Aktuality z Košickej eparchie

Vo Vysokej nad Uhom oslávili 70. výročie farnosti


Košice, 27. september (TSKE) V Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vysokej nad Uhom sa 23. septembra konala slávnosť chrámového sviatku spojená s oslavou 70. výročia zriadenia farnosti. Pri tejto príležitosti bola aj posvätená ikona blahoslavenej Anny Koles...

Vladyka Milan Chautur podaroval veriacim v USA ikonu Klokočovskej Bohorodičky


Košice, 25. september (TSKE) V rámci svojej púte po historicky významných miestach gréckokatolíckej ruténskej cirkvi v Európe, navštívili 24. septembra veriaci Parmskej eparchie zo Spojených Štátov Amerických Katedrálu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach....

Vyhlásenie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku


Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom 27. riadnom zasadnutí v pondelok 24. septembra 2018 v Prešove vydala vyhlásenie, ku ktorému sa svojím podpisom pridal aj pražský apoštolský exarcha: „Rada hierar...

V Prešove sa stretla Rada hierarchov na svojom 27. riadnom zasadnutí


Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa v pondelok 24. septembra stretla na svojom 27. riadnom zasadnutí Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutie sa uskutočnilo deň po hlavných oslavách 200. výročia zria...

TV Lux odvysiela záznam posvätenia novej cerkvi na košickom sídlisku


Košice, 25. september (TSKE) Vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, posvätí 30. septembra novú Cerkev Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach - Nad Jazerom. Z...

Pozdravný príhovor Mons. Bernarda v Ľutine


Pozdravný príhovor Mons. Bernarda Bobera za Konferenciu biskupov Slovenska v rámci osláv 200. výročia Prešovskej eparchie v Ľutine Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober sa prihovoril za Konferenciu biskupov Slovenska tým...

V Dvoriankach sa uskutoční otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie


Košice, 24. september (TSKE) Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na posvätenie priestorov a slávnostné otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa, ktoré sa uskutoční 29. septembra. Program začne archijerejskou svätou liturgi...

V Slanskom Novom Meste oslávili 150. ustanovenia gréckokatolíckej farnosti


Košice, 24. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia ustanovenia farnosti Slanské Nové Mesto posvätil 23. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR exteriér obnovenej farskej budovy. Vo svojej homílii upozornil veriacich na časté prežívanie...

Vyhlásenie Eparchiálneho úradu dňa 19.9.2018


Ohľadom článku zverejneného v DenníkuN, a na základe otázok, s ktorými sa na vladyku Milana Chautura obrátili redaktori tohto denníka, vydáva Eparchiálny úrad v Košiciach nasledovné stanovisko: V novembri 2017 bola na Eparchiálny úrad v Košiciach ohlá

V Porostove oslávili 150. výročie cerkvi


Košice, 18. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia posvätenia Cerkvi Povýšenia svätého kríža vo farnosti Porostov posvätil 16. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, pamätnú tabuľu a obnovený interiér chrámu. Veriaci zároveň slávili odpustovú ...

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove nasledovali stopy sv. Cyrila a Metoda


Žiaci druhého stupňa CZŠ sv. Juraja v Trebišove sa 17. septembra vybrali po stopách vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Asi sto detí najprv navštívilo baziliku Narodenie Panny Márie vo Vranove. Tu slávili Eucharistiu spoločne s miestnym dekanom otcom Štefanom Albi...

Na košickej kalvárii slávili spomienkovú liturgiu


Košice, 16. september (TSKE) V rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni Don Bosca na košickej kalvárii, slávil na miestnom poľnom oltári košický eparcha Milan Chautur CSsR spomienkovú svätú liturgiu. Stalo sa tak pr...

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi


Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa asi 2000 slovenských gréckokatolíckych pútnikov stretlo na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Maďarsku - Máriapócs. V tomto roku išlo už o dvadsiatu druhú púť sl...

Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove


Košice, 14. september (TSKE) Patrónkou prvákov sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove stala nová blahoslavená Anka Kolesárová. Každý rok si prichádzajúce deti volia svojho patróna triedy, ktorým sa pre tohtoročných prvákov stala Anka Kolesárová a po...

Odpustová slávnosť v košickej katedrále spojená s kňazskou vysviackou


Košice, 10. september (TSKE) Vo sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa stretli veriaci Košickej eparchie na eparchiálnej odpustovej slávnosti v košickej katedrále. Odpustový program začal modlitbou deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo svätenie vody a veľká v...

Okolo 100 ľudí putovalo k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku


Košice, 30. august (TSKE) V poradí už 6. ročník pešej púte k relikviám bl. hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR sa uskutočnil 25. augusta. Okolo sto pútnikov z rôznych kútov Slovenska a rôzneho veku prešlo šiestimi zastávkami – cerkvami obcí Nižný Hrabovec, Poš

V Kojšove sa uskutočnila krížová cesta a liturgia za baníkov


Košice, 30. august (TSKE) Veriaci farnosti Kojšov a pútnici z blízkeho i ďalekého okolia na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 29. augusta vystúpili s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, na vrch pri Kojšove, na ktorom stojí banský kríž. Cestou ...

Košickí katechéti a kňazi vstúpili do nového školského roka


Košice, 29. august (TSKE) V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach katechéti a kňazi Košickej eparchie začali 28. augusta nový školský rok spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, archijerejskou svätou liturgiou. Vo svojej homílii ...

Počas slávnosti k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie


Košice, 26. august (TSKE) V Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 26. augusta konala odpustová slávnosť bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorá vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným sláviteľom bol vladyka Pe...

Slávnosti chrámového sviatku v Dvoriankach sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur


Košice, 22. august (TSKE) Veriaci farnosti Dvorianky oslávili 18. – 19. augusta chrámový sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnosť začala sobotnou veľkou večierňou, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s otcom Meto...