V Ríme sa naposledy rozlúčili s Mons. Michelom Bergerom

Košice, 9. november (TSKE) V stredu 8. novembra sa v Ríme v cháme sv. Atanáza pri Pápežskom gréckom kolégiu rozlúčili s Mons. Michelom Bergerom, jedným z najväčších znalcov byzantskej ikonografie. Pohrebným obradom predsedal vladyka Manuel Nin O.S.B., apoštolský exarcha v Grécku. Na poslednej rozlúčke bol prítomný aj kardinál Claudio Gugerotti, prefekt Dikastéria pre Východné cirkvi.

Mons. Berger zomrel v Ríme v nedeľu 5. novembra. Narodil sa vo Francúzsku v roku 1935. Za kňaza bol vysvätený v byzantskom obrade v Ríme v Chráme svätého Antona Pustovníka na vrchu Esquilino. Po štúdiu na Katolíckej fakulte v Lyone a na Pápežskej Gregorovej univerzite získal licenciát z východných cirkevných vied (1961 - 1964) a potom doktorát na Pápežskom východnom inštitúte. Mons. Berger vyučoval byzantskú ikonografiu na Pápežskom východnom inštitúte od roku 1970 do roku 2011, najprv ako hosťujúci a neskôr ako riadny profesor. Bol tiež konzultorom pre byzantské umenie vo Vatikánskych múzeách. Od roku 1968 bol aj zamestnancom vtedajšej Kongregácie pre východné cirkvi (dnešné Dikastérium). 

TSKE

Foto: Pápežské grécke kolégium v Ríme