Aktuality z Košickej eparchie

Posvätili pastoračný dom vo Veľkých Trakanoch


Košice, 12. augusta (TSKE) Dňa 06.08.2023 na sviatok Premenenia Pána, ktorý je zároveň aj chrámovým sviatkom vo Veľkých Trakanoch, posvätili novopostavenú pastoračnú budovu. Hlavným slúžitelom bol preosvietený vladyka Milan Chautur. Vladyka vo svojej kázni zdôrazňoval p...

Megszentelték a közösségi házat Nagytárkányban


Kassa, augusztus 12. (TSKE) 2023. augusztus 6-án Nagytárkányban, az Úr színeváltozásának ünnepén, a Szent Liturgia keretén belül került sor a közösségi ház megszentelésére és átadására valamint a templom búcsú ünnepére. A Szent liturgiát Milan Chautur nyugalmazott püspö

V Choňkovciach prezentovali publikáciu o dejinách farnosti


Košice 2. august (TSKE) V nedeľu 30. júla slávili v Choňkovciach archijerejskú svätú liturgiu. Hlavným slúžiacim bol vladyka Milan Chautur CSsR spolu s ďalšími kňazmi (o. Michal Hospodár – podpredseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Marek Horňák a o. Ján Horňák – vnuci o...

Pápež František menoval arcibiskupa Vasiľa za delegáta pre Sýrsko-malabarskú cirkev v Indii


Košice 31. júl (TSKE) Svätý Otec František menoval 31. júla na sviatok sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ za pápežského delegáta s osobitnými právomocami pre katolíkov Sýrsko-malabarskej cirkvi v Indii, osobitne v archie...

Gréckokatolíci z Krompách oslávili svojho patróna sv. Panteleimona


Košice 25. júl (TSKE) Gréckokatolícki veriaci v Krompachoch (Filiálka farnosti Slovinky) sa opäť viac ako inokedy modlili k svojmu patrónovi, sv. Panteleimonovi  a tak 23. júla spoločne oslávili svojho patróna. Slávnostným kazateľom bol správca rímskokatolíckej farnosti...

Anglický letný tábor pre ukrajinské deti


Košice 25. júl (TSKE)Denné centrum košickej eparchie zorganizovalo týždenný tábor v anglickom jazyku pre ukrajinské deti. Tábor sa začal 17. júla a trval do 21. júla. Bol naplnený aktívnym učením, hrami, súťažami a v závere tábora nechýbal ani záverečný test. Hodiny ang...

Prvá púť ukrajinských veriacich v Ľutine


Košice 21. júl (TSKE) V dňoch 14-15. júla sa v Ľutine uskutočnila prvá púť ukrajinských veriacich, ktorí žijú na Slovensku. Zorganizovanie tejto púte bolo zodpovednosťou studitu  o. Pantelejmona, povereného duchovnou správou ukrajinských veriacich v Košiciach. Púť začal...

Farský tábor farnosti Košice - Staré Mesto v Herľanoch


Košice 21. júl (TSKE)V dňoch 3. – 7. júla sa 56 deti z farnosti Košice – Staré mesto streretlo na každoročnom tábore v Herľanoch. Po ubytovaní a rozdelení do skupiniek im bola predstavená nosná téma tábora– „Rozhýbme svet dobrom“. Na príklade svätých sme si ukazovali, a...

Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov


Košice 12. júl (TSKE) Druhý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach sa uskutočnil v dňoch 9. – 12. júla 2023. Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historic...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ slávil 30. výročie postavenia chrámu v Nacinej Vsi


Košice 11. júl (TSKE) Tohtoročná odpustová slávnosť vo farskom chráme sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi, bola pre všetkých  výnimočná. Niesla sa v znamení osláv 30. výročia postavenia a posvätenia chrámu.  Celej slávnosti predchádzala duchovná obnova pod vedením o. J...

Košická eparchia oslávila svojich svojich patrónov


Košice 5. júl (TSKE) V stredu 5. júla vyvrcholili s Sečovciach celoeparchiálne oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie. V predvečer sviatku slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský admini...

Začiatok prázdnin s vladykom Cyrilom na Závadke


Košice 5. júl (TSKE)V nedeľu, 2. júla poctil svojou návštevou vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup farnosť Závadka. Spoločný deň sa začal slávením svätej liturgie, za účasti vladyku Cyrila, synkela pre rusínov jeromonacha Kassiána a miestneho ...

Kňazské vysviacky v Košickej eparchii


Košice 2. júl (TSKE) V sobotu 1. júla sa v Klokočove uskutočnili kňazské vysviacky. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, počas liturgie Fatimskej soboty udelil kňazskú vysviacku dvom diakonom Richardovi Fučkovi a Jánovi Pavúkovi. S vladykom C...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 26. jún - 2. júl 2023


Pondelok 26. jún  Košice - Eparchiálny úrad – agenda 17.00 Poprad - Juh: sv. omša Utorok 27. jún Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 28. jún Bratislava - Právnická fakulta Štvrtok 29. jún 9.00 Košice – Ťahanovce CZŠ - sv. liturgia pri príle...

Slávnosť sv. Petra a Pavla v Kojšove


Košice 26. jún (TSKE) V Kojšove sa v nedeľu 25.júna  konala odpustová slávnosť z príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla, súbežne s výročím 200 rokov od zhotovenia ikonostasu v chráme. Vysokopreosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ za účasti hojného počtu kňazov zo ...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ prijal rusínskych veriacich z Košíc


Košice 26. jún (TSKE) V stredu 21.6.2023 sa uskutočnilo stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, rusínskeho  synkela (biskupského vikára) jeromonacha Kassiána a kancelára a osobného tajomníka biskupa o. Martina Mráza s delegáciou rusínskych veriacich v Košiciach. Šesťčlen...

Košická eparchia má dvoch nových diakonov


Košice 26. jún (TSKE) Na sviatok Narodenia  predchodcu Jána Krstiteľa v sobotu 24. júna, v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky prijali z rúk košického eparchiálneho biskupa vladyku Cyrila Vasiľa SJ diakonskú vysviacku dvaja poddiakoni, Ján Pavúk z farnost...

Protopresbyterská porada s rodinami v Porube pod Vihorlatom


Košice 19. jún (TSKE) V Porube pod Vihorlatom sa 18.júna stretli kňazské rodiny Michalovského protopresbyterátu. Stretnutie začalo v cerkvi spoločnou modlitbou, po ktorej sme sa presunuli na farský dvor. Pri agapé sme v neformálnom duchu pokračovali vo vzájomnom dialógu...

Púť farností N. Žipov a Z. Hradište do Medjugorja pri príležitosti 55. výročia obnovenia cirkvi


Košice 19. jún (TSKE) V dňoch od 11. do 17 júna farnosti Nižný Žipov a Zemplínske Hradište zorganizovali púť k Presvätej Bohorodičke do Medjugorja. Poďakovali pri nej za obnovenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi, ktorú po formálnom zrušení pred 55 rokmi legalizoval štá