Aktuality z Košickej eparchie

Pascha pre Ukrajincov


Košice 21. apríl (TSKE) Počas Veľkonočných sviatkov Košická eparchia zorganizovala slávenie  Kristovej Paschy pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou  v meste Košice.  V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v sobotu večer  slávil archimandrita Jaroslav Lajčiak, prot...

Odhalenie busty Štefanovi B. Romanovi v Novom Ruskove


Košice 17. apríl (TSKE) Na Tomášovu nedeľu  16. apríla zažila farnosť Nový Ruskov (okres Trebišov) v tomto roku zaujímavý moment. Významnému rodákovi z tejto obce Štefanovi Boleslavovi Romanovi bola slávnostne odhalená bronzová busta. Odhaleniu predchádzala sv. liturgia...

Veľkonočné obrady v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky


Košice 12. apríl (TSKE) Veľkonočné obrady v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky otvoril vo štvrtok podvečer vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, slávením liturgie sv. Bazila Veľkého s večierňou. V samotnom úvode ote...

Krížová cesta s vladykom Cyrilom na vysokoškolských internátoch v Košiciach


Košice, 12. apríl (TSKE) V utorok 4.4.2023 sa na internátoch Jedlíkova 7 v Košiciach uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci cyklu Cerkov s molodyma, tentokrát aj s prekvapením. Tradíciu týchto predveľkonočných stretnutí, kde sa spája modlitba, prednáška a spovedanie sme p...

Gréckokatolíci v Anglicku radostne oslávili Vzkriesenie Krista


Košice, 12. apríl (TSKE) Svätú a veľkú nedeľu Paschy slovenskí gréckokatolíci v Anglicku oslávili spoločne na sv. Liturgii v bieloruskej drevenej cerkvi sv. Cyrila Turovského na severe Londýna. Patrónom spoločenstva je blažený Metod. Otec Siarhiej, správca bieloruského ...

Živá krížová cesta vo farnosti Jovsa


Košice, 5. apríl (TSKE)V stredu 05.apríla vo Veľkom a svätom týždni, sa konala živá Krížová cesta, ktorú pripravili žiaci Základnej školy v Jovse v  spolupráci s farnosťou. Existuje azda lepší spôsob na pochopenie prejavu Kristovej lásky k nám ako jeho krížová cesta?...

Spovedná služba na železničnej stanici v Košiciach


Košice, 5. apríl (TSKE) V týchto dňoch sa spoločne blížime k Veľkonočným sviatkom, počas ktorých  si veriaci kresťania budú pripomínať smrť, trojdňové uloženie do hrobu a vzkriesenie Ježiša Krista. Dôležitejšie ako príprava jedál na tieto sviatky je príprava srdca člove...

Putovná duchovná obnova s vladykom Cyrilom


Košice, 4. apríl (TSKE) "Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho." (Ž 84,8) Aj tieto slová Sv. písma boli jednými zo slov pútnikov, ktorými opísali svoju skúsenosť s Putovnou duchovnou obnovou mladých počas uplynulého Kvetného víkendu, kto...

Aprílová fatimská sobota


Košice, 4. apríl (TSKE) Michalovská bazilika minor privítala mariánskych ctiteľov na fatimskej sobote hneď v prvý aprílový deň. Po modlitbe ruženca a tretieho času sa v katechéze prihovoril otec Štefan Ančočik, farár farnosti Zbehňov. Predstavil otázky života a smrti, s...

Kvetná nedeľa v Trebišove


Košice, 4. apríl (TSKE) Kvetná nedeľa 2. apríla  sa stala pre farnosť Trebišov ešte radostnejšou  vďaka návšteve vladyku Milana Chautura, ktorý vo farnosti slúžil sv. liturgiu s požehnaním ratolestí. Vo svojej homílii sa vladyka zamyslel nad princípom prirodzenej autori...

Nedeľné pôstne zamyslenia v Trebišove


Košice, 4. apríl (TSKE)Počas  piatich nedieľ  Štyridsiatnice sa vo farnosti Trebišov uskutočnila pôstna aktivita s názvom „Krátke pôstne zamyslenia“.  Päť nedieľ prichádzali do farnosti na večernú sv. liturgiu hostia s rôznymi duchovnými skúsenosťami. Aktivitu otvoril v...

Duchovná obnova budúcich novokňazov


Košice, 31. marec (TSKE): Nedeľa piateho týždňa Veľkého pôstu bola začiatkom duchovnej obnovy určenej pre piatich budúcich novokňazov Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie, rovnako ako aj pre ich budúce manželky.  Kláštor sestier redemptoristiek v Lomnici pri ...

Nová apoštolská administratúra (exarchát) pre gréckokatolíkov v Bielorusku


Košice, 30. marec (TSKE)  Pápež František 30. marca 2023 zriadil Apoštolskú administratúru (exarchát) pre veriacich byzantského obradu v Bielorusku a vymenoval archimandritu Sergeja Gajeka M.I.C., doterajšieho apoštolského vizitátora, za jej prvého apoštolského administ...

Návšteva kardinála Kurta Kocha


Košice, 30. marec (TSKE) Prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch navštívil v dňoch 28. – 30. marca Slovensko. Súčasťou jeho sprievodu bol Mons. Jaromír Zádrapa, oficiál Východnej sekcie Dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Počas svojho pob...

V Košiciach mali duchovnú obnovu manželky kňazov


Košice, 29. marec (TSKE)V Košiciach, na sviatok Zvestovania Našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne sa uskutočnila už druhá duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. V duchu synodálnej cesty, jej troch kľúčových bodov, ktorými sú  spoločenst...

Manželské večery vo Veľatoch


Košice, 28. marec (TSKE)Počas februárových a marcových nedieľ prebiehali v priestoroch "Espresso Vama" vo Veľatoch Manželské večery, ktoré zorganizovali gréckokatolícke farnosti Veľaty a Stanča.  Počas siedmich večerov 11 manželských párov z rôznych farností rozoberalo ...

Školské misie na základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach


Košice, 28. marec (TSKE)Od 13. do 16. marcaprebiehali na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach školské misie. Konali sa prvýkrát v histórii školy. Misionári z rehoľe redemptoristov  – o. Jozef Kišák a brat Gorazd prijali p...

Druhé podujatie projektu Cerkov s molodyma


Košice, 24. marec (TSKE)Dňa 14.marca sa uskutočnilo  v poradí už druhé podujatie projektu Cerkov s molodyma opäť v priestoroch OZ molody Rusyny na Jedlíkovej 13 v Košiciach. Tentokrát sa modlili s otcom Františkom Krajňákom Akafist Christovym strasťam po rusínsky z kniž

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20. - 26. marca 2023


Pondelok 20. marec ­  Košice – Eparchiálny úrad: agenda Utorok 21. marec 9.00 Ľutina: Metropolitný kňazský deň   Streda 22. marec Košice – Eparchiálny úrad: agenda 18.30 Košice - katedrála: Kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho Štvrtok 23. marec Rím...

Krížová cesta v Porube pod Vihorlatom


Košice, 21. marec (TSKE)Na 4. pôstnu nedeľu sa veriaci v Porube pod Vihorlatom stretli popoludní na krížovej ceste. Účastníci si vzájomne pomáhali niesť veľký drevený kríž po obci. Takto sa učili symbolicky ako Veronika či Šimon pomáhať si spolu niesť svoje kríže a toto...