Aktuality z Košickej eparchie

Vatikánska známka so svätým Mikulášom


Košice 11. január (TSKE) Vatikánska pošta vydala v roku 2020 výplatnú poštovú známku s motívom jedného z najobľúbenejších svätcov východnej cirkvi – sv. Mikuláša. Známka s nominálnou hodnotou 1,15 euro vyšla v náklade 50 000 kusov, v blokoch po desať. Do obehu bola uved...

Púť k jasličkám v Santa Maria Maggiore


Košice 7. január (TSKE) V predvečer sviatku Narodenia Pána podľa juliánskeho kalendára, teda 6. januára sa uskutočnila púť ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti sv. Sergeja a Bakcha, ako aj ikony Žirovickej Bohorodičky v Ríme k relikvii jasličiek, uložených v bazilike S...

Prvá tohotočná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach


Košice 5. január (TSKE) 2. januára 2021 sa uskutočnila prvá fatimská sobota tohto nového roku v Bazilike minor v Michalovciach. Pre obmedzený počet účastníkov boli prítomní: vladyka Cyril Vasiľ, protosynkel o. Jaroslav Lajčiak, protoihumen o. Metod M. Lukačik, ihumen kl...

Košický samosprávny kraj poskytol dotáciu na rekonštrukciu Pútnického centra v Klokočove


Košice 5. január (TSKE) V roku 2020 si Košická eparchia pripomínala 350. výročie zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Jednou z aktivít Jubilejného roka bola aj prvá etapa rekonštrukcie cirkevnej školy v Klokočove a jej prestavba na Pútnické centru...

V USA končí kláštor gréckokatolíckych františkánov


Košice 2. január (TSKE) Smutná správa obletela gréckokatolícky svet v pondelok 28. decembra 2020. V ten deň bolo zverejnené oznámenie, že gréckokatolícki františkáni v USA, ktorí patrili pod metropoliu Pittsburgh, vzhľadom na nedostatok povolaní a malý počet zostávajúci...

V košickej katedrále prosili o požehnanie pre začínajúci rok 2021


Košice 1. január (TSKE) V prvý deň nového občianskeho roka slávil v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky archijerejskú sv. liturgiu sv. Bazila Veľkého arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Na Nový rok vstúpili do platnosti aj nové sprísnené protiepidemiol...

Ďakovná svätá liturgia v košickej katedrále


Košice 1. január (TSKE) V posledný deň roka sa v košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky slávila ďakovná archijerejská svätá liturgia za účasti otca arcibiskua Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, ktorá zakončila uplynulý rok 2020....

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva


Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je v celej Cirkvi, ako vo východnej tak aj západnej tradícii významovo veľmi bohatý. Východná cirkev slávi sviatok Obrezania podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista a sviatok sv. Bazila Veľkého a v...

Rok 2021 je rokom výročí Mukačevskej eparchie


Košice 1. január (TSKE) Naši bratia a sestry v Mukačevskej gréckokatolíckej eparchii nevstúpili dnešným dňom len do nového roka, ale súčasne aj do jubilejného roka svojich výročí. Hlavným výročím pre eparchiu je 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku 1771. Cis...

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby


Košice 31. december (TSKE) Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. janu...

Moskovský patriarchát: Vytvorme alianciu proti prenasledovaniu kresťanov v Afrike


Košice 31. december (TSKE) 29. decembra priniesla nemecká stránka vatikánskeho rozhlasu veľmi zaujímavý článok. Moskovský patriarchát podľa nej navrhuje založenie medzicirkevnej „Aliancie na obranu prenasledovaných kresťanov v Afrike.“ Podporu „trpiacich bratov a sestie...

Bohoslužby v trebišovskom okrese sú od dnes bez účasti veriacich


(TS KE) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ustanovil dnes 31.12. zákaz výkonu verejných bohoslužieb, verejných služieb božích a verejných spovedí.  Zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané ib...

Maďarský premiér Viktor Orbán prijal betlehémske svetlo od Gréckokatolíkov


Košice 31. december (TSKE) V piatok popoludní, 18. decembra prijal maďarský premiér Viktor Orbán v karmetlitánskom kláštore v Budapešti gréckokatolíckych biskupov Maďarska. Vladykovia mu odovzdali betlehémske svetlo. O stretnutí informoval Bertalan Havasi, vedúci tlačov...

Kongregácia pre východné cirkvi v čase pandémie finančne podporila trpiace východné katolícke spoločenstvá


Košice 28. december (TSKE) Viac než deväť a pol milióna eur venovala ako mimoriadnu pomoc východným cirkvám v rozličných krajinách tvrdo zasiahnutým COVIDom-19 Kongregácia pre východné cirkvi a ďalšie agentúry zo Združenia diel na podporu východných cirkví (ROACO). Vypl...

Návšteva vladyku Cyrila v Trebišove


Košice 28. december (TSKE) V Trebišove sa každoročne veriaci 26. decembra na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke stretávali  so svojím biskupom. Táto tradícia nebola porušená ani tento rok a gréckokatolícku farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky navštívil otec ...

Vianočný film koledníkov z farnosti Kráľovce


V tomto čase, keď nám situácia nedovoľuje privítať tradičných vianočných koledníkov, sa mládež z farnosti Kráľovce rozhodla natočiť krátky film, aby sme aspoň takýmto spôsobom mohli do svojich domovov prijať radostnú zvesť o narodení Spasiteľa - malého Ježiška. ...

Vyšla nová modlitebná kniha pre byzantských katolíkov v nemčine


Košice 23. december (TSKE) Niekoľko dní pred tohtoročnými vianočnými sviatkami informovala nemecká stránka Vatikánskeho rozhlasu, že Collegium Orientale v bavorskom Eichstätte, vydalo novú modlitebné knihu pre veriacich byzantského obradu po nemecky. Kniha s názvom „Gep...

Zomrel apoštolský administrátor gréckokatolíckeho exarchátu v Istanbule


Košice 23. december (TSKE) Ako informovala Kongregácia pre Východné cirkvi, dňa 22. decembra podľahol vírusu Covid 19 aj apoštolský administrátor gréckokatolíckeho exarchátu v Istanbule a súčasne vikár (rímskokatolíckeho) apoštolského vikariátu v Istanbule, Mons. Rubén ...

Vianočný pozdrav košických gréckokatolíckych biskupov


Narodil sa z Panny a žil medzi ľuďmi. (z Liturgie hodín Narodenia Pána) Požehnané sviatky Pánovho narodenia! Pokoj a radosť, nádej odvahu, nech Vám prinesie Narodené dieťa! Blessed feasts of the Nativity of the Lord! The newborn Child may bring you peace and jo...

„Nagy örömet hirdetek nektek!”


Kedves testvérek, úgy látszik, a modern világnak még sohasem volt nagyobb szüksége ezekre a szavakra. A koronavírus járvány már majd egy éve irányítja életünk minden területét. A korlátozások, a kijárási tilalom, a szájmaszk viselése, a fertőtlenítés, az  emberek köz...