Synodálny reliéf v Michalovciach

Košice, 29. marec (TSKE)V rámci synodálneho kráčania veriacich v Košickej eparchii sa pri katechéze využíva aj synodálny drevený reliéf. Na tretiu pôstnu nedeľu 27. marca ho priniesol zo Sečoviec otec Miroslav Pohár protopresbyter (dekan) Sečovského protopresbyterátu a následne bol inštalovaný vo farskom chráme v Michalovciach. Pri tejto príležitosti slávil sv. liturgiu otec Michal Hospodár, eparchiálny koordinátor synody. Vo svojej homílii poukázal na Kristov kríž, ktorý zbúral rozdelenie medzi človekom a Bohom i medzi ľuďmi navzájom.  "Kríž vyzdvihujeme a uctievame, lebo je prejavom Božej lásky. Aj synodálny reliéf ikonickým jazykom zobrazuje kríž ako cestu, po ktorej kráčajú generácie kresťanov." Otec Michal povzbudil prítomných k dynamickému kráčaniu vo viere aj s každodenným nesením svojho kríža. Sláveniu druhej sv. liturgii predsedal otec Maroš Rinik, protopresbyter Michalovského protopresbyterátu. Desiatky detí s rodičmi si vypočuli slová o pozvaní ísť za Kristom s krížom a spoločne uvažovali nad zmyslom tohto pozvania. Synodálny reliéf ostáva v Michalovskej farnosti dva týždne a potom bude prenesený do farnosti Sobrance.

TSKE informoval Maroš Riník

Foto: Maroš Riník