemptoristi z michalovského kláštora. Na túto fatimskú sobotu prišli nielen početní mariánski ctitelia, ale aj rehoľníci a rehoľ

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 5. -12. február 2023


Pondelok 6. február 9.00 Michalovce - pracovné stretnutie s riaditeľmi nemocníc na území mesta Michalovce  Utorok 7. február 18.00 Klokočov - pracovné stretnutie Streda 8. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda  Štvrtok 9. február Badín - Stretnu...

V Sečovciach si pripomenuli 110. výročie narodenia ThDr. Jána Murína


Košice, 2. február (TSKE) V pondelok 30. januára si priaznivci cyrilo-metodskej myšlienky pripomenuli 110. výročie narodenia miestneho rodáka ThDr. Jána Murína, gréckokatolíckeho kňaza, zakladateľa Jednoty sv. Cyrila a Metoda (dnes Spolok sv. Cyrila a Metoda) a popredné

Deň učiteľov Gréckokatolíckej eparchie Košice 2023


Košice, 1. február (TSKE) Dňa 30. januára, pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa konal Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej 

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 30. január – 5. február 2023


Pondelok 30. január 9.00 Košice - katedrála: Archijerejská sv. liturgia pri príležitosti Dňa učiteľov 10.30 Košice - DKC Veritas: program dňa učiteľov 13.00 Košice - Eparchiálny úrad - agenda  Utorok 31. január 8.45 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie p...

Ples spoločenstva Skala rodín


Košice, 30. Január (TSKE) Dňa 20. januára 2023 sa konal v Jablonove na Spiši 5. ročník Reprezentačného plesu Spoločenstva kňazských a laických rodín SKALA. Ples otvorilo spoločné slávenie Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v chráme sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí

Megemlékeztek Kassán a Görögkatolikus Egyház metropoliai rangra emelésének 15. évfordulójáról


Kassa, január 30. (TSKE) Január utolsó hétvégéjén, a három szent főpap, Nagy Szent Bazil, Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János ünnepére készülve - a helyi egyház megemlékezett a Szlovákiai Görögkatolikus Egyház metropoliai rangra emelésének 15. évfordulójáró

V Košiciach oslávili 15. výročie povýšenia exarchátu na eparchiu


Košice, 30. Január (TSKE) Počas posledného januárového víkendu, očakávajúc sviatok Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Ján Zlatoústeho -  si miestna cirkev pripomenula 15. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku n...

Cirkev a synoda sú synonymá


Košice, 28. Január (TSKE) Koncom januára ôsmi zástupcovia Košickej eparchie cestovali do Nimnice, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roka 2023. Od 26. do 27. januára sa biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a eparchií

Kanonická vizitácia vo farnosti Košice-Západ spojená s malým odpustom


Košice, 25. Január (TSKE) Na začiatku Nového roka, po sviatkoch Zjavenia Pána, do farnosti Košice – Západ zavítal otec archimandrita Jaroslav Lajčiak, kde vykonal dvojdňovú kanonickú vizitáciu. Najprv vizitoval farskú kanceláriu, kde skontroloval administratívnu dokumen...

24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností


Košice, 24. január (TSKE) V sobotu 21. januára 2023 zorganizovala farnosť Košice-Staré mesto už 24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností.  Po troch pandemických rokoch sa tak opäť mali možnosť veriaci stretnúť a spoločne zabaviť v priestoroch Congress ho...

Vianočný koncert Denného centra bl. Teodora Romžu


Košice, 19. január (TSKE) Košická eparchia svojou otvorenosťou, prispela k vytvoreniu rodinného zázemia pre vojnou skúšaných Ukrajincov.  13. januára 2023 Denné centrum bl. Teodora Romžu Košickej eparchie usporiadalo ,,Rizvdjanyj večer“. Podujatie bolo adresované ľuď

Arcibiskup Cyril Vasiľ reprezentoval Slovensko na stretnutí iniciatívy “HOLY LAND COORDINATION” v Jordánsku


Košice, 18. január (TSKE) Holy Land Coordination - Koordinácia pre Svätú zem je aktivita, ktorá vznikla v roku 1990 na žiadosť Svätej Stolice a ktorú zastrešuje biskupská konferencia Anglicka a Walesu. Od roku 2000 sa v rámci tejto iniciatívy koná každoročná púť do Svät...

Arcibiskup Gugerotti prevzal úrad prefekta Dikastéria pre Východné cirkvi


Košice, 17. január (TSKE) V pondelok 16. januára arcibiskup Claudio Gugerotti, začal svoju službu prefekta Dikastéria pre východné cirkvi. Po príchode do úradu ho privítal sekretár dikastéria arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro a podsekretár Mons. Flavio Pace spolu s...

Pred 20 rokmi zomrel vladyka Michal Rusnák CSsR


Košice, 16. január (TSKE) Pred dvadsiatimi rokmi, 16. januára 2003, zomrel biskup Michal Rusnák CSsR (1921 - 2003), biskup slovenských gréckokatolíkov v Kanade a rodák z Pozdišoviec. Kňazskú vysviacku prijal od blahoslaveného P. P. Gojdiča OSBM (1888 – 1960) v roku 1949...

Vianočná „modlitba“ v Humennom


Košice, 16. január (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach organizuje v spolupráci s gréckokatolíckymi farnosťami, resp. miestnymi samosprávami, od roku 2007 regionálne prehliadky vianočného folklóru pod názvom „Christos raždajetsja!“ Tie sa uskutočň

Arcibiskup Vasiľ na stretnutí iniciatívy Holy Land Coordination v Jordánsku


Košice, 16. január (TSKE) Každoročné stretnutie iniciatívy Holy Land Coordination sa začalo v sobotu 14. januára v Jordánsku. Biskupi z 11 krajín budú spoločne až do 19. januára uvažovať ako pomôcť kresťanom na Blízkom Východe. Slovensko na stretnutí reprezentuje vladyk...