Aktuality z Košickej eparchie

Intronizácia nového gréckokatolíckeho biskupa v rumunskom meste Kluž


Košice 27. apríl (TSKE) Sobota spravodlivého Lazára, ktorá podľa juliánskeho kalendára pripadla na 24. apríla, bola dňom slávnostnej intronizácie rumunského gréckokatolíckeho vladyku Claudia - Luciana Popa za sídelného biskupa eparchie C...

Odpustová slávnosť ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách


Košice 27. apríl (TSKE) Posledný aprílový víkend už tradične patrí eparchiálnej odpustovej slávnosti ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. Kým minulý rok sa konala kvôli pandémii bez účasti veriacich, tohto roku už zlepšená pandemická situácia dovoľovala asp...

Ďakovná liturgia pri príležitosti 375. výročia Užhorodskej únie v katedrálnom chráme v Užhorode


Košice 26. apríl (TSKE) Sobota 24. apríla 2021 bola radostným dňom všetkých gréckokatolíkov pochádzajúcich z Užhorodskej únie. V tento deň sme si my všetci, či na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku či Chorvátsku, v Čechách, Rumunsku, USA i Kanade, či kdekoľvek inde roztrúsen...

Oslavy Užhorodskej únie v Ríme


Košice 26. apríl (TSKE) V chráme svätého Atanáza Veľkého pri Pápežskom Gréckom kolégiu v Ríme sa 24. apríla slávila archijerejská sv. liturgia pri príležitosti 375. výročia podpísania Užhorodskej únie. Tá bola podpísaná práve v ten deň, roku 1646. Týmto aktom bola obnov...

375. výročie podpísania Užhorodskej únie


Košice 24. apríl (TSKE) Dňa 24. apríla 2021 si pripomíname 375. výročie podpísania Užhorodskej únie a obnovenie cirkevnej jednoty našej cirkvi so Svätou stolicou. Pripomeňme si túto udalosť textom slovenského gréckokatolíckeho jezuitu a profesora Michala Lacka SJ (1920-...

20 rokov od smrti metropolitu Judsona Procyka


Košice 23. apríl (TSKE) Dňa 24. apríla uplynie dvadsať rokov od náhlej smrti tretieho metropolitu pochádzajúceho z Užhorodskej únie – pittsburského vladyku Judsona Procyka. Vladyka Judson sa narodil 9. apríla 1931 v meste Uniontown, v štáte Pennsylvánia. Jeho otec Micha...

Umelecká súťaž Dňa rodiny 2021 – Otec nablízku


Košice 21. apríl (TSKE) Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU.  Téma Dňa rodiny 2021 pre...

Gréckokatolík Štefan B. Roman na poštovej známke


Košice 16. apríl (TSKE) Pri príležitosti nedožitých 100 rokov od narodenia prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov a veľkej osobnosti gréckokatolíckych dejín - Štefana Boleslava Romana (17.4.1921-23.3.1988) vydala Slovenská pošta 16. 4. 2021 novú výplatnú známku s j...

Nový gréckokatolícky biskup pre eparchiu Kluž v Rumunsku


Košice 14. apríl (TSKE) Dnes napoludnie Vatikánsky tlačový servis informoval, že hlava Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi, Jeho Blaženosť kardinál Lucian Mureşan, arcibiskup väčší Făgăraş şi Alba Iulia, so súhlasom biskupov tejto cirkvi a po informovaní Svätej stolice, p...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil kňazskú vysviacku jezuitovi Martinovi Benkovi


Košice 11. apríl (TSKE) V sobotu 10. apríla v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, kňazskú vysviacku Martin Benko SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť ko...

Budú kresťania znova sláviť Paschu spoločne?


