Aktuality z Košickej eparchie

V Sečovciach si pripomenuli 110. výročie narodenia ThDr. Jána Murína


Košice, 2. február (TSKE) V pondelok 30. januára si priaznivci cyrilo-metodskej myšlienky pripomenuli 110. výročie narodenia miestneho rodáka ThDr. Jána Murína, gréckokatolíckeho kňaza, zakladateľa Jednoty sv. Cyrila a Metoda (dnes Spolok sv. Cyrila a Metoda) a popredné

Deň učiteľov Gréckokatolíckej eparchie Košice 2023


Košice, 1. február (TSKE) Dňa 30. januára, pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa konal Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej 

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 30. január – 5. február 2023


Pondelok 30. január 9.00 Košice - katedrála: Archijerejská sv. liturgia pri príležitosti Dňa učiteľov 10.30 Košice - DKC Veritas: program dňa učiteľov 13.00 Košice - Eparchiálny úrad - agenda  Utorok 31. január 8.45 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie p...

Ples spoločenstva Skala rodín


Košice, 30. Január (TSKE) Dňa 20. januára 2023 sa konal v Jablonove na Spiši 5. ročník Reprezentačného plesu Spoločenstva kňazských a laických rodín SKALA. Ples otvorilo spoločné slávenie Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v chráme sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí

Megemlékeztek Kassán a Görögkatolikus Egyház metropoliai rangra emelésének 15. évfordulójáról


Kassa, január 30. (TSKE) Január utolsó hétvégéjén, a három szent főpap, Nagy Szent Bazil, Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János ünnepére készülve - a helyi egyház megemlékezett a Szlovákiai Görögkatolikus Egyház metropoliai rangra emelésének 15. évfordulójáró

V Košiciach oslávili 15. výročie povýšenia exarchátu na eparchiu


Košice, 30. Január (TSKE) Počas posledného januárového víkendu, očakávajúc sviatok Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Ján Zlatoústeho -  si miestna cirkev pripomenula 15. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku n...

Cirkev a synoda sú synonymá


Košice, 28. Január (TSKE) Koncom januára ôsmi zástupcovia Košickej eparchie cestovali do Nimnice, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roka 2023. Od 26. do 27. januára sa biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a eparchií

Kanonická vizitácia vo farnosti Košice-Západ spojená s malým odpustom


Košice, 25. Január (TSKE) Na začiatku Nového roka, po sviatkoch Zjavenia Pána, do farnosti Košice – Západ zavítal otec archimandrita Jaroslav Lajčiak, kde vykonal dvojdňovú kanonickú vizitáciu. Najprv vizitoval farskú kanceláriu, kde skontroloval administratívnu dokumen...

24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností


Košice, 24. január (TSKE) V sobotu 21. januára 2023 zorganizovala farnosť Košice-Staré mesto už 24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností.  Po troch pandemických rokoch sa tak opäť mali možnosť veriaci stretnúť a spoločne zabaviť v priestoroch Congress ho...

Vianočný koncert Denného centra bl. Teodora Romžu


Košice, 19. január (TSKE) Košická eparchia svojou otvorenosťou, prispela k vytvoreniu rodinného zázemia pre vojnou skúšaných Ukrajincov.  13. januára 2023 Denné centrum bl. Teodora Romžu Košickej eparchie usporiadalo ,,Rizvdjanyj večer“. Podujatie bolo adresované ľuď

Arcibiskup Cyril Vasiľ reprezentoval Slovensko na stretnutí iniciatívy “HOLY LAND COORDINATION” v Jordánsku


Košice, 18. január (TSKE) Holy Land Coordination - Koordinácia pre Svätú zem je aktivita, ktorá vznikla v roku 1990 na žiadosť Svätej Stolice a ktorú zastrešuje biskupská konferencia Anglicka a Walesu. Od roku 2000 sa v rámci tejto iniciatívy koná každoročná púť do Svät...

Arcibiskup Gugerotti prevzal úrad prefekta Dikastéria pre Východné cirkvi


Košice, 17. január (TSKE) V pondelok 16. januára arcibiskup Claudio Gugerotti, začal svoju službu prefekta Dikastéria pre východné cirkvi. Po príchode do úradu ho privítal sekretár dikastéria arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro a podsekretár Mons. Flavio Pace spolu s...

Pred 20 rokmi zomrel vladyka Michal Rusnák CSsR


Košice, 16. január (TSKE) Pred dvadsiatimi rokmi, 16. januára 2003, zomrel biskup Michal Rusnák CSsR (1921 - 2003), biskup slovenských gréckokatolíkov v Kanade a rodák z Pozdišoviec. Kňazskú vysviacku prijal od blahoslaveného P. P. Gojdiča OSBM (1888 – 1960) v roku 1949...

Vianočná „modlitba“ v Humennom


Košice, 16. január (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach organizuje v spolupráci s gréckokatolíckymi farnosťami, resp. miestnymi samosprávami, od roku 2007 regionálne prehliadky vianočného folklóru pod názvom „Christos raždajetsja!“ Tie sa uskutočň

Arcibiskup Vasiľ na stretnutí iniciatívy Holy Land Coordination v Jordánsku


Košice, 16. január (TSKE) Každoročné stretnutie iniciatívy Holy Land Coordination sa začalo v sobotu 14. januára v Jordánsku. Biskupi z 11 krajín budú spoločne až do 19. januára uvažovať ako pomôcť kresťanom na Blízkom Východe. Slovensko na stretnutí reprezentuje vladyk...

Vladyka Nil Luščak si pripomenul 10 rokov od biskupskej vysviacky


Košice, 13. január (TSKE) Pri príležitosti 10. výročia biskupskej vysviacky biskupa Nila Luščaka OfM, apoštolského administrátora Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie, sa konala v užhorodskej katedrále Povýšenia sv. Kríža slávnosť. Veriaci a duchovenstvo Mukačevskej ep...

Dobrá novina vo farnosti Koromľa


Košice, 13. január (TSKE) Vianočný čas vo farnosti Koromľa každoročne patrí Dobrej novine. Výnos z tejto akcie poputuje deťom ako aj dospelým v africkej krajine Keňa, kde momentálne pôsobí aj náš slovenský kňaz o. Marián Kašaj, ktorý do júna 2022 pôsobil ako farár vo fa...

V Sečovciach si pripomenuli gréckokatolíckeho kňaza Pavla Tirpáka


Košice, 13. január (TSKE) Počas svätej božskej liturgie, v nedeľu po Osvietení a zároveň v 33. nedeľu po Päťdesiatnici, si farnosť Sečovce pripomenula 30. výročie úmrtia otca Pavla Tirpáka, ktorý v nej pôsobil tesne pred zákazom Gréckokatolíckej cirkvi v Československu,...

Synodálne stretnutie na tému cirkev a štát


Košice, 13. január (TSKE) Prvé novoročné stretnutie synodálnej skupiny zaoberajúcej sa dialógom medzi cirkvou a štátom sa uskutočnilo 11. januára v Košiciach. Moderátor o. Michal Hospodár privítal Najosv. vladyku Cyrila Vasiľa, dvoch prednášateľov a ostatných prítomných...

Novoročná fatimská sobota


Košice, 8. január (TSKE)Bazilika minor v Michalovciach otvorila dvere mariánskym pútnikom na prvej fatimskej sobote v novom roku 7. januára. Tradičný program fatimskej soboty mal na starosti protopresbyterát Michalovce. Po modlitbe 3. času pokračoval otec Emil Zorvan...