Kvetná nedeľa v Košiciach

Košice, 12. apríl (TSKE) Počas uplynulého víkendu Katolícka cirkev slávila poslednú predveľkonočnú nedeľu, ktorá nesie názov Kvetná. Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Po dvoch rokoch protipandemickych opatrení sa tak veriaci Košickej eparchie mohli stretnúť bez obmedzení so svojim biskupom. 

Vladyka Cyril vychádzal vo svojej homílii zo state z evanjelia podľa Jána, ktorá sa číta vo východných cirkvách práve v túto nedeľu. Aj keď skutok Márie, ktorá vyliala vzácny nardový olej Ježišovi na nohy sa mohol na prvý pohľad zdať ako obyčajne mrhanie, v skutočnosti mu chcela dať to najcennejšie čo mala. Aj veriaci sú pozvaní vo Veľkom týždni pred Paschou k tomu, aby Bohu dali to najcennejšie čo majú, a tým je práve čas strávený s ním. Ak tak urobíme rovnako ako vôňa myra (oleja), ktorá naplnila dom v ktorom bol Kristus, aj my budeme môcť napĺňať vôňou lásky naše okolie. 

V závere svätej liturgie otcovi arcibiskupovi zablahoželal k jeho narodeninám v mene všetkých veriacich archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie.

TSKE

Foto: Samuel Bombár