Košice 11. apríl (TSKE) V marci rozvíril vody teologických diskusii príspevok pravoslávneho arcibiskupa a spolupredsedu zmiešanej katolícko-pravoslávnej teologickej komisie, a súčasne zástupcu Ekumenického patriarchátu pri Svetovej rade cirkvi, ktorým je Job Getcha. Zná

Hľadanie domova pre Ježiša - o novej filiálke gréckokatolíkov na Floride


Košice 8. apríl (TSKE) Pri čítaní novín eparchie Passaic s názvom Eastern Catholic Life zaujal článok o zakladaní novej filiálky eparchie pre gréckokatolíkov v štáte Florida. Rozhodol som sa kontaktovať autorku pôvodného článku, ktorou je Dr. Barbara Yastishock-Lutz a v...

O kraslici v Kanade


Košice 7. apríl (TSKE) Jedným z typických symbolov Paschy je aj paschálne vajce, bežne nazývané kraslica. Pre naše kraje je typické bohaté zdobenie, ktoré z týchto symbolov nového života a vzkriesenia robí male umelecké diela. Umenie kraslíc so sebou niesli aj emigranti...

Gréckokatolíci v Anglicku radostne oslávili Vskriesenie Krista


Košice 6. apríl (TSKE) Svätú a veľkú nedeľu Paschy slovenskí gréckokatolíci v Londýne oslávili spoločne na dvoch svätých liturgiách. Kvôli lokálnym protipandemickým opatreniam sa na nich nemohlo zúčastniť toľko ľudí, koľko by si prialo. Otec Siarhiej, správca bieloruské

Sviatky Kristovej Paschy 2021 v košickej katedrále


Košice 5. apríl (TSKE) Už druhé sviatky Paschy boli poznačené pandémiou Covid19. Po minuloročných čiastočných obmedzeniach boli z tohtoročného spoločného prežívania najdôležitejších sviatkov roka úplne vylúčení veriaci a všetky bohoslužby sa museli slúžiť bez účasti ver...

Gréckokatolíci v Brne sa modlili za Slovensko


Košice 5. apríl (TSKE) Slovenská gréckokatolícka komunita v Brne funguje od roku 2014 a do decembra 2017 bola súčasťou gréckokatolíckej farnosti pri chráme sv. Jozefa v Brne. Od 1. januára 2018 sa z komunity stala samostatná gréckokatolícka farnosť u sv. Marie Magdalény...

Bieloruskí gréckokatolíci u Slovákov v Prahe


Košice 4. apríl (TSKE) V exarcháte pre veriacich byzantského obradu v Českej republike sú okrem Čechov, Slovákov, Rusínov, či Ukrajincov prítomní aj gréckokatolícki Bielorusi. Približne raz za mesiac ku nim dochádza bieloruský gréckokatolícky kňaz a slávi pre nich litur...

Pastiersky list košických gréckokatolíckych biskupov na sviatky Paschy 2021


Košice 4. apríl (TSKE) Prinášame Vám v plnom znení pastiersky list košických gréckokatolíckych biskupov na sviatky Paschy 2021, ktorý sa bude čítať vo všetkých chrámoch Košickej eparchie na Svetlý pondelok, 5. apríla 2021: Drahí duchovní otcovia, milí veriac...

Bohács Béla püspöki helynök húsvéti üdvözlete


Kedves testvérek! Hosszú idő telt el, mióta utoljára láttuk egymást. Gondolom, hogy mindenkinek hiányzik a közös imádság a templomban, a találkozás, a közösség, a személyes kapcsolat. Nekünk papoknak is hiányoznak a hívek templomainkban. Nem voltunk hozzá szokva - há

Vladyka Cyril Vasiľ SJ diskutoval v rádiu Lumen o zákaze verejných bohoslužieb


Košice 30. marec (TSKE/Lumen) Cirkev vystupuje voči štátu otvorene a ústretovo, preto očakáva rovnaký prístup aj od vládnych predstaviteľov. V relácii Zaostrené to na margo aktuálnych opatrení povedal apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie Cyril Vasiľ. V ...