Aktuality z Košickej eparchie

Predsynodálne eparchiálne zhromaždenie Košickej eparchie


Košice, 29. mája (TSKE) V poslednú májovú sobotu sa v košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky stretli zástupcovia synodálnych konzultácií z Košickej eparchie. Spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchiálnym biskupom, a prítomnými kňazmi slávili...

Modlitba posvätného ruženca za mier na celom svete v Klokočove


Košice, 29. mája (TSKE) Svätý Otec František v máji vyzýval veriacich k dennej modlitbe ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine, ako aj za zmierenie a pokoj vo všetkých častiach sveta. V posledný deň mesiaca, ktorý je osobitne zasvätený mariánskej úcte, bude o 18.00 hod ...

Prezident U. S. Steel Košice odovzdal symbolický šek na sumu 100 000 eur riaditeľke Gréckokatolíckej eparchiálnej charity


Košice, 26. mája (TSKE) Vo štvrtok 26. mája prezident U. S. Steel Košice pán James Bruno odovzdal symbolický šek na sumu 100 000 eur riaditeľke Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Anne Ivankovej. Do tejto sumy prispeli zamestnanci U. S. Steel Košice a dcérskych spo...

Dirigentka košického katedrálneho zboru si prevzala cenu Fra Angelica


Košice, 26. mája (TSKE) V utorok 24. mája bola v bratislavskom Primaciálnom paláci  udeľovaná Cena patróna umelcov Fra Angelico. Spomedzi dvanástich ocenených si za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku v oblasti hudobného umenia prevzala cenu aj dirigentka ...

Rozlúčka s maturantami spojená s odpustovou slávnosťou patrónov školy sv. Cyrila a Metoda


Košice, 25. mája (TSKE) Dlho očakávaná rozlúčka s maturantami spojená s odpustovou slávnosťou patrónov školy sv. Cyrila a Metoda sa konala dňa 20. mája na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Jej sviatočnosť bola umocnená aj prítomnosťou...

Prvá svätá spoveď a slávnostné sväté prijímanie u slovenských gréckokatolíkov v Anglicku


Košice, 23. mája (TSKE) V šiestu nedeľu po Pasche, 22. mája, navštívil gréckokatolícku misiu v Londýne vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Stalo sa tak pri príležitosti slávnostného prijímania a prvej svätej spovede deviatich detí, ktoré spo...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 23. – 29. máj 2022


Pondelok 23. máj Londýn: účasť na synodálnom dni Eparchie pre syromalabarských katolíkov vo Veľkej Británii Utorok 24. máj Pracovná cesta Londýn Streda 25. máj Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 26. máj 9.00 Ťahanovce - sv. liturgia so žiakm...

V Košiciach zasadala celoslovenská Rada pre rodinu KBS


Košice, 19. máj (TSKE) Rada KBS pre rodinu sa v utorok 17. mája stretla na druhom tohtoročnom zasadnutí na Eparchiálnom úrade v Košiciach. Stretnutia sa zúčastnilo 19 zástupcov diecéz a eparchií na čele s predsedom Rady KBS pre rodinu. Stretnutie začalo sv. liturgiou, k...

V Zdobe požehnali zreštaurovaný ikonostas


Košice, 17. máj (TSKE) V sobotu 14. mája sa v gréckokatolíckom chráme v Zdobe konala veľká slávnosť. V tento deň vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť, v ktorej vyrastal a v ktorej pôsobil ako kňaz jeho otec. Pri tejto prí

A Magyar Esperesi Kerület kurátorainak találkozója Hatfában


Kassa, május 15. (TSKE) Két év kihagyás után, az elmúlt vasárnap délutánján, május 15-én, ismét megrendezésre került a Magyar Esperesi Kerület kurátorainak találkozója a Szőlőskei Hatfában. Nagy örömmel várták és vettek részt rajta mind a kurátorok, mind pedig a paró

Požehnaním prezidentky sa začala inaugurácia novozvolenej hlavy štátu v Budapešti


Košice, 16. mája (TSKE)   Inaugurácia novozvolenej maďarskej prezidentky Katalin Novákovej, ktorá sa konala v sobotu, 14. mája v Budapešti, bola v mnohých ohľadoch výnimočnou. Nováková je prvou ženou vo funkcii maďarského prezidenta a vo svojich 44 rokoch je najmladšou ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 16. – 23. máj 2022


Pondelok 16. máj 9.30 Prešov - Rada hierarchov 15.00 Košice - Eparchiálny úrad:stretnutie so zástupcami arcidiecéznej charity Trident(Taliansko) Utorok 17. máj Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie so zástupcami Sekulárnych inštitútov Košice - Eparchiálny...

Az újonnan megválasztott államfő beiktatása különleges áldással kezdődött Budapesten


Kassa, május 16. (TSKE) Az újonnan megválasztott magyar köztársasági elnök, Novák Katalin beiktatása, amelyre május 14-én, szombaton került sor Budapesten, több szempontból is kivételes volt. Novák az első nő a magyar elnöki poszton, és 44 évesen Magyarország történetén...

V Zemplínskej Teplici požehnali obnovený farský chrám


Košice, 15. máj (TSKE) V nedeľu 15. mája navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ farnosť Zemplínska Teplica. V miestnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky slávil archijerejskú svätú liturgiu, v úvode ktorej požehnal zrekonštruovaný interiér chrámu. Miestne spoločenstvo ...

Arcibiskup Cyril Vasiľ sa zúčastnil Stretnutia Rady európskych biskupských konferencií pre rodinu a život CCEE vo Vilniuse


Košice, 13 .máj (TSKE) v termíne 10. – 12. mája 2022 sa vo Vilniuse v Litve konalo stretnutie biskupov a tajomníkov Rád pre rodinu európskych biskupských konferencií. Stretnutie sa konalo pod záštitou CCEE (Rady európskych biskupských konferencií). Hlavným hostiteľom ...

Biblická súťaž v Košiciach


Košice, 13. máj (TSKE) Dňa 11. mája sa v priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach konala biblická súťaž. Prebiehala v dvoch kategóriách (kat. A 1.-2. roč. a kat. B 3.-4. roč.). Súťaž otvoril v mene vladyku Cyrila Vasiľa SJ otec Jaroslav Lajčiak, pro...

Odpust mladých spojil opäť mladých


Košice, 10. máj (TSKE) Uplynulý víkend 6. – 8. mája slávili mladí Košickej eparchie Odpust mladých, ktorý sa tradične koná počas májovej Fatimskej soboty. Do slávenia Odpustu mladých vstúpili mladí už v piatok 6. mája liturgiou a modlitbou celonočného bdenia v grécko...

Dlhoročný cerkovník z farnosti Závadka prijal nižšie svätenia


Košice, 10. máj (TSKE) V pondelok 9. mája navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ spišskú farnosť  Závadka. Pred svätou liturgiou, ktorú slávil v miestnom chráme sv. archanjela Michala, ustanovil na službu chrámového čitateľa a speváka dlhoročného miestneho cerkovníka (kost...

Odpustová slávnosť pri príležitosti 25. výročia založenia farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice, 9.máj (TSKE) Vo štvrtú nedeľu po Pasche – v Nedeľu o uzdravení ochrnutého, navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, farnosť Poruba pod Vihorlatom. Otec arcibiskup vo farskom chráme slávil archijerejskú svätú liturgiu pri príleži...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 9. – 15. máj 2022


Pondelok 9. máj Košice - Eparchiálny úrad – agenda 17.00 Závadka: liturgia spojená s udelením nižších svätení laickému kandidátovi Utorok 10. máj Vilnius (Litva): Konferencia európskych biskupských konferencií Streda 11. máj Vilnius (Litva): Konferenci...