V Amerike vysvätili šiesteho biskupa eparchie Parma

Košice, 10. november (TSKE) Naši bratia a sestry vo viere, ktorí žijú v eparchii Parma sa dočkali nového biskupa. Na biskupský trón eparchie Parma zasadol ako šiesty sídelný biskup vladyka Robert Mark Pipta.

Eparchia Parma bola zriadená v roku 1969 ako súčasť metropólie Pittsburgh. Postupne sa na jej biskupskom stolci vystriedali vladykovia Emil Mihalik (1969 - 1984), Andrew Pataki (1984 - 1995), Basil Schott (1996 - 2003), John Kudrick (2002 - 2016) a Milan Lach SJ (2018 - 2023). Šiestym vladykom sa po intronizácii na sviatok svätého archanjela Michala stal Robert Mark Pipta, narodený roku 1967. Vladyka Pipta si tohto roku pripomenul 29 rokov svojej kňazskej vysviacky, počas ktorej pastoračne pôsobil v Arizone, Nevade, či Kalifornii, a naposledy ako rektor seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu. Aj pre svoju veľkú lásku k hudbe si do biskupského erbu vladyka Robert vybral svätého Romana Sladkopevca s citátom: “Kiež som poslušný tomu, čo kážem a prvý v konaní toho, čo vyučujem.”

V eparchii Parma pôsobí dodnes najväčší počet gréckokatolíckych kňazov zo Slovenska (Marek Višňovský, Róbert Jáger, František Fedorišin, Michal Bučko, Ján Maturkanič, Mirón Keruľ - Kmec, Lukáš Mitro), ako aj mnohí, ktorých predkovia pochádzajú z nášho územia.

Oslavy vysviacky trvali tri dni. V predvečer sviatku sv. Michala, 7. novembra, zložil biskup nominant počas veľkej večierne trojité vyznanie viery, ako ho predpisujú naše liturgické knihy. Táto veľká večiereň bola rovnako ako samotné svätenie z kapacitných dôvodov v chráme svätého vzkriesenia v meste Euclid, Ohio, vychýrenom svojim nádherným ikonostasom, ktorý obdivujú aj mnohí americkí pravoslávni.

Aj vzhľadom na to, že práve Chrám svätého Vzkriesenia je vo farnosti otca Lukáša Mitra zo Slovenska, metropolitovi Williamovi sa pri vysviacke dostalo na začiatku tradičného privítania chlebom a soľou, ktoré mu ponúkli deti v slovenských krojoch.

Svätenca k cárskym dverám sprevádzal otec Michael Hayduk, ktorého predkovia pochádzajú z obce Topoľany. Obrad biskupskej vysviacky má svoje miesto po Trojsvätej piesni. Menovanie prečítal apoštolský nuncius, kardinála Christophe Louis Yves Georges Pierre. Menovaciu bulu následne po celom chráme prítomným za radostného potlesku ukázal samotný biskup - nominant. Hlavným svätiteľom bol metropolita a arcibiskup Pittsburghu, vladyka William Charles Skurla, spolusvätiteľmi bol vladyka Kurt Burnette, sídelný biskup eparchie Passaic, a administrátor ako eparchie Phoenix, tak aj slovenského exarchátu sv. Cyrila a Metoda v Kanade, ako aj vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie, čím sa zvýraznila jednota americkej gréckokatolíckej cirkvi s jej koreňmi, nakoľko aj oni vychádzajú z dedičstva Užhorodskej únie.

Hlavným diakonom na liturgii bol o. Jonathan A. Deane, pôsobiaci v chráme v meste San Diego, kde farárom bol kedysi práve vladyka Robert. Po prečítaní evanjelia nasledovalo prvé žehnanie vladyku Roberta s dikirionom a trikirionom. Homíliu predniesol rumunský gréckokatolícky vladyka John Michael Botean, v ktorého pôsobnosti sú rumunskí gréckokatolíci v USA a Kanade. Vo svojej kázni humorným spôsobom zaujal poslucháčov, no predovšetkým pripomenul vladykovi Robertovi tri hlavné povinnosti biskupa: učiť, posväcovať a riadiť. Sú to ťažké povinnosti. Z ľudských síl je to mnohokrát nemožné, no vladykovi dal radu - raduj sa vo Svätom Duchu. Človek má telo, dušu a ducha a je preto potrebné pamätať, že nie sme len mozog a vôľa, ale aj duch. Ak na to nezabudneme, nestratíme ani nádej. Na východe hovoríme o svätých, ako o našich blízkych. A k tomu sme aj povolaní, privádzať k stretnutiu so svätosťou aj druhých.

V závere liturgie metropolita William za účasti apoštolského nuncia intrornizoval na hornom sedese (stolci) vladyku Roberta za šiesteho sídelného biskupa eparchie Parma. Spev Axios sa ozýval z hrdiel všetkých prítomných. Počas nasledovného hymnu prijal vladyka Robert pozdravy od zástupcov duchovenstva i veriacich.

Medzi prítomným duchovenstvom boli viacerí rímskokatolícki biskupi, predovšetkým zo štátu Ohio, ale aj vladykovia Bohdan Danylo (ukrajinský eparchiálny biskup Parmy), Paul Chomnycky (ukrajinský eparchiálny biskup Stamfordu), John Pazak (emeritný biskup Phoenixu), melchitský biskup Francois Beyrouti, ako aj bratislavský pomocný biskup a predchodca vladyku Roberta, vladyka Milan Lach SJ, ako aj ďalší východní vladykovia. Vladyka Milan Lach SJ odovzdal v mene Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku novému biskupovi dar - panagiu (biskupský medailón) s vyobrazením Klokočovskej ikony.

Metropolita William pro svojej gratulácii novému biskupovi poukázal aj na potrebu obnovy tejto eparchie. Viacerí farníci sa vyjadrili obdobne vnímajúc toto menovanie ako gesto voči našej cirkvi, dávajúce jej šancu na nový reštart.

Vo štvrtok ráno, 9. novembra 2023, slávil vladyka Robert svoju prvú liturgiu v chráme Svätého Ducha v meste Parma, vedľa Clevelandu. Na tejto liturgii boli hojne prítomní nielen duchovní eparchie, ale aj množstvo veriacich nielen z eparchie Parma, ale aj z ostatných eparchií. Vladyka Robert v snahe ukázať krásu obradu sa pri slávnostnom obliekaní modlil archijerejské modlitby obliekania nahlas. Pri oltári s ním boli konzultori, zatiaľ čo množstvo spolusláviacich duchovných bolo v prednej časti chrámu.

Vo svojej prvej kázni sa vladyka zamýšľal nad tým, že Boh dáva semeno, aby klíčilo, ale je na nás, aby sme pôdu nášho srdca pripravili tak, aby naozaj bola pripravená pre Boží dar.

Po liturgii si vladyka Robert našiel čas pozdraviť veriacich, ktorí v hojnom počte prišli v tento pracovný deň na liturgiu s ním. Poďakoval kantorom i asistencii a ako sa sám zasmial, trochu sa cítil ako na hodine liturgiky v seminári. Nasledoval spoločný obed eparchie a kúrie a teda neformálny prvý kňazský deň eparchie.

Tešíme sa z radosti eparchie Parma a veríme, že nový vladyka pomôže oživiť túto eparchiu. Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Z prenosu vysviacky na stránke chrámu sv. Mikuláša a autor.