Udalosti v našej eparchii

Púť synov a otcov

Košice 22. jún (TSKE) V sobotu, 19. júna, sa konal druhý ročník Púte synov a otcov Košickej eparchie. Trasa púte viedla z  Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na Folkmarskú skalu. Popri spoločnom kráčaní prežili synovia a otcovia výnimočný čas spoločných rozhovorov, zaujímavých katechéz a mod...

Deň rodiny v michalovskej gréckokatolíckej farnosti

Košice 22. jún (TSKE) V nedeľu 19. júna, v rámci slávenia 2. nedele po Zostúpení Svätého Ducha, sa v michalovskej gréckokatolíckej farnosti uskutočnil Deň rodiny. Dopoludňajší program začal sv. liturgiou, v ktorej sa prihovoril otec Maroš Rinik, miestny farár a protopresbyter (dekan) Michalovského protopresbyterátu. Vy...

Športovo relaxačný deň pre utečencov z Ukrajiny

Košice 21. jún (TSKE)V sobotu 18. júna sa v priestoroch rodinného centra Košickej eparchie, určeného na pomoc a prácu s ukrajinskými odídencami, uskutočnilo významné podujatie. V areáli centra na Kostolianskej ulici sa zišlo 25 ľudí vrátané detí, ktoré museli opustiť svoje domovy kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine. ...

Kňazský deň Košickej eparchie

Košice 20. jún (TSKE) V pondelok 20. júna sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup.  V prvej časti kňa...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20.jún – 5. júl 2022

Pondelok 20. jún 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Kňazský deň 14.00 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie dokumentu o pátrovi Fedorovi 16.30 Košice - kostol Premonštrátov: sv. omša pri príležitosti životného jubilea opáta Ambróza Štrbáka Utorok 21. jún 9.00 Prešov - prijímacie pohovory do Kňazského seminá

Aktuálne

Synoda 2021-2023


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Pomáhame Ukrajine


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