Aktuality z Košickej eparchie

Počet gréckokatolíckych veriacich v porovnaní so sčítaním v roku 2011 narástol


Košice 20. január (TSKE) Vo štvrtok 20. januára boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúce sa náboženského zloženia obyvateľstva. V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním v roku 2011 narástol počet gréckokatolíkov na Slovensku o 5,5 percenta...

Mukačevská eparchia vyznamenala arcibiskupa Vasiľa radom III. stupňa hieromučeníka Tedora Romžu


Košice 20. január (TSKE) Na sviatok Svätého Bohozjavenia podľa juliánskeho kalendára, 19. januára, predsedal slávnostnej archijerejskej liturgii v katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Užhorode vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup. Do naš

Vladyka Cyril oslávil vo farnosti Košice-Terasa tzv. „malý odpust“


Košice 17. január (TSKE) V nedeľu 16. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú v Gréckokatolíckom chráme svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla vo farnosti Košice – Západ. Spoločne s veriacimi tak oslávil...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 17. - 23. január 2022


Pondelok 17. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 18. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 19. január 9:30 Užhorod (Ukrajina) - archijerejská sv. liturgia pri príležitosti sviatkov Bohozjavenia podľa juliánskeho kalendára Štvrto...

Vladyka Milan Chautur CSsR bol pred 30. rokmi menovaný za biskupa


Košice 11. január (TSKE) Presne pred 30. rokmi, 11. januára 1992, na sviatok prepodobného Teodóza, vodcu mníchov spoločného života, bola vo Vatikáne zverejnená správa o menovaní rehoľného kňaza Milana Chautura CSsR za pomocného biskupa do Prešova. Pápež sv. Ján Pavol II...

Nový predseda Rady pre rodinu Košickej eparchie


Košice, 10. január (TSKE) V pondelok 10. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, uviedol do úradu nového predsedu Rady pre rodinu Košickej eparchie. Stal sa ním protojerej ThLic. Jozef Matejovský PhD., ktorý je zároveň farárom farnosti K...

Vladyka Cyril Vasiľ slávil sviatky Narodenia Pána na Ukrajine


Košice, 10. január (TSKE) V čase od 7. do 9. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (generálnym vikárom) Košickej eparchie navštívili studitský monastier (kláštor) v Univskej la...

Posvätenie synodálneho reliéfu v Košiciach


Košice, 10. január (TSKE) V Nedeľu po Osvietení 9. januára bol v košickej katedrále vyslaný nový signál smerom k synodálnemu kráčaniu. Pri konci večierne v spoločenstve vyše desiatich kňazov vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, posvätil nový ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 10. - 16. január 2022


Pondelok 10. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 11. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 12. január Bratislava – pracovná cesta Štvrtok 13. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 14. január Košice - Eparchiá

Sviatky Bohozjavenia v košickej katedrále


Košice, 7. január (TSKE) Tohtoročné sviatky Teofánie – Bohozjavenia začal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, v stredu ráno modlitbou Kráľovských hodiniek v košickej katedrále. Popoludní spoločne s veriacimi a kňazmi katedrály i Eparchiálneh...

Pastiersky list vladyku Cyrila pri príležitosti Nového roku 2022


Prinášame vám pastiersky list vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa pri príležitosti Nového roku 2022. List prinášame v plnom znení.  Milí bratia a sestry, milí duchovní otcovia, rehoľníci a rehoľníčky! Začíname nový rok ...

Sviatky Narodenia Pána u gréckokatolíkov v Anglicku


Košice, 30. december (TSKE) Sviatky Narodenia Pána gréckokatolíci v Anglicku radostne a s vďakou Bohu oslávili, napriek stále pretrvávajúcej pandémii. Nedeľa pred Kristovým narodením bola pre veriacich príležitosťou nielen pre slávenie svätej liturgie, ale aj na napl...

Vladyka Cyril navštívil veriacich v Trebišove


Košice, 28. december (TSKE) Už tradične 26. Decembra, na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke do farnosti Trebišov zavítal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Spolu s veriacimi  obmedzenom režime slávil svätú liturgiu. Vladyka v homí

Posviacka zrekonštruovaného interiéru farského bytu


Košice, 27. december (TSKE) V nedeľu po Kristovom narodení, 26. decembra, navštívil Gréckokatolícku farnosť Michalovce vladyka Milan Chautur, CSsR, emeritný biskup košickej eparchie. Vladyka Milan poslednú nedeľnú liturgiu občianskeho roka, slávil spoločne s otcom Andre...

Sviatok sv. Štefana bol v Košiciach spojený s diakonskou vysviackou


Košice, 27. december (TSKE) Na sviatok sv. Štefana, 27. decembra, prijal z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa, poddiakonské a diakonské svätenie laický kandidát, manžel a otec troch detí, Peter Maslej. Stal sa tak tretím trvalým ...

Sviatky Narodenia Pána v košickej katedrále


Košice, 27. december (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, vstúpil do tohtoročných sviatkov Narodenia Pána modlitbou Kráľovských hodiniek v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. V popoludňajších hodinách slávil vladyka Cyril večiereň s liturgiou sv...

Vladyka Cyril navštívil Červený kríž v Trebišove


Košice, 27. december (TSKE) V nedeľu po Kristovom narodení 26. decembra  vladyka Cyril Vasiľ, SJ arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil zariadenia Slovenského Červeného kríža v Trebišove. Pri tomto zariadení sídlia aj zariadenia núdzového bývania MAJÁK  a op...

Gréckokatolícki seminaristi nahrali so Štefanom Štecom vianočnú koledu


Košice, 26. december (TSKE) Krátko pred vianočnými sviatkami sa členovia gréckokatolíckeho bohosloveckého Zboru svätého Romana Sladkopevca spoločne so špeciálnym hosťom Štefanom Štecom pustili do nahrávania nádhernej vianočnej koledy Vo Viflejemi zorja sijaje. Z tejto s...

Požehnané sviatky Narodenie Pána 2021


“….lebo večný Boh z lásky k nám narodil sa ako dieťa.“ (z kondáku sviatku Narodenia Pána) Požehnané sviatky Pánovho narodenia! Pokoj a radosť, nádej odvahu, nech Vám prinesie narodené Dieťa! Blessed feasts of the Nativity of the Lord! May the newborn Child brin...

Betlehemské svetlo svieti už aj na Eparchiálnom úrade Košickej eparchie


Košice, 20. december (TSKE) Betlehemské svetlo svieti už aj na Eparchiálnom úrade Košickej eparchie. V pondelok 20. decembra po modlitbe Tretej hodinky ho od skautov FSE - Zboru Sv. Cyrila a Metoda Košice I. prijal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiáln...