Aktuality z Košickej eparchie

Deň učiteľov Košickej eparchie


Košice 31. január (TSKE) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa 30. januára konal Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchi...

Sviatok pratulínskych mučeníkov


Košice 26. január (TSKE) Hovorí sa, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi o tejto životnej skúsenosti vydávali a mnohokrát stale vydávajú veľmi silné svedectvo. Nie tak dávno ho na vlastnej skúsenosti zažila i cirkev na našom úze...

V Poľsku bol vysvätený gréckokatolícky biskup pre novovytvorenú eparchiu Olsztyn-Gdańsk


Košice 26. január (TSKE) V sobotu 23. januára v katedrálnom chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Olsztyne (Poľsko) sa konala biskupská vysviacka vladyku Akrádia Trochanowskèho, eparchialneho biskupa novovzniknutej eparchie Olsztyn-Gdańsk. Túto pápež František ustanovi...

Vyšla aktualizácia mobilnej aplikácie Časoslov gréckokatolíka


Košice 24. január (TSKE) 24. januára, v Nedeľu o Mýtnikovi a farizejovi, vyšla o 12:00 nová aktualizácia mobilnej aplikácie projektu Časoslov gréckokatolíka pre operačné systémy iOS a Android. Spolu s novou webovou stránkou, ktorá bola spustená predchádzajúcu nedeľu, ak...

Uplynulo 31 rokov od navrátenia prvej gréckokatolíckej katedrály v Rumunsku


Košice 21. január (TSKE) 21. januára 2021 ubehlo 31 rokov od navrátenia prvej gréckokatolíckej katedrály v Rumunsku do rúk gréckokatolíkom. Katedrála Svätého Ducha bola po rokoch prenasledovania gréckokatolíckej cirkvi komunistickým režimom vrátená predovšetkým vďaka oc...

Vladyka Cyril daroval krvné doštičky


Košice 21. január (TSKE) Je všeobecne známe, že krv je tekutina, ktorá sa v ľudskom tele nedá nijako nahradiť, dokonca nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou. Jediná možnosť ako ju získať je od dobrovoľných darcov krvi. Tuto skutočnosť si uvedomuje aj arcibiskup Cyril...

Nová webová stránka projektu Časoslov gréckokatolíka


Košice 17. január (TSKE)17. januára, v Nedeľu o Zachejovi, spustila Rada pre mládež Košickej eparchie novú webovú stránku projektu Časoslov gréckokatolíka. Webové rozhranie spolu s mobilnou aplikáciou pre operačné systémy iOS a Android ponúka v elektronickej podobe modl...

Zomrel gréckokatolícky biskup Florentin Crihălmeanu


Košice 12. január (TSKE) Smutná správa dnes prišla z Rumunska, kde vo veku 61 rokov zomrel sídelný vladyka eparchie Cluj-Gherla, kyr Florentin Crihălmeanu. Vladyka Florentin sa narodil 17. septembra 1959. Kňazské svätenie prijal pre eparchiu Cluj-Gherla v septembri 1...

Vatikánska známka so svätým Mikulášom


Košice 11. január (TSKE) Vatikánska pošta vydala v roku 2020 výplatnú poštovú známku s motívom jedného z najobľúbenejších svätcov východnej cirkvi – sv. Mikuláša. Známka s nominálnou hodnotou 1,15 euro vyšla v náklade 50 000 kusov, v blokoch po desať. Do obehu bola uved...

Púť k jasličkám v Santa Maria Maggiore


Košice 7. január (TSKE) V predvečer sviatku Narodenia Pána podľa juliánskeho kalendára, teda 6. januára sa uskutočnila púť ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti sv. Sergeja a Bakcha, ako aj ikony Žirovickej Bohorodičky v Ríme k relikvii jasličiek, uložených v bazilike S...

Prvá tohotočná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach


Košice 5. január (TSKE) 2. januára 2021 sa uskutočnila prvá fatimská sobota tohto nového roku v Bazilike minor v Michalovciach. Pre obmedzený počet účastníkov boli prítomní: vladyka Cyril Vasiľ, protosynkel o. Jaroslav Lajčiak, protoihumen o. Metod M. Lukačik, ihumen kl...

Košický samosprávny kraj poskytol dotáciu na rekonštrukciu Pútnického centra v Klokočove


Košice 5. január (TSKE) V roku 2020 si Košická eparchia pripomínala 350. výročie zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Jednou z aktivít Jubilejného roka bola aj prvá etapa rekonštrukcie cirkevnej školy v Klokočove a jej prestavba na Pútnické centru...

V USA končí kláštor gréckokatolíckych františkánov


Košice 2. január (TSKE) Smutná správa obletela gréckokatolícky svet v pondelok 28. decembra 2020. V ten deň bolo zverejnené oznámenie, že gréckokatolícki františkáni v USA, ktorí patrili pod metropoliu Pittsburgh, vzhľadom na nedostatok povolaní a malý počet zostávajúci...

V košickej katedrále prosili o požehnanie pre začínajúci rok 2021


Košice 1. január (TSKE) V prvý deň nového občianskeho roka slávil v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky archijerejskú sv. liturgiu sv. Bazila Veľkého arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Na Nový rok vstúpili do platnosti aj nové sprísnené protiepidemiol...

Ďakovná svätá liturgia v košickej katedrále


Košice 1. január (TSKE) V posledný deň roka sa v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky slávila ďakovná archijerejská svätá liturgia za účasti otca arcibiskua Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, ktorá zakončila uplynulý rok 2020....

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva


Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je v celej Cirkvi, ako vo východnej tak aj západnej tradícii významovo veľmi bohatý. Východná cirkev slávi sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista a sviatok sv. Bazila Veľkého a v...

Rok 2021 je rokom výročí Mukačevskej eparchie


Košice 1. január (TSKE) Naši bratia a sestry v Mukačevskej gréckokatolíckej eparchii nevstúpili dnešným dňom len do nového roka, ale súčasne aj do jubilejného roka svojich výročí. Hlavným výročím pre eparchiu je 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku 1771. Cis...

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby


Košice 31. december (TSKE) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. janu...

Moskovský patriarchát: Vytvorme alianciu proti prenasledovaniu kresťanov v Afrike


Košice 31. december (TSKE) 29. decembra priniesla nemecká stránka vatikánskeho rozhlasu veľmi zaujímavý článok. Moskovský patriarchát podľa nej navrhuje založenie medzicirkevnej „Aliancie na obranu prenasledovaných kresťanov v Afrike.“ Podporu „trpiacich bratov a sestie...

Bohoslužby v trebišovskom okrese sú od dnes bez účasti veriacich


(TS KE) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ustanovil dnes 31.12. zákaz výkonu verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných spovedí.  Zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané ib...