Aktuality z Košickej eparchie

Apoštolát modlitby


Košice, 2. september (TSKE) Pri príležitosti začiatku nového cirkevného roka (pre východných kresťanov je to 1. september) sa vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor prostredníctvom online priestoru (sociálnych sieti, TV LOGOS a TV Zemplín) rozhodol...

Púť farnosti Košice – Nad jazerom do Klokočova


Košice, 2. september (TSKE) V utorok 1. septembra, prvý deň nového cirkevného roka, sa uskutočnila púť farnosti Košice – Nad jazerom do Klokočova. Táto farská púť sa konala pri príležitosti jubilejného roka, ktorý oslavuje naša miestna cirkev. Po spoločnom putovaní a sp...

V eparchii Parma v USA odišli do dôchodku dvaja kňazi


Košice, 2. september (TSKE) V nedeľu 30. augusta 2020 odišli do dôchodku dvaja kňazi gréckokatolíckej eparchie Parma, ktorej vladykom je kyr Milan Lach SJ. Vo farnosti sv. Márie Magdalény vo Fairview Park, v štáte Ohio, bola rozlúčková liturgia s doterajším farárom, mit...

Odpust a kňazské vysviacky v Mukačeve


Košice, 1. september (TSKE) V našej sesterskej mukačevskej eparchii mali v piatok 28.augusta niekoľko dôvodov na radosť. Na tento deň pripadla odpustová slávnosť chrámu v Mukačeve, zasvätenom Zosnutiu Presvätej Bohorodičky a súčasne pri archijerejskej liturgii v miestno...

Púť synov a otcov presunutá na 15. september 2020


Košice, 31. august (TSKE) Púť synov a otcov, ktorá bola naplánovaná na zajtrajší deň (1. septembra), je po spoločnej dohode s vladykom Cyrilom SJ, košickým apoštolským administrátorom presunutá na 15. september 2020. Dôvodom je nepriaznivé počasie, ktoré bolo konzult...

Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku


Košice, 31. august (TSKE) Víkendová odpustová slávnosť, ktorá sa uskutočnila 29. – 30. augusta v bazilike minor v Michalovciach, pri príležitosti sviatku blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR, bola vyvrcholením duchovnej obnovy, ktorú počas týždňa viedol redempt...

Na duchovnej obnove o evanjelizácii


Košice, 30. august (TSKE) Jedným z dôležitých krokov na ceste duchovného formovania členov spoločenstva rodín SKALA je téma evanjelizácie, ktorá je 5. stupňom duchovnej obnovy. Túto duchovnú obnovu absolvovalo 18. – 22. augusta pätnásť rodín účastníkov, z toho 9 kňazský

Homília vladyku Cyrila na odpustovej slávnosti bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku v Michalovciach


Košice, 30. august (TSKE) Prinášame vám homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, pri príležitosti odpustovej slávnosti bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach dňa ...

Posviacka kaplnky v Cirkevnej materskej škole blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku


Košice, 30. august (TSKE) V piatok 28.augusta vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v priestoroch Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach, posvätil kaplnku zasvätenú tomuto mučeníkovi 20. storočia. Posviacky a sláv...

O novodobom mučeníkovi z Podkarpatskej Rusi


Košice, 26. august (TSKE) Štvrtkové popoludnie 27. augusta patrilo na historickej Podkarpatskej Rusi (dnešná Ukrajina) pešej púti na pamiatku kňaza - mučeníka Petra Pavla Orosa (1917-1953), ktorého beatifikačný proces prebieha už na rímskej úrovni. Púť sa konala už po t...

Katechetický deň Košickej eparchie


Košice, 28. august (TSKE) V posledný prázdninový štvrtok, 27. augusta, slávili katechéti a kňazi Košickej eparchie otvorenie nového školského roka 2020/2021. Slávnosť sa začala modlitbou tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu, ktorú viedol arcibiskup Cyril Vasiľ S...

Ďalší starobylý kresťanský chrám v Turecku bol premenený na mešitu


Košice, 27. august (TSKE) Prešlo len niekoľko týždňov odkedy sa slávny chrám a donedávna múzeum Hagia Sofia v Istanbule (historickom Carihrade, či Konštantinopole) stal na základe rozhodnutia súdu a prezidentského dekrétu moslimskou mešitou. Minulý piatok, 21. augusta p...

V Pražskom exarcháte oslávili blaženého hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR


Košice, 26. august (TSKE) V pražskom chráme Matky ustavičnej pomoci a svätého Kajetána na Malej Strane bola v utorok 25. augusta slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Tento rok si pripomíname 110. výročie jeho kňazskej vys...

Pozvánka na Odpust Centra pre mládež


Košice, 26. august (TSKE) Poďme spoločne ďakovať za každého jedného z nás, za všetko, čo sme mohli spoločne prežiť, za Božiu dobrotu, ktorá nás neustále sprevádza i za to, že máme Centrum. A to všetko na odpuste Centra pre mládež Košickej eparchie svätého Jána ...

V USA zanikla posledná chorvátska gréckokatolícka farnosť


Košice, 25. august (TSKE) V nedeľu 23. augusta, slávil vladyka Milan Lach SJ, biskup eparchie Parma, poslednú a rozlúčkovú liturgiu pre gréckokatolíckych Chorvátov z farnosti svätého Mikuláša na Superior Avenue v Clevelande (USA). Kedysi pri zatvorení farnosti bolo z...

Púť synov a otcov


Košice, 25. august (TSKE) Synovia potrebujú otcov, aby sa sa stali skutočnými mužmi. Charakter, sila, dobrodružstvo, prekonávanie hraníc, ochrana slabších, …. to všetko sa synovia učia od otca. A práve preto sa Rada pre mládež Košickej eparchie rozhodla uspo...

Odpust Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove


Košice, 25. august (TSKE) V deň zakončenia sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky,  v nedeľu 23. augusta, veriaci z farnosti Trebišov slávili odpustovú slávnosť. Hlavným slúžiteľom arijerejskej svätej liturgie bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Koši...

Púť mladých Mukačevskej eparchie k hieromučeníkovi Teodorovi


Košice 25. august (TSKE) Jednou z tradičných aktivít Komisie pre pastoráciu mládeže v našej sesterskej Mukačevskej eparchii je každoročná pešia púť do dediny Veľký Bočkov (Velykyj Byčkiv) v Rachovskom okrese, rodisku blaženého biskupa – mučeníka Teodora Romžu (1911-1947...

Sto rokov pôsobenia sestier baziliánok v chorvátskej eparchii Križevci


Košice 24. august (TSKE) V sobotu 18. júla 2020 sa na dvore kláštora Krista Kráľa v Osijeku konala milá slávnosť. Poďakovanie Bohu za 100 rokov od príchodu sestier baziliánok do Chrovátska. V dňoch pred samotnou slávnosťou, od 12. do 14. júla viedol Mons. Stipić, apošto...

Ekumenická bohoslužba na sviatok svätého Štefana I. v Košiciach


Košice 24. august (TSKE) Maďarskí veriaci troch historických cirkví sa stretli v stredu, 19. augusta v poobedňajších hodinách na spoločnej ekumenickej bohoslužbe na počesť maďarského národného svätca a zakladateľa maďarského štátu, kráľa Štefana I., v košickom kalvínsko...