Erb arcibiskupa Cyrila Vasiľa

Biskupské heslo vladyku Cyrila tvorí výzva Parati semper (Stále pripravený), zobratá z Prvého Petrovho listu a preverená skautskou skúsenosťou. Biskupský erb má v hornej modrej polovici štítu zlaté slnko ako symbol príslušnosti k Spoločnosti Ježišovej. V jeho strede sa nachádza červený byzantský kríž a v rohoch modrého poľa znaky IC XC NI KA. Dolnú polovicu tvorí bielo-čierna skautská vlajka s troma ľaliami ako spomienkou na rodné mesto Košice.