Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná redemptoristi, bola založená roku 1732 sv. Alfonzom Maria de Liguori. Jej poslaním bolo predovšetkým pracovať medzi najviac opustenými ľuďmi. Prvá komunita redemptoristov na Slovensku bola založená v jeseni 1921 v Stropkove. Jej členmi boli redemptoristi dvoch obradov.

Viac informácií

Kláštor Michalovce
Masarykova 35
071 01 Michalovce
tel.: 056/64 22 167
email: micssr@misionar.sk
web: www.misionar.sk

Chrámy a kaplnky:
Bazilika minor Zostúpenia Svätého Ducha
kaplnka v kláštore Zostúpenia Svätého Ducha

V Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha sú uložené ostatky blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, CSsR.

Gréckokatolícki redemptoristi začali pôsobiť v Michalovciach v jeseni 1931. Dňa 7. septembra 1931 totiž vikár mukačevskej eparchie Alexander Stojka (1890-1943) posvätil verejnú kaplnku v kláštore a 17. septembra posvätil kláštor protoihumen redemptoristov na Haliči otec Jozef Schrijvers (1876-1945). Nový kláštor bol chápaný ako misijné centrum, kde by boli formovaní misionári nielen pre územie Východného Slovenska, ale aj pre východnú Ukrajinu a Rusko.

Komunita v Michalovciach je sídlom protoigumena. Sídli v nej aj vydavateľstvo Misionár a viceprovinciálny archív. V chráme sa nachádzajú relikvie mučeníka Metoda Dominika Trčku. Spolubratia sa venujú svätým misiám, duchovným cvičeniam, práci v redakcii a pastorácii pri kláštornom chráme.

 

Rád sv. Bazila Veľkého

Kontakt

Monastier Trebišov
M. R. Štefánika 1
075 01 Trebišov
tel.: 056/6722424

Verejnosti slúži Kaplnka Krista Kráľa v monastieri.

 

Sestry Rádu sv. Bazila Veľkého

Kontakt

Rehoľný dom Sečovce - sídlo viceprovincie sv. Cyrila a Metoda
Albinovská 1010
078 01 Sečovce
tel.: 056/6782748

Rehoľný dom Trebišov
Jesenského 1247
075 01 Trebišov
tel.: 056/6723800

 

Kongregácia sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie
Kongregácia bola založená v roku 1892 v Žužeľanoch (pri Ľvove) na Ukrajine ako prvá činná rehoľa v Gréckokatolíckej cirkvi. Zameranie rehole je slúžiť tam, kde je najväčšia potreba. Sestry svoju službu Cirkvi uskutočňujú v niekoľkých oblastiach: vo výchove a katechizácii detí a mládeže; v starostlivosti o chorých, starých, opustených; v starostlivosti o chrámy a príprave na bohoslužby i pomocou na biskupských či farských úradoch.

Viac informácií
   Dom Nepoškvrneného počatia 
   Presvätej Bohorodičky
   ul. Tichá 11
   040 01 Košice
   tel.: +421 904 738 408
   Dom Márnotratného syna
   Dominikánske námestie 2/A
   043 43 Košice
   tel.: +421 911 711 401
   Dom Stretnutia Ježiša Krista
   ul. Moyzesova 25
   071 01 Michalovce
   tel.: 051/77 493 05

web: www.sluzobnice.sk
fax: +421(51)77-333-26