Aktuality z Košickej eparchie

Pred dvadsiatimi štyrmi rokmi sv. Ján Pavol II. položil základy Košickej eparchie


Košice 21. február (TSKE) Košický apoštolský exarchát, priameho predchodcu Košickej eparchie, zriadil 21. februára 1997 pápež sv. Ján Pavol II. bulou Ecclesiales communitates vyčleniac územie Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie. Za prvého exarchu bol men...

Népszámlálás 2021


„Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt”. (Mt 10,32) NÉPSZÁMLÁLÁS 2021 Az idei népszámlálás meghatározó a szlovákiai magyarság jövője szempontjából. Arról dönthetünk, hogy megmaradunk-e erős közösségként szülőföldünkön, vagy...

Nový biskup pre ukrajinských gréckokatolíkov v Nemecku a Škandinávii


Košice 18. februára (TSKE) V dnešný deň, 18. februára, na sviatok sv. Leva Veľkého, rímskeho pápeža, prijal pápež František z dôvodu dosiahnutia kánonického veku zrieknutie sa vladyku Petra Kryka z úradu apoštolského exarchu pre gréckokatolíckych ukrajinských veriacich ...

Online krajské kolo olympiády v anglickom jazyku


Košice 18. februára (TSKE) Dňa 10. februára sa uskutočnilo online krajské  kolo olympiády v anglickom jazyku. Cirkevné gymnázium svätého Jána Krstiteľa reprezentoval Aurel Zobala, študent 2. ročníka. V konkurencii stredných škôl Košického kraja obsadil vynikajúce 2. mie...

A Szent Negyven nap


Kedves testvéreim! Biztosan igazat adnak nekem abban, hogy az utóbbi időben a legnépszerűtlenebb szó a „KORLÁTOZÁS”. Tudjuk, mit jelent ez – a pandémia miatt le kell mondanunk sok teljesen természetes, megszokott, hozzánk közel álló és kényelmes dologról, melyek öröm...

Veľkopôstnik – katechetická pomôcka pre deti na obdobie Veľkého pôstu


Košice 16. februára (TSKE) V pondelok 15. februára začalo obdobie Veľkého pôstu. V tomto čase sa kresťania pripravujú na slávenie najväčších sviatkov cirkevného roku, na sviatky Paschy – Veľkú noc. Celé veľkopôstne obdobie je zamerané na pokánie a zmenu našich postojov....

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku


V prvý deň Svätej Štyridsiatnice je dobré si pripomenúť pôstnu disciplínu: Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku schválená Radou hierarchov, 6. októbra 2009 V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 m...

Arcibiskup Cyril Vasiľ si v Spišskej Kapitule pripomenul sté výročie od biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka


Košice 15. februára (TSKE) V sobotu 13. februára si katolícka cirkev na Slovensku pripomenula 100. výročie vysviacky prvých troch slovenských rímskokatolíckych biskupov pre Banskobystrickú, Nitriansku a Spišskú diecézu. Po skončení Prvej svetovej vojny a zmene hraníc Uh...

Oslavy sv. Konštantína – Cyrila tohto roku v Ríme nebudú


Košice 14. februára (TSKE) V Byzantskom kalendári je 14. február venovaný sv. Konštantínovi – Cyrilovi a spomienke na jeho odchod do večnosti vo večnom meste Ríme, roku 869. Jeho pozostatky boli uložené v pápežskej bazilike sv. Klementa. V časoch napoleónskych vojen sa ...

Skautský zbor sv. Cyrila a Metoda oslavoval desaťročnicu svojho vzniku


Košice 14. februára (TSKE) Skautský zbor Košice I. svätých Cyrila a Metoda 11. februára oslavoval 10 rokov od svojho oficiálneho založenia. Zbor však začal vznikať už v roku 2009. Keďže kvôli súčasnej pandemickej situácii nebolo možné zorganizovať jubilejnú skautskú ...

Posviacka obnovenej kaplnky kňazského seminára v Nyíregyháze


Košice 14. februára (TSKE) Sobota 13. februára bola radostným dňom celej gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku. V tento deň bola slávnostne posvätená obnovená kaplnka gréckokatolíckeho kňazského seminára v meste Nyriregyháza. Seminár slúži celej gréckokatolíckej metropolit...

Rodák zo Slovenska prijal v Unive diakonát


Košice 14. februára (TSKE) Veľká radosť pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. Aj tak by sme mohli charakterizovať dnešnú radostnú správu z Ukrajiny, kde otec Pimen (Peter) Mojzeš, rodák z Bratislavy, prijal diakonské svätenie. V dvadsiatom roku od skončenia svojic...

Do Veľkého pôstu vstúpia gréckokatolíci v modlitbe so svojimi biskupmi


Košice 11. februára (TSKE) Veľký pôst je pre katolíkov byzantského obradu výnimočný najmä svojimi aliturgickými dňami, keď sa od pondelka do piatku riadna Eucharistická svätá liturgia neslávi. To však vôbec neznamená, že chrámy sú zatvorené. Práve naopak, počas Veľkého ...

Zomrel otec Ján Smolnický


Košice 11. februára (TSKE) Nedeľu, 7. februára 2021, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju nesmrteľnú dušu do rúk svojho Stvoriteľa vo veku 82 rokov života otec Ján Smolnický. Pohrebné obrady so zádušnou svätou liturgiou sa budú konať v Katedrálnom chráme svätého Jána K...

Vladyka Cyril Vasiľ povzbudil chorých a tých, ktorí sa o nich starajú


Košice 10. februára (TSKE) Pri príležitosti 29. svetového dňa chorých, ktorý budeme sláviť vo štvrtok 11. februára 2021, aj Katolícka cirkev na Slovensku venuje osobitnú pozornosť chorým a tým, ktorí sa o nich starajú. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady pre pastor...

Februárová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach


Košice 8. február (TSKE) Dňa 6. februára 2021 sa uskutočnila februárová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol počet účastníkov limitovaný. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyrila Vasiľ  SJ, apoštolský administráto...

V Užhorode pribudne ulica vladyku Šašika


Košice 4. február (TSKE) Rozhodnutím príslušnej komisie Užhorodskej mestskej rady bolo 4. februára 2021 jednohlasne schválené, že ulica vedúca od gréckokatolíckej katedrály Povýšenia sv. kríža v Užhorode po obchodné centrum Edelweis (ТЦ «Едельвейс») bude pomenovaná na č

Národný týždeň manželstva 2021 v on-line priestore


Košice 4. február (TSKE) Každoročne počas týždňa, keď si cirkev pripomína sviatok svätého Valentína, prebieha iniciatíva na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. ...

Na sviatok Stretnutia Pána v Košiciach


Košice 3. február (TSKE) Na sviatok Stretnutia Pána slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, archijerejskú svätú liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Už od roku 1997, od vzniku Košického apoštolskéh...

List vladyku Cyrila učiteľom


Vážení pedagogickí zamestnanci! Sviatok Troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa už tradične nesie v duchu vďaky za obetavú prácu Vás učiteľov, a to nie len za Vaše pedagogické výsledky, ale aj za lásku, ktorú vkladáte do každodennej prá