Kvetný víkend Košickej eparchie NAŽIVO

Košice, 6. apríl (TSKE) Uplynulý víkend, ktorý vyvrcholil Kvetnou nedeľou, patril v Košickej eparchii mladým. Tí boli pozvaní prežiť prostredníctvom online prenosov Kvetný víkend NAŽIVO.

Program odštartovala Liturgia vopred posvätených darov vysielaná z Katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Počas nej sa mladým prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Večer sa zasa mohli mladí spojiť s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým epachiálnym biskupom, ktorý sa na pútnickom mieste v Klokočove, modlil za mládež pri ikone Bohorodičky Akatist ku Klokočovskej ikone Presvätej Bohorodičky. Ten zaznel vôbec po prvýkrát, ako dielo k 350. výročiu slzenia ikony Bohorodičky v Klokočove.

Po piatkových vstupoch zameraných na súcit a slzy matky, pokračoval program v sobotu, ktorá má prívlastok Lazárova,  uvažujúc nad témou život vzkriesených. Prenosmi z Baziliky minor v Michalovciach sa mohli mladí spojiť v modlitbe ruženca a slávením sv. liturgie, počas ktorej sa mladým prihovoril vladyka Milan. Večer sa opäť k mladým prihovoril v Košickej katedrále vladyka Cyril katechézou. V nej pozval mladých, aby sa nechali dotknúť Kristom. Po jeho slovách nasledovala Eucharistická adorácia. V jej závere predniesol modlitbu za mladých vladyka Milan a udelil im s Eucharistiou požehnanie.

Kvetná nedeľa začala prenosmi z Košickej katedrály modlitieb ruženca a archijerejskej sv. liturgie s oboma biskupmi. Tí sa podujali na trocha netypickú vec. Spoločne vytvorili jednu homíliu, ktorú aj spoločne predniesli. Aj týmto spôsobom chceli ukázať, že hoci fyzicky vzdialení, predsa sme pozvaní sa spájať a zjednocovať skrze Božie Slovo.

Okrem modlitbových prenosov bolo pre mladých pripravené aj vysielanie tzv. Obývačky Rady pre mládež. V nej si mohli mladí zasúťažiť, pozrieť zaujímavé i vtipné videá našich animátorov, vstúpiť do aktivít a aj pobaviť sa na vtipných hláškach moderátorskej dvojice.

Vyvrcholením Kvetného víkendu NAŽIVO bola Obývačka, v ktorej si do kresiel sadli vladyka Milan a vladyka Cyril. Sila ich osobností i vzájomného priateľstva bola veľmi citeľná počas celej debaty o nich, o mladých  a o Cirkvi.

Veľké poďakovanie za realizáciu Kvetného víkendu NAŽIVO, ktorú organizovala Rada pre mládež Košickej eparchie, patrí mnohým animátorom a dobrovoľníkom, ktorí na úkor vlastného času a napriek fyzickej vzdialenosti a prostredníctvom vlastnej techniky vytvorili toto dielo. Poďakovanie patrí aj Byzantinos, o.z. za spoluprácu pri realizácii prenosov a zapožičanie techniky a tiež Logos.tv za poskytnutie kamerového signálu z vyššie spomenutých chrámov.

Pokračovaním Kvetného víkendu NAŽIVO sa stala výzva VSTAŇ s Božím Slovom, ktorá zaznela v závere vysielania. V nej počas Veľkého a Svetlého týždňa pozývajú kňazi Rady pre mládež Košickej eparchie každé ráno vstať a venovať sa čítaniu a modlitbe s Božím Slovom. Základom tejto výzvy je každé ráno vstať a venovať sa evanjeliovým čítaniam jednotlivých dní. Pre lepšie pochopenie a vstúpenie do daného evanjeliá, ponúkajú kňazi zamyslenie prostredníctvom krátkeho videa. Pri napĺňaní výzvy VSTAŇ s Božím Slovom môžu pomôcť aj krátke videá , ktoré ponúkajú svedectvá mladých ľudí Košickej eparchie o konkrétnych skúsenostiach s Božím Slovom. Tie vznikli v rámci vysokoškolskej pastorácie mladých v Košiciach UNIPAS KE. 

Všetky vstupy a spomenuté videá je možné nájsť na facebookovej stránke a youtubovom kanály Rady pre mládež Košickej eparchii.


TSKE informoval otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie

Foto: Rada pre mládež


Záznamy z programu Kvetného víkendu:

Piatok: Úvod a Liturgia vopred posvätených darov – https://youtu.be/YUCkybkMLao

            Program a Akatist ku Klokočovskej ikone – https://youtu.be/6IUpRHXbiv8

Sobota: Dopoludňajší program a svätá liturgia – https://youtu.be/2k91Ta9SXgs

            Popoludňajší program a eucharistická pobožnosť – https://youtu.be/_o7pJiWe76E

Nedeľa: Dopoludňajší program a svätá liturgia – https://youtu.be/_UF40OSKJ_k

            Popoludňajší program s vladykami – https://youtu.be/LO3B1qnDV2E