Strednú školu sv. Jozafáta v Trebišove navštívil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Košice, 5. apríl (TSKE) V pondelok 4. apríla navštívil Strednú odbornú školu služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity,  spolu s Petrom Pollákom, ml., poslancom NR SR a ich sprievodom. Na pôde školy delegáciu privítal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup, spolu s riaditeľom školy, riaditeľom školského úradu Košickej eparchie a zástupcami mesta Trebišov.
Gréckokatolícka eparchia Košice je zriaďovateľom Strednej odobornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Nakoľko sa na tejto škole vzdelávajú aj žiaci rómskej národnosti, eparchia sa spoločne so školou rozhodla zorganizovať toto stretnutie za účelom skvalitnenia poskytovaného vzdelávania aj deťom z marginalizovaných rómskych komunít.
Medzi ďalšie témy stretnutia patrila vízia vzdelávania marginalizovanej rómskej komunity v rámci vzdelávacej infraštruktúry Strednej odbornej školy v Trebišove, ktorá okrem samotných priestorov školy poskytuje toto vzdelávanie aj priamo v rómskych komunitách cez svoje elokované pracoviská na Medickej a Gorkého uliciach v Trebišove, vo Veľatoch a v Ústave pre výkon väzby v Košiciach.
Zástupcovia mesta Trebišov na čele s viceprimátorom Petrom Dučom predstavili projekt „Zvyšovanie kvality komunitného života marginalizovanej rómskej komunity v meste Trebišov,“ na ktorom kooperuje spolu s mestom Trebišov aj Gréckokatolícka eparchia Košice.
Po prehliadke priestorov školy sa celá delegácia presunula aj do priestorov elokovaného pracoviska na Medickej ulici v Trebišove.

TSKE
Foto: TSKE