Online prenosy z chrámov Košickej eparchie

VEĽKÝ PONDELOK - STREDA 

06:30 hod.:  Utiereň, Košice/katedrála, online prenos
07:00 hod.:  Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos
07:30 hod.: 1. hodinka, Košice/katedrála, online prenos

16:30 hod.: Pobožnosť, Košice/katedrála, online prenos
17:00 hod.:Služba VPD, Košice/katedrála, 
online prenos
17:30 hod.: Pobožnosť, Michalovce/bazilika, online prenos
18:00 hod.: Služba VPD/Svätá liturgia(St), Michalovce/bazilika, online prenos

 

VEĽKÝ ŠTVRTOK

06.30 hod.: Utiereň, Košice/katedrála, online prenos
09.00 hod.: Sv. liturgia s posvätením myra, Košice/katedrála, online prenos

16.00 hod.: Obrady Veľkého štvrtka, Klokočov, online prenos
17.00 hod.: Obrady Veľkého štvrtka, Michalovce/bazilika, online prenos
17.00 hod.: Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Košice/katedrála, online prenos

 

VEĽKÝ PIATOK

07:30 hod.: 1. Kráľovská hodinka, Košice/katedrála, online prenos
08:00 hod.: Strasti nášho Pána Ježiša Krista, Košice/katedrála, online prenos

08.00 hod.: Kráľovské hodinky, Michalovce/bazilika, online prenos
09.00 hod.: Kráľovské hodinky, Klokočov, online prenos

15.00 hod.: Večiereň s uložením plaščenice, Klokočov, online prenos
15.30 hod.: Večiereň s uložením plaščenice, Košice/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň s uložením plaščenice, Michalovce/bazilika, online prenos

 

VEĽKÁ SOBOTA:

08.00 hod.: Jeruzalemská utiereň, Košice/katedrála, online prenos
08.00 hod.: Jeruzalemská utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos

16.00 hod.: Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Klokočov, online prenos
17.00 hod.: Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Košice/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, Michalovce/bazilika, online prenos


SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY:                                                                                                                     
05.00 hod.: Utiereň Kristovho vzkriesenia, Košice/katedrála, online prenos
05.00 hod.: Utiereň Kristovho vzkriesenia, Michalovce/bazilika, online prenos
7.00 hod.: Utiereň Kristovho vzkriesenia, Klokočov, online prenos

8:00 hod.: Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
9:00 hod.: Svätá liturgia, Košice/katedrála, online prenos
9:30, Svätá liturgia, Michalovce/bazilika, online prenos
10.00 hod.: Svätá liturgia, Klokočov, online prenos

14.00 hod.: Večiereň, Klokočov, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Košice/katedrála, online prenos
17.00 hod.: Večiereň, Michalovce/bazilika, online prenos