Aktuality z Košickej eparchie

Deň otvorených dverí Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta


Košice, 12. december (TSKE) Najväčšia škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie otvorila svoje brány pre žiakov základných škôl. Deviataci tak mohli spoznať mnohé aktivity @Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta – rôzne odbory, kurzy, exkurz...

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda na PROEDUCO


Košice, 11 december (TSKE) V dňoch 6. a 7. decembra sa Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda zúčastnila Medzinárodného veľtrhu vzdelávania ProEduco (Kasárne Kulturpark, Košice). Pedagógovia a žiaci 4. ročníka učiteľských a sociálnych odborov prezentovali...

Svätá liturgia s vyslaním koledníkov Dobrej noviny Košickej eparchie.


Košice, 11. december (TSKE) V nedeľu 10. decembra sa vo farskom chráme v Trebišove za účasti protosynkela archimandritu o. Jaroslava Lajčiaka a ďalších kňazov Košickej eparchie konalo vysielanie a požehnanie koledníkov Dobrej Noviny Košickej eparchie. Vo svojej homílii ...

Projekt “Cer´kov z molodŷma” uzavrel ďalší rok


Košice, 9. december (TSKE) O.Z. molodŷ.Rusynŷ v rámci projektu “Cer´kov z molodŷma”, ktorý je podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín, zorganizovalo posledné dve tohtoročné podujatia. 20. novembra sa spoločne s jrm. Jordanom a o. Martinom T...

Duchovná obnova manželiek kňazov


Košice, 9. december (TSKE)  V pastoračnom centre farnosti Košice – Staré Mesto sa v sobotu 9. decembra uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Bolo to pokračovanie stretnutí, ktoré boli odozvou synodálnej cesty, po ktorej kráčame. Organizácie ...

Dominikova vianočná pieseň – regionálne kolo


Košice, 11. december (TSKE) Vo štvrtok 7. decembra 2023 zorganizovala Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici č. 2 v Košiciach 7. ročník súťaže v speve vianočných kolied a piesní pod názvom Dominikova vianočná pieseň. Je vyjadrením úcty a vďaky náš

V Spišskej Novej Vsi inštalovali nový relikviár


Košice, 5. december (TSKE) V nedeľu 3. decembra navštívil farský chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Súčasťou pastoračnej návštevy bolo aj slávenie sv. liturgie, počas ktorej vladyka Cyril inštaloval nový relikviár s ostatkami blahoslav...

Deň otvorených dverí na SOŠPg


Košice, 2. december (TSKE) Prvý decembrový deň na Strednej odbornej škole pedagogickej v Košiciach v rámci Dňa otvorených dverí privítali záujemcov o štúdium v pedagogických a sociálnych odboroch. Hneď pri vstupe sa ich s radosťou ujali žiaci školy a previedli ich celým...

V Bačkove sa konala výstava betlehemov „V Viflejemi novina“


Košice, 2. december (TSKE) Dňa 2. decembra usporiadali Gréckokatolícka cirkev v Bačkove, Spolok sv. Cyrila a Metoda a obec Bačkov výstavu betlehemov s názvom „V Viflejemi novina“. Betlehemy neodmysliteľne patria k sviatku Narodenia Pána. Tak ako v minulosti, aj tohto ro...

Decembrová fatimská sobota


Košice, 2. december (TSKE) V chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach sa v sobotu 2. decembra zišli veriaci, aby si uctili Presvätú Bohorodičku. Program sa začal radostným svätým ružencom, ktorý viedol Zbor svätého Jozefa pod vedením pani MUDr...

Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie – SME SPIŠ 2023


Košice, 30. november (TSKE) Aktivity Rady pre mládež Košickej eparchie vyvrcholili Eparchiálnym stretnutím mládeže „SME“ počas víkendu sviatku Krista Kráľa (24. – 26. november). Tento rok patril Spišskému protopresbyterátu, preto cesty mladých viedli priamo do centra – ...

Zasvätenie prvákov v Cirkevnej základnej škole sv.Juraja v Trebišove


Košice, 29. november (TSKE) Dňa 21.novembra na sviatok vstupu našej Presvätej Vládkyne Bohorodičky Márie do chrámu sa v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja uskutočnila celoškolská liturgia, ktorej súčasťou bolo prijatie nových prváčikov do svojich ra...

Katedrála v červenom - Kresťania na celom svete trpia pre svoju vieru


Košice, 23. november (TSKE) Košická katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici sa v stredu 22. novembra zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom "Červená streda". Na celom svete sa chrámy a monumenty rozžiarili na červeno. Vďaka tejto iniciatíve s...

Diskusia mladých s vladykom Cyrilom: Radosť vs. utrpenie kresťana


Košice, 23. november (TSKE) V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorého súčasťou je tohto roku aj podujatie Červená streda, spoločenstvo Univerzitnej pastorácie v Košiciach – UNIPAS Košice, pripravilo v utorok 21. novembra diskusiu mladých s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, a...

Červená streda v Porube pod Vihorlatom


Košice, 23. november (TSKE) Projekt Červená streda zastrešuje pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Táto iniciatíva vznikla v roku 2015. Celý svet si v tento deň pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne...

O kresťanskej kultúre sa hovorilo v Trebišove


Košice, 15. november (TSKE) V aktuálnom Roku kresťanskej kultúry sa v nedeľu 19. novembra v Trebišove konalo hodnotné podujatie. Organizačne ho zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda spolu s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína, ktoré poskytlo aj priestory. S predn...

Dieťa prisľúbení – aktivita pre deti na Filipovku


Košice, 15. november (TSKE) Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana Vám na obdobie Filipovky ponúka aktivitu pre deti (5 - 12 ročných) s názvom "DIEŤA PRISĽÚBENÍ", ktorú môžete využiť vo svojich rodinách, a to tam, kde sa daná aktivita nevykonáva v rámci farského spo...

Duchovná obnova kňazských manželských párov Košickej eparchie


Košice, 13. november (TSKE) Rada pre rodinu Košickej eparchie pripravila v dňoch 10. – 12. novembra 2023 duchovnú obnovu pre kňazské manželské páry. Obnovu sprevádzal vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzant...

Duchovná obnova manželov vo farnosti Košice- Staré mesto


Košice, 13. november (TSKE) Dňa 11. novembra sa konala duchovná obnova manželov vo farnosti Košice – Staré mesto. Duchovná obnova začala modlitbou 3. hodinky so vzácnym hosťom otcom Ivanom Molčanyim. Po modlitbe sa prítomní začali spoločne zamýšľať nad otázkami: "Čo je ...

Jesenná “Cer´kov z molodŷma” už má za sebou dve podujatia


Košice, 12. november (TSKE) A ďalšie dve pred sebou. Aj tento semester pokračuje O.Z. molodŷ.Rusynŷ v organizovaní duchovno-vzdelávacích podujatí na internátoch Jedlíkova v Košiciach, ktoré v rámci projektu “Cer´kov z molodŷma” organizuje už siedmy rok. Na prvé pod...